Първа от традиционните професионални срещи на БАЙЕР със земеделските производители се проведе тази година в Пловдив. Препълнената аудитория бе запозната с новите продукти за растителна защита, които Байер прадлага на българския пазар, споделен бе и резултатът от прилагането им в опитните полета, които ще са тема на следващи публикации.
В настоящата статия ние поставяме акцент върху визията за бъдещето на земеделието, която е плод на иновативни решения създадени от развойните структури на БАЙЕР. Какви са те, къде се прилагат и какво предстои. Това сподели Ралица Янакиева, която бе допреди две години начело на екипа на БАЙЕР България, а днес е част от специалистите на БАЙЕР, които формират модела за развитието на земеделието в света. И дават упование на всички земеделци, които с труда си са се врекли на земята, която ни храни.
Приемаме предизвикателствата, които стоят пред нас и търсим решения за тях. Вярвам, че бъдещето ще принадлежи на тези, които могат да се подготвят за него, е убеждението на Ралица Янакиева.

Рубрика: Позиция


Чешката република се характеризира с най-до добри макроикономически показате показатели сред ново ли новоприетите след 2004 г. страни в Европейския съюз (ЕС-13 13), доближаващи се до тези на ста , старите членове на съюза (ЕС 15). Близостта до България по територия, земеделска земя и население е основание за съпоставка в икономиките на двете страни и в частност на земеделието.
При разпадането на бившата могъща Австроунгарска империя след първата световна война се отдели Чехословакия, обединяваща сегашните Чешка република и Словакия. При доминирането на Чехия нарастват етническите противоречия между чехи и словаци. В навечерието на Втората световна война  нацистка Германия окупира територията на днешната Чешка република, а Словакия става сателитна държава в съюз с Германия. След войната обединена Чехословакия попада под съветската сфера на влияние. През 1968 г. с нашествието на войски от Варшавския договор приключват усилията за  либерализиране на комунистическото управление и създаване на „социализъм с човешки образ”. На 1 януари 1993 г. се извърши ненасилствен „кадифен развод” с обявяване независимост на двата национални компонента, Чешка република и Словакия.

Рубрика: Агроглобус


Невенът (Calendula officinalis L.) e едногодишно, по рядко многогодишно растение от сем. Сложноцветни (Asteraceae).
Коренът е вретеновиден, слабо развит. Стъблата достигат до 0-60 см височина, прави, жлезистовлакнести, най-често разклонени. Листата са последователни, долните лопатовидни, горните продълговати до ланцетни, покрити с редки власинки. Цветове, събрани в съцветие кошничка, 2-7 см в диаметър, са  разположени поединично по върховете на стъблата или техните разклонения. Езичестите (външните) цветове са оранжеви или жълти, разположени в 2-3 реда, а тръбестите (вътрешните) са жълти или кафяви. В лечебната практика се използват само съцветия с оранжеви езичести цветове. Семената  (плодосемките) са с различни размери, отвън светлокафяви, без хвърчилка. Външните семена са сърповидно извити, средните и вътрешните са по-дребни. Масата на 1000 бр. семена е 8-15 г. Родината на невена е неизвестна. Като декоративно растение се е отглеждал по цялото Средиземноморие и страните на Европа още през 17 век. На много места, включително и в България, видът се е натурализирал. Има създадени много декоративни сортове, които се култивират както в Америка, така и в Европа.
За лечебни цели се използват цветните кошнички (Flores Calendulae) и стъблата (Herba Calendulae). В тях се съдържат каротеноидите каротин, липонин и производни на волоксантина, цитрокантин и др. Общото количество на каротеноидите може да достигне до 3% в езичестите цветове.Цветовете съдържат  също стероли, флавоноиди, дъбилни вещества, ябълчна и др. киселини, а надземната част - тритерпенови сапонини, тритерпени и горчивото вещество календин.

Рубрика: Лечебни растения