Агрегатор на източници

Загуби за милиони във Финландия заради лошо време

Agro.bg - Пон., 12/18/2017 - 09:02

2017-та година не беше благосклонна към селскостопанския сектор във Финландия. Неожънати останаха близо 230 хиляди хектара пшеница, което е една десета от общата селскостопанска площ в страната. Лошо е и качеството на зърното.

Единствено в южните региони фермерите могат да се похвалят с относително добра реколта. Освен от лошото време, стопаните във Финландия се притесняват и от високите цени на земите, които са несъразмерни с получаваните от тях добиви и изкупните цени. В същото време растат разходите за торове и растителна защита.

Финландия е една от европейските държави с големи субсидии в селското стопанство. Докато доходите от дейността на една семейна ферма се движат около 15 хиляди евро за година, държавната подкрепа за същото стопанство е в размер на 30 хиляди евро, показва статистиката.

Заради географското разположение на Финландия, вегетационният период продължава едва до 180 дни в годината. Това ограничава и набора от култури, които могат да се отглеждат. От друга страна, дългата зима има и своите предимства, тъй като растенията се нуждаят от по-малко препарати за растителна защита.

Средният размер на стопанствата в страната е 45 хектара, като 86 процента са семейни ферми. Основният сектор е млекопроизводството, а половината от обработваемата площ в размер на 2,3 милиона хектара се ползва за зърно. Три четвърти от Финландия са покрити с гори и дърводобивът допринася за близо 4 процента от брутния вътрешен продукт на страната. Всяка година се преработват 55 милиона кубически метра дървесина. В сектора работят около 65 хиляди души.

Ветеринарна клиника само за камили заработи в Дубай

Agro.bg - Нед., 12/17/2017 - 11:32

Ветеринарна клиника само за камили заработи в Дубай. Болницата е на стойност 10 милиона долара и разполага с най-модерната техника за лечение на животните.

Новооткритата клиника разполага с най-съвременната апаратура за диагностика, специални операционни зали и рехабилитационен център, в който могат да се полагат грижи за до 20 животни едновременно. Предвидена е и малка състезателна писта, на която оперирани камили могат да се възстановяват. Ветеринарите имат възможност да правят рентгенови снимки, да преглеждат с ултразвук и да правят всякакви други лечебни и диагностични манипулации. Екипът се състои от специалисти от няколко националности, има и научен отдел, посветен на развитието на медицинските грижи специално за камили.

В арабския свят и особено в Обединените арабски емирства камилите са на особена почит. Състезанията с камили и конкурсите за красота и до днес са сред най-предпочитаните развлечения за мъжете в този край на света.

Цената на дребно на захарта в големите търговски вериги отбелязва спад

Agro.bg - Нед., 12/17/2017 - 11:12

През периода 6 – 13 декември 2017 г. средната цена на едро на бяла кристална захар за страната се запазва на нивото от предходната седмица, докато тези на дребно и в двата типа наблюдавани търговски обекти отбелязват понижение.

По области, захарта се търгува на едро на цени от 1,06 лв./кг (Добрич) до 1,66 лв./кг (Велико Търново). В шест области се регистрира седмично поевтиняване на продукта на едро, в рамките на 0,8% – 6,3%, най-чувствително в Плевен. Същевременно, в други пет области цените се повишават с между 0,7% и 6,4% (Хасково). Тези разнопосочни колебания се компенсират и средната цена на едро на захарта за страната остава 1,39 лв./кг.

Предлагането на дребно на захарта в големите търговски вериги (ГТВ) е на цени от 1,28 лв./кг (Видин, Враца и Монтана) до 1,54 лв./кг (Благоевград и Кюстендил). В преобладаваща част от областите се регистрира понижение на цените спрямо предходната седмица от 3,3% до 10,2% (най-значително в Пловдив), вероятно свързано с промоции. Единствено в София е налице поскъпване, с 1,5%. Така, средно за страната, цената на дребно на захарта в големите търговски вериги отбелязва спад от 4,8% на седмична база, до 1,39 лв./кг.
 
Цените на бялата захар в другите търговски обекти (ДТО) са в границите от 1,45 лв./кг (Благоевград и Кюстендил) до 1,90 лв./кг (Разград). Отклонения на стойностите на седмична база се отчитат в десет области – понижение в рамките на 1,2% – 3,5%, най-съществено в Монтана. Това води до намаление на средната за страната цена на дребно на захарта в ДТО с 1,2%, до 1,62 лв./кг.

През изминалата седмица средната цена на дребно на захарта в ДТО е с 0,23 лв./кг над тази в големите супермаркети, като разликата в тази посока достига до 0,51 лв./кг в Разград. Изключение правят областите Благоевград и Кюстендил, където цените на захарта в по-малките магазини са с 0,09 лв./кг по-ниски от тези в големите търговски вериги.

Средно за страната, цената на едро на захарта е равна на тази на дребно в ГТВ и с 0,23 лв./кг под тази на дребно в ДТО. Най-голям марж между цените на едро и на дребно се наблюдава за големите супермаркети в Добрич – 0,26 лв./кг, а за по-малките магазини – в Пловдив – 0,64 лв./кг. В десет области цените на дребно в ГТВ са по-ниски от тези на едро с до 0,34 лв./кг (Враца). Подобна е ситуацията и в ДТО в четири области, където цените на захарта са с до 0,06 лв./кг (Велико Търново) по-ниски от тези на едро.

Министър Димов се срещна с държавния секретар на екологичния и солидарен преход на Франция

Agro.bg - Нед., 12/17/2017 - 10:50

Министърът на околната среда и водите Нено Димов се срещна с Брюн Поарсон, държавен секретар към министъра на екологичния и солидарен преход на Франция.

Представени бяха приоритетите в областта на околната среда на предстоящото през първата половина на 2018 г. Българско председателство на Съвета на Европейския съюз.

Българското председателство ще се фокусира върху качеството на въздуха, по-доброто регулиране и кръговата икономика. Едно от ключовите събития на високо ниво ще бъде 21-ият Европейски форум по екоиновации в областта на качеството на въздуха, който ще се проведе в София на 5 и 6 февруари догодина.

От френска страна бе заявена подкрепа и готовност за активно сътрудничество в рамките на Българското председателство.

Средната цена на едро на яйца за страната отбелязва повишение

Agro.bg - Съб., 12/16/2017 - 11:22

През периода 6 – 13 декември 2017 г. средната цена на едро на яйца за страната отбелязва повишение на седмична база, докато тези на дребно остават без промяна.

По области, яйцата с размер М се търгуват на едро на цени от 0,24 лв./бр. (Бургас, Велико Търново, Пловдив, Русе и Шумен) до 0,33 лв./бр. (Стара Загора). В пет области се отчита седмично увеличение на стойностите, достигащо до 0,07 лв./бр. в Силистра, докато само във Враца и Плевен е налице намаление, с по 0,01 лв./бр. Това води до повишение на средната цена на продукта за страната с 0,01 лв./бр., до 0,29 лв./бр.

През изтеклата седмица средните цени на дребно на яйцата в големите търговски вериги (ГТВ) остават 0,32 лв./бр. за размер M и 0,35 лв./бр. за размер L.

Предлагането на яйца – размер М в ГТВ е в ценовите граници от 0,31 лв./бр. до 0,35 лв./бр. В сравнение с предходната седмица, в четири области се наблюдава повишение на стойностите, в рамките на 0,01 лв./бр. – 0,04 лв./бр., най-чувствително в Хасково, а във Видин, Враца, Добрич, Монтана и Шумен - понижение с по 0,01 лв./бр.

По области, цените на яйца - размер L в големите търговски вериги се движат от 0,32 лв./бр. (Смолян) до 0,38 лв./бр. (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен). В седем области на страната се отчитат седмични ценови отклонения в границите от -0,02 лв./бр. (Шумен) до +0,01 лв./бр. (Варна, Добрич и София).
 
Средно за страната, цената на яйца – размер M в другите търговски обекти (ДТО) остава 0,33 лв./бр. По области, стойностите варират от 0,29 лв./бр. (Силистра) до 0,35 лв./бр. В сравнение с предходната седмица, в Русе се наблюдава поевтиняване на продукта с 0,01 лв./бр., а в Търговище - поскъпване с 0,01 лв./бр.

Цените на яйца – размер L в ДТО се движат в интервала от 0,31 лв./бр. (Силистра) до 0,38 лв./бр. (Видин, Враца, Монтана, София и Шумен). Във Варна, Пловдив, Русе и Смолян се регистрира седмично намаление на стойностите с по 0,01 лв./бр., а единствено в София – увеличение, с 0,02 лв./бр. Средно за страната, цената на този размер яйца в ДТО се запазва на ниво от 0,35 лв./бр.

През изминалия седмичен период средната за страната цена на яйца – размер L в ГТВ е равна на тази в ДТО. При размер М средната за страната цена на дребно в по-малките търговски обекти е с 0,01 лв./бр. по-висока от тази в големите супермаркети, като разликата в тази посока достига до 0,04 лв./бр. във Видин, Враца, Монтана и Стара Загора. В девет области цените на дребно на яйца - размер М в ГТВ са в рамките на 0,01 лв./бр. – 0,04 лв./бр. по-високи от тези в ДТО.

Маржът между цените на едро на яйца – размер М и тези на дребно е средно 0,03 лв./бр. за ГТВ и 0,04 лв./бр. за ДТО, като най-голяма разлика е налице за големите супермаркети в Велико Търново – 0,11 лв./бр., а за по-малките магазини в Бургас и Шумен - 0,10 лв./бр. В област Стара Загора цената на дребно на яйца - размер М в ГТВ е с 0,02 лв./бр. под тази на едро в съответната област.

Международният център за опазване здравето на дивеча стартира дейността си

Agro.bg - Съб., 12/16/2017 - 10:54

Сдружението с международно участие „Си Ай Си център за опазване здравето на дивеча”, което получи своята официална регистрация наскоро, стартира дейността си. Първото официално събитие в календара му - научен семинар "Обучение за надзор на болестите по дивеча – ролята на ловците", ще бъде открит в понеделник, 18 декември 2018 г. от 9:00 часа в хотел „RIU” в град Правец.

Двудневният семинар ще бъде открит от Бернар Лозе, почетен президент на Международния съвет по лова и опазването на дивеча CIC.


Международното средище на съвместните усилия на ветеринарната и ловната общност за ранна превенция на болестите по дивеча, е създадено по инициатива на България. Центърът е единствен по рода си в Европа, като има само още един такъв, опериращ в света - на територията на Канада.

Организациите, учредителки на сдружението, регистрирано в България „Си ай си център за опазване здравето на дивеча” са Международният съвет по лова и опазване на дивеча (CIC), Генералната асамблея на Федерацията на европейските ловни асоциации (FACE) и Световната организация за здравето на животните със седалище в Париж OiE.

Партньори от българска страна са Изпълнителна агенция по горите и Българска агенция по безопасност на храните, като техните изпълнителни директори инж. Григор Гогов и д-р Дамян Илиев ще вземат участие в официалното откриване на семинара.

Риболовци организират протест срещу нова ВЕЦ „Румянцево“

Agro.bg - Съб., 12/16/2017 - 10:47

Протест срещу изграждането на нова ВЕЦ „Румянцево“ организират от Сдружение риболовен клуб „Балканка“ и спининг клуб „Стари видри“.  Протестът е насрочен за тази неделя, 17 декември. Причината - централата ще се строи в емблематичен за риболовците на пъстърва  участък от река Златна Панега. Той е известен и с голямото си биоразнообразие.

Припомняме ви, че преди време риболовци протестираха пред екоминистерството срещу незаконно изградени ВЕЦ-ове в коритата на реките. От сдружението заявиха, че са изпратили сигнал и до прокуратурата. Тя от своя страна е задвижила процедура като е изискала от Дирекция национален строителен контрол да се самопровери за нарушенията, които са били извършвани.

От Сдружение риболовен клуб „Балканка“ твърдят още, че освен липсата на учредено  възмездно право за строеж от страна на държавата има и много случаи, в които са издавани разрешителни за строеж без задължителния документ за учредено възмездно право за ползване на повърхностен воден обект  или водохващането е построено по-нависоко в планината, отколкото е било разрешено.

Автор: Цветелина Влайкова

Почти без промяна остават цените на повечето зърнени контракти

Agro.bg - Пет., 12/15/2017 - 17:28

По данни на Софийска стокова борса цените на повечето зърнени контракти са с малки промени в средата на месец декември. Единствено в Чикаго цената на пшеницата се повиши минимално с 0.30 долара до 145.14 щд/тон, във Франция трендът е обратен с понижение от 0.50 евро до 161.00 евро/тон, в Украйна и Русия котировките отидоха също надолу с 1 и 3 долара до съответно 194.00 и 193.00 щд/тон. При царевицата разликите през седмицата също не бяха значителни - в САЩ минус 3 долара до 156.00 щд/тон, в Будапеща минус 0.50 до 173.00 щд/тон, а в Русия минус 2 до 166.00 щд/тон. Рапицата е по-противоречива в придвижването си – тя продължи да поевтинява в Евпорейския съюз /Еuronext/ с нови 7.50 евро до цена от 358.00 евро/тон, докато в Украйна поскъпна с 5 долара до 438.00 щд/тон.

В Ротердам цената на нерафинираното слънчогледово олио през тази седмица се повиши само с 2.50 долара и достигна 787.50 щд/т, а рафинираната захар в Лондон задържа движението надолу и отново поевтиня с още 9.70 долара до 361.50 щд/тон.

В кръг "Зърно" на Софийска стокова борса АД хлебната пшеница от място се търсеше на 280.00-290.00 лв/т, предлагането е близо – 300.00 до 310.00 лв/тон. Фуражна пшеница се предлага на 290.00-300.00 лв/т, а търсенето е на 270.00-280.00 лв/тон. Царевицата се движи в подобен диапазон – 260.00-270.00 лв/т „купува“ и 300.00 лв/т „продава“. При маслодайния слънчоглед търсенето за биологично сертифициран остава на 800.00 лв/тон, предложенията също остават на 1050.00 лв/тон. Има и търсене на маслодаен слънчоглед с високи показатели на 580.00 лв/тон. Всички цени са без ДДС.

В кръг „Хранителни стоки” цените на основните суровини продължават да бъдат стабилни, търсене има за овес насипно, захар и каменна сол.

Подробности за цените може да видите ТУК...

Деца от ДГ № 4 „Роса“ - Благоевград поздравиха Дирекция НП „Рила“ за предстоящите празници

Agro.bg - Пет., 12/15/2017 - 17:02

Директорът на Национален парк „Рила“, Красимир Андонов посрещна дечица от четвърта група от Детска градина № 4 „Роса“ в Благоевград и ги приветства с „Добре дошли“. Поводът е Игнажден и предстоящите коледни празници. След представяне на възстановка на народните обичаи „Полазване“ и „Коледуване“, директорът раздаде подаръци на възпитаниците, участвали в програмата. Той пожела на всички присъстващи на празника много здраве, късмет и успехи във всяко начинание през Новата 2018 година!

Аrysta LifeScience със сигурни решения в картофопроизводството

Agro.bg - Пет., 12/15/2017 - 16:39

На семинар, посветен на картофопроизводствотото, фирма Аrysta LifeScience представи предложенията си за сектора за 2018 г. Това са продукти в три направления: Препарати за растителна защита, биостимулатори и биоциди.

При инсектицидите беше акцентирано на Нуреле Д, познат още като Хлорсирин 550 ЕК, както и на Даскор 440, Суми-Алфа, с търговското име Сумицидин и на Цитрин Макс.

Фунгицидните решения от Ариста за картофопроизводителите са Банко 500, Димикс 500 СК и Проксанил. Препоръчан беше и растежния регулатор Нео Стоп ДП. Силни решения предлага Ариста и при хербицидите в лицето на Космик и Селект Супер.

Силен акцент от Ариста поставиха и на биостимулаторите. Топ предложенията са БМ Старт- биостимулатор и листен тор, който подобрява цъфтежа, опрашването и нарастването на клубените. Дозата му на приложение е 200 мл/дка. Продуктът е сертифициран и за биологично производство. Вторият продукт е Сиаптон. Това е универсален листен тор и биостимулатор за листно и почвено приложение с животински произход. Прилага се в доза 150-250 мл/дка, с двукратно третиране през 10-20 дни.

Емблематичен за компанията е прилепителят Силвет - суперомокрител на органосиликонова основа. Представен беше и продуктът Хикс-Чейндж, за третиране на твърда вода.

Автор: Валери Станев

ИАСРЖ раздаде призовете „Зооинженер на България“ за 2017 г.

Agro.bg - Пет., 12/15/2017 - 15:41

Наградите „Зооинженер на България“ за 2017 година бяха раздадени от Агенцията по селекция и репродукция в животновъдството. За 11-та година призове получиха хора с принос в селекцията и развъдната дейност. Отличията бяха разделени в 4 категории.

Зооинженерството е престижна професия, която осигурява изхранването на човечеството. Тя е препитание за много хора. Без нея животновъдство не може да съществува и затова работата в този бранш е изключително важна.

Призът зооинженер-селекционер отиде при Елена Костадинова. Нейната 38 годишна кариера е свързана само със селекция в животновъдството.

Отличието перспективен млад зооинженер взе Глория Василева. Тя работи в месодайна ферма, в която отглеждат породата абърдийн ангус. 

Призът зооинженер-мениджър отиде при Николай Кръстанов. Отличието за цялостен принос в областтта на развъдната дейност беше връчено на проф. д-р Светлозар Цанков.

Подробности гледайте в новините на телевизия Агро ТВ.

Автор: Данаил Андреев

ЕК прие решение за подновяване на одобрението за употребата на глифозат

Agro.bg - Пет., 12/15/2017 - 15:06

Европейската комисия прие решение за подновяване на одобрението  за  употребата  на  глифозат  -  най-широко използваното активно вещество при хербицидите в ЕС. Употребата на активното вещество бе одобрено на ниво ЕС за срок от 5 вместо от 15 години.

Освен това, с оглед на резултатите от гражданската инициатива относно веществото, Комисията обяви, че през пролетта на 2018 г. ще предложи законодателни промени, целящи повишаване на прозрачността, качеството и независимостта на научните оценки. В допълнение, ЕК предложи и конкретни мерки за намаляване на зависимостта от пестициди.

Целта на ЕК е да работи за решение, което има възможно най-голяма подкрепа от страна на държавите членки, като същевременно се гарантира високо равнище на защита на човешкото здраве и околната среда.

В съобщението на Комисията бяха взети под внимание няколко фактора. От една страна, след всеобхватен и прозрачен научен процес, при който повече от 6000 страници с научни оценки бяха направени публично достояние, при оценката на ЕС бе заключено, че глифозат не предизвиква рак, нито създава  неприемлив  риск  за  околната среда при спазване на добра земеделска  практика. Държавите членки също гласуваха в подкрепа на предложението  на  27  ноември  2017г.  На  последно  място, Комисията има и правно задължение да отговаря на заявленията за одобряване/подновяване на одобрението, като взема предвид резултатите от оценката на риска на ЕС.
От друга страна, Комисията взе под внимание факта, че глифозат не е типичният случай. Въпреки че вече има много информация  за  активното  вещество,  допълнителни  изследвания  за него се публикуват по-често, отколкото за други вещества, тъй като е най-разпространено в ЕС. Комисията взе предвид възможността за бъдещ научен и технологичен напредък. Бяха взети под внимание и последната резолюция на Европейския парламент да се осигури подкрепа на възможно най-много държави членки, както и Европейската гражданска инициатива за ограничаване на използването на глифозат.

Затова  и  Комисията  одобри  повторно  употребата  на  активното вещество за срок от 5 вместо за обичайните 15 години и прие допълнителни решения, целящи да повишат прозрачността и качеството на процеса на одобрение на пестициди, както и да осигурят тяхната устойчива употреба.

Четете повече в рубрика Актуално на портала...

Тази седмица в Агрофорум: Как да отгледаме добра реколта от грозде

Agro.bg - Пет., 12/15/2017 - 14:12

Лозите се атакуват от икономически важни болести и неприятели и от своевременната борба срещу
тях зависи количеството и качеството на добитото грозде.

Иновации и коопериране на цели производства – това е начина, по-който малките и средни фирми могат да излязат на големите пазари.

Предстоят интересни събития през следващата 2018 г. Анализатори предвиждат сериозни инвестиции и внедряване на иновативни дигитални технологии.

Стекове от българско говеждо месо. Това окуражава истинските ценители, че и у нас се произвежда качествена храна.
Ще ви разкажем за каракачанските коне, тяхната издръжливост и пригодност за работа.

Гледайте Агрофорум на 16 декември от 7 ч и 30 мин. с повторения през цялата седмица.

Повече подробности за предаването на www.agroforum.bg ...

Коледният фермерски пазар в София ще се проведе тази неделя

Agro.bg - Пет., 12/15/2017 - 13:13

Традиционният коледен фермерски пазар в София ще се проведе на 17 декември 2017 г. (неделя). Той ще се състои на ул. Оборище, между бул. Васил Левски  и храм-паметника Св. Александър Невски от 11 до 18 ч. Автомобилното движение  ще бъде спряно в само в този участък на ул. Оборище. Организатори са Столична Община, "Пазари Юг" ЕАД и "Хранкооп". За трета поредна година столичани ще могат да закупят директно от производителите екологични и био продукти. Сирена, млека, плодове и зеленчуци, месни деликатеси и зимнина са само част от богатия асортимент на пазара. За децата са предвидени арт работилници. "Искаме да изолираме прекупвачите от веригата, контактът с хората произвели храната е много важен за много от потребителите", заяви изпълнителният директор на „Пазари ЮГ“ Николай Попов.

Очаквайте изобилие от сезонни плодове и зеленчуци, няколко вида хляб с квас, мед и пчелни продукти от различни краища на страната, сиропи, богат избор на сладка и лютеници, билки, подправки, разнообразни млечни продукти и още много вкусни предложения от градините на нашите производители. Коледния дух допълваме с арт зона за ръчно правени подаръци, кулинарен кът с изкушенията на нашите майстори, и ред приятни изненади, които ще откриете на място.

Европейско ръководство за занаятчийско сирене и млечни продукти излезе на български език

Agro.bg - Пет., 12/15/2017 - 12:02

Европейската комисия публикува на сайта си официалния превод на 21 езика, включително и на български, на ЕВРОПЕЙСКО РЪКОВОДСТВО ЗА ДОБРИ ХИГИЕННИ ПРАКТИКИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЗАНАЯТЧИЙСКО СИРЕНЕ И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_fh_guidance_artisanal-cheese-and-dairy-products_bg.pdf

Ръководството е разработено от хора от практиката: фермери и занаятчии от цяла Европа, ветеринари, консултанти, технолози и експерти по безопасност на храните по поръчка на Европейската комисия.

Официално се въвежда принципът на гъвкавост във всички страни-членки на ЕС по отношение на фермерски и занаятчийски производители на сирене и млечни продукти.  „На практика това означава, че щом една малка ферма с 25 кози във Франция може да произвежда козе сирене от сурово, непастьоризирано мляко и да го продава на територията на целия ЕС, то такава ферма със същите производствени и хигиенни практики и помещения би трябвало да може да бъде регистрирана официално във всяка друга страна – членка и да продава без ограничения на територията на ЕС“, коментира управителят на Фондация БИОСЕЛЕНА д-р Стоилко Апостолов.

Макар да е предназначено основно за бизнеса, ръководството беше одобрено от ЕК и след това от държавите – членки, което означава, че то може да се ползва и за нуждите на официалния контрол. За българските условия това означава, че директорите на ОДБХ, началник – отделите по Контрол на храните и всички инспектори при рутинните си проверки могат да прилагат дерогации и адаптации, когато се отнася за фермерско и занаятчийско производство. Основанието за това е чл. 10 на Регламент (ЕО) 882/2004.
           
„Обръщаме се към всички към всички консултанти, технолози и проектанти на малки обекти за преработка на мляко, към всички служители на БАБХ : използвайте Ръководството в максимална степен в соята работа – то е официален документ на Европейската комисия!“, призовава д-р Апостолов. За малките производители на мляко и млечни продукти – фермери, регистрирани по Наредба 26 на МЗХГ ръководството трябва да стане настолна книга. Производителя носи цялата отговорност за качеството и безопасността на храните!
     
Фондация БИОСЕЛЕНА членува в Европейската мрежа на фермери и занаятчии, производители на сирене и млечни продукти от 2015 година. Фондацията имаше ангажимент за превода на Ръководството на български език. В момента заедно с колеги от 14 стани – членки БИОСЕЛЕНА разработваме обучителни материали и инструменти за фермери и занаятчии, базирани на текстовете на ръководството. Очакваме през месец юли 2018 материалите да бъдат готови за тестване във фермите.

 

ДФ „Земеделие“ преведе още 40,5 милиона лева по схемите за обвързана подкрепа за Кампания 2017 г.

Agro.bg - Пет., 12/15/2017 - 10:53

ДФ „Земеделие“ продължава изплащането на финансовата подкрепа на земеделските стопани за Кампания 2017 г. Преведени са общо над 40,5 млн. лева на 11 864 животновъди. По Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ) подпомагане от общо 14 752 815 лева получиха 6 486 фермери. По Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК-месо) бяха изплатени 2 957 972 лева на 264 стопани. Още 22 770 278 лева субсидии бяха разпределени между 5 573 фермери по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК) за Кампания 2017.

Ставката за плащането на едно допустимо за подпомагане животно по СМКЮ е 142 лв. Тя е определена със Заповед № РД 09-947 от 12.12.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите. Ставката за плащането по ЕЖСК-месо е 271,25 лв. за първите 250 допустими за подпомагане животни и 217 лв. на глава добитък за тези, които надхвърлят 250-тото животно. Размерът на подкрепата е определен със Заповед № РД 09-949 от 12.12.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите. Ставката по СМлК е 254 лв. на едно допустимо за подпомагане животно, съгласно Заповед № РД 09-948 от 12.12.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите.

Право на подпомагане по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 5 и повече месодайни крави или юници. Финансовата подкрепа по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол се предоставя на фермери с най-малко 20 месодайни крави от една порода.

Третата схема – за обвързано подпомагане за млечни крави е насочена към животновъди, които отглеждат в стопанството си над 10 глави добитък с цел производство на мляко.

Земеделските стопани, кандидатствали по трите схеми на обвързана подкрепа трябва да продължат да отглеждат заявените за подпомагане животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

 

Без съществени изменения остават речните нива

Agro.bg - Пет., 12/15/2017 - 09:23

Дунавски басейн:  речните нива в по-голямата част от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на водните нива в басейна са от - 10 см до + 6 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: речните нива са останали без съществени изменения през последното денонощие. Регистрирани са понижения на водните нива от - 4 см. Водните количества на наблюдаваните реки в Черноморския басейн са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: речните нива са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на водните нива в басейна са от - 5 см до + 10 см. По-значително повишение вследствие работата на хидротехническо съоръжение е отчетено на р. Въча при гр. Девин (+ 77 см). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в басейна са около праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на р. Въча при Девин и на р. Арда при Рудозем.

Западнобеломорски басейн: речните нива в басейна са без съществени изменения. Регистрираните колебания на водните нива в басейна са от - 5 см до + 8 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес речните нива ще бъдат без съществени изменения. От вечерните часове на 16 и на 17 декември в резултат на валежи ще има незначителни повишения на речните нива в целия басейн, по-съществени ще бъдат повишенията в средните и долните течения на реките разположени западно от р. Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 15, 16 и 17 декември ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива във водосбора на р. Искър ще бъдат без съществени изменения. В резултат на частично снеготопене днес и утре са възможни незначителни повишения на водните нива в планинските части на водосбора. В късните часове на 16 и на 17 декември в резултат на валежи ще има незначителни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 15, 16 и 17 декември, че водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. От вечерта на 16 и на 17 декември в резултат на валежи ще има незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на р. Черни Лом на 15, 16, 17 и 18 декември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 17-19 декември вследствие на валежи са възможни незначителни повишения във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес и утре нивата на реките в басейна ще бъдат без съществени изменения. От вечерните часове на 16 и  на 17 декември в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в басейна. По-значителни ще бъдат повишенията на 17 във водосбора на р. Камчия и реките разположени южно от нея. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. На 16 вечерта и на 17 декември в резултат на интензивни валежи са възможни локални поройни наводнения във водосбора на р. Елешница (приток на р. Камчия) и във водосборите на реките Двойница, Хаджидере и Ахелой.

Източнобеломорски басейн: днес водните нива на реките в басейна ще бъдат без съществени изменения. От вечерните часове на 16 и на 17 декември в резултат на валежи речните нива в басейна ще се повишават, като по-значителни ще бъдат повишенията в горното и средното течение на р. Тунджа, в родопските притоци на р. Марица и във водосбора на р. Арда. На 16 вечерта и на 17 декември в резултат на интензивни валежи са възможни локални поройни наводнения във средното течение на р. Тунджа (във водосбора на р. Мочурица).  

  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водното количество на р. Черна река при Смолян според последната симулация няма да премине над жълтия праг за внимание във вечерните часове на 16 декември.

Западнобеломорски басейн: днес речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. От вечерните часове на 16 и на 17 декември в резултат на валежи речните нива в басейна ще се повишават, като по-значителни ще бъдат повишенията във водосборите на реките Доспат и Места, както и в долното течение на Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 14 декември 2017 г. е 4141,8 млн. м3 и представлява 63,8 % от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 80,1 % от общия им обем
  • напояване – 46,0 % от общия им обем
  • енергетика – 74,5 % от общия им обем.

Пета мечка с GPS-GSM нашийник обитава НП „Централен Балкан“

Agro.bg - Пет., 12/15/2017 - 09:13

Екип на Сдружението за дива природа "Балкани" е уловил кафява мечка и поставил GPS-GSM нашийник и микрочип за идентификация. Животното е уловено на 12 декември над село Черни Осъм до границата на националния парк. Мечокът е мъжки,  6-7 годишен с тегло над 190 кг. и в добро здравословно състояние.  Кръстен е Спиридон – в чест на св. Спиридон, който се отбелязва на 12 декември. Това е петата мечка с GPS-GSM нашийник и микрочип за идентификация, обитаваща Национален парк „Централен Балкан“.

Маркировката е поредната стъпка от изпълнявания договор между Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и Сдружение за дива природа "Балкани", по проект "Продължаване на дейностите на Дирекция НП "Централен Балкан" за проучване на миграциите, индивидуалните територии и използването на местообитанията на кафявата мечка, чрез маркиране на индивидите и асистиране при случаи на проблемни мечки".

По-слаба реколта от какао и по-високи цени през новата година

Agro.bg - Пет., 12/15/2017 - 09:05

По-слаба реколта от какао и по-високи цени през новата година. Това е прогнозата на водещи експерти, които наблюдават пазара на суровината. Според анализаторите това се дължи на голямото международно търсене и недостатъчното предлагане.

Очакванията са, че през следващите 12 месеца цената на тон сурови какаови зърна ще се покачи от сегашните 1900 на 2300 долара. Други прогнози сочат около 2050 долара за тон в края на 2018 година.

Крайният потребител обаче не би трябвало да усети поскъпването в краткосрочен план, тъй като какаото заема малка част от цената на шоколадовите изделия. Освен това в миналото суровината е била и доста по-скъпа. През 2014 година един тон се търгуваше за около 3200 долара. Заради добрите реколти през следващите години цените паднаха, за да стигнат през това лято до отрицателния рекорд от 1800 долара за тон.

През миналия сезон реколтата в Кот д' Ивоар, най-големият производител в света, за пръв път в историята  надскочи 2 милиона тона. За настоящия сезон се очакват обаче едва 1,7 милиона тона. По-слаби добиви се прогнозират и за други държави-производителки.

Организират протест против мръсния въздух в София

Agro.bg - Пет., 12/15/2017 - 08:54

Жителите на три столични квартала ще излязат на протест срещу мръсния въздух в София. Недоволството е планувано за 19 декември (вторник) от 19 ч., като ще се проведе паралелно на три места в града, съобщиха организаторите на протеста, пише dnevnik.bg.

Под надслов "Заедно срещу лошия въздух!" жители на кварталите "Красна поляна", "Западен парк" и "Овча купел" ще поискат решаване на проблема. Целта им е да покажат, че мръсният въздух засяга хиляди хора и не трябва да се предприемат мерки само за центъра на София.

Протестът ще се проведе на три места в столицата. Едното е кръстовището на бул. "Никола Мушанов" и ул. "Добротич", второто е на кръстовището на бул. "Президент Линкълн" и ул. Монтевидео", а третото - на кръстовището на бул. "Александър Стамболийски" и бул. "Вардар".

"При норма от 50 µg/m3 в тази част на София редовно виждаме стойности на праховите частици от над 500-600 µg/m3, а понякога дори стойности достигащи 1600 µg/m3. Проблемът се дължи на всекидневното горене на всякакви боклуци, кабели, дрехи втора употреба, черчевета, други отпадъци и силно отровни материали", уточняват организаторите на протеста.

Те настояват в трите района да се постави официална измервателна станция, която да отчита останалите токсични вещества, освен праховите частици. Искат и засилен денонощен контрол срещу изгарянето на отпадъци и опасни за здравето материали.

"В тази връзка настояваме лично премиерът да се ангажира с решаването на проблема. Искаме спешно решаване на проблема, защото това ежечасно разболява нас и нашите деца", се казва в позицията на организаторите на протеста.

Страници

Subscribe to Списание Агроном съвкупност от новини