Агрегатор на източници

Комисар Мария Габриел ще обсъжда цифровото земеделие на конференция в София

Agro.bg - Пет., 04/20/2018 - 09:27

Днес, 20 април от 10:00 часа Европейският комисар по цифрова икономика и общество Мария Габриел ще се включи във форума на високо равнище за цифровото земеделие "Заедно за силно цифрово земеделие", на който ще говори за значението на цифровите технологии за земеделския сектор в Европа и за подпомагане на цифровата му трансформация. Събитието се провежда от 18 до 20 април 2018г. в Националния дворец на културата и е част от програмата на Българското председателство.

Румен Порожанов: Българското председателство на Съвета на ЕС е едно от най-прозрачните

Agro.bg - Пет., 04/20/2018 - 09:17

Министърът на земеделието, храните и горите представи резултатите от първите три месеца на българското председателство на Съвета на ЕС в сектор „Земеделие“ пред браншовите организации в сектора.

„Нашето председателство е едно от най-прозрачните и конструктивни, постоянно, получаваме похвали за организацията и фокуса на заседанията“, заяви министър Порожанов.

Първите три заседания бяха посветени на Съобщението на Европейската комисия относно бъдещето на ОСП след 2020 г., озаглавено „Бъдещето на прехраната и земеделието“. Българското председателство структурира работата на Съвета под формата на серия от фокусирани дебати по основни елементи от Съобщението, с цел повишаване на разбирането на държавите членки по предложенията на ЕК и оформяне на общи насоки от Съвета, които да насочат ЕК при изготвянето на законодателните предложения.

„Дебатът в голямата си част беше публичен и се радваше на огромен интерес. За нас като председателство беше важно да покажем какви са настроенията и позициите на различните държави членки“, подчерта Порожанов и припомни, че в ролята си на председател България е движещата сила на работата на Съвета.

„Трябва да координираме позициите на държавите членки за постигане на компромис по актуалните въпроси, представляваме Съвета пред другите институции. За тази цел Председателството трябва да действа като честен и неутрален посредник“, допълни министърът.

По време на дебатите бяха разисквани добавената стойност на ОСП и целите, които трябва да бъдат поставени на европейско ниво и адекватното ниво на субсидиарност. Държавите членки като цяло принципно подкрепиха новия модел на прилагане, предложен от Комисията, но същевременно подчертаха необходимостта този модел да намалява административната тежест върху земеделските стопани и националните/регионалните администрации.

Държавите членки приветстваха предложението на Комисията за повишаване на настоящото ниво на субсидиарност, като същевременно настояха да се осигурят еднакви условия на изпълнение за държавите членки и да се запази „общият“ характер на ОСП.

Като цяло държавите членки подчертаха важната роля на директните плащания за постигане на целите на ОСП и изразиха съгласие, че директните плащания имат за цел да подпомагат доходите на земеделските стопани като компенсират съществуващата разлика между тях и доходите в други икономически отрасли и допринасят за справедлив жизнен стандарт.

В резултат на интензивната работа на българското председателство на заседанието на Съвета на 19 март т.г., бяха приети Заключения на Председателството, които акцентират върху основните елементи и теми в Съобщението на Комисията. Целта на тези Заключения е да адресират опасенията, целите и нуждите на държавите членки и същевременно да подпомогнат и насочат Комисията при изготвянето на пакета от законодателни предложения за бъдещата ОСП. Основните послания в Заключенията са:

ОСП следва да бъде допълнително подобрена чрез повишаване на сегашната й добавената стойност и чрез опростяване на политиката, съгласно новия модел за постигане на резултати с цел намаляване на административната тежест;

Партньорството със земеделските стопани следва да бъде засилено и земеделските производители да останат в центъра на политиката;

Бюджетът на бъдещата ОСП следва да бъде адекватен на нейните по-амбициозни цели по отношение на предоставянето на обществени блага, по-специално в областта на опазването на околната среда и изменението на климата;

Необходимо е държавите членки да разполагат с повече субсидиарност и гъвкавост, вземайки предвид националните и регионални особености, което ще допринесе за по-ефективното  изпълнение на политиката.

Министър Порожанов обясни, че това, което предстои, е публикуването на предложението на ЕК за Многогодишна финансова рамка след 2020 г. на 2 май 2018 г. и на пакета от законодателни предложения за бъдещата ОСП в края на май 2018 г.

„Едва тогава ще може да започне истинският дебат по конкретните параметри на бъдещата политика. Трябва да имаме предвид, че преговорите по законодателните предложения за ОСП след 2020 г. могат да бъдат приключени, едва след като Европейският съвет постигне споразумение относно политическите елементи на Многогодишната финансова рамка след 2020 г. По представената информация, това споразумение не се очаква да бъде постигнато преди втората половина на 2019 г“., обясни министърът.

„Земеделският бранш успяхме да изработим една рамка за бъдещата ОСП и се радваме, че Българското председателство се придържа към нея“, заяви  Цветан Филев, председател на асоциацията на тютюнопроизводителите.

Последиците от китайските мита върху соята от САЩ

Agro.bg - Пет., 04/20/2018 - 08:55

Ако Китай наложи допълнителни 25 процента наказателно мито върху внасяната от Съединените щати соя, това ще има значителни последици за международните пазари. Прогнозата е на анализатори.

В случай, че китайският пазар се свие, американците ще бъдат принудени да търсят нови клиенти за своята соя, и това най-вероятно ще бъде Европейският съюз. Китай от своя страна ще внася по-големи количества от Южна Америка, а в резултат соята от Бразилия и Аржентина ще поскъпне и това ще я направи по-малко конкурентоспособна в сравнение с тази от Съединените щати. Анализаторите посочват обаче и факта, че маслобойните в Америка са с ограничен капацитет и към момента от там не се очаква голямо увеличение на износа на соев шрот.

Цените на шрота обаче ще се покачат и това ще намали печалбите на европейските животновъди. Добрата новина за тях е, че ще могат да разширят присъствието си на китайския пазар за свинско, тъй като Пекин вече прилага по-високи мита за американското месо.

Два са възможните сценарии, ако китайските мита за американска соя останат в сила няколко години. В първия случай фермерите в Съединените щати ще намалят производството на соя, докато тези в Южна Америка, Китай и Европейския съюз ще го увеличат. Ще се засили и производството на соев шрот в Европа, Съединените щати и Югоизточна Азия. Другият сценарий предвижда разширяване на производството на рапица в Канада и Австралия и увеличение на износа от тези страни.

Дали Пекин действително ще наложи наказателни мита за американска соя ще стане ясно през юни. За тогава е предвидено влизането в сила на обявените от американския президент наказателни мита за китайски продукти, които ще са в размер на 150 милиарда долара годишно.

Косад Семанс – номер едно при силажната царевица

Agro.bg - Вт., 04/19/2018 - 17:07

В пловдивското село с. Калековец присъстваме на сеитба на хибрида Colonia CS от продуктовата листа на Косад Семанс.

Colonia CS има силно вегетативно развитие и отличен фитосанитарeн профил. Сетбената норма е 7 000 – 7 500 растениq при неполивни условия на дeкар. При поливни условия нормата е 8 500 – 9 500.

Косад Семанс е единствената международна компания,  която предлага уникалнaта концепция DUO CS, за получаване на силаж с отлични хранителни и производствени характеристики. Концепцията е запазена марка на френския селекционер на семена.

DUO CS е уникална концепция, разработена специално за животновъдите. Тя единствена гарантира на царевицата ниско съдържание на лигнини, висока маса на сухо вещество и добре смилаеми фибри.

DUO CS е съчетание на два хибрида, избрани с близки агрономически качества, като ранозрелост, устойчивост на полягане, стабилност по време на вегетация, толерантност към болести, добър стей-грийн ефект, добър добивен потенциал и съотношение между зърно и зелена маса, но с различно време на разграждане на скорбялата.

С комбинацията на два вида скорбяла за бързо и бавно разграждане, DUOCS® се превръща в наситен и продължителен източник на енергия.

Невена Стефанова, ФАО: Технологиите не са ефективни, без политически стратегии

Agro.bg - Вт., 04/19/2018 - 16:45

Дигитализацията и високите технологии сами по себе си не могат да имат пълния ефект, ако няма политически стратегии за тяхното въвеждане. Това коментира Невена Стефанова от ФАО - организацията на ООН за прехрана и земеделие, която е експерт по иновации в земеделието пред agro.bg това стана по време на втория ден от форума на високо равнище „2gether 4 strong digital Agriculture”, който се провежда в хотел Новотел в столицата.  Основен домакин е Институт за агростратегии и иновации съвместно с ФАО и е в рамките на Българското председателство на ЕС. Според Невена Стефанова, за да има успех дигитализацията и да са достъпни продуктите на високите технологии за всички нива на бизнеса, трябва да има национални стратегии в тази посока.

Тя даде пример с България, която е една от водещите в света по покритие с широколентов интернет. В същото време, се нарежда някъде в средата на класациите по неговата употреба. Причината, обясни, Стефанова е, че колкото и да е силен и добър нета в страната, той се ползва основно в големите градски центрове на България, и почти не в малките населени места.

Дигитализацията срещу глада

Изправени сме пред драматични климатични проблеми. Очаква се 122 млн. души да станат много по-бедни, а около 2 млрд. Ще имат нужда от храна. В същото време статистиката отчита застаряване на фермерите, като средната възраст на зeмеделските стопани е около 59 години. Единственият начин да се справим с тези предизвикателства са дигиталните технологии, както и политики, които да ги прилагат. Това заяви Невена Стефанова в презентацията си по време на форума.

Според Лус Маи от DG AGRI целта на ЕК е да има общ цифров пазар.  Той допълни, че на европейско ниво има програми, които финансират дигитализацията. Една от тях е хоризонт 2020 и Програма за развитие на селските райони. В ПРСР това са мерките за иновации и сътрудничество, които са свързани и със създаването на Оперативни групи. На територията на ЕС вече има 3200 действащи ОГ. В България мярката 16,1, която ги финансира все още не е тръгнала.

Автор: Светлана Трифоновска

Светлана Боянова: Бизнесът непрекъснато пита за иновациите

Agro.bg - Вт., 04/19/2018 - 16:07

Бизнесът непрекъснато ни пита за иновациите и дигиталното земеделие. Интересува се откъде и как могат да бъдат въведени и финансирани нови технологии и да се възползват от цифрово земеделие. Това е един от основните мотиви за организирането на форума на високо равнище   „2gether 4 strong digital Agriculture”- „Заедно за цифрово земеделие”, коментира пред журналисти  Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации във втория ден от събитието на високо ниво. То е част от проявите по време на председателството ни на ЕС.

Днес форумът се провежда в София в хотел Новотел. Основен организатор е Института за агростратегии и иновации, съвместно с ФАО и е под патронажа на Министерство на земеделието и храните. През първия ден гостите са посетили няколко български ферми, които са показали интересни иновации в областите, в които работят. Заключителният етап от форума е утре, когато се очаква властта да заяви политически намерения и решения по отношение на иновациите. На него ще присъстват министъра на Българското председателство на ЕС Лиляна Павлова, вицепремиерът Томислав Дончев, еврокомисар Мария Габриел и министърът на земеделието и храните Румен Порожанов. Той ще бъде в една от залите на НДК, където са най- важните прояви по време на председателството ни.

Цифровизация и дигитализация на земеделието

Тази инициатива беше предизвикана и от факта, че сме във време на Българско председателство на ЕС, покриваме два от основните ни приоритети. 
Приобщаване на Западните Балкани
Те са дигиталната икономика и приобщаване на Западни Балкани. Работихме заедно с колегите от  ФАО - Организация на ООН за прехрана и земеделие, допълни Светлана Боянова.

Точно сега е времето да започнем да говорим по темата усилено, защото цифровите технологии започват да нахлуват в живота ни. Това е следващата важна причина, и разбира се огромният интерес, който проявява самия бизнес. Все повече хора питат къде да намерим повече информация. Това събитие предимно ще помогне на всички да намерят такава информация, каза още Боянова.

Дигитални решения във фермите

Боянова разказа, че през първия ден участниците са имали възможност да видят как дигиталните решения са помогнали в работата на различен вид български стопанства. Големи, малки, за зърнопоризводство, картофи, млечно говедовъдство и др. Да видят ползата от тези решения, които са приложими във всяка една област на земеделието, като се започне от софтуери за фураж на животните, в картофопроизводството за оводняване на почвата и др. По време на форума се коментират проблеми като необходимата инфраструктура за прилагане на дигитално земеделие, програми и мерки, с които могат да се финансират такива дейности. Също широколентов интернет, въздушен интернет, кои са участниците в целия процес при прилагане на иновации и дигитално земеделие.  Ролята на Национална служба за съвети в земеделието, наука, индустрия сама по себе си, необходимостта от национална стратегия, връзката на мерките за иновации от ПРСР и създаването на оперативни групи и т.н.

Автор: Светлана Трифоновска

Ендемитите са най-уязвимите звена в природните екосистеми

Agro.bg - Вт., 04/19/2018 - 15:07

Едно от най-чувствителните и уязвими звена в природните екосистеми на страната и емблематичен символ на българската флора са ендемичните растения.

Повечето ендемити имат малък ареал на разпространение и са застрашени от изчезване, което налага поставянето на тези растителни видове под закрилата на Закона за биологичното разнообразие и включването им в Червената книга на България.

Един от най-впечатляващите и изключително рядък вид  балкански ендемит е Родопският крем (Lilium rhodopaeum Delip.) – богатството на Родопите. Описан е за пръв път през 1951 г. от ботаника Димитър Делипавлов, в района на смолянското село Сивино. От 1984 г. е включен  в Червената книга като критично застрашен вид. Разпространението на вида е ограничено в Родопите на територията на Южна България и Северна Гърция. Представлява  многогодишно тревисто растение, предпочитащо умерено влажни планински ливади, скалисти склонове и каменисти ливади в буковия и иглолистния пояс от 1100 до 1700 м.н.в.

В териториалния обхват на Регионална инспекция по околнaта среда и водите – Смолян, родопският крем се среща в защитената местност "Ливадите" край село Сивино, Куцинско блато край с. Проглед,  резерват Сосковчето край Смолян, край с. Стойките и в района на Рудозем – местността Циганско градище. С цел ограничаване на антропогенното въздействие, оказващо се основен лимитиращ фактор за естественото разпростравение на вида, голяма част от находищата на родопски крем са обявени за защитени територии, съгласно Закона за защитените територии, а останалата част попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

Комфорт на полето в летните жеги!

Agro.bg - Вт., 04/19/2018 - 14:10

Комфорт и хладина в летните жеги – това е мечтата на всеки тракторист и комбайнер. Работата на полето ще бъде приятна, а умората – минимална, въпреки дългите работни часове. Как? С помощта на ResfriAgro - ЕКО климатици, за монтаж на покрива на машините, специално създадени за работа при тежки условия в селското стопанство и добро филтриране на въздуха в замърсена и прашна среда. ЕКО климатикът охлажда въздуха в кабината чрез изпарението на вода, а управлението става лесно от контролния панел. Осигурява се постоянен поток от влажен въздух към кабината чрез електрически вентилатор и специален филтър с влакна, които просмукват вода за по-нататъшно отделяне на охладения въздух.

Тъй като имат вграден резервоар за вода, не се налага инсталиране на външен такъв зад кабината – опростен монтаж без допълнителни промени. Охладителят разполага с три поленови филтъра, които защитават от замърсяване. Резервоарът е достатъчен за целодневна работа.
ЕКО климатикът работи и при изключен двигател, има нисък разход на енергия и захранване само от акумулатор. Предимство е 2-годишната пълна европейска гаранция.
 
Повече информация за ЕКО климатици ResfriAgro и актуални ценови оферти можете да получите на 0889660052, както и в търговската мрежа на фирма Оптиком.

Споразумение между МОСВ и ЕБВР ще осигури повече възможности за финансиране на екопроекти

Agro.bg - Вт., 04/19/2018 - 13:28

Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира подписаното през март т. г. Споразумение за предоставяне на помощни услуги при изпълнение на проекти между Министерството на околната среда и водите и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Споразумението е сключено в изпълнение на Меморандума за разбирателство между българското правителство и ЕБВР за партньорство и подкрепа в усвояването на европейските структурни и инвестиционни фондове.

Документът предвижда МОСВ да получи от ЕБВР консултантски услуги в подкрепа изготвянето на актуализация на предварителна оценка на финансови инструменти и инвестиционна стратегия за финансови инструменти по Оперативна програма „Околна среда“. Целта му е да осигури по-широк кръг от възможности за финансиране, включително анализ на възникнали промени в пазарните условия и публични инвестиционни нужди след 2014 г., по отношение прилагането на финансови инструменти по ОПОС 2014-2020 г. В резултат от споразумението ще се проучи възможността за изготвяне на инвестиционна стратегия по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ и ще се актуализират инвестиционните стратегии по приоритетни оси „Води“ и „Отпадъци“. Така ще се подпомогнат усилията на страната за насърчаване участието на инвеститори и финансови институции от частния сектор в екологични проекти.

Страните от Европейския съюз трябва да обединят усилия за борба с африканската чума по свинете

Agro.bg - Вт., 04/19/2018 - 12:33

Страните от Европейския съюз трябва да обединят усилия за борба с африканската чума по свинете. За това призова здравният комисар Витенис Андриукайтис при срещата си с европейските министри на земеделието в Люксембург.

За последните 4 години Европейският съюз е инвестирал 50 милиона евро в борбата със заболяването, изтъкна комисарят и отхвърли повдигнатия от министри въпрос за повече пари от Брюксел. Андриукайтис напомни, че Комисията е предприела редица мерки, включващи координация на информационния поток и научни изследвания. Сега националните правителства трябва да засилят превенцията, вместо да очакват помощ от Европа, посочи той. За повече пари от Брюксел настояваха министрите от Полша, Гърция и Естония.

От датска страна поискаха Брюксел да играе по-голяма роля като координационен център за борбата с африканската чума. Министър Есбен Лунде предложи създаването на международна експертна група, която да се концентрира върху изграждането на огради по границите.

Андриукайтис обаче е скептичен относно загражденията. Подобни мерки се отразяват негативно върху други животински видове и тяхната миграция, смята комисарят.

Проверки на язовир Мандра и езерото Вая

Agro.bg - Вт., 04/19/2018 - 11:38

На 17.04.2018 г. служители на сектор РК Бургас са извършили проверка за незаконен риболов на язовир Мандра, при която се установи наличието на 400 метра мрежи в работно положение. Мрежите са извадени от водата, а уловената в тях риба от вида Сребриста каракуда – 20 кг., е върнат обратно във водата.

От 23.30 часа на 17.04.2018 г до 04.30 часа на 18.04.2018 г. е извършена нощна проверка на езеро Вая. При проверката служителите  са установили наличието на 2 280 метра бракониерски мрежи, поставени в работно положение във водата. Мрежите са извадени от водата, а рибата от вида сребриста каракуда – 120 кг. е върната обратно във водата.

ДюПон представи новите си продукти за лозя и овощни насаждения в град Сливен

Agro.bg - Вт., 04/19/2018 - 10:10

Основен акцент в презентацията на компанията бяха двата добре работещи в комбинация продукти  Екуейшън Про за справяне с обикновената мана в лозя и Талендо Екстра за борба с брашнеста мана.

Моментът на приложение на Екуейшън Про е преди образуване на ресата с дълъг интервал до беритбена зрелост. Интересното при Талендо е, че той не оставя остатъчни количества във виното.

За борба с вредители и инфекциозни заболявания в лозя и трайни насаждения на помощ идват продуктите на Дау АгроСайансис, които от следващата година ще бъдат в портфолиото на ДюПон.

В групата на на фунгицидите са включени Индар и Карамат с активно вещество от групата на триазолите фенбуконазол както и Систан Екузом, в групата на широкоспектърните това са  инсектициди – Релдан и Дурсбан, и от групата на биологичните инсектициди  е  Синейс срещу гризещи и смучещи неприятели в овощни насаждения.

Aвтор: Диана Александрова

Протестите в защита на Пирин продължават

Agro.bg - Вт., 04/19/2018 - 09:40

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ съобщава, че на 19 април 2018 г., четвъртък, граждани продължават да протестират за оттегляне на решението на правителството от декември 2017 г. да отвори за строителство 48% от територията на Национален парк Пирин. Протести ще има в София, Благоевград, Варна, Пловдив, Сливен и Виена.
 
В София гражданите се събират за протеста от 13.00 до 14.00 ч. в близост до Президентството, където същия ден ще се проведе консултативен съвет за националната сигурност. Припомняме, че  с решението за промяна в плана за Пирин бяха нарушени три български закона. Неспазването на правилата и законите има своите последствия, често свързани с живота на хората по пътищата и дори националната сигурност.
 
Нов повод за недоволство на гражданите дадоха плановете за застрояване на части от крайбрежието на природен парк Странджа, заложени в проекта на общ устройствен план на община Царево. Гражданите могат да подават писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие до 3 май.  Документите са на адрес: www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/file/Nature/Natura%202000/DOSV/2018/DOSV_Tsarevo/DOSV_Tsarevo.7z
 
На 17 април съдът на Европейския съюз отсъди, че Полша е нарушила природозащитни директиви, като е допуснала прекомерна сеч в Беловежката гора, част от Натура 2000 и обект но световното природно наследство. Коалицията припомня, че случаят Пирин е идентичен - националният парк е защитен от националното, европейското и световното природозащитно законодателство, и започването на сечи и строежи в парка в ущърб на българската държава и в услуга на интересите на офшорни фирми, ще доведе до реципрочни санкции от страна на Брюксел. Макар полският казус да има своите специфики, решението дава надежда, че рано или късно обекти от национална, европейска и световна значимост като Пирин получават правосъдие и шанс за своето реално опазване.
 
 
Повече за протестите:
 
София, от 13.00 до 14.00 ч. пред Министерски съвет
https://www.facebook.com/events/162072551289721/
 
Благоевград, 18:30 ч, пл. „България“:
https://www.facebook.com/events/1951957981783816/
 
Сливен, 17 ч, Старият бряст: https://www.facebook.com/events/431795637291357/
 
Пловдив, 19 април, от 18:30 до 20:00, Площад Стефан Стамболов
https://www.facebook.com/events/302229336976172/
 
Варна, 19 април, от 18:30 до 20:00, пред Общината
 
Виена, от 19:00 до 20:00, Karlskirche
https://www.facebook.com/events/365564313927056/
 
 
След като на 28 декември 2017 г. решение на Министерски съвет отвори за строителство 48% от територията на Национален парк Пирин, сега управляващите придвижват законодателство за нови сечи за строителство в горите и за застрояване на земеделските земи в планинските райони и по Черноморието.
 
Затова коалицията „За да остане природа в България“ продължава да настоява за:
 
1. Оттегляне на решението на МС от 28.12.2017, което дава възможност за строителство в 48% от Национален парк Пирин;
 
2. Оставка на Нено Димов като министър на околната среда, предложил това решение;

3. Обявяване на реалния собственик на концесионера "Юлен" АД и одит на концесията от международен одитор и с участие на гражданското общество;
 
4. Оставка на Валери Симеонов като вицепремиер, заради прокарване на правителствена политика срещу гражданското общество и природата и публичните призиви за насилие и дискриминация;
 
5. Отхвърляне на внесените лобистки поправки в Закона за горите (същите като през 2012 г.), разрешаващи сечта и бетонирането в горите. Отделяне на контролния орган (Изпълнителна агенция по горите) от брадвата (Министерство на земеделието и храните) и забрана на износа на обла дървесина от държавните гори;
 
6. Отхвърляне на промените в Закона за опазване на земеделските земи, които улесняват урбанизацията им, както и разследване на заменките по Черноморието.

Енергийните министри от ЕС ще обсъдят европейските цели за възобновяема енергия и енергийна ефективност на неформална среща в София

Agro.bg - Вт., 04/19/2018 - 09:24

На неформално заседание на 19 април в София, министрите на енергетиката от Европейския съюз ще обсъдят европейските цели за възобновяема енергия и енергийна ефективност за 2030 г., както и механизмите и регламентите за тяхното прилагане и постигане.

"Подкрепата за по-високи цели за 2030 г. е от съществено значение за стартиране на процеса за привеждането на европейските климатични и енергийни цели в съответствие с Парижкото споразумение. Лидерите на ЕС вече се съгласиха, че до края на годината ще финализират новата дългосрочна стратегия в областта на климата, за да се постигнат целите от Париж. Ако държавите-членки понастоящем се ангажират с по-високи цели за възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност за 2030 г., те ще докажат и ще дадат ясен сигнал на бизнеса, че действията в областта на климата са мерки, които ЕК ще подкрепя в дългосрочен план“, коментира Имке Любке, ръководител на отдел "Климат и енергия" в Европейския политически офис на WWF

Целта на срещата в София е държавите-членки да надградят нарастващата подкрепа за поддържането на фокуса за Парижкото споразумение  и да увеличат подкрепата в областта на климата чрез стимулиране на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност. Официалният Съвет на министрите по енергетика в началото на юни ще бъде последната възможност за достигане на по-високите цели повишаване на тази политическа амбиция.

„Към днешна дата на всички е ясно, че дискусията се премества и фокусира в по-дългосрочен план от целите за 2030 г. Имено затова WWF, но и гражданското общество в България, дава своята силна подкрепа за реформите в ЕС и по-конкретно вполитиката на Съюза в областта на климата и енергетиката, които в крайна сметка, ще доведат до стимулиране на икономическия растеж, ще спомогнат за развитието на нови модерни зелени работни места. Ще защитят околната среда и ще насърчат устойчивостта. Не на последно място, ще подобрят здравния статус и благосъстоянието на хората“, заяви Георги Стефанов, ръководител програма „Климатични промени и Зелена икономика“ към WWF България.

WWF подкрепя въвеждането на цели за енергоспестяване от най-малко 40%  и за възобновяема енергия от най-малко 45% за 2030 г., за да се осигури максимална полза за европейските граждани и да се помогне на ЕС да приеме Парижкото споразумение.

WWF използва възможността да покани медиите на специално организираното събитие преди неформалната среща на Съвета на енергийните министри, организирано от Грийнпийс, като част от Коалиция за климата, на площада пред НДК. Там, между фонтана и билетния център ще „изгрее“ огромен 25 метров банер - слънце, подхранван от силата на стотици хора от цяла Европа, които канят европейските министри да се срещнат лично с гражданите и да чуят желанията им за тяхното енергийно бъдеще и това на ЕС.

Директивите за възобновяемата енергия и енергийната ефективност и техните цели за 2030 г. предстои да бъдат финализирани в тристранни дискусии между Съвета на ЕС, ЕК и Парламента. Първоначалните целеви нива от - 27% ВЕИ и 30%  енергийна ефективност - бяха договорени от държавните глави на ЕС преди да бъде подписано по-амбициозното Парижко споразумение за изменението на климата. Противоречието е, че Европейският парламент подкрепя цели от 35% и за двете сфери, а Съветът на ЕС се придържаше към първоначалните нива. Това означава, че Съветът не е в съответствие с ангажиментите на ЕС в Париж за климата, което отслабва и цялата позиция на ЕС.

Някои държави-членки, като Швеция и Франция, обаче сега подкрепят по-високи цели. Нещо повече, миналия месец държавните и правителствени ръководители на ЕС призоваха и се съгласиха, че ЕК ще изготви нова дългосрочна стратегия на ЕС в областта на климата, в съответствие с Парижкото споразумение, която да бъде одобрена в  началото на 2019 г.

Заловено лице, извършващо незаконен риболов на яз. Огоста

Agro.bg - Вт., 04/19/2018 - 09:19

При извършена съвместна акция на  инспектори от отдел „РК-Западна България“ обл. Монтана и служители на РУП гр. Монтана е заловено лицето Асен А.,      извършващо незаконен риболов във водите на яз.Огоста в района на с. Боровци по време на забрана.

Същият е наблюдаван в период на няколко дни и на 17.04.2018 г. е заловен с около 100 кг. риба от вида: сом, шаран, сребриста каракуда, платика и бяла риба. Съставени  са 2 бр. АУАН по чл.17, ал.1, т. 1 и чл. 32, ал 1 от ЗРА., с които са иззети хрилни мрежи и надуваема лодка.

Лицето е задържано за срок от 24 часа в ареста на РУ Полиция Монтана.

Заведено е досъдебно производство по чл.238 от НК.

Румен Порожанов: Инвестициите в биоикономиката ще засилят конкурентоспособността в селското стопанство

Agro.bg - Ср., 04/18/2018 - 17:22

Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов участва в представянето на нов финансов продукт на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

Президентът на ЕИБ Вернер Хойер в присъствието на комисаря по земеделие и развитието на селските райони Фил Хоган представи нова програма на банката за отпускане на заеми, съсредоточена върху инвестициите в областта на биоикономиката в ЕС.

Министър Порожанов в качеството си на Председател на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство приветства  стартирането на нова програма и подчерта, че инвестициите ще допринесат за засилване на конкурентоспособността на европейските компании, работещи в областта на биоикономиката /селското стопанство. По думите му подобни мерки  ще укрепят дългосрочната им способност да инвестират в иновации и следователно да развиват и предлагат продукти и услуги с по-висока добавена стойност.

Инициативата има за цел чрез отпускането на финансиране от 400 млн. евро от ЕИБ, да бъдат мобилизирани над 1 млрд. евро частни инвестиции в селскостопанския сектор. Операцията ще се гарантира от бюджета на ЕС в рамките на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), като ще бъде предоставено на широк спектър от частни кооперативи и корпорации в ЕС в различни подотрасли, свързани с биоикономиката.

Новата програма има за цел да се справи с пазарните слабости и неуспехите, които ограничават наличието на адекватно финансиране в Европа за повечето от предприятията, които работят във веригите на добавена стойност на биоикономиката, както и да се насърчава развитието на селските райони. Технологичните рискове, свързани с по-иновативните сегменти, като биоразнообразието и иновативните съставки на храните и фуражите, затрудняват силно достъпа до финансиране.

Момчил Неков: Производството на протеинови култури трябва да бъде подкрепено

Agro.bg - Ср., 04/18/2018 - 16:18

Протеиновите култури трябва да намерят своето място в европейското земеделие, защото зависимостта от вноса им не е полезна от гледна точка на изхранването и безопасността на храните. Това заяви евродепутатът от Групата на социалистите и демократите в ЕП Момчил Неков на пленарната сесия в Стасбург по време на обсъждане на доклад относно европейска стратегия за насърчаване на протеиновите култури – поощряване на производството на богати на протеин растения и бобови растения в рамките на европейския селскостопански сектор.
 
„С притеснение слушам българските производители, че вносната продукция всъщност е генетично модифицирана и макар да полагат всички грижи за правилно отглеждане, то рискът от замърсяване от ГМО фуражите всъщност е сериозен“, заяви Неков.
 
„Моята страна - България има отлични възможности за производство на протеиновите култури. Фъстъците, като такава култура, произвеждани в региона на Садово, имат отлични качества и за разлика от вносните, садовските фъстъци не образуват афлатоксини. Това трябва да бъде поощрявано. Европейското производство създава и поддържа не само поминък, но и качествена и безопасна храна и това трябва да се знае и защитава“, допълни още евродепутатът.
 
„В новата Обща селскостопанска политика всички протеинови култури трябва да бъдат подкрепени с конкретни мерки и стабилен ресурс, но трябва да се предвиди и механизъм за това тези култури да остават и да се използват в сектор „Земеделие“ в Европейския съюз, а не да се изнасят в трети страни без добавената стойност от европейската субсидия“, каза Момчил Неков.

Трима български евродепутати предложиха ЕК да въведе минимални стандарти за храните в Европа

Agro.bg - Ср., 04/18/2018 - 15:31

„Въпросът с разликите в качеството на хранителните и нехранителните продукти в Европа е пряко свързан със същността на функционирането на единния пазар и доверието на потребителите. Поради това настоятелно призоваваме Европейската комисия да въведе общи минимални стандарти за хранителни и нехранителни продукти в ЕС“, се казва в едно от ключовите изменения, които българските евродепутати Емил Радев (ЕНП), Андрей Новаков (ЕНП) и Филиз Хюсменова (АЛДЕ) предлагат.

Изменението се прави към доклада относно разликите в качеството на някои продукти на единния пазар в Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите, който Европейския парламент предстои да обсъди съвсем скоро.

Заедно с идеята за създаване на минимални стандарти, българските евродепутати настояват още за по-голяма закрила за европейските потребители, като изрично добавят и хората със специални диетични нужди, по отношение на които също се наблюдава дискриминация на пазара по оста Изток-Запад.

Сред промените на тримата евродепутати се откроява също така призив за по-активна роля от страна на потребителските организации в Европа, така че те да могат да изградят експертиза и да развият способностите си за изследване на пазара, което би подпомогнало националните компетентни органи да откриват и да се справят със случаите на нелоялни търговски практики и разлики в качеството на продуктите, продавани на съответния национален пазар.

На последно, но не и по важност място, евродепутатите настояват да се прекрати всяка дискриминация спрямо държавите от Централна и Източна Европа по отношение на храните, продавани на техните пазари и да се осигури равното третиране на техните граждани, независимо от покупателната им възможност, съществуващите нелоялни търговски практики и др., които в повечето случаи се оказват в ущърб на гражданите с по-ниски доходи за каквито са считани и  източноевропейските.

Според Емил Радев, който от години се бори с порочната практика на двойните стандарти в Европа, Съюзът има още много какво да направи по отношение равноправието на европейските граждани и еднаквата защита на техните права. „Въпросът с двойните стандарти не е нов, той винаги е съществувал, но  първите публични твърдения за това се появяват едва през 2009 г. в Словакия. Жалко е, че вече близо 10 г. ЕС не прави почти нищо, за да сложи край на тази несправедливост. Вярваме, че с въвеждането на единен минимален стандарт за целия Съюз, гражданите от Източна Европа най-накрая ще получат равен достъп до продукти със същите качествени характеристики и състав като гражданите на Германия, Франция или Австрия например, като за това няма да се налага да плащат повече, каквато практика също се наблюдава у нас в момента“, коментира Емил Радев.

Според Андрей Новаков, крайно време е Европейската комисия да наложи стандарти, така че производителите да не третират потребителите в различните региони на Европа по неравнопоставен начин. В момента компаниите използват слабостта в европейското законодателство, че в Европейския съюз има 28 различни контролни органи и 28 различни законодателства.

Като член на Комисията по Вътрешен пазар и защита на потребителите в ЕП, евродепутатът Филиз Хюсменова допълни: „Безспорно е, че съществуват двойни стандарти. Няколко изследвания гo показаха спрямо качеството на храните. И това е така не само по отношение на България, а и на редица други държави от Източна и Централна Европа. Наивно е да се търсят разрешения, ако всяка страна работи самостоятелно. Затова ние в Европейския парламент обединихме усилията си в защита на равнопоставеността на потребителите от всички държави в ЕС. Така допринасяме и за постигане на целите на българското председателство и за качеството на живот на всички нас в България.“

До 85 млн. лв. преходна национална помощ получават над 41 000 тютюнопроизводители

Agro.bg - Ср., 04/18/2018 - 14:33

До 85 млн. лв. преходна национална помощ ще получат над 41 000 тютюнопроизводители. Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов подписа заповедта за определяне на размера на плащането. За сортовата група „Басми“ тютюнопроизводителите с количества до 1 тон включително ще получат по 2,41 лв./кг, а тези с между 1 и 2 тона – по 2,35 лв./кг. Подпомагането на по-големите производители с количества над 2 тона е с по 1,56 лв./кг.

Ставката на преходната национална помощ за сорта „Каба Кулак“ е в размер на 1,23 лв./кг, а за едролистните тютюни „Бърлей“ и „Виржиния“ е съответно по 0,90 и 0,71 лв. за кг.

Очаква се средствата да бъдат по сметките на производителите на 24 април – вторник. Председателите на Националната асоциация на тютюнопроизводителите – НАТ 2010 Цветан Филев и на Съюза на производителите на ориенталски тютюни Арбен Мименов изказаха благодарност на премиера Бойко Борисов и правителството за навременното отпускане на субсидията. По време на редовното заседание на Министерски съвет те изтъкнаха, че получават средствата 2 месеца по-рано, отколкото например през 2016 г.  Браншовиците настояват подкрепата на тютюнопроизводителите да продължи и през следващия програмен период след 2020 г.

Нощна акция на язовир Красноселци

Agro.bg - Ср., 04/18/2018 - 13:40

На 16.04.2018 г., след подаден сигнал от тел. 112 за извършване на незаконен риболов на яз. Красноселци, общ. Омуртаг инспектори от ИАРА, съвместно със служители на РПУ гр. Омуртаг са провели нощна акция на посоченото място. Заловени са три лица, извършващи  риболов по време на забрана за улов на риба през периода на нейното размножаване. Съставени са три акта за установяване на административни нарушения по чл. 32 и два броя по чл. 17 от ЗРА. Уловената риба – 8 кг. от видовете червеноперка и кефал е върната обратно във водата.

Страници

Subscribe to Списание Агроном съвкупност от новини