Агрегатор на източници

Община Каварна, местни земеделци и рибари отказаха да обсъждат мерките за Калиакра

Agro.bg - Пет., 09/01/2017 - 16:55

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България“ с тревога констатира, че някои местни власти не желаят дискусии по мерките за опазване в защитените зони от европейската екологична мрежа Натура 2000 в Калиакра. Заради проблемно застрояване в тази зона България беше осъдена от Европейския съд и е застрашена от ежедневни глоби.
 
Преди месец хора в Каварна излязоха на протест, защото никой не се беше консултирал с тях за мерките. Обществените обсъждания бяха осуетени със скандали, в случая беше въвлечен премиерът, а на заседание в Министерски съвет бе взето решение в работни групи да бъдат дискутирани конкретните мерки и да се стигне до решения.
 
Какво обаче стана месец по-късно?
 
Вчера, на 31 август 2017 г., представители на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Министерство на земеделието и храните (МЗХ) и Българска академия на науките (БАН) дойдоха на място в Каварна, за да обсъждат с местните хора мерките от плана за управление на защитените зони в района на Каварна, в рамките на работните групи „Земеделие“ и „Акватория“.
 
Още на група „Земеделие“ обаче кметът на Каварна Нина Ставрева ги посрещна с декларация, че няма да обсъжда плана за управление, а единствено заповедта на министъра за временна забрана на дейности в понто-сарматските степи, както и границите на защитените зони. Тя призова присъстващите да подпишат декларацията с мотива, че лично министър Нено Димов ѝ обещал, че на работните срещи няма да се обсъжда плана. Земеделците и ловците се присъединиха към декларацията.
 
Това, че представителите на МОСВ са командировани от същия министър със задачата да се обсъжда плана за управление и че в писмените покани до участниците бе посочена същата задача на работните срещи, явно не беше от значение за тези представители на местните хора.
 
Мирослав Калугеров, началник на Националната служба за защита на природата, подчерта необходимостта да се предприемат спешни мерки за изпълнение на решението на Европейския съд и че е важно тези мерки да бъдат обсъдени с местните хора. На практика обаче участниците не се вълнуваха от управлението на защитените зони, а искаха промяна на границите им и проверка на първичните данни, въз основа на които са определени те.
 
От МОСВ обясниха, че стандартните формуляри с данните за всяка защитена зона са публични на страницата на министерството и по закон те не съхраняват първични данни, а само документите, изисквани от Европейската комисия.
 
Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) поясни, че съхранява всички данни, послужили за определяне на всички 114 защитени зони за птиците – публикувани и непубликувани данни, събирани както индивидуално от орнитолози, така и при целенасочени проучвания. Принципно данните могат да бъдат разглеждани в офиса на БДЗП в присъствието на специалист, който би могъл а отговаря на въпроси, в конкретния случай на участниците бе показан полевият дневник от проучването на миграцията при село Българево.
 
Кметът на Каварна Нина Ставрева обаче ясно заяви, че не проявява интерес, когато й предложиха лично да види данните за мигриращи розови пеликани, записани в дневника. В продължение на три часа участниците в срещата обсъждаха правните и научните аспекти, свързани с обявяването на защитените зони. Беше предложена за обсъждане и възможността за пре-картиране на понтосарматските степи с участието на собственици и ползватели на земи.
 
Местните представители не пестиха обидите си към учените от БАН и дори заплашиха със саморазправа. Това предизвика реакцията на доц. Анна Ганева, директора на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, която заяви, че не би изпратила експертите си в район, където сигурността им ще бъда застрашена. Стигна се дори дотам, местните участници да предложат ревизия на договора ни за членство в Европейския съюз, само и само да не се налагат ограничения в защитените зони. На практика нито една мярка, свързана със земеделието не бе разгледана на срещата.
 
В следобедната работна група „Акватория“ бе разигран същият сценарий, като представителите на рибарския сектор също се присъединиха към декларацията, предложена от кмета на Каварна. Те изложиха същите аргументи, с които земеделците не подкрепиха обсъждането, макар заповедта на министъра за временна забрана на дейности, касае само степите, но не и морската акватория.
 
Последваха груби нападки и обиди към авторския колектив на БАН. Доц. Анна Ганева изрази разочарованието си, че в настоящата среща не може да се окачестви като диалог между цивилизовани хора в търсене на конструктивни решения и заяви, че няма да позволи учени от БАН да участват в срещи от този формат.
 
Мирослав Калугеров отбеляза, че при липса на воля за сътрудничество от страна на местните хора провеждането на работни срещи за търсене на съвместно полезни решения е безпредметно. Работната среща бе прекратена, а срещите на работните групи „Строителство“ и „Енергетика“ бяха отменени.
 
Пак останаха въпросите кой е заинтересован да няма дискусии и конструктивни решения за бъдещето на района и кой ще бъде отговорен когато българският данъкоплатец започне да плаща глобите, наложени от Европейския съд?!
 
Коалицията „За да остане природа в България“ намира поведението на местните участници в работните срещи – общината, земеделците, риболовците - за безотговорно и неприемливо. Вярваме, че това поведение не отразява истинските нагласи на хората в района. Местната общност пропусна възможността да изрази своите тревоги и въпроси, и да изложи своите виждания за управлението и опазването на защитените зони „Калиакра“, „Белите скали“ и „Комплекс Калиакра“, съобразено с местните традиции и културни изисквания.
 
Считаме, е решенията могат да бъдат намерени само чрез воля от всички страни за конструктивен диалог.

Една мечка и два вълка в село Влахи не са регистрирани в РИОСВ – Благоевград

Agro.bg - Пет., 09/01/2017 - 15:33

РИОСВ – Благоевград извърши проверка на условията за отглеждане на животни в Център за едри хищници на Сдружение за дива природа (СДП) „Балкани“ в с. Влахи, община Кресна, който е регистриран през 2014 г. Инспекторите констатираха, че в него към настоящия момент се отглеждат два екземпляра Кафява мечка (Ursus arcos) и два екземпляра Вълк (Canis lupus), които бяха показани от медиите по време на пожара в Кресненското дефиле. В РИОСВ-Благоевград е регистрирана само една от мечките, а другите животни въобще не фигурират.

Мъжкият екземпляр кафява мечка е предоставен от РИОСВ – София на Сдружение за дива природа „Балкани“ за отговорно пазене и отглеждане. РИОСВ – Благоевград е издал регистрационна карта за него с № БЛ-027/03.08.2006 г. по чл. 91 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Женският екземпляр кафява мечка е предоставен от Държавно ловно стопанство „Кормисош“ с договор за отглеждане от СДП – Балкани. От РИОСВ – Благоевград не е издавана регистрационна карта по реда на чл. 91 от ЗБР. Двата вълка са предоставени от Зоокът – Павликени и Зоопарк-Стара Загора с договор за размножителен заем. За тях не са издавани регистрационни карти по реда на чл. 22 ал. 1 от Закона за защита на животните (ЗЖЖ). Предвид констатираните при проверката нарушения на ЗБР и ЗЖЖ, предстои образуване на административно-наказателна процедура.

Кафявите мечки се отглеждат в непосредствена близост да регулацията на с. Влахи на разстояние по-голямо от предвиденото в закона, в железобетонно заграждение с метална мрежа и електро ограда, подсигурена с кльон на площ от 2500 кв.м. Вълците се отглеждат над регулацията на с. Влахи в железобетонна ограда с метална мрежа, подсигурено с кльон, с площ 1500 кв.м. И двете заграждения имат изградени басейни за вода за къпане и водопой на животните. Редовно се хранят с подходяща за вида храна. Загражденията са обезопасени, така че да се предотврати бягство на животните и да бъде осигурена безопасност на посетителите. Площта върху която са изградени съоръженията са върху земя собственост  на Държавно горско стопанство – Кресна с договор за наем.

Министър Порожанов ще открие Национално изложение на родопските породи овце

Agro.bg - Пет., 09/01/2017 - 13:52

Утре, 2 септември, министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов ще открие Второ национално изложение на родопските породи овце.


Събитието ще се състои от 12:00 ч. в местността „Смолянски езера“.

За дърветата в Морската градина на Бургас се грижи професионален арборист

Agro.bg - Пет., 09/01/2017 - 13:31

Община Бургас покани професионален арборист от Великобритания да сподели своя опит в резитбата и оформянето на големи дървета. Той се казва Антъни Крофт и от две години живее в България. Специалността му е „Гъбни болести“.

Наричат арбористите „дървесни хирурзи“. Те се занимават с отглеждането, поддържането на жизнените функции, подходящата резитба и оформление на едромащабни растения.

Антъни Крофт е направил оглед на Морската градина. Той извърши някои полезни манипулации върху посочени от Общината проблемни дървета в рискова зона – те са разположени в непосредствена близост до детската площадка между „Гъбката“ и ул. „Агоп Мелконян“. Нужно е обезопасяване на тези и други екземпляри, пред които има още живот, но са на пределна възраст.

Зелената система е част от визитката на Бургас. Мнозина твърдят, че неговата Морска градина е най-красивият и добре поддържан обществен парк в България. През последните 7-8 години зеленината в града се обгрижва с мисъл за бъдещето. През този период посадените дървета са много повече от премахнатите.

Опазването на всичко ценно ще продължи до предела на безопасността, но не и отвъд него. В моментите, когато се налага подмяна, Община Бургас има намерението да внася нова растителност от видове, подходящи за градска среда и съобразени с промените в световния климат, които никой не може да отрече.

Министър Димов ще се срещне с обществеността на Велинград

Agro.bg - Пет., 09/01/2017 - 12:12

Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще посети Велинград в понеделник, 4 септември.  В 12:00 часа, в голямата зала на Община Велинград, той ще се срещнe с граждани, синдикати, представители на браншови организации от сферата на туризма и неправителствени организации, за да обсъдят проекта за добив и преработка на волфрамсъдържаща руда и други важни за района теми.

365 доставчици ще снабдяват училищата с плодове, зеленчуци и мляко

Agro.bg - Пет., 09/01/2017 - 10:51

ДФ „Земеделие“ одобри общо 365 кандидати по Училищните схеми за доставка на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти за учебната 2017/2018 г. В периода 15 май – 15 юни 2017 г. бяха приети общо 395 заявления за одобрение.

По схема „Училищен плод“ документи са подали 231 заявители. След административна проверка са обработени 229 заявления, като 2 от тях все още са в процес на обработка. Одобрени са 215 заявители, обхващащи 3 259 учебни заведения и 447 672 деца. 14 заявителя са получили отказ поради неспазване изискванията на Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“.

По схема „Училищно мляко“ са подадени 164 заявления. След административна проверка са обработени 163 от тях, а още едно е в процес на разглеждане. Вече са одобрени 150 доставчици на мляко и млечни продукти, които ще обслужват 3 018 учебни заведения и 466 434 деца. Отказ са получили 13 заявителя поради неспазване изискванията на наредбата.

Списъците с утвърдените и отказани заявители са публикувани на следните интернет адреси: http://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/school_milk/ ; http://schoolfruit.dfz.bg/index.php?p=news&area=1&newsid=77&name=akt-za-odobrenie-i-otkazi-na-zayaviteli-po-uchilischni-shemi-2017-2018.

ДФ „Земеделие“ обръща внимание на всички одобрени заявители, че на основание, чл. 15, ал. 7 от Наредбата в срок до 10 дни след издаване на акта за одобрение, всички изпълнители могат да извършат промяна на предоставените графици за доставка, като искането се предоставя в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“. В тази връзка, на сайта на Министерство на образованието и науката, http://www.mon.bg/?go=page&pageId=17&subpageId=56 , вече са публикувани ваканциите и неучебните дни за 2017/2018 учебна година.

За всички незаявени или неполучили одобрение учебни заведения, ще бъде отворен допълнителен прием на заявления за одобрение на заявители в периода от 11 до 21 септември 2017 г.

Днес ще бъде слънчево, след обяд и горещо

Agro.bg - Пет., 09/01/2017 - 10:03

Атмосферното налягане ще се понижава и в края на деня вече ще е по-ниско от средното за септември. Днес ще бъде слънчево, след обяд и горещо. В източните райони ще духа слаб южен вятър. Максималните температури ще са предимно между 30° и 35°, по-ниски ще са по морския бряг. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) при БАН.

По Черноморието ще бъде слънчево и ще духа слаб вятър от южната четвърт. Максималните температури ще са между 24° и 27°. Температурата на морската вода е 23-24°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, вечерта на места до 3 бала.

Над планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб северозападен вятър. През деня ще е топло с максимална температура на височина 1200 метра – около 23°, на 2000 метра – около 16°.

Планирана профилактика на информационните системи на ИАРА

Agro.bg - Пет., 09/01/2017 - 09:37

Поради планирана профилактика на информационните системи през периода 02.09.2017г. – 03.09.2017г., издаване на билети за любителски риболов ще бъде невъзможно. В случай, че възнамерявате да практикувате любителски риболов през уикенда, моля набавете вашите разрешителни до края на работния ден на 01.09.2017г.

Водните нива са без значителни изменения

Agro.bg - Пет., 09/01/2017 - 09:25

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) водните нива на почти всички наблюдавани реки в страната са без значителни изменения, като вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-съществени колебания (от -23 см до +33 см) в Дунавския басейн, във водосборите на р. Огоста и р. Искър. Всички наблюдавани реки в страната са с водни количества около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

            Дунавски басейн: колебания от -23 см до +33 см;

            Черноморски басейн: понижения с до -8 см;

            Източнобеломорски басейн: колебания от -7 см до +6 см;

            Западнобеломорски басейн: колебания от -7 см до +5 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: днес и през следващите 2 дни водните нива ще се понижават или ще се задържат без съществени изменения. Във вечерните часове на 3 септември и през нощта срещу 4 септември са възможни краткотрайни и незначителни повишения на речните нива във водосборите на реките западно от р. Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 1, 2 и 3 септември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и в следващите два дни водните нива ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 1, 2 и 3 септември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 1, 2, 3 и 4 септември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите два дни водните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще се задържат без съществени изменения. Във вечерните часове на 3 септември и през нощта срещу 4 септември са възможни краткотрайни и незначителни повишения на речните нива в горните части от водосбора на р. Марица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива ще останат без съществени изменения. Вечерта на 3 срещу 4 септември са възможни краткотрайни и незначителни повишения на речните нива във реките от целия басейн.  Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 1 септември 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 31.08.2017 г. е 3 956,0 млн. м3 и представлява 60,9 % от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 82,1% от общия им обем;
  • напояване – 45,2% от общия им обем;
  • енергетика – 69,5% от общия им обем.

За шеста година МОСВ е партньор на „Да изчистим България заедно“

Agro.bg - Пет., 09/01/2017 - 09:11

Министерството на околната среда и водите е традиционен участник и  важен партньор в организирането и провеждането на екологичната инициатива на bTV Media Group „Да изчистим България заeдно“.  МОСВ чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) осигури 40 000 чувала и 80 000 бр. ръкавици, както и ваучери за гориво за транспортирането на събраните отпадъци. Общата стойност на закупените материали и ваучери е близо 53 000 лв.

Както и през предходните години на кампанията, събраните отпадъци от замърсените терени ще се депонират на съществуващите общински и регионални депа в периода 16 и 17 септември без да се заплащат отчисления по чл. 60 и 64 от Закон за управление на отпадъците.

Ренета Колева, изпълнителен директор на ПУДООС, предаде на организаторите на инициативата материалите, които ще бъдат разпределени  по общините в страната. В акцията участва и талисманът на кампанията – Зеленко Зеленков.

В деня на есенното почистване – 16 септември, експертите от регионалните екоинспекции и МОСВ ще обобщят данни за количеството събрани и депонирани отпадъци.

Ръководният екип, служителите на централната администрация и изнесените структури на министерството ще се включат активно в инициативата на bТВ Media Group.

Министър Порожанов и екипът му представиха приоритетите в земеделието

Agro.bg - Вт., 08/31/2017 - 17:39

„Сред приоритетите за сектор „Земеделие, храни, рибарство и гори“ са развитието на устойчиво, конкурентоспособно и пазарноориентирано земеделие, на хранителния сектор, както и многофункционално управление на горите. Важно за нас е и развитието на рибарството и аквакултурите“. Това каза министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, който заедно с екипа си представи  акцентите в управленската програма  и отчет за първите 100 дни.  Министър Порожанов посочи, че са проведени срещи и дискусии с бранша за бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. в резултат, на които ще бъде подготвена българската позиция.

„По отношение на борбата с градушките се цели  пълно покритие на земеделските земи и на населените места в обхвата на самолетния способ“, заяви министърът на земеделието. Важно е да се осигури държавно финансиране, но и да бъдат ангажирани застрахователните компании и общините.

Министър Порожанов обясни, че се работи за финансовата стабилност на „Напоителни системи“. Той допълни, че се провежда инвентаризация на активите на дружеството и се очаква финансовата 2017 г. да приключи на печалба. Ще има споразумение с всички кредитори, а основна цел е повишаване събираемостта на приходите. Предстои подготовка за кандидатстване по европейски програми.

„Структурите на Селскостопанската академия трябва да се обединяват за подпомагане и финансиране“, подчерта министърът. Предстои среща с всички директори на институти, с цел координация на работата. 

Във връзка с получените сигнали за преотдаване на земеделска земя на несобствени имоти чрез договори за наем министърът увери, че няма регистрирани договори, за които не е доказана връзката със собственика.    “Работим и вече сме готови със законодателни промени, така че да избегнем подобен проблем през следващата кампания и да защитим интересите на собствениците“, каза той.

Стартирани са законодателни промени и по отношение безопасността на храните, които са съобразени с изискванията на бранша и Европейската комисия.  Приет е нов Закон за храните от Министерския съвет, а е съгласувн проектът на Закон за хранителната верига.

Само за първите 100 дни по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. са изплатени близо 250 млн. лв. На земеделските стопани и са подписани  над 710 договора на стойност около 160 млн. лв. Близо 630 млн. лв. са платени по директните плащания.  По Програмата за морско дело и рибарство са сключени 40 договора на обща стойност 11,5 млн. лв. Инспекторите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури са извършили общо 4 555 проверки.

Министър Порожанов посочи, че е създадена  организация за осигуряване дървата за огрев на населението. За отчетния период са направени 60 000 проверки. Създадени са 55 временни и 5 постоянни горски контролни пунктове  с цел контрол. Изпълнителната агенция по горите и Държавните горските предприятия предприеха мерки за борба с корояда. Сформиран е щаб от експерти.

Министерството на земеделието, храните и горите е едно от първите, които предприеха мерки за намаляване на административната тежест. Изменят се 11 закона за облекчаване на различни режими.

Питейната вода на Пангюрище е замърсена

Agro.bg - Вт., 08/31/2017 - 17:20

В питейната вода на Панагюрище има колиформи и ешерихия коли, установи проверка на Регионалната здравна инспекция, съобщава  БНР. На местното водоснабдително дружество е даден срок за извършването на необходимите хигиенни мероприятия. До приключването им на хората в района се препоръчва да не пият вода от чешмите.

15 души в района са с чревни инфекции, но от здравното ведомство не могат да кажат дали това има връзка със заразената вода.

Лебозол България с революционно решение за справяне с проблемите след жътвата

Agro.bg - Вт., 08/31/2017 - 16:45

Лебозол България не спира да радва своите клиенти! Във връзка с отпразнуването на 7 години на фирмата на българския пазар, Лебозол изненада българските фермери с изключителни бонус програми, включващи всички топ продукти на фирмата за есенна грижа на семената, рапицата и житните култури.

Изненадите продължават! След усилена научна, опитна, развойна и лабораторна дейност, фирмата представи своя нов, революционен продукт, който подобрява условията за разграждане на растителните остатъци (слама) на полето чрез подхранване на почвените организми!

Продуктът „Червено“ е специално разработен, за да реши всички проблеми на стопаните, с които трябва да се справят след жътвата, а именно:

Забавянето на скоростта на процеса за разграждане на сламата във връзка с температурните колебания на почвата, недостатъчното съдържание на кислород и вода в нея и снабдяването на почвените организми с хранителни вещества.

Блокирането на скоростта за разлагане на растителните остатъци в резултат на действието на фунгицидите.

Негативното влияние на неселективните системни хербициди и ниските pH-показатели на почвата върху наличието на хранителните вещества и изграждането на лигнин.

Слабото наличие на гъби, които да спомагат за повишаване на почвеното плодородие и правилното разграждане на органичните съединения.

Какви са условията, които трябва да са налице, за да бъде разграждането на растителните остатъци на полето бързо и максимално успешно?

На първо място да се разгради целулозата чрез гъбичките и специфичните бактерии в почвата. Следва разграждането на лигнин чрез базидиомицетите. По-високото съдържание на целулоза и лигнин в почвата е причината остатъците след жътва да бъдат по-трудно и бавно разградими.

Революционното решение на специалистите от Лебозол е най-новия продукт във фирменото портфолио - Червено, който целенасочено подобрява условията за разграждане на сламата чрез подхранване на почвените организми.

Продуктът съдържа Аминозол, който е своеобразна храна за гъбичките в почвата, и Меласа, чието високо съдържание на захар е най-добрият нутриент за почвените бактерии. Подхранени именно по този начин, почвените организми допринасят за повишаване на биологичната активност на почвата, ускоряват процеса на разграждане на сламата и способстват за бързото разложение на растителните остатъци.

В резултат, използването на Червено след жътва ще подобри наличието на Азот в почвата, неговото усвояване и управление, измиването на хранителните вещества в следствие на обилните валежи ще бъде предотвратено.

И още! Българските стопани ще се радват на:

по-добра и лека обработка на почвата
по-добра кълняемост
по-добро усвояване на хранителни вещества
подобрено управление на водата в почвата


Този продукт е още едно доказателство за иновативното поведение и гъвкавост на фирмата, което дава допълнителен принос към подобряването на ефективността на селското стопанство и опазването на околната среда.

Червено слага финален завършек на фирмената идеология: Да бъде рамо до рамо със стопаните, подпомагайки ги във всички етапи от жътва до жътва.
Продуктите на Лебозол са с Вас вече във всички решаващи моменти на полето:

Преди сеитба -> Червено

При подхранване на семената
При есенното листно торене
При пролетното целенасочено подхранване
При листното торене с цел подобряване качеството на зърното

След жътва -> Червено

Използвайте Лебозол Червено в доза 0,250-0,750 л/дка след консултация с агроспециалист на Лебозол.

Строежът в Калиакра се извършва незоконосъобразно

Agro.bg - Вт., 08/31/2017 - 16:14

Проверката на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна (РИОСВ) установи закононарушение при строежа в Калиакра, за който беше получен сигнал. Според  документите и представената информация от Община Каварна строежът се извършва в поземлен имот №029111 (нов № 07257.29.111) по плана на землището на с. Българево. Той попада в защитена зона за опазване на дивите птици BG0002051 „Калиакра“ и защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000573 „Комплекс Калиакра“.

Имотът е в урбанизирана територия и за него има Разрешение за строеж №67/04.09.2012 г., издадено от главния архитект на общината на две физически лица. Разрешението е за строително-монтажни работи по одобрен проект за обект „Административна обслужваща сграда“ със застроена площ 132,4 кв. м.

Тъй като разрешението за строеж е издадено през 2012 г., то  губи правно действие, защото   в продължение на 3 г. от  издаването му не е започнало строителство. Разрешението за строеж впоследствие не е подновявано.

Във връзка с констатираното закононарушение днес предстои съвместна проверка на място и с представители на община Каварна, РИОСВ – Варна и РПУ – Каварна. След изясняване на всички факти и обстоятелства по случая ще се предприемат административно-наказателни действия от компетентните органи, включително премахване основите на строежа и възстановяване на терена.

Винпром Карнобат с нова придобивка

Agro.bg - Вт., 08/31/2017 - 15:38

Винпром Карнобат стартира успешна гроздоберна кампания с най-новия самоходен гроздокомбайн Brаud 9080 L. Прецизност и качество, висока производителност и икономичност се постигат с тази най-нова разработка на New Holland.  

Специално за пускането на гроздокомбайна в експлоатация от Франция пристигна техническият специалист от New Holland Джереми Жусон, който сподели: „В България нараства търсенето на такива гроздокомбайни. Както виждате, в това стопанство имат нужда от по-голям капацитет по отношение на прибирането на реколтата.

Механизираното прибиране на гроздето е със същото качество, както ръчното. Това стопанство разполага с по-стар модел New Holland, закупен преди 5 години, който работи много добре. Сега инвестираха в нова машина, защото са доволни от работата на старата.

Основният пазар за тези гроздокомбайни е Франция, продаваме също в Испания, Италия, Германия, САЩ, Южна Америка, Австралия. От няколко години работим с Интерагри в България,  те са много добър вносител, който постоянно подобрява пазарния си дял. Те са добър екип, клиентите са много щастливи и доволни от следпродажбеното обслужване и доставката на резервни части.“

Освен с два гроздокомбайна, Винпром Карнобат разполага и с 10 трактора Ню Холанд, също закупени от официалния представител на бранда Интерагри България.

Среднощна акция на ИАРА на езерото ВАЯ

Agro.bg - Вт., 08/31/2017 - 15:05

В ранните часове на 31 август, осем инспектори от ИАРА, съвместно с доброволен сътрудник, са провели акция по установяване на незаконен риболов в езерото Вая. Реализацията продължава от 5:30 ч. сутринта до 11:00 ч. на обяд. Установени са трима нарушители, двама от които малолетни. Съставен е акт за установяване на административно нарушение, иззети са 20 броя мрежи, с обща дължина над 2 км, 20 кг риба от вида „сулка“, 30 кг сребриста каракуда. Конфискувани са, съответно първоначално една лодка, в последствие, инспекторите повторно осъществяват влизане в езерото за още две лодки. В тях са намерени над 20 броя мрежи, с дължина над 2 км, 22 кг риба сулка и 30 кг сребриста каракуда. Мероприятието е обезпечено от органите на МВР, посредством телефон 112.

Ръководството на ИАРА е решено масираните проверки на езерото Вая и язовир Мандра да продължат и за напред и да не бъдат с епизодичен характер. Усиленото противодействие на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов и прилагането на функциите по опазване на рибните ресурси се извършва в условията на успешна координация между структурите на МЗХГ - Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Изпълнителна агенция по горите и Българска агенция по безопасност на храните, органите на МВР, както и доброволните сътрудници.

Служител на ДГС Катунци ще бъде наказан с дисциплинарно уволнение

Agro.bg - Вт., 08/31/2017 - 13:47

При съвместна проверка, извършена  на 24 август 2017 г. от мобилно звено на ЮЗДП и инспектори от РДГ Благоевград, е установено, че в двора на къщата в с. Пирин, в която живее Димитър Влахов – горски стражар при ТП „ДГС Катунци”, се съхраняват 10 пространствени кубически метра дърва за огрев. Дървата са без контролна горска марка, пластини с уникален идентификационен номер и превозен билет, доказващ произхода им. За нарушението е съставен констативен протокол и два акта, а дървесината е задържана.

Предвид констатираното нарушение, спазвайки процедурата по Кодекса на труда, въпросният служител ще бъде наказан с дисциплинарно уволнение. Действията ще бъдат предприети след като изтече срока на болничния лист, представен от горския стражар в „ДГС Катунци”. На директора на териториалното поделение на ЮЗДП е разпоредено да провери болничния лист в НОИ.

Пловдив става световна столица на спиртните напитки през 2018г.

Agro.bg - Вт., 08/31/2017 - 12:07

Пловдив ще стане световна столица на високоалкохолните напитки през 2018 г. Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles избра „Града на тепетата“ за домакин на своeто 18-то международно издание. То ще се проведе от 21 до 23 август 2018 г., с подкрепата на Министерството на икономиката и на община Пловдив. Това обявиха от Spirits Selection by Concours Mondial на пресконференция в Ла Серена, Чили.

Специален филм за Пловдив като град-домакин беше прожектиран по повод домакинството. Заместник-кметът на община Пловдив г-н Александър Държиков, Главният експерт в отдел „Развитие и международно сътрудничество“ на общината г-н Пламен Панов и г-н Кристоф Сепулведа от „Пробежекс“ дадоха в Чили галавечеря с български напитки. Трима международни експерти по смесване на алкохол направиха коктейли с българска ракия, а гостите гласуваха за своя фаворит. Коктейлите бяха с отличените със златни медали от Spirits Selection през 2016г. напитки на „Карабунар“, „СИС Индустрийс“ и „Черноморско злато“.

“За втори път Concours Mondial избира България за домакин”, сподели Меглена Михова от „Пробежекс“ – представителят на Конкурса за страната ни. “През 2016г. бяхме домакин на „Световното по вино“. Организаторите бяха впечатлени от мотивацията на българите да направят събитие с международна значимост“, допълни тя. “През 2019г. Пловдив е европейска столица на културата”, добави Тиери Хайнс, Директор на Spirits Selection. “Международното жури ще открие не само вашето богато историческо и културно наследство, но и качествени високоалкохолни напитки.“

България участва в Spirits Selection за първи път през 2015г. През 2016г. седем от 18-те български мостри получават медал от Spirits Selection, което е успеваемост от близо 40%. Четири златни медала за страната ни „отиват“ при произведените тук бренди, водка и джин.

Според доклад на Световната здравна организация за 2016г. България е на 8-мо място по консумация на високоалкохолни напитки в Стария свят  (13.6 литра на глава на населението за година). През 2015г.  в страната ни са регистрирани 79 производители на високоалкохолни напитки, като най-много са производителите на ракия, водка и джин. През 2015г. най-много у нас са се консумирали водка, ракия, уиски и мастика . Ракията е на трето място по продажби след виното и водката, като най-предпочитана е гроздовата.

Ракията (от 40% до 80% алкохолно съдържание) се смята за национална напитка на България. Най-старите археологически находки в България на съдове за производство на ракия са от IX век; промишленото й производство започва през XVIII век. Освен от грозде, в България ракия може да се прави от круши, дюли, смокини, череши, кайсия, праскова и дори рози. Когато едно дете се ражда, българите заравяли бутилка ракия, произведена през същата година, за да я отворят години по-късно, за сватбата.

Тазгодишното издание на Spirits Selection се провежда в Ла Серена, Чили, от 22 до 24 август 2017г. 66 съдии от 22 страни в света оценяват 1140 високоалкохолни напитки. В надпреварата участват 54 страни-производители от Европа, Азия, Северна и Южна Америка. Най-много мостри са подадени от Франция, Китай, Тайван, Италия и Бразилия. България участва с 16 мостри: ракия, водка, бренди, ром, уиски и ликьор, като най-много са мострите за ракия. Медалите ще станат известни в началото на м. септември т.г.

Spirits Selection by Concours Mondial е единственият пътуващ конкурс в света и единственият, който прави проверка на качеството на наградените напитки. Представителят на Конкурса за България е „Пробежекс“.

РИОСВ-Варна проверява строеж в Калиакра

Agro.bg - Вт., 08/31/2017 - 11:17

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна (РИОСВ-Варна) проверява законността на строеж в Калиакра, за който е получен сигнал.

Инспектори са направили оглед на терена. Строежът се намира на земеделска земя, край село Българево, Община Каварна. На мястото са положени армирани бетонови ивични основи с приблизителни размери на полето 8 м на 12 м, което е около 100 кв. м. Предстои да бъдат проверени документите за собствеността на земята, дали има уведомление в РИОСВ-Варна за инвестиционно намерение и издадено разрешение за строеж от главния архитект на Община Каварна.

Министър Порожанов и екипът му ще дадат пресконференция за управленската програма

Agro.bg - Вт., 08/31/2017 - 10:32

Днес, 31 август, министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и екипът му ще представят приоритетите в програмата на Правителството в сектор „Земеделие, храни, рибарство и гори" и отчет за първите 100 дни.

Събитието ще се състои от 11:00 ч. в Големия колегиум на МЗХГ.

Телевизия Агро ТВ ще излъчи на живо пресконференцията. Може да гледате онлайн на адрес www.agrotv.bg.

 

 

Страници

Subscribe to Списание Агроном съвкупност от новини
randomness