Агрегатор на източници

С поредица от мероприятия РДГ - София отбеляза Седмица на гората

Agro.bg - Вт., 04/12/2018 - 11:32

Мероприятията по случай „Седмица на гората – 2018” в Регионална дирекция по горите - София се провеждат под  мотото „Децата и гората на България за бъдещето на зелена Европа”. Служители от Дирекцията, ЮЗДП - Благоевград, ТП „ДГС Елин Пелин“ и кметството на с. Нови хан организираха съвместно символично залесяване с участието на ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Нови хан, общ. Елин Пелин.

Седмокласниците бяха запознати с основните похвати при засаждане на млади фиданки, грижите, които се полагат за гората, ролята на лесовъдите за доброто й стопанисване и опазване. 

И тази година се проведе, превърналата се в традиция за РДГ - София, инициатива за засаждане на дръвчета в детски градини в столицата. Малчуганите от Детска градина 192 „Лозичка” в столичния квартал Лозенец се включиха активно в засаждането на фиданките, а за благодарност поздравиха лесовъдите с няколко песнички за гората.

Служителите на РДГ - София и на ТП „ДГС Своге“ почетоха професионалния си празник и като поднесоха цветя и венци на паметната плоча в чест на 100 годишнината от първите противоерозионни залесявания в района на с. Искрец.  

 

ИАСАС публикува официалната сортова листа за 2018 година

Agro.bg - Вт., 04/12/2018 - 10:44

На уебстраницата на  Изпълнителната агенция по сортоизпитване апробация и семеконтрол е публикувана  официалната сортова листа за 2018 г.  Новите сортове в листата  от всички групи земеделски култури   са  общо 48.

Най-голям е броят на  новите сортове обикновена пшеница -14, следват  царевица - 8, слънчоглед – 9, рапица -6.

Новите сортове от полски култури са изпитвани минимум две години в полетата на ИАСАС и в полетата на   физически  и юридически лица, получили разрешение да упражняват тази дейност.  При основната полска култура – пшеницата, новите сортове   превъзхождат по добив или  качества утвърдени и разпространени в производството сортове като Аглика, Победа, Енола, Авеню, Анапурна и др.   Българските фермери и търговските фирми могат да  избират и да купуват семена от 2 432 сорта пшеници, вписани в европейския каталог, но резултатите от сортоизпитването в България са важни за тях защото  освен добрите хлебопекарни качества  и добив  се проверяват и  специфични характеристики като студоустойчивост, устойчивост на полягане, устойчивост на икономически важните болести в страната.

Новост за страната са алтернативен тип  пшеница и тритикале, които могат да се засяват както през есента, така и през пролетта и добивите  от тях са напълно конкурентни на зимните типове. През последните  две години в опитното поле в с.Селановци от алтернативен тип тритикале  е получен  добив от над 900 kg от декар.

За първи път в сортовата листа се вписват два сорта   ориз с черен цвят на зърното и  един с червен.

Новите сортове са изпратени към Европейската комисия за включване в общите каталози по полски и зеленчукови култури и  списъка на сортовете лози. Сортовете  могат да се произвеждат и търгуват свободно на пазара на Европейския съюз.

Силната конкуренция между научните институти на Селскостопанска академия и частните фирми   води до традиционно добри  резултати  при  новите сортове от  зеленчукови култури. Новите сортове зеленчуци развиват типичните  за България вкусови качества, като  селекцията има съществен принос  за   запазване типичния розов цвят при доматите,  едрината, също така  за удължаване на пазарната годност и други важни за консуматора показатели.

Сайтът  на Изпълнителната агенция по сортоизпитване апробация и семеконтрол може да разгледате тук.

ИАСАС публикува официалната сортова листа за 2018 г.

Agro.bg - Вт., 04/12/2018 - 10:44

На уебстраницата на  Изпълнителната агенция по сортоизпитване апробация и семеконтрол е публикувана  официалната сортова листа за 2018 г.  Новите сортове в листата  от всички групи земеделски култури   са  общо 48.

Най-голям е броят на  новите сортове обикновена пшеница -14, следват  царевица - 8, слънчоглед – 9, рапица -6.

Новите сортове от полски култури са изпитвани минимум две години в полетата на ИАСАС и в полетата на   физически  и юридически лица, получили разрешение да упражняват тази дейност.  При основната полска култура – пшеницата, новите сортове   превъзхождат по добив или  качества утвърдени и разпространени в производството сортове като Аглика, Победа, Енола, Авеню, Анапурна и др.   Българските фермери и търговските фирми могат да  избират и да купуват семена от 2 432 сорта пшеници, вписани в европейския каталог, но резултатите от сортоизпитването в България са важни за тях защото  освен добрите хлебопекарни качества  и добив  се проверяват и  специфични характеристики като студоустойчивост, устойчивост на полягане, устойчивост на икономически важните болести в страната.

Новост за страната са алтернативен тип  пшеница и тритикале, които могат да се засяват както през есента, така и през пролетта и добивите  от тях са напълно конкурентни на зимните типове. През последните  две години в опитното поле в с.Селановци от алтернативен тип тритикале  е получен  добив от над 900 kg от декар.

За първи път в сортовата листа се вписват два сорта   ориз с черен цвят на зърното и  един с червен.

Новите сортове са изпратени към Европейската комисия за включване в общите каталози по полски и зеленчукови култури и  списъка на сортовете лози. Сортовете  могат да се произвеждат и търгуват свободно на пазара на Европейския съюз.

Силната конкуренция между научните институти на Селскостопанска академия и частните фирми   води до традиционно добри  резултати  при  новите сортове от  зеленчукови култури. Новите сортове зеленчуци развиват типичните  за България вкусови качества, като  селекцията има съществен принос  за   запазване типичния розов цвят при доматите,  едрината, също така  за удължаване на пазарната годност и други важни за консуматора показатели.

Сайтът  на Изпълнителната агенция по сортоизпитване апробация и семеконтрол може да разгледате тук.

Министрите на околната среда на ЕС обсъдиха в София действията по изменението на климата

Agro.bg - Вт., 04/12/2018 - 09:58

Основните предизвикателства в международния процес в преговорите по климата през 2018 г. и действията на ЕС, за да се справи с тях, бяха обсъдени през втория ден на Неформалния съвет на министрите на околната среда на ЕС в София. На конференцията на ООН за изменението на климата в Катовице, Полша, в края на годината трябва да се постигне споразумение по солиден набор от правила за бъдещия режим на управление в областта на изменение на климата („Работна Програма за Парижко споразумение“) и да се гарантира успех и конструктивност на паралелните процеси, а именно политическата фаза на Диалога Таланоа, глобалния преглед на действията в периода до 2020 г. и събитието на високо равнище за финансиране на дейности по климата.

„Настоящата 2018 година е изключително динамична и натоварена. Провеждащите се подготвителни преговори и подготвителна работа са насочени към постигането на амбициите за предстоящия COP24 в Полша“, заяви министърът на околната среда и водите Нено Димов на откриването на сесията. „Очакваме COP24 да постигне споразумение относно работната програма за Парижкото споразумение и да гарантира успех и конструктивност на паралелните процеси, предвидени в конференцията на страните по конвенцията. А това са политическата фаза на диалога Таланоа, глобалният преглед на действията до 2020 г. и събитието на високо равнище за финансиране на дейностите по климата. Не на последно място след няколко седмици предстои поредната преговорна сесия в Бон, която трябва да постигне сериозен прогрес по отношение на детайлите и да направи преглед на техническото ниво на диалога от Таланоа“, каза министър Димов.

Той съобщи, че с цел насочване на дискусията Българското председателство е изготвило документ, съдържащ два въпроса. Първо - какви са най-големите предизвикателствa в процеса през 2018 г. и какви са основните средства на ЕС за справяне с тях, например по отношение на създаването на прогресивен съюз на правила. И второ – какъв тип резултати може да очаква ЕС в приоритетите за развиващите се страни, по-специално финансирането на борбата с изменението на климата и действията преди 2020 г. и каква би била най-важната последователност.

ЕС и неговите държави-членки са водещи в световен мащаб в стимулирането на модернизация и иновации в икономиката с цел постигане на нисковъглеродно развитие. Прието е вътрешно законодателство в областта на енергетиката и климата до 2030 г., с което ЕС гарантира изпълнението на поетите цели.

На 24-та и 25-та Конференция на страните глобалният преглед на действията, предприети в периода до 2020 г., ще даде възможност на всички страни да представят положителен пример за изпълнението на целите до 2020 г., като се подчертаят вече постигнатите резултати и се споделят най-добрите практики.

ЕС е въвел в своето законодателство амбициозни цели за периода до 2020 г. и структурни политики в областта на климата и енергетиката. Действията вече са довели до преизпълнение от страна на ЕС на целта за 2020 г. за намаляване на емисиите с 20% в сравнение с 1990 г. До 2016 г. е намалил своите емисии с 23% и е на път да постигне намаление от 26%.

ЕС остава ангажиран с колективната цел да мобилизира 100 милиарда долара годишно за финансиране на дейности по  климата в развиващите се страни до 2020 г. от различни източници за действия в областта на климата и да продължи да увеличава значително финансирането на адаптация.

Мобилизирането на финансирането за климата от страна на ЕС систематично и последователно се увеличава. Общият принос на ЕС и неговите държави-членки възлиза на 20,2 милиарда евро през 2016 г., което е значително увеличение в сравнение с 2015 г. (17,6 милиарда евро).

Топло, с максимални температури между 24° и 29°

Agro.bg - Вт., 04/12/2018 - 09:49

Днес ще бъде слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб източен вятър. Топло, с максимални температури между 24° и 29°, по Черноморието, където ще има мъгли 9°-11°. Атмосферното налягане ще остане по-ниско от средното за месеца. Такава е прогнозата за времето на НИМХ към БАН.

В планините ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в масивите от Западна България слабо ще превали. Ще духа до умерен вятър от южната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 19°, на 2000 метра - около 11°.

По Черноморието ще има мъгли или ниска облачност. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще са 9°-11°. Температурата на морската вода е 11-12°. Вълнението на морето ще бъде 1- 2 бала.

На 12.04.2018 слънцето ще изгрее в 06:51 часа и ще залезе в 20:05 часа. Продължителност на деня 13:14 часа.

На 12.04.2018 луната ще изгрее в 05:17 часа и ще залезе в 16:14 часа. Осветеност на диска в 0h UT 18 %. Фаза на луната: след последна четвърт преди новолуние.

Проведе се неформална среща на генералните директори по горско стопанство на държавите членки от ЕС

Agro.bg - Вт., 04/12/2018 - 09:33

Неформална среща на генералните директори по горско стопанство на държавите членки от Европейския съюз и водещи горски експерти се проведе днес в Националния дворец на културата.

„Неблагоприятните климатични промени през последните десетилетия и развитието на икономиката, водещо до увеличаване на нуждата от природни ресурси,  поставиха горите под допълнителен натиск. Това налага активно да се стремим към усъвършенстване и въвеждане на иновативни подходи в стопанисването на горите“, заяви Атанас Добрев, зам.-министър на ЗХГ  при откриването на срещата. Той подчерта перспективите за повишаване ролята на горите в зелената икономика чрез стимулиране на агролесовъдството, създаването на плантации за ускорено производство на дървесна биомаса, поддържането и създаването на нови полезащитни горски пояси.

На форума участваха представители от Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Естония, Испания, Италия, Литва, Малта, Кралство Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чешка република, Швеция, Организацията на европейските фермери и европейските земеделски кооперативи, Европейска асоциация на държавните гори, както и инж. Григор Гогов,  изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите и експерти от Агенцията.

На срещата беше представено състоянието на горското стопанство в Р България- животинско и растително разнообразие, защита на горите от пожари, системата за проследяване на дървесината, информация за горите във фаза на старост.

Обект на дискусия бяха ангажиментите на страните по изпълнение на Регламент 995 на ЕС за дървесината (EUTR). Инж. Валентин Чамбов, директор на дирекция в Изпълнителна агенция по горите подчерта необходимостта от спазване на единен подход при изпълнение на регламента.

На срещата беше обсъдена и общата позиция на държавите членки за подобряване стопанисването и управлението на горите, която ще бъде представена на 13-тата сесия на форума по горите на ООН.

В рамките на мероприятието, на 12 април, ще бъде организирано теренно посещение на Природен парк „Рилски манастир" и Национален парк „Рила", както и залесяване с участниците в срещата под надслов „За зелена, обединена Европа".

Повече площи с рапица в Европейския съюз

Agro.bg - Вт., 04/12/2018 - 09:21

Близо 7 милиона хектара са засети със зимна рапица в страните от Европейския съюз. Увеличението е с над 80 хиляди хектара, отколкото през миналата година, става ясно от данните на Европейската комисия.

Все още обаче не е ясно как ще се развият посевите в отделните държави. В Германия и Полша например културата е пострадала от тежката зима. В някои региони в Северна Германия пък условията при сеитбата миналата есен са били неблагоприятни и това е забавило кампанията.

Свиване на площите има в Дания – минус 12 процента, както и в Унгария, където земеделските земи са с 4 на сто по-малко. За сметка на това Румъния е увеличила засетите с рапица площи с 8 процента, което поставя северната ни съседка на трето място по този показател, след Литва с плюс 26 процента и Великобритания с 9 на сто повече. В тази таблица България се нарежда на четвърто място със 7 процента по-големи площи, отредени за маслодайната култура.

ЕК предприема действия за повишаване на доверието в научните изследвания, свързани с безопасността на храните

Agro.bg - Ср., 04/11/2018 - 17:45

С представеното днес предложение Комисията дава отговор на притесненията, изразени от гражданите в успешно проведена европейска гражданска инициатива. В него се предлага повишаване на прозрачността на научните изследвания относно безопасността на храните.

Документът се основава на извършената от Комисията проверка за пригодност на общото законодателство в областта на храните, което е от 2002 г. и има нужда от актуализация. С предложението:

- гражданите ще получат по-голям достъп до подадената до Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) информация за одобренията относно агрохранителната верига;
- ще се предостави възможност Комисията да изисква допълнителни изследвания, и
- учените от държавите членки ще се ангажират в по-голяма степен в работата по процедурите за одобрение.
Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: С днешния документ отговаряме на притесненията на гражданите, повишаваме прозрачността на процеса на вземане на решения, предлагаме по-добър достъп до необходимата информация и гарантираме, че при оценката на риска и вземането на решения в толкова чувствителна област, каквато е безопасността на храните, основен фактор остава научната обосновка.

Витянис Андрюкайтис, европейският комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, добави: Научната обосновка на оценката на риска в ЕС относно безопасността на храните е една от най-стриктните в света. Сега, с помощта на по-ясни правила за прозрачност и по-ефективна обмяна на информацията за риска, ще я направим още по- солидна. Благодарение на тази реформа гражданите ще имат незабавен достъп до научните изследвания в подкрепа на заявленията за разрешения. Призовавам държавите членки и Европейския парламент своевременно да приемат това законодателно предложение, за да може гражданите да станат свидетели на ползата от него преди изборите за Европейския парламент догодина.

Комисията предлага да се направи целенасочено изменение на регламента относно общото законодателство в областта на храните[1] и да бъдат преразгледани осем секторни законодателни акта, които да бъдат приведени в съответствие с общите правила. Целта е също да се осигури по- голяма прозрачност относно генетично модифицираните организми (ГМО), фуражните добавки, пушилните ароматизанти, материалите, предназначени за контакт с храни, добавките в храните, хранителните ензими и овкусителите, продуктите за растителна защита и новите храни.

Основните аспекти на предложението са:
- да се гарантира по-голяма прозрачност, като на гражданите се предостави автоматичен и незабавен достъп до цялата информация относно безопасността, представена от промишлеността в процеса на оценката на риска;
- да се създаде общ европейски регистър на възложени изследвания, за да се гарантира, че дружествата, кандидатстващи за разрешение, представят на Комисията цялата необходима информация и не укриват изследвания с неблагоприятни заключения;
- да се позволи извършването на допълнителни проучвания от Европейския орган за безопасност на храните по искане на Комисията, които да се финансират от бюджета на ЕС;
- да се изисква консултация със заинтересованите страни и обществеността относно изследвания, представени от промишлеността в подкрепа на заявленията за издаване на разрешения;
- да се активизира участието на държавите членки в управлението, структурата и научните групи на Европейския орган за безопасност на храните;
- да се задълбочи обмяната на информацията за риска с гражданите и да се предприемат общи действия, за да се увеличи доверието на потребителите. Начинът да се постигне това е да се повиши обществената осведоменост и по-обстойно да се разясняват научните становища на Европейския орган за безопасност на храните, както и съображенията, въз основа на които се вземат решенията за управление на риска.

През 2002 г. в общото законодателство в областта на храните принципът за анализ на риска бе установен като общ принцип в правото на ЕС в областта на храните. С него се създаде система на ЕС за безопасност на храните, в която отговорността за оценката на риска (научният аспект) и управлението на риска (съответната политика) са разделени. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) е създаден като независима агенция на ЕС, която изготвя научни становища относно рисковете, свързани с агрохранителната верига.

Резултатите от проверката за пригодност на общото законодателство в областта на храните, публикувани в началото на тази година, потвърдиха, че законодателството изпълнява основните си цели — осигуряване на високо равнище на защита на човешкото здраве и гладко функциониране на вътрешния пазар. По-специално, основаният на риска подход към законодателството на ЕС в областта на храните е повишил общото равнище на защита от потенциални рискове за безопасността на храните. При проверката за пригодност обаче също така стана ясно, че гражданите изразяват притеснения относно прозрачността на научните изследвания и на процеса на оценка на риска в агрохранителната верига.

На 6 октомври 2017 г. на Комисията бе представена европейската гражданска инициатива

„Забрана на използването на глифоzзат и защита на хората и околната среда от токсични пестициди“, подкрепена от 1 070 865 граждани. Едно от исканията в инициативата беше да се подобри прозрачността на научните изследвания, представени на Европейския орган за безопасност на храните, и да се подобри начинът на възлагане на изследвания от публичните органи. Комисията оповести отговора си по тази инициатива на 12 декември 2017 г. До този момент всяка от четири успешно проведени граждански инициативи е събрала над 1 милион подписа, като Комисията е поела ангажимент да предприеме последващи действия по три от тях.

ДФЗ с ден на отворените врати в Пазарджик

Agro.bg - Ср., 04/11/2018 - 17:21

ДФ „Земеделие“ – РА организира утре, 12 април 2018 г. (четвъртък) „Ден на отворени врати“ в областната дирекция на фонда в гр. Пазарджик. В приемната кандидатите по различните схеми, мерки и програми, които институцията администрира, ще могат да правят справки, както и да правят предложения за подобряване работата на Областната дирекция.

Временният офис за граждани ще бъде разположен на четвъртия етаж в сградата на ОД на ДФ „Земеделие” - Пазарджик, която се намира на ул. „Генерал Гурко“ №6 („Сити Център“). Приемната ще бъде отворена за посетители от 10 ч. до 14 ч. При завишен интерес от страна на земеделските стопани, офисът ще работи до 17.30 ч. За всички основни програми, които фонд “Земеделие” прилага, са определени експерти, които да отговарят на въпросите на земеделските стопани. Ако казусите им са от по-сложен характер, който налага комплексни проверки, те ще получат отговорите писмено - до 10 работни дни от внасяне на запитванията.

Дни на отворени врати предстои да се проведат във всички областни структури на фонда в страната.

За регионалните медии ще бъде организирано и посещение на място на обект, финансиран от ДФ „Земеделие“. Към обекта ще се тръгне в 11.30 ч. от офиса на ОД на ДФЗ – Пазарджик.

Отпускат се допълнителни средства за реклама на България като целогодишна туристическа дестинация

Agro.bg - Ср., 04/11/2018 - 16:33

Правителството осигури допълнителни 1 680 000 млн. лв. по бюджета на Министерството на туризма за изпълнение на Годишната програма за национална туристическа реклама.

Програмата предвижда устойчиво развитие и промотиране на културно-историческия туризъм, съчетан със специфичните видове туризъм, с цел преодоляване на сезонността. Това налага използване на актуални маркетингови инструменти и сътрудничество с водещи световни медии за достигане до целевите аудитории.

Предприетите множество маркетингови кампании, реализирани в сътрудничество с международни медии и туроператори, както и представянето на България на международните пазари са сред причините за изключително добрите резултати през 2017 година. Официалната статистика показа, че за периода януари-декември 2017 г. България е посетена от близо 8,9 млн. чуждестранни туристи. Това е увеличение от 7,6% спрямо същия период на 2016 г., която досега бе рекордна за туризма. Първоначалните резултати за 2018 г. също са оптимистични – за първите два месеца на годината чуждестранните туристи са с 10,6% повече спрямо същия период на 2017 г.

Увеличеният брой туристи повишава значително и приходите от международен туризъм - по данни на БНБ за периода януари-декември 2017 г. те възлизат на близо 6,9 млрд. лв. Ръстът спрямо същия период на 2016 г. е 9,3 на сто. По-високият ръст на приходите в сравнение с ръста на броя чуждестранни туристи показва устойчива тенденция за нарастване на интереса към висококатегорийните хотели, което пък е свидетелство, че страната привлича по-висок клас туристи.

През последните години Министерството на туризма е реализирало изключително успешни кампании с политематичните канали Euronews и CNN, като са достигнати над 40 милиона зрители, основно в Европа. Чрез тези медийни конгломерати рекламата на България достига до аудитория с реален потенциал да позиционира страната ни в сегмента на водещите туристически дестинации, като увеличи средния разход за престой на турист.
Очаква се реализацията на тези и сходни кампании да доведе до положителни финансови резултати в национален мащаб и затвърждаване на положителния имидж на България като държава с разнообразни туристически продукти и сериозен потенциал за инвестиции.

Експерти ще споделят знания и опит за качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи на семинар в Пловдив

Agro.bg - Ср., 04/11/2018 - 15:40

Десетото юбилейно издание на утвърдилия се обучителен семинар на тема “Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“ ще се проведе от 19 до 22 юни 2018 г. в Империал Пловдив Хотел и СПА, гр. Пловдив.

Семинарът е съвместна инициатива на Центъра за обучение по качество и безопасност на храните, катедра Биотехнология на Университета по хранителни технологии, Българската агенция по безопасност на храните и Центъра за оценка на риска по хранителната верига, МЗХ. Тази година и Община Пловдив е ангажирана в организацията и разпространението на информация за Семинара, което ще разшири палитрата от мероприятия в рамките на Европейска столица на културата Пловдив 2019.
Обучението е насочено към ръководители и служители в химични и микробиологични лаборатории, мениджъри по управление на качеството в  хранителни, фармацевтични и други производства, служители в контролни органи, акредитирани лаборатории, преподаватели във висши училища, изследователи от научни институти на БАН и ССА, докторанти и студенти. Целта му е да предостави теоретични и практически знания за съвремените аналитични методи за бързо установяване и количествено определяне на химични и микробиологични опасности в храни, напитки и фуражи, както и методите за провеждане на сензорни анализи.

Теорeтичните и практически занятия по време на семинара се водят от хабилитирани преподаватели от УХТ - Пловдив, Съвместен геномен център - София, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Тракийски университет - Стара Загора, служители на Българската агенция по безопасност на храните, Центъра за оценка на риска по хранителната верига и Националния център по обществено здраве и анализи.

Програмата на четири дневния курс обхваща теми, които дават теоретични познания за най-често срещаните видове патогенни микроорганизми в храните и хигиенните индикатори, за модерните бързи методи за микробиологичен контрол и подходите за тяхното валидиране, както и за изискванията на Българската агенция по безопасност на храните към обектите от хранителната верига. Разглеждат се и принципите на молекулярно-генетичните методи, конкретно полимеразо-верижната реакция (PCR) при контрол на микроорганизми, а също и методите за контрол на микотоксини и други химични опасности в храни, напитки и фуражи. Включени са и лекции свързани с етикетиране на храни, фалшифициране на храни и сензорен анализ.

Практическите занятия включват запознаване с алтернативни бързи методи за химичен и микробиолагичен анализ на храни, напитки и фуражи; провеждане на качествено и количествено определяне на патогени със стандартен PCR и q PCR метод, анализ и статистическа обработка на получените резултати; качествени и количествени методи за провеждане на сензорни анализи.

Част от програмата на обучението са фирмени представяния на нови продукти за класически и бързи методи за химичен и микробиологичен анализ. Ще се проведе и изложение на фирми, предлагащи аналитично оборудване, реактиви и консумативи за химични и микробиологични анализи.

Проф. Ангел Ангелов от УХТ, който е сред организаторите на събитието, коментира:
“Високият  интерес  към  предишните издания на семинара ни  показа,  че  сме избрали  теми,  които  вълнуват  широк  кръг  специалисти от хранителната и биотехнологичната промишленост.  Безопасността на храните и грижата за потребителите е водеща политика при производството, за което се изискват добре подготвени и квалифицирани кадри. В същото време тази област търпи постоянно развитие и е от ключово значение българските производители и контролните органи постоянно да следят напредъка в науката и нейното практическо приложение”.

Информация за семинара на тема “Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“ и условията за участие в него, можете да откриете на www.safefoodlab.com и в Facebook - Безопасност на храните УХТ Пловдив.

200 севлиевски деца творят за инициативата „Шанс за бебе“

Agro.bg - Ср., 04/11/2018 - 14:46

Благотворителната инициатива „Шанс за бебе“ подготвя базар, в който всеки може да се включи и да стане част от надеждата да се роди нов живот.

Тази година петото издание на фестивала „Семе българско“ обединява всички детски заведения и училища в Севлиево. Повече от 200 деца в продължение на месец с ръце и сърце ще рисуват, шият и изработват различни предмети и бижута. Темата, която ще вдъхнови малките творци, е „Хлябът наш насъщни“.

Детските творби ще са част от благотворителния базар в парк „Казармите“ на 12 и 13 май. Посетителите ще могат да ги закупят на желаната от тях цена, а събраните средства ще се дарят на едно севлиевско семейство с репродуктивни проблеми.

„Нека бъдем част от благородната кауза и заедно сбъднем мечтата на още едно севлиевско семейство, което копнее да има дете“, призовават организаторите на „Семе българско“.

Всеки, който желае, може да сътвори и дари за базара рисунка, плетиво, аксесоар и др. Готовите изделия за благотворителния базар ще се събират на 10 май, от 9:00 до 17:00 часа в Младежки център,  ул. „Канлъ дере“ №14 в Севлиево.

Идеята за базара „Шанс за бебе“ е на рекламна агенция „Елмазови“ и е подкрепена от Община Севлиево и Фондация „Искам бебе“. Със събраните средства от миналите издания на фестивала се роди едно севлиевско бебе. Организаторите се надяват и тази година фестивалът да е повод за още едно родено дете.

Русия спря вноса на живи свине и свинско месо от Беларус заради aфриканска чума по свинете

Agro.bg - Ср., 04/11/2018 - 13:48

Русия спря вноса на живи свине и свинско месо от Беларус заради aфриканска чума по свинете. Вирусът е открит в осем проби.

Според съобщението на руската фитосанитарна служба под забрана попада и вносът на фуражни смески за свиневъдството. Мярката се въвежда заради неспособността на властите в Беларус да се справят с ветеринарния контрол, твърдят от Москва.

В началото на март контролният орган в Минск не е отговорил на официално запитване от Русия относно епидемиите по животните, включително aфриканската чума по свинете. Според руската фитосанитарна служба Беларус умишлено премълчава за случаите, в които заболяването е установено от ветеринарните власти.

Д-р Лозана Василева: Расте интересът към прилагането на иновации в българското земеделие

Agro.bg - Ср., 04/11/2018 - 12:30

“Иновациите са в основата на бъдещото развитие и прилагане на Общата селскостопанска политика. С особена сила това важи за политиката за развитие на селските райони в България, където през последните години интересът към трансфера на знания и иновации и въвеждането на нови високотехнологични решения в производството расте“. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева по време на 11-тата Конференция за развитие на селските райони на организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в Единбург.

Събитието осигурява форум, на който висши държавни представители имат възможността на високо ниво да споделят опит и знания относно политиката в селските райони в рамките на ОИСР.

„Изправени сме пред редица проблеми, които изискват новаторски решения. В съвременния свят, подходи прилагани в миналото в редица случаи вече не предоставят очаквания резултат“, подчерта  зам.-министър Василева на форума.

По време на конференцията бяха обсъдени значението на технологичните промени, създаването на работни места и икономически възможности чрез иновации и устойчивост на селските райони, както и иновационни решения за екологични и социални предизвикателства.

Министър Порожанов ще посети земеделско стопанство в град Съединение във връзка с хода на пролетната сеитба

Agro.bg - Ср., 04/11/2018 - 11:40

Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов ще посети земеделско стопанство в района на град Съединение във връзка с хода на пролетната сеитба и ползването на горива за земеделски нужди.

Събитието ще се проведе утре – 12 април, от 12:30 ч. в стопанството на Марин Илиев, което се намира на ул. „Пирин планина“ № 4, гр. Съединение.

Организиран е транспорт за журналисти, като тръгването е в 10:00 ч. от Служебния вход на министерството.

Новият европейски регламент за намаляване на съдържанието на акриламид е в сила от днес

Agro.bg - Ср., 04/11/2018 - 10:42

Новият европейски регламент за намаляване на съдържанието на акриламид е в сила от днес. Той задължава компаниите в хранителната индустрия, ресторантите и заведенията за бързо хранене да спазват определени правила.

Компаниите от хранителната промишленост в бъдеще трябва да спазват определени норми, за да намалят съдържанието на акриламид още при производството на продуктите.

Регламентът беше одобрен миналата година, след като предложените от Европейската комисия доброволни мерки за намаляване на съдържанието на акриламид не дадоха желания резултат. Доклад на Европейският орган за сигурност на храните потвърди, че наличието на веществото в храните може да повиши риска от ракови заболявания при потребители от всички възрастови групи.

Няколко са възможностите за намаляване на акриламида – да се добавя по-малко захар, както и термичната обработка да е на по-ниска температура. Европейската комисия предлага също така да се ползват сортове картофи, съдържащи по-малко нишесте. Полуготови продукти, предвидени за изпичане или пържене у дома, трябва да са придружени от точно формулирано упътване, което да показва как да се намали риска.

Наличието на акриламид в храните беше установено преди 16 години. Изследвания, потвърдени от Европейския орган за безопасност на храните през 2015 г. сочат, че настоящите равнища на консумация на акриламид будят притеснения, защото в последните години те не показват последователно намаление. Освен това има големи различия при прилагането на доброволни мерки от производителите на храни за ограничаване на акриламида в тях.

Изследвания са установили още, че синтезът на веществото по време на термична обработка се намалява със специална мая, витамин В3, полифеноли, екстракт от розмарин, лимонена и други хранителни киселини.

Министър Димов и комисар Вела участваха в старта на кампанията "ReНДК-Рециклирай! Културно е."

Agro.bg - Ср., 04/11/2018 - 09:44

НДК започна кампания „ReНДК-Рециклирай! Културно е.”, която стартира в рамките на неформалния Съвет по околна среда на 10-11 април в Националния дворец на културата (НДК). В откриването взеха участие министърът на околната среда и водите Нено Димов, европейският комисар за околна среда, морско дело и рибарство Кармену Вела, зам.-министърът на културата Румен Димитров и председателят на Съвета на директорите на НДК Борислав Велков. Кампанията е по идея на екипа на НДК и в синхрон с инициативата на МОСВ срещите и събитията в рамките на Българското председателството на Съвета на ЕС да се провеждат под мотото "без пластмасови продукти". 

“ReНДК-Рециклирай! Културно е.” ще включва различни активности в двореца, както и във Фестивален и конгресен център - Варна. НДК е основен културен център на България с над 1 млн. посетители годишно. Целта е чрез средствата на изкуството да се провокира размисъл у посетителите на НДК за пластмасовите отпадъци, бавното им разграждане и нуждата от рециклиране, както и да се подтикнат към активно гражданско участие за по-голяма информираност и промяна на потребителските навици.

Бяха открити три арт инсталации, изработени от пластмасови отпадъци, събрани на територията на НДК. Инсталациите са озаглавени „Дървото на живота”, „Всичко тече” и „Синята планета” и са разположени на различни места. Реално инициативата „ReНДК-Рециклирай! Културно е.” започна в началото на годината, когато на територията на двореца бяха разположени над 86 кошчета за разделно събиране на отпадъци и 25 контейнера, предоставени безвъзмездно от „Екопак България“. По време на адаптацията и преустройството на НДК бяха сменени над 15 000 електрически крушки от осветлението на сградата с енергоспестяващи.

„Посетителите на НДК са предимно млади хора с доста отворен и съвременен начин на живот, който включва и отношение към околната среда и към екологията. Бихме искали с проекти и каузи като тази да позиционираме НДК като съвременен и модерен конгресен център и тук е мястото да кажем, че всички водещи културни и конгресни центрове по света адаптираха и промениха драстично своето управление, като въведоха устойчиви практики, които включват отношение към околната среда и стават част от т.нар. кръгова икономика“, каза при откриването на кампанията председателят на Съвета на директорите Борислав Велков.

„Изкуството е не само начин да прекараме свободното си време, не е просто творческа индустрия, то е много повече – инструмент, който би могъл да ни сплоти в името на по-добро бъдеще. Затова си мисля, че по един естествен начин в кампанията биха могли да се включат всички културни институти заедно със своята публика”, каза зам.-министър Румен Димитров.

Партньори на кампанията “ReНДК-Рециклирай! Културно е.” са  Министерството на културата, Министерството на околната среда и водите, Програма „Зелена София“ на Столичната община, „Екопак България“ АД и Инициатива за чиста среда, NoWaste.

Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността

Agro.bg - Ср., 04/11/2018 - 09:28

Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни над Източна България. В следобедните часове над планинските райони в западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Топло, с максимални температури между 23° и 28°, по Черноморието 13°-16°. Атмосферното налягане ще се понижава и ще е по-ниско от средното за април. Такава е прогнозата за времето на НИМХ към БАН.

В планините ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността. В следобедните часове над масивите в западната половина на страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен юг-югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще около 17°, на 2000 метра – около 9°.

По Черноморието ще има разкъсана облачност, след обяд намаляваща на места до предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще са 13°-16°. Температурата на морската вода е 10-12°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

На 11.04.2018 слънцето ще изгрее в 06:52 часа и ще залезе в 20:04 часа. Продължителност на деня 13:12 часа.

На 11.04.2018 луната ще изгрее в 04:44 часа и ще залезе в 15:13 часа. Осветеност на диска в 0h UT 26 %. Фаза на луната: след последна четвърт преди новолуние.

Мерки за подобряване на качеството на въздуха обсъдиха в София екоминистрите на ЕС

Agro.bg - Ср., 04/11/2018 - 09:09

Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух бяха основният акцент в първия ден от Неформалното заседание на министрите на ЕС по околна среда, което се провежда като част от календара на Българското председателство на Съвета в София на 10 и 11 април. Министрите на 28-те държави членки, представители на Европейската комисия и на държавите от Западните Балкани и на Европейската асоциация за свободна търговия обмениха мнения за по-доброто регулиране. Днес предстои обсъждане на темата за международните преговори по изменение на климата.

„Категорично настъпи моментът за преосмисляне на наличните подходи за решаване на проблемите, свързани с качеството на въздуха, за преминаване от визии и амбиции към реални действия и конкретни резултати. Ефективните действия за намаляване на въздействието на замърсяването на въздуха изискват дълбоки промени, както в политиките, така и в начина на живот и мислене“, категоричен беше министърът на околната среда и водите Нено Димов.

„Над две трети от държавите в ЕС имат проблем с чистотата на атмосферния въздух. За първи път, откакто България е член на ЕС, тази тема се повдига на толкова високо ниво”, отбеляза министър Димов на пресконференция по време на съвета. Министърът отчете, че в различните държави причините, водещи до проблемните нива за замърсяване на въздуха са различни и затова за всяка държава има различни решения и мерките не могат да бъдат унифицирани. „За всички нас е ясно, че замърсяването на въздуха е сериозен не само екологичен, но и социален и икономически проблем, поставящ множество предизвикателства по отношение на управлението и смекчаването на въздействието от вредните замърсители. Проблем, пред който са изправени не само отделните държави членки, но и ЕС като цяло. Качеството на въздуха е от жизнено значение не само за гражданите на Съюза. Качеството на живот в Западните Балкани, включващо като необходимо условие и качество на въздуха, не би трябвало да се различава от това на ЕС. Затова България постави във фокуса на председателството подобряването на качеството на атмосферния въздух“, каза Нено Димов.

Делегатите на срещата се обединиха около убеждението, че замърсяването на въздуха е водещ екологичен риск за човешкото здраве. След проведения през февруари тази година в София 21-ви Форум за екоиновации за качество на въздуха, настоящата среща на високо ниво е възможност за постигане на напредък по тази жизненоважна тема. Делегатите са единодушни, че макар КАВ в ЕС да се подобрява, са необходими още и спешни действия в тази насока. Изтъкната беше необходимостта от по-добра координация между различните управленски нива и икономически сектори, имащи отношение към проблема. Ролята на социално-икономическите условия в борбата за по-чист въздух бяха акцент в дискусията. Разисквано беше и финансирането, което е от ключово значение за подобряването на качеството на въздуха. Обсъдени бяха възможностите в рамките на дебата за Многогодишна финансова рамка на ЕС за 2021-2030 г. да бъде преразгледан начинът, по който европейските фондове подпомагат усилията за по-чист въздух.

Отбелязана беше водещата роля на екоиновациите като път напред към по-чисти технологии, нови бизнес модели и работни места. Екоиновативните решения са налице, предизвикателството е във внедряването и разпространяването им, а тук идва мястото на европейските регулации и финансови механизми. Несъмнено, пътят към по-чист въздух минава и през дълбока промяна в нагласите и начина на живот, по-активно гражданско участие и повече информираност.

„Европейската комисия прави много по отношение на качеството на въздуха”, каза европейският комисар по околна среда, морско дело и рибарство Кармену Вела на пресконференцията по време на неформалния съвет. „Ние подкрепяме държавите членки в постигането на стандартите и набелязването на мерки не само като дискусия и диалог, но и с техническа помощ. Нещо повече, оказваме финансова подкрепа“, каза еврокомисарят. Той уточни, че ЕС отделя за подобряване качеството на въздуха 1,9 млрд. евро. „Ясно е, че това е огромен проблем не само за екологията, но и голям социален проблем. Има около 400 хил. случая на преждевременна смърт в Европа, които се дължат на лошо качество на въздуха”, посочи еврокомисар Вела. И подчерта, че мерките, които се взимат по отношение на подобряване на качеството на въздуха са в интерес не само на опазване на околната среда, но и на гражданите на ЕС. Комисар Вела благодари на Българското председателство за отличната среща. Той определи разговора от днешната среща като много градивен. „Бяха обсъдени практически стъпки за постигане на напредък, за да отговорим на потребностите на нашите граждани“, каза еврокомисарят.

По-ясното и лесно приложимо законодателство, без прекомерна регулация и административна тежест, с работещи механизми за докладване, мониторинг и оценка – това е визията за по-добро регулиране, около която се обединиха участниците във втората сесия днес. Дискусията се фокусира върху необходимостта от подобряване координацията между различните нива на управление, тъй като голяма част от европейското екологично законодателство се прилага от регионалните и местните власти. По-голямата съгласуваност между взаимосвързаните политики (околна среда, енергетика, селско стопанство, транспорт) и повишаването осведомеността на националните администрации, отговорни за тези сектори, също бяха посочени като ефективни решения. Обсъдени бяха съществуващите възможности за обмен на информация, експертиза и добри практики с Европейската комисия и между държавите членки в областта на околната среда.

Министърът на околната среда Нено Димов посочи, че по-добрата регулация е основен инструмент за подобряване на средата в ЕС, така че от една страна да не бъде спъвано икономическото развитие от излишни административни и бюрократични препятствия, а от друга – да се изпълняват основните цели за защита на околната среда. Министърът припомни, че намаляването на административната тежест е един от приоритетите на българското правителство.

Днешните дискусии ще продължат под знака на международните преговори по изменение на климата и т.нар. диалог от Таланоа. Вниманието ще бъде насочено към предизвикателствата, пред които е изправен ЕС, с оглед предстоящата в края на 2018 г. Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата. На срещата се очаква да бъде постигнато споразумение за Работната програма на Парижкото споразумение и да се даде тласък на глобалния дневен ред за борба с климатичните промени. Диалогът от Таланоа цели да направи преглед на колективните усилия на страните за постигане на дългосрочните цели, заложени в Парижкото споразумение и да насърчи действията в тази насока.

Посланикът на Кралство Нидерландия поздрави България за успешното председателство на Съвета на ЕС в сектор Земеделие

Agro.bg - Ср., 04/11/2018 - 08:57

„Поздравявам Ви за успешното  Председателство на Съвета на ЕС в сектор „Земеделие“.  До този момент  г-н Порожанов и неговият екип са изключително конструктивни и успешно изграждат мостове между позициите на страните“. Това заяви по време на среща в Министерството на земеделието, храните и горите посланикът на Кралство Нидерландия в България  Беа тен Тъшър.

„През първите месеци на председателството организирахме фокусиран дебат за бъдещето на ОСП  - нашият екип работи много усилено и в края на март имахме Заключения на председателството. Успяхме да изпратим ясно послание какво да съдържа и как трябва да бъде структурирана новата ОСП. Тя трябва да бъде адекватно финансирана, защото евентуален дисбаланс може да създаде големи проблеми“, подчерта от своя страна министър Порожанов.

Посланик Тъшър сподели, че е много впечатлена от развитието на земеделието в България. Тя посочи винената индустрия, която според нея е била пример за модернизиране на цял бранш.

Посланикът на Нидерландия сподели, че приемствеността между поколенията и привличането на млади хора в сектор „Земеделие“ е един от важните приоритети в за нейната страна. Министър Порожанов заяви, че именно тази тема ще бъде сред водещите на неформалната среща на земеделските министри в София  в началото на юни.

Страници

Subscribe to Списание Агроном съвкупност от новини
randomness