Агрегатор на източници

Заместник-министър Грудев: ОСП трябва да продължи да бъде силна и адекватно финансирана

Agro.bg - Вт., 10/27/2016 - 14:39

Общата селскостопанска политика (ОСП) трябва да продължи да бъде силна и адекватно финансирана. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев на среща на министрите на земеделието на страните от Вишеградската група и България, Румъния и Словения. В град Варшава министрите обсъдиха  бъдещето на ОСП в контекста на междинния преглед на Многогодишната финансова рамка. По време на срещата бяха дискутирани и предложенията за опростяване на политиката, включени в предложението „Омнибус”. Основният акцент бе върху това държавите членки да поемат 100% от финансовите последици от невъзстановяването на дългове по формата на неправомерни плащания. Министрите обсъдиха и предложението максимално допустимата финансова помощ за организации на производители, изпълняващи оперативни програми, да бъде 1% от стойността на търгуваната продукция, по които делегациите изразиха остра съпротива.

Дискутирани бяха също въпроси за търговията със селскостопански недвижими имоти, пазарните механизми в секторите на захарта и полските култури, както и регламентите от хигиенния пакет.

В края на срещата министрите подписаха обща декларация относно по-добро участие от страна на изследователския потенциал на страните от Централна и Източна Европа (ЕС-13) в процеса на прилагането на проекти в рамките на „Хоризонт 2020” в областта на земеделието, в това число и биоикономиката.

95 животновъди заявиха подпомагане в третия транш за хуманно отношение към прасета за угояване

Agro.bg - Вт., 10/27/2016 - 13:49

95 животновъди заявиха участие в третия транш за доброволни ангажименти за хуманно отношение към прасета за угояване. Заявени за подпомагане са 422 170 животни. Помощта се предоставя за заявен брой животни при спазване на изискванията, включени в указанията за прилагане на Схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“.

Изплащането на подпомагането в третия транш по схемата ще се извърши след проверка на реализираните (продадените) от 1 септември 2016 г. угоени прасета и на наличните животни в стопанството, които предстои да бъдат реализирани до 31 декември 2016 година. Срокът за сключване на договорите и за изплащане на помощта за отглеждане на прасета за угояване е до 1 месец след крайната дата за подаване на заявления.

Схемата подкрепя фермери за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните в сектор „Свиневъдство“. Помощта покрива направени разходи или пропуснати приходи, свързани с ангажименти за хуманно отношение към свинете, поети за най-малко 5 години. Държавната помощ по схемата е със срок на прилагане до края на 2017 година.

На 21 октомври приключи приемът на документи за участие в последния транш за доброволни ангажименти за хуманно отношение към прасета за угояване. В трите транша за 2016 г. по схемата свиневъдите подадоха заявления за подпомагане на близо 1 100 000 прасета за угояване, отглеждани по хуманен начин. След обработката на данните за страната най-голям интерес е регистриран в областите  Велико Търново, Русе и Шумен.

Фермери обсъждат възможностите за сдружаване

Agro.bg - Вт., 10/27/2016 - 13:20

Днес, 27 октомври, от 13.30 в Хотел Извор в Старозагорски минерални бани ще предстят пред членовете на Асоциация за развъждане на месодайни породи говеда в България (АРМПГБ) възможностите пред групите и организациите на производители, ползите от сдружаването и вариантите за кандидатстване на обединения по Програма за развитие на селските райони. Основната цел на срещата е представителите на АРМПГБ да обсъдят най-добрите начини и форми на сдружаване, подходящи за техните нужди и изискванията на пазара. „Нашата цел е да убедим членовете на асоциацията в ползите от сдружаването с или без европрограми и средства, защото пазарът иска по-големи количества от еднородни партиди с високо качество, а малцина са производителите в България, които могат да ги осигурят самостоятелно.“, заяви Андрей Чалъков, изпълнителен директор на АРМПГБ.

По време на срещата ще бъдят обсъдени освен начините и формите на сдружаване между земеделски производители и за възможностите за кандидатстване по Мярка 9 и подмерки 4.1 и 16.4 от ПРСР.

 

БАБХ изтегля от търговската мрежа кокоши яйца от Полша

Agro.bg - Вт., 10/27/2016 - 13:02

Българска агенция по безопасност на храните изтегля от търговската мрежа кокоши яйца с произход Полша, за които има съмнение, че са заразени със Салмонела Ентеритидис. Мярката е наложена след получена нотификация чрез Система за бързо предупреждение за опасни храни и фуражи (RASFF), за кокоши яйца с произход Полша, разпространени на пазара на ЕС. В хода на разследването е установено, че част от продукцията е доставена и в България.   В тази връзка БАБХ приканва потребителите, закупили яйца с печат 3PL30221304 и печат 3PL30221321 /номерата на фермите/ да не ги консумират и по възможност да ги върнат в търговския обект, от който са ги закупили. Върху опаковката на яйцата е маркиран и номера на пакетиращия център, който е  PL 30225901 WE.  

Горски служители задържаха системен нарушител в землището на с. Огоя

Agro.bg - Вт., 10/27/2016 - 12:27

Горски инспектори от Регионална дирекция по горите (РДГ) – София са задържали системен нарушител при акция за незаконен добив на дървесина на територията на дирекцията. Нарушението е констатирано в землището на село Огоя, община Своге в момент на претоварване на незаконната дървесина от един на друг товарен автомобил. При поискване от страна на проверяващите на документи, доказващи законния произход на материала, шофьорът на един от автомобилите побягва с камиона в посока Ботевград. Съвместно със органите на МВР, нарушителят е открит и задържан. Това е шестата по ред бракониерска проява на лицето за последните няколко години.

Съставени са 5 акта по Закона за горите за съхранение и транспортиране на дървесина без превозен билет и контролна горска марка и неизпълнение на разпореждане на контролен орган.
Задържани са товарните автомобили и 15 куб.м. незаконна дървесина.
По време на същата акция в землището на село Огоя е задържан и трети  камион, натоварен с 10 куб. м дърва за огрев, без контролни марки и превозен билет.

За последните десет дни горските инспектори от Регионална дирекция по горите – София са задържали 50 куб. м дървесина, 6 моторни превозни средства, едно ремарке, два бензиномоторни триона. Съставени са 25 акта за нарушения по Закона за горите.

Шест държави от Европейския съюз си поделят най-голямата част от изтегленото от пазара краве мляко

Agro.bg - Вт., 10/27/2016 - 11:41

Шест държави от Европейския съюз си поделят най-голямата част от изтегленото от пазара краве мляко. Средствата за подкрепа на фермерите, решили да намалят доставките си, бяха изчерпани още при първия кръг за подаване на заявки.

През лятото Европейската комисия отпусна 150 милиона евро за подпомагане на стопани, намалили производството на мляко. Предвидено беше всеки килограм недоставена суровина да се заплаща по 14 цента. Фермерите имаха възможност да подават заявки на два етапа – до 15 септември за периода от 1 октомври до 31 декември – и до 15 октомври за трите месеца от 1 ноември до 31 януари.

Средствата бяха изчерпани почти изцяло още при първия кръг, когато близо 52 хиляди стопани подадоха заявления за над 1 милион тона. Така при втория кръг останаха пари за малко над 12 хиляди тона, които ще се заплащат по 14 евроцента. Този път заявки постъпиха от 6 хиляди производители за общо 98 хиляди тона.

Най-голямото количество недоставено мляко е от Германия – 288 хиляди тона, заявени от близо 11 хиляди фермери. На втора позиция е Франция със 184 хиляди тона и 15 хиляди стопани, следвана от Великобритания, където 2 хиляди млекопроизводители заявиха 113 хиляди тона. На четвърто до шесто място се подреждат Холандия, Ирландия и Полша.

Заместник-министър Николова: Научните институти са наш доказан партньор

Agro.bg - Вт., 10/27/2016 - 10:58

„Министерството на околната среда и водите разчита на работата на научните институти, работещи в областта на опазването на околната среда. И неслучайно голяма част от бенефициентите по управляваните от МОСВ програми BG02 и BG03 на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, са именно научни институти и университети“ – това каза заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова, която откри конференция, организирана от Геологически институт „Страшимир Димитров“ към  Българската академия на науките.

На финалната конференция бяха представени резултатите от изпълнението на проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция”, финансиран по програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 г. – 2014 г.

В рамките на проекта е направено характеризиране на подземните водни тела, разположени по границата между България и Гърция – общо 14 на брой. Такива пълни анализи и изследвания се правят за първи път, ето защо постигнатото по проекта е от такова значение за интегрираното управление на трансграничните подземни водни тела между двете страни, обясняват експертите от Геологическия институт и от Басейновите дирекции „Източнобеломорски район“ и „Западнобеломорски район“, които са партньори по проекта.

Зам.-министър Николова благодари за успешното сътрудничество между МОСВ и научния институт като отбеляза, че политиките и стратегическите документи на министерството са базирани именно на анализите и прогнозите, изготвени от институтите на БАН, Софийския университет и останалите партньорски организации. „Този проект е пример за това, тъй като резултатите от проучванията са използвани при изготвянето на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) в два от районите за басейново управление - Източнобеломорски и Западнобеломорски. Това са основните стратегически документи, които идентифицират приоритетите и мерките, които през следващия шестгодишен период гарантират опазването на доброто качествено и количествено състояние на водите“, каза в приветствието си Атанаска Николова. Тя допълни, че в момента усилията на МОСВ и партньорите са насочени към финализиране на тези стратегически документи.

Плановете за управление на речните басейни са в процес на консултации с обществеността, която ще продължи до 1 декември. Очаква се те да бъдат приети до края на годината.

Експерти на РИОСВ-Русе извършват извънредна проверка по сигнал за миризми в покрайнините на Разград

Agro.bg - Вт., 10/27/2016 - 10:24

Експерти на РИОСВ-Русе извършват извънредна проверка по сигнал за миризми в покрайнините на Разград, по пътя за с. Гецово. Сигналът е постъпил в инспекцията на 26 октомври, в 16 часа от служител на фирма в района за миризма, характерна за животновъден обект.

От началото на седмицата не са постъпвали други сигнали за неприятни миризми в Разград. По заявка на РИОСВ-Русе мобилна станция на Изпълнителна агенция извършва измервания на качеството на въздуха в града. Резултатите от измерванията ще станат ясни в началото на другата седмица.

 

БАБ: Промените в ЗСПЗЗ са възможни

Agro.bg - Вт., 10/27/2016 - 09:52

Биопроизводителите у нас реагираха остро на промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, свързани с доброволните споразумения. Трайните насаждения, пасищата и ливадите бяха изключени от тях.

От Българската асоциация „Биопродукти“ поискаха създаването на работна група в аграрното министерство. Заместник-министърът на земеделието и храните Свилен Костов сформира такава и тя работи по промените в закона.

Според сегашния закон, фермерите, които притежават пасища и трайни насаждения не могат да участват в доброволни споразумения. Това може да ги лиши от субсидии и да ги изправи пред невъзможност да продължат стопанската си дейност, припомнят от Българската асоциация Биопродукти.

Автор: Анета Божидарова

ДНП „Рила“ стартира образователна екологична програма в Благоевград

Agro.bg - Вт., 10/27/2016 - 09:02

Дирекцията на Национален парк „Рила“ започва мащабна образователна екологична програма в СУИУЕ „Св. Климент Охридски“ - Благоевград за учебната 2016-2017 година. Еко програмата ще се осъществи по осем тематични модула в рамките на 16 учебни дни с по два открити урока с ученици от трети, четвърти и пети клас. Темите, които експертите от националния парк ще представят през цялата учебна година са свързани с биологичното разнообразие на Национален парк „Рила“, водните ресурси, вековните гори и видовото разнообразие в тях, бозайниците и птиците в парка, както и знания за живота на емблематични видове като глухар и кафява мечка. Образователната екологична програма, включва тематични беседи, презентации и филми, интерактивни екоигри с цел повишаване на екологичното възпитание и култура

Още със стартирането на първия модул „Национален парк Рила и неговото биологично разнообразие” с участието на четвъртокласници и петокласници интересът беше голям. По време на откритите уроци децата задаваха много въпроси и експертите от националния парк даваха примери от практиката и представяха интересни факти за животните, растенията и гъбите.

Дирекцията на Национален парк „Рила” ще си партнира със СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“-Благоевград, с цел популяризиране на съвременните образователни и възпитателни тенденции, свързани с опазването на околната среда .

 

РИОСВ-Русе връчи два акта на бракониери в Поддържан резерват „Сребърна“

Agro.bg - Вт., 10/27/2016 - 08:53

РИОСВ-Русе връчи два акта за установяване на административно нарушение на физически лица за нарушение на Закона за защитените територии в Поддържан резерват „Сребърна“. Нарушителите, жители на  с. Айдемир,  са извършвали стопански риболов в резервата с плавателен съд и мрежи в ранните часове на 26 октомври 2016 година. Нарушението е  установено от служители на отдел „Рибовъдство и контрол- Централен Дунав“ при Агенцията за рибовъдство и аквакултури (ИАРА) и Гранично-полицески участък – Силистра.

От бракониерите са конфискувани пластмасова лодка и чували, пълни с 12 найлонови мрежи с дължина 50 - 100 м. В мрежите е имало 32 кг сребриста каракуда, един  лин и една щука.

На територията на Поддържан резерват „Сребърна“ е разрешен само любителския риболов в светлата част на денонощието, с една въдица на определените за целта места до 3 кг на ден.   

За установеното нарушение Законът за защитените територии предвижда глоба от 500 до 5000 лева. Съвместните акции на ИАРА и РИОСВ-Русе ще продължат.

Проведе се първата официална визита на експерти от БАБХ в Тбилиси, Грузия

Agro.bg - Вт., 10/27/2016 - 08:48

В изпълнение на съвместен проект между България-САЩ-Грузия на тема „Изграждане и укрепване на капацитета на Националната агенция по храните на Грузия за оценка и управление на риска“, експерти от Българска агенция по безопасност на храните посетиха столицата на Грузия, Тбилиси. Това е първата официална визита на експерти от на Агенцията в Тбилиси, Грузия, в изпълнение на дейност 1 “Оценка на административния капацитет на Националната Агенция по храните на Грузия.” от съвместен проект между България-САЩ-Грузия.    Целта на взаимното сътрудничество е експертно и техническо подпомагане на Агенцията по храните на Грузия за оценка на риска и управление на риска, прилагане на стандартите на ЕС и спазване на поетите ангажименти в рамките на Споразумението за дълбока и всеобхватна зона за свободна търговия между ЕС и Грузия.   Откриващата среща се проведе в Министерство на земеделието на Грузия в присъствието на заместник министъра г-н Нодар Кереселидзе, г-н Демна Дзрирквадзе, представител на Департамента по земеделие на САЩ и дипломатически представители от Посолството на Република България: г-жа Десислава Иванова – посланик и г-жа Християна Христова – трети секретар.   Екипът от българска страна беше в състав: д-р Петя Петкова Иванова, двм. и доц. д-р Тодорка Янковска-Стефанова, двм - Заместник изпълнителни директори на Българска агенция по безопасност на храните и служители от дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите“: д-р Георги Чобанов – Директор, д-р Цвятко Александров, д-р Александра Митева и д-р Анна Здравкова.   Работното посещение е в рамките на споразумението за сътрудничество между България-САЩ-Грузия, подписано на 26 септември тази година, с което бе поставено началото на взаимно сътрудничество.  

Одобрени са резултатите от заседания на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Agro.bg - Вт., 10/27/2016 - 08:40

Правителството одобри резултатите от две заседания на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство.

Темата на неформалното заседание, проведено на 13 септември в Братислава, беше „Засилване на фермерите в агрохранителната верига“. Министрите се обединиха около необходимостта за сдружаване на производителите, както и подобряване на условията за подкрепа на кооперирането в различни производствени сектори. В рамките на дискусията голяма част от държавите-членки, включително и България, подкрепиха призива на Словашката република за общ подход в ЕС в отговор на нерегламентираните търговски практики в агрохранителната верига.

На 10 октомври в Люксембург се проведе редовно заседание на Съвета. На него беше постигнато политическо споразумение по предложението за регламент за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси, приложими в Балтийско море, за 2017 г. Министрите обмениха мнения относно регламент за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съвета, както и предложения за промени в четирите регламента за Общата селскостопанска политика. Т. нар. Регламент „Омнибус“ е част от пакета за преглед на многогодишната финансова рамка и цели по-нататъшното опростяване на Общата селскостопанска политика.

Министерският съвет одобри доклада с резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси, проведено на 11 октомври. На него беше дискутиран проектът на директива за борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз по наказателноправен ред, и по-специално ДДС-аспектите на предложението. В рамките на заседанието министрите на финансите обсъдиха поуките от изпълнението на Европейския семестър за 2016 г. Съветът прие проект на заключения в контекста на подготовката на Двадесет и втората конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, която ще се проведе в Маракеш през ноември 2016 г. Европейската комисия представи изготвения заедно с Комитета за икономическа политика „Съвместен доклад относно здравните системи и фискалната устойчивост“.

Правителството одобри и доклад за резултатите от неформалното заседание на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване”, проведено на 3 и 4 октомври в Братислава. Акцент на срещата бе поставен върху темата за недостига на лекарствените продукти в хуманната медицина в Европейския съюз. Делегациите обсъдиха възможните решения за справяне с проблема и откроиха като важна мярка в тази посока регионалното сътрудничество. Като приоритетни въпроси за разрешаване държавите-членки посочиха ефективния обмен на информация, паралелния износ и твърде високите цени на иновативните лекарства в ЕС.

Одобрен е и доклад за резултатите от неформалното заседание на Съвета Външни работи/Търговия, който се проведе в Братислава на 22 и 23 септември. На заседанието бяха обсъдени въпроси, свързани с Трансатлантическото търговско и инвестиционно споразумение между ЕС и САЩ (TTIP), временното прилагане и сключване на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада (CETA), преговорите за сключване на Споразумение за търговия с екологични стоки (EGA) и Споразумението за търговия и услуги (TiSA).

Асеновград ще строи воден цикъл за 106 млн. лв.

Agro.bg - Ср., 10/26/2016 - 17:33

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на Асеновград  Емил Караиванов подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 80 млн. лв. за изграждане на водния цикъл на града. Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

„Този договор дава старт на най-големия проект, реализиран някога в Асеновград. Общата му стойност е 106 млн. лв. Отдавна се подготвя, но заради спирането на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ нямаше техническа възможност да бъде изпълнен в стария програмен период“, каза министър Ивелина Василева.

Тя отбеляза, че изграждането на 59-ата пречиствателна станция за отпадъчни води по Оперативна програма „Околна среда“ започва на голям празник – Димитровден, Деня на строителя, и се очаква да приключи след две години.  „Новото съоръжение ще обслужва близо 55 000 жители. Проектът включва изграждане и рехабилитация на 27 км водопровод и канализация. Това са мащабни инвестиции в здравето на хората“, посочи министърът.

С изграждането на водния цикъл на Асеновград ще се решат много проблеми. ВиК мрежата на града е силно амортизирана, а загубите на вода достигат 53%. Чести са и авариите по канализацията, което води до замърсяване на почвите и водите. С рехабилитацията на водоснабдителната и канализационната система ще се предоставят качествени услуги на населението и бизнеса.

Изпълнението на строителните дейности може да започне в най-кратки срокове, защото община Асеновград вече е провела обществените поръчки и е избрала изпълнители за осъществяване на предвидените дейности по проекта.

 

Концентрацията на серен диоксид в Гълъбово вече е в норма

Agro.bg - Ср., 10/26/2016 - 17:12

Концентрацията на серен диоксид в атмосферния въздух на град Гълъбово се понижава и в 16 часа е под регламентираната средночасова норма от 350 микрограма на кубичен метър.

РИОСВ–Стара Загора уведомява, че отпада необходимостта от предприетите от  населението предпазни мерки.

Всички пунктове за мониторинг на въздуха в област Стара Загора не отчитат превишения на нормите по контролираните показатели.

РИОСВ – Стара Загора продължава да следи данните за качеството на атмосферния въздух в град Гълъбово и от мониторинговите пуктове в област Стара Загора.    

 

Евродепутати призовават за намаляване на трансмазнините в храните

Agro.bg - Ср., 10/26/2016 - 17:00

Европейският съюз следва да постави задължителни ограничения за промишлено произведените транс-мастни киселини, които могат да увеличат риска от сърдечно-съдови заболявания, безплодие, Алцхаймер, диабет и затлъстяване на потребителите, се казва в резолюциятa, гласуванa в сряда. ТМК са свързани най-вече с потреблението на промишлено произведени, частично хидрогенирани масла.

Евродепутатите смятат, че фактът, изложен от Европейската комисия, че само един от трима потребители в ЕС знае какво са транс-мастни киселини, показва, че само мерките за етикетиране не са достатъчни. По тази причина те отбелязват, че Европейската комисия трябва да предложи законово ограничение на ЕС за промишленото съдържание на транс-мастни киселини в храните възможно най-скоро, по възможност в рамките на две години.

Евродепутатите допълват, че са налице доказателства, според които въведените в Дания законови ограничения за промишлени транс-мастни киселини, са успешни. Така например, броят на смъртните случаи в страната, причинени от сърдечно-съдови заболявания, значително е намалял. През 2003, на национално ниво, е въведена граница от максимум 2%-но съдържание на трансмазнини в масла и мазнини.

Транс-мастните киселини обикновено се използват в евтини храни, което означава, че хората с ниски доходи са изложени на най-голям риск от храните с високо съдържание на ТМК. Това, от своя страна, увеличава потенциала за разширяване на неравнопоставеността в здравеопазването.
Резолюцията беше приета с 586 гласа „за“ към 19 „против“, с 38 „въздържали се“.

Енергията от възобновяеми източници в света ще нараства по-бързо от очакваното

Agro.bg - Ср., 10/26/2016 - 16:17

Енергията от възобновяеми източници в света ще нараства по-бързо от очакваното до 2021 г. Това твърдят експерти от Международната агенция по енергетика.

Близо 820 мегавата нови мощности ще бъдат инсталирани до 2021 г., което е увеличение от 42% в сравнение с 2015 г. Прогнозата е завишена с 13% в сравнение  с предходни оценки на Агенцията. През 2021 г. енергията от възобновяеми източници ще заема дял от 28% от общото световно производство срещу 23% в края на 2015 г. Оптимистичните прогнози се обясняват с политиката за развитие в Съединените щати, Китай, Индия и Мексико. С нарастването на производството намаляват разходите за слънчева енергия с около 25 на сто, при наземните вятърни инсталации спадът на разходите е с близо 15%, твърдят експертите. Все още обаче не са отстранени финансовите затруднения в развиващите се страни.

Превишение на алармения праг за серен диоксид е отчетено в град Гълъбово

Agro.bg - Ср., 10/26/2016 - 15:33

Автоматичната измервателна станция за контрол на въздуха в Гълъбово, която се намира в централната част на града, регистрира днес, 26 октомври превишение на алармения праг по показател серен диоксид. Първото превишение е в 12 ч и е било 2,27 пъти над пределно допустимата  концентрация, второто в 13 ч  - 2,35 пъти, а в 14 ч -  1,77 пъти.

Съгласно указанията на Министерството на здравеопазването в такава ситуация населението не трябва да напуска жилищните сгради и работните помещения. Прозорците трябва да се затварят и да се избягват дейности на открито до понижаване на концентрациите на замърсителя.

РИОСВ-Стара Загора предприе мерки за редуциране на емисиите на действащите мощности в енергиен комплекс “Марица изток“. На централите са издадени предписания за увеличаване на степента на сероочистване и за намаляване на товара на мощностите на четирите топлоелектрически централи в комплекса, които са източник на емисиите на серен диоксид.

Останалите пунктове за контрол на въздуха в област Стара Загора не са регистрирали превишения на средночасовите норми по контролираните показатели. РИОСВ–Стара Загора продължава да извършва контрол на качеството на атмосферния въздух и ще информира гражданите на Гълъбово при настъпване на промени.

Ръст при износа на аграрни продукти от ЕС

Agro.bg - Ср., 10/26/2016 - 14:55

10 милиарда и 65 милиона евро. Това е стойността на изнесените от Европейския съюз селскостопански продукти и храни през месец август. По данни на Комисията е отчетен ръст с над 9 процента в сравнение със същия период на 2015 година. В същото време вносът се е увеличил само с 3 на сто, като най-голям ръст бележат доставките от Съединените Щати и Бразилия.

С 220 милиона евро се е увеличил износът към Америка, а към Китай с над 100 милиона. Доставките за Виетнам, Япония и Южна Корея също са нараснали с по около 50 милиона евро в сравнение с миналата година.

При отделните категории продукти, най-голям плюс има при бебешките храни – 113 милиона, свинско месо – 100 милиона, зехтин и пшеница.

За периода между септември 2015-та и август 2016-та година износът на аграрни стоки и храни е достигнал стойност от близо 130 милиарда евро, т.е. малко над 1 процент повече от предишния период.

Вносът е бил за 112 милиарда евро, като бележи ръст също от близо процент. Статистиката показва, че при външната търговия със селскостопански продукти Европейският съюз има положителен баланс от повече от 17 милиарда евро.

Андрей Новаков: България е големият печеливш в бюджет 2017 на Европейския съюз

Agro.bg - Ср., 10/26/2016 - 14:19

България е един от големите печеливши от бюджет 2017 на Европейския съюз след като по ключови за страната приоритети Европейският парламент гласува значително увеличение на заложените средства. Това каза евродепутатът Андрей Новаков (ГЕРБ/ЕНП) след края на гласуването, в което Европейският парламент гласува позицията си относно предложенията на Съвета по проекта на бюджет за 2017 г.

„Важните за България увеличения са гласуваните 600 млн. евро повече за земеделие и за справяне с последиците от руските санкции и кризата при млекопроизводителите, 400 млн. евро повече за програма „Свързана Европа“, която финансира изграждането на ключова транспортна инфраструктура, допълнителни 400 млн. за програма „Хоризонт 2020“, която подпомага научни центрове, университети и компании в сферата на иновациите“, изтъкна Новаков. „Всяка от тези мерки пряко отговаря на интересите на България в съответните сфери и съм сигурен, че ще се възползваме в максимална степен“, допълни още той.

Едно от най-значимите увеличения в бюджета на Съюза са допълнителните 1.5 млрд. евро за Младежката инициатива за заетост, която има за цел да подпомогне младежи до 25-годишна възраст в намирането на работа. Страната ни е сред първите, които успешно прилагат мерки и програми, съфинансирани по тази линия.

С нови 200 млн. евро ще бъде подпомогната и програма COSME, която предоставя кредити на малки и средни фирми с преференциални условия. Още 200 милиона ще получи и програма „Еразъм+“, която е изцяло насочена към младите - подкрепа в образованието, студентската мобилност и младежките дейности на неправителствени организации.

Новаков изрази удовлетворение, че въпреки редицата кризи, с които Европейският съюз трябва да се справя едновременно, е осигурено адекватно финансиране в приоритетните сфери.

 

Страници

Subscribe to Списание Агроном съвкупност от новини
randomness