Агрегатор на източници

Slow Food на Фестивала на боровинките

Fermer.bg - Пет., 07/25/2014 - 16:52
Slow Food е международно движение, основано в Италия от Карло Петрини. Целта на движението е да запази местните гастрономически традиции, да насърчи отглеждането на местни сортове семена, земеделски култури и породи домашни животни. На фестивала на боровинките Младежката организация на Slow Food ще представи два филма от програмата на Fish

Концепцията за прилагане на директните плащания е актуализирана

Agro.bg - Пет., 07/25/2014 - 16:27

Министерството на земеделието и храните публикува на интернет сайта си актуализиран проекта на Концепция относно прилагането на директните плащания в Република България от 2015 г. В новия вариант на документа са взети предвид предложенията и становищата на голяма част от асоциациите, членове на Работната група за обсъждане на новите директни плащания.

 По настояване на асоциациите ще се прилага намаление на директните плащанията по СЕПП с 5% за сумите между 150 000 EUR и 300 000 EUR и със 100% за субсидията над 300 000 EUR. От директните плащания ще се изваждат разходите за заплати, данъци и вноски за социално осигуряване, свързани с трудовата заетост, действително заплатени и декларирани от земеделския стопанин преди прилагане на намалението и тавана на плащанията. Съгласно прогнозните данни от Кампания 2013 г. се очаква през различните години в периода 2015-2020 г. намалението да засегне между 35 и 78 фермера.

 Уточняваме, че не може да се приложи искането на земеделските стопани от намалението на плащанията да се изключат земеделски производители, отглеждащи животни, които заявяват площи по СЕПП. Подобно изключение противоречи на европейското законодателство и би  поставило определен брой фермери в неравностойно положение спрямо други производители. Невъвеждането на изключението по никакъв начин няма да се отрази на развитието на животновъдния сектор. То ще касае само 7 животновъда, които биха получили достатъчно високо плащане по СЕПП през 2015 г., за да бъдат засегнати от намалението на плащанията. Редукцията на подпомагането се отнася само към плащането по СЕПП и не се отразява на субсидиите по другите схеми за директна подкрепа, включително на обвързаните с производството плащания.

Нов елемент в Концепцията е и включеното искане на браншовите организации, средствата от прилагането на намаление и таван на плащанията да се прехвърлят към Програмата за развитие на селските райони. В съответствие с приоритетите на МЗХ средствата ще се насочат към мерки за финансиране на отраслите животновъдство, зеленчукопроизводство, овощни и трайни насаждения, биопроизводство, пчеларство, етерично маслени култури и Тематичната подпрограма за малки земеделски стопанства.

Концепцията е допълнена и в частта за активен фермер. Беше отразено предложението за разширяване на негативния списък с лицата, изключени от директно подпомагане чрез добавяне на държавни и общински органи и учреждения. Ще се въведе и допълнително изискване по отношение на селскостопанските дейности. Въз основа на критерия „приходи от земеделска дейност” ще се проверява дали земеделието не представлява твърде незначителна част от икономическата дейност на кандидата за директни плащания. Ще бъде приложен най-високия допустим от европейското законодателство праг, който изисква поне 1/3 от приходите да бъдат от селскостопанска дейност. По този начин от подпомагане с директни плащания ще бъдат изключени всички лица, за които земеделската дейност не представлява значима част от тяхната икономическа дейност. Ще бъде въведено изискване всички кандидати за директни плащания да са регистрирани съгласно националното законодателство.

МЗХ поддържа становището, че схемата за дребни земеделски стопани трябва да бъде приложена от 2015 г. Чрез нея се цели повишаване на конкурентоспособността на малките стопанства и осигуряване на допълнителна доходност в техните стопанства. По този начин директните плащания стигат до най-малките производители по един по-улеснен начин с намалена административна тежест.

„Синята планета“ внесе жалба срещу проверка за сеч в Ботевградско

Agro.bg - Пет., 07/25/2014 - 16:04

Сдружение „Синята планета” внесе жалба срещу ръководителя на комисията, която е извършила проверка на горска сеч в Ботевградско.

Причина за сигнала са действията на държавния служител инж. Радка Христова Бояджиева, главен експерт при Регионална дирекция по горите – София по време на оформянето на протокол с резултатите от теренните проверки, направени в прериода 9 – 11 юли.

„След като приключи със съставянето на документа и запозна със съдържанието му всички присъстващи (15 души), и те се съгласиха да го подпишат, тя взе протокола и го отнесе в административната сграда на ТП ДГС – Ботевград. Там запозна със съдържанието му Директора на ТП ДГС – Ботевград инж. Веселин Нинов. С тези поощряващи неравноправието действията, инж. Бояджиева изнерви до краен предел и нагнети напрежение между присъстващите. В крайна сметка инж. Радка Бояджиева редактира протокола по искане на директора на Горско стопанство – Ботевград инж. Веселин Нинов.“, пише в жалбата на сдружението.

Оплакването е изпратено до Министерство на земеделието и храните, Изпълнителната агенция по горите и до депутата от Коалиция за България и лидер на „Екогласност“ Емил Георгиев.

 

 

Зам.-министър Абазов обсъди с браншови организации Схемите за обвързаното с производството подпомагане от 2015 г.

Agro.bg - Пет., 07/25/2014 - 15:43

Заместник-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов обсъди в МЗХ с над 40 представители на Работната група по прилагане на директните плащания 2015-2020 г. схемите за обвързаното с производството подпомагане в новия период.

„Обвързаното с производството подпомагане е отделен ресурс от пакета на директните плащания, който ще използваме за насърчаване на чувствителни сектори в земеделието. До 2013 г. новите страни членки в ЕС, включително и България имаха възможността да прилагат до 3,5% от средствата за директни плащания за обвързана с производството подкрепа. През настоящата година страната ни договори увеличаването на средствата до 6,5% или 103 млн. лв. През 2015 г. обвързаното с производството подпомагане ще бъде в размер на 13%, плюс 2% за производството на протеинови култури. Приоритетите на правителството в земеделието са ясно дефинирани и двойно увеличените средства в размер на 205 млн. лв. ще бъдат разпределени в подкрепа на  уязвимите, недофинансирани и чувствителни сектори като зеленчукопроизводство, овощарство и животновъдство”, каза зам.-министър Абазов. Той беше категоричен, че поради характера на производството посочените сектори не могат да се възползват напълно от подпомагането на площ. Точно по тази причина  категоричната позиция на МЗХ е, че е трябва да се намери допълнителен начин за тяхното подпомагане. 

Зам.-министър Абазов обясни, че за първи път МЗХ ще подпомага животновъдните стопанства не само в определени райони със специфични трудности, а на територията на цялата страна. По този начин подкрепата се разширява и се очаква да бъдат допълнително подпомогнати още около 40 000 крави и 100 000 овце и кози. По време на срещата стана ясно, че за първи път се въвежда и нова схема за подпомагане на говеда, овце и кози, които са под селекционен контрол. Целта е да се повишава конкурентоспособността на стопанствата и да се насърчи използването на нови и съвременни технологии в сектора.

Заместник-министърът поясни, че по отношение на сектор плодове и зеленчуци ще бъде значително разширен списъкът на подпомаганите култури. Така по-голям брой производители от сектора ще получат финансиране по схемите за обвързана с производството подкрепа.

В началото на следващата седмица ще се проведе ново заседание на Работната група по прилагане на директните плащания през 2015 г., на което ще бъдат обсъдени детайлите по прилагане на отделните схеми за обвързана подкрепа.

Законът за билките трябва да се промени

Agro.bg - Пет., 07/25/2014 - 15:08

Законодателството, което регулира билкарството у нас, трябва да се промени. В момента то не подпомага развитието на бранша.

Според Българската асоциация на билкарите и гъбарите трябва да се обърне внимание на сектора, тай като той дава прехрана на много хора в страната.

„У нас дейността на нашия бранш се регулира от Закона за лечебните растения, който трябва вече да бъде усъвременен. По мнение на Асоциацията този закон е предимно рестриктивен, той цели опазването на околната среда, но не бих казала, че допринася по някакъв начин за развитието на нашия бранш.Това е много, важно, защото билкарството е цял икономически отрасъл“, заяви за Агро БГ Марлена Стоянова- председател на Българската асоциация на билкарите и гъбарите.

Необходимо е да бъде изработена актуална стратегия за бранша, допълни Стояновска. Сред предложенията на браншовиците за промени в законодателството са отпадането на таксите за бране на билки и въвеждане на билкарски билет, подобен на ловния. Те искат още отпускане на средства за по-доброто представяне на страната ни на международни панаири, както и организиране на курсове по билкарство.

Българският патриарх Неофит получи пропуск за фонд "Земеделие"

Fermer.bg - Пет., 07/25/2014 - 14:53
В знак на уважение, намерения за съвместна работа, а и за изкупление на греховете на предишното ръководство на Държавен фонд "Земеделие" към Светия синод, Българският патриарх Неофит получи символичен пропуск за Фонд "Земеделие". Изпълнителният директор на фонда Атанас Добрев го връчи на Негово Светейшество със символичния номер 001,

Пионер Семена България и Оптиком със съвместен полски ден в Монтанско

Agro.bg - Пет., 07/25/2014 - 14:27

В землището на земеделския производител Боян Миланов от Оптиком демонстрираха топ брандът в продуктовата си листа – JCB той беше представен от челен товарач JCB в два варианта - оборудван с кофа и вилица. Флагманът при тракторите – JCB Fastrac беше представен от модел 8310 с мощност 310 к.с. Показано беше и универсалното транспортно средство JCB UTV WORKMAX 800 D.

От Пионер Семена България акцентираха при царевицата на продуктовата си линия Optimum® AQUAmax® представена от 8 хибрида. При слънчогледа семенарската компания демонстрира резултатите при три продуктови концепции: хибриди от Clearfield технологията, ExpressSun толерантни хибриди, както и най-високо добивните си предложения при конвенционалните хибриди.

Българският Патриарх Неофит получи символичен пропуск за Фонд „Земеделие”

Agro.bg - Пет., 07/25/2014 - 14:21

Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” Атанас Добрев връчи на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит символичен пропуск с номер 001 за достъп до всички звена на Разплащателната агенция. „Вратите на Държавен фонд „Земеделие” винаги са отворени за Вас и за всички представители на Българската православна църква. Пропускът ще Ви даде достъп до всяка една стая на институцията, където ще можете да се срещнете с всеки един експерт. Така своевременно ще могат да се решават възникналите казуси с проектите за реконструкцията на православните храмове по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)”, каза Добрев. Той и екипът му получи благословението на Негово Светейшество Българския патриарх за успешна и плодотворна работа.

Официалната среща между двете институции се състоя в сградата на Светия Синод, по искане на директора на ДФ „Земеделие“. По време на визитата беше възстановен добрият диалог между двете институции, изгубен повече от половин година. Атанас Добрев предостави на Негово Светейшество справка за състоянието на църковните проекти по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР. От началото на програмния период ДФ „Земеделие” е одобрил субсидии от 66.8 млн. лв. за реставрацията на 187 православни храма. По 47 от тях ремонтите са приключили и те вече са отворили врати. Представителите на Св. Синод и на ДФ „Земеделие” потвърдиха желанието си да работят заедно за по-бързото изпълнение на останалите църковни проекти, за да могат работите по тях да приключат до края на програмния период 2007-2013 в средата на 2015 г.

Представителите на Българската православна църква (БПЦ), взели участие в срещата, запознаха ръководството на фонд „Земеделие“ с решението на Светия Синод за провеждане на семинар в началото на септември в Рилския манастир, на който ще се обсъдят всички неясноти около европроектите за храмове, както за настоящия, така и за следващия програмен период до 2020 г. Двете страни изразиха надежда, че скоро останалите вероизповедания, които също могат да се възползват от подпомагане по ПРСР и в новия програмен период, ще проявят по-голяма активност и използват опита на БПЦ, за да стартират проекти за реставрация по ПРСР.


На срещата в Св. Синод присъстваха и зам. изпълнителния директор Атидже Алиева-Вели и вр. и. д. директор на „Договориране” по ПРСР Янаки Червеняков.

От страна на Св. Синод в срещата взеха участие и: йеромонах Герасим, помощник главен секретар при Св. Синод на БПЦ, йеромонах Никанор, член на Работната група на Св. Синод по Европейските програми, ик. Василий Сарян, член на ВЦС, Александра Карамихалева, нач. Отдел „Връзки с обществеността” при Св. Синод и адвокат Мария Кьосева, юридически съветник на Св. Синод.

Фестивал на боровинките

Fermer.bg - Пет., 07/25/2014 - 14:15
Първи фестивал на боровинките се провежда в хижа Амбарица в Троянския Балкан. Събитието започва днес, 25 юли петък и ще приключи на 27 юли. Хижата е разположена в един от най-богатите масиви с диви боровинки. Фестивалът ще комбинира разходка в планината, палатков лагер, огън и музика, различни забавления, състезания, игри, филми и дискусии.

АПИ: В петък и неделя се ограничава движението на МПС над 12 т по автомагистралите

Fermer.bg - Пет., 07/25/2014 - 14:09
В петък - от 18:00 ч. до 21:00 ч., и в неделя - между 14:00 ч. и 20:00 ч., се ограничава движението на моторни превозни средства над 12 тона по всички автомагистрали и 17 пътища от първокласната и второкласната републиканска мрежа, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура”. Целта е по-висока пътна безопасност при засиления трафик в

New Holland Agriculture повишава ефективността на комбайните от среден клас с моделите CX5000 и CX6000

Agro.bg - Пет., 07/25/2014 - 13:17

New Holland е обновила своите среднокласови комбайни, като значително е увеличила техния капацитет и производителност. CX5000 и CX6000 Elevation споделят отличителен стил, високи изходни нива и отлично представяне на водещите за New Holland модели. Гамата предлага четири основни модела, два 5-сламотръсни и два 6-сламотръсни; Laterale версиите за забавено изпълнение на стръмни склонове; и CX5090 Elevation Hillside са идеални за тежките условия на хълмовете.


“С тези четири обновени модела отново потвърждаваме, че моделите от среден клас на New Holland се налагат като водещи в своята категория, с увеличен капацитет, работа във всякакви условия във всякакви полета, гъвкавост от култура в култура и ниски оперативни разходи,” отбелязва Хедли Купър, продуктов мениджър на Combine Harvester Product Management.

Новите CX5000 и CX6000 Elevation се открояват със своята гъвкавост и многофункционалност. Те предлагат решение за всички: от животновъдите, които искат качествeна слама и фермери, обработващи земеделски култури, които могат лесно да преминат от култура в култура, без компромис по отношение на производителност и качество. И се предлага най-добрата в класа си производителност при всякакви условия: на равни полета или стръмни склонове, както и в голямо разнообразие от култури.

Голям капацитет с Triple-Clean™ почистването на плъзгачите и разширената полева независимост

Новото Triple-Clean почистване на плъзгачите е просто и иновативно и повишава почистващия капацитет на комбайна до 15%. Една допълнителна кутия в центъра на резервоара за зърно, събира големи количества плевели и стъбла преди окончателното почистване да започне. Това означава, че зърното е почти напълно почистено в първите 50 см от ситото, което води до отлично чисто зърно. Този троен подход поддържа най-високо качество на почистване, когато машината работи с най-високия си капацитет.

На най-големия 6-сламотръсен модел се увеличава капацитета, благодарение на новия двоен кръстов шнек, който прехвърля зърното към транспортьора по-бързо. Това води до увеличаване на производителността на транспортьора на зърно, която може да се  повиши с 10%.

Полевата автономност на CX5000 и CX6000 Elevation е разширена, за да съвпада с увеличения капацитет на комбайните с по-големите 670-литрови горивни резервоари и по-големите зърнени резервоари, които са с капацитет от 8300 литра за 5-сламотръсните модели и 9300 литра, при 6-сламотръсните модели.

Най-добрата гъвкавост в класа: иновативно доказани характеристики осигуряват най-добро представяне при всякакви условия

CX5000 и CX6000 Elevation комбинират надеждно осигуряването на работните характеристики на прибиране на реколтата във всички области, всички условия, и всички полета благодарение на иновативните и доказани технологии на New Holland.

AutoFloat™ II системата автоматично регулира налягането на системата за повдигане, така че налягането в горната част на земята остава постоянно независимо дали комбайнът се движи по равен терен, нагоре или надолу по хълм. 

OptiFan™ системата адаптира оборотите на вентилаторите към промените на склона, автоматично, осигуряваща постоянно качество на зърното и капацитет на почистване.

Изборът на високо капацитетните и тежкотоварни Varifeed™ хедери с регулируема позиция на режещите ножове отгоре и правилното захранване при всякакви условия. С ширина до 9 м, хедерите са достатъчно големи, за да съвпаднат с по-високия капацитет на комбайните.

Лесни за работа с автоматизацията на всички основни функции и монитора IntelliView™ IV monitor

Работата с CX5000 и CX6000 Elevation е по-лесна благодарение на автоматичните функции, като например Cruise Control, от която се задава скоростта в полето  от бутон на дръжката CommandGrip™.

Новият монитор IntelliView IV, с 31 см. широк цветен сензорен екран, позволява на операторите да следят и съчетават всички функции за контрол с до три камери е по-нататъшното подобряване на видимостта във всички посоки на кабината Discovery™ III.

Тези комбайни се открояват с тяхната гъвкавост за работа от реколта в реколта, така че операторите ще оценят новата функция, която показва препоръчителните настройки на комбайна на екрана, която прави преминаването от култура в култура по-лесно.

Висококачествено управление на отпадъчните вещества

CX5000 и CX6000 висококачествено управление на отпадъчните вещества отговаря на нуждите и на най-взискателните фермери. Непрекъснотото високо качество  на стъблата в откоса са идеални за производство на висококачествени бали. Регулируемите разпределители на плевелите и по-голямата ширина на резачките разпределят равномерно остатъчните вещества от културите.

Намалено е уплътняването на почвата и е увеличена флотацията: опазване на почвите и по-добри бъдещи добиви

Ниското налягане и високата пластичност на кормилните и тягови гуми са на разположение за моделите CX5000 и CX6000 Elevation, увеличаване на флотацията и впоследствие намаляване на почвеното уплътняване, запазване на качеството на почвата и защита на бъдещите добиви.

 

Laterale версии

CX5090 Elevation

CX6090 Elevation

Мощност на двигателя @ 2100 об/мин (kW/к.с.)

200 / 272

220 / 300

Максимална мощност на двигателя @ 2000 об/мин (kW/к.с.)

220 / 300

245 / 333

Корекция на склона (Fixed Shoe Version)

18%

18%

Брой на сламотръсите

5

6

Капацитет на резервоара за зърно (л)

8300

9300

Основни модели

CX5080

Elevation

CX5090

Elevation

CX6080

Elevation

CX6090

Elevation

Ширина на хедера за зърно (м)

4.57-7.62

4.57-7.62

4.57-9.14

4.57-9.14

Мощност на двигателя @ 2100 об/мин (kW/к.с.)

175 / 238

200 / 272

200 / 272

220 / 300

Максимална мощност на двигателя @ 2000 об/мин (kW/к.с.)

190 / 258

220 / 300

220 / 300

245 / 333

Ширина на барабаните / Диаметър (м)

1.3 / 0.60

1.3 / 0.60

1.56 / 0.60

1.56 / 0.60

Брой на сламотръсите

5

5

6

6

Капацитет на резервоара за зърно (л)

8300

8300

9300

9300

 

Хълмисти версии

Срещу наклона

Нагоре

Надолу

Степен на корекциите

38%

30%

10%

Министър Греков: Ще представим в срок пред ЕК решенията за директните плащания

Fermer.bg - Пет., 07/25/2014 - 12:53
Министърът на земеделието и храните в оставка Димитър Греков увери, че ангажиментът, който България има, в срок до 1 август 2014 г. да нотифицира пред ЕК националните решения за прилагането на директните плащания от 2015 г., ще бъде изпълнен, съобщават от МЗХ. За целта е създадена широка работна група с представители на повече от 40 браншови

От 5 до 9 август ще е тази година панаирът в Добрич

Fermer.bg - Пет., 07/25/2014 - 12:40
От 5-и до 9-и август ще се проведе Добричкият панаир “Селското стопанство и всичко за него”, съобщават организаторите. Тази година датите са променени, тъй като няколко поредни години са съвпадали със старта на кампанията за прибиране на пролетните култури (царевица и слънчоглед) и това не е удобно за посетителите,

Имаме 3750 нови ловци

Fermer.bg - Пет., 07/25/2014 - 12:14
Толкова кандидати тази година успешно са издържали изпита за придобиване право на лов от 4250 желаещи в 62 ловни сдружения. Според Изпълнителната агенция по горите те са преминали теоритичен и практически изпит - при втория са стреляли по силует на заек и панички. Ще имат право да получат членска карта и билет за лов,

Обилните валежи забавиха жътвата във Врачанския регион

Agro.bg - Пет., 07/25/2014 - 11:55

Обилните валежи забавиха жътвата във Врачанския регион, но въпреки дъждовете и градушките щетите по посевите са незначителни, съобщават от Областната земеделска служба, цитирани от БНР. 

От обилните валежи са компрометирани между едно и две на сто от засетите площи, като най-много са пострадали насажденията с рапица, а най-малко – с пшеница. Предстои повторно обследване на площите, засети със слънчоглед и царевица.

Въпреки закъснението във Врачанска област жътвата на есенници започна и вече са прибрани близо 40 на сто от пшеницата, 94 на сто от ечемика и 64 на сто от рапицата. И тази година в региона най-големите добиви от тези култури са в общините Бяла Слатина, Козлодуй, Хайредин и Мизия.

За пръскане: Системен или контактен да бъде препаратът?

Fermer.bg - Пет., 07/25/2014 - 11:32
Има значение дали препаратът за растителна защита е системен или контактен. От това зависи интервалът между отделните третирания.При нормални климатични условия контактните препарати имат ефективно действие между 7 и 10 дни.За този период от време те опазват напръсканата част, но не и новия прираст на растенията.При чести ...

Националният съвет по туризъм одобри годишната програма за реклама в отрасъла

Agro.bg - Пет., 07/25/2014 - 11:09

Националният съвет по туризъм (НСТ) е одобрил отчета за изпълнението на Годишната програма за национална туристическа реклама за 2013-а година и е приел програмата за 2014 година. Маркетинговите цели през 2014 г. са насочени към позициониране на България като устойчива туристическа дестинация за средната класа туристи, както и по-висок сегмент туристи, интересуващи се от културно-исторически артефакти. Други важни цели още са: нарастване на посещенията в неактивния сезон; диверсификация на продуктите - комбинирани пътувания и специализиран туризъм; привличане на перспективни пазари; увеличаване дела на вътрешния пазар и др. Средствата за маркетингови и рекламни дейности в туризма през 2014 г., след корекция на отпуснатия бюджет, са общо 10,23 млн. лв.

В кампанията за 2014 г. се предвижда изработването на нова серия рекламни клипове, която следва стратегията за бранд на дестинация България, и на специализирани филми. Телевизионната рекламна кампания ще се проведе по 4 паневропейски канала и по национални канали в: Германия, Русия, Украйна, Румъния, Великобритания, Франция, Полша и Швеция. Външна реклама с билбордове и в транспорта е планирана в: Германия, Централна Европа, Русия, Украйна, Полша, Швеция и др. Български изложители ще могат да участват и в повече международни туристически борси, посочи директорът на дирекция "Маркетинг, реклама и информация в туризма" в МИЕ Анелия Генова.

По думите на Бранимир Ботев зам.-министър на икономиката и енергетиката с ресор туризъм сред най-големите проблеми в сектора е превръщането на артефактите от огромното ни културно-историческо наследство в популярни туристически атракции. България трябва да се промотира на международните форуми в съответствие с потенциала си. На практика тя вече има за първи път промоционална рекламна стратегия, която е одобрена от целия отрасъл.

Често ни питате за карантинния срок

Fermer.bg - Пет., 07/25/2014 - 11:00
Карантинен срок е времето, през което не трябва да се консумират зеленчуците и плодовете, пръскани с продукти за растителна защита.Или ако пръскате днес и карантинният срок е 14 дни, може да берете чак след като минат 14 дни.Всеки рз-продукт е с различен карантинен срок. Някои са по-малко дни, например 3. Тях е препоръчително да ...

Осигуряват 200 хил. куб. м дърва за огрев в Благоевградско

Agro.bg - Пет., 07/25/2014 - 10:50

Около 200 000 пространствени куб. метра дърва за огрев има готовност да осигури Югозападното държавно предприятие – Благоевград за домакинствата през предстоящия отоплителен сезон. Количествата са ориентировъчни и при засилено търсене от страна на потребителите териториалните поделения могат да реагират веднага, като предложат допълнителни пакети.

Продажбата на дърва от склад се извършва през цялата година, но обичайно летните месеци са най-активният период, в който хората бързат да осигурят отоплението си за зимата. Във всички държавни горски и ловни стопанства към ЮЗДП е създадена добра организация, така че да бъдат удовлетворени нуждите на физическите лица с дърва.

За директна продажба от временен склад в гората са одобрени ценоразписи за всяко териториално поделение. Цените на дървата от твърди широколистни видове /бук, дъб, цер, габър/ варират от 30 до 43 лв. за пространствен куб. метър, в зависимост от специфичните условия на района, отдалечеността на сечището от населено място и разходите за добив. При меките широколистни видове /върба, бреза, топола, трепетлика/ цените са в границите от 19 до 25 лева, а при иглолистните - от 16 до 25 лв./пр. куб. метър. Върху всички посочени цени се начислява 20% ДДС. Купувачите заплащат също разходите за транспорт, товарене и разтоварване.

Около 4000 пр. куб. метра предвижда да предложи за продажба на физически лица „ДГС Благоевград”. 50 лв./пр. куб. м без ДДС е цената на буковите дърва, а 59 лв. – на дъбовите, закупени от временен горски склад и доставени до населените места в рамките на община Благоевград.

Освен директни продажби от склад и тази година ЮЗДП чрез териториалните си поделения предоставя възможност на живеещите в малките населени места сами да си добият дърва. Продажбата на стояща дървесина „на корен” се осъществява по списъци, изготвени от кметовете на общини и населени места. Това е най-изгодният начин, при който цената в различните териториални поделения е от 4 до 13 лв./пр. куб. м. за иглолистните дърва и от 10 до 18 лв./куб.м. за широколистните. Има обаче ограничение, наложено от закона – тези дърва са само за собствени нужди, хората нямат право да ги продават. Необходимо е също лицето да притежава и съответната квалификация за работа в горите. Продажбата „на корен” има сезонен характер и обикновено е по-интензивна през месеците септември и октомври.

Колко трае “карантината” на препаратите

Fermer.bg - Пет., 07/25/2014 - 10:32
До десетина стигат на брой пръсканията на лозите и асмите с препарати за растителна защита в години като настоящата. Сред тях най-важни са тези, които предпазват и лекуват от болести. С какъв срок са най-използваните ФУНГИЦИДИ: Акробат П, Акробат МЦ, Акробат Плюс ВГ - 28 дни за лозя Верита ВГ - 30 ...

Страници

Редакционен екип

 

Издава: "АГРОПРЕС ПЛЮС" ЕООД

Управител и главен редактор:

Людмила Господинова

Отговорен редактор:

проф. д-р ссн Петко Иванов


Редакционна колегия:

проф. д-р Димитър Греков,
проф. д-р ссн Иванка Лечева,
проф. д-р Тотка Митова,
доц. д-р Христо Бозуков,
доц. д-р Пламена Йовчевска,
проф. д-р ссн Димитър Чолаков
проф. д-р Николай Ценов

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ПРЕДПЕЧАТ 

 PolyTech; лице за контакт: Пламен Трампов
 e-mail: plamen@poly-tech.bg; тел.:0887 316 950

С партньорството на Аграрен университет

Адрес на редакцията

logo

 

1000 София, ПК. 1148 - за списание АГРОНОМ
тел./факс: (02) 846 34 71

GSM: (0899) 841 284 - управител
0893 47 39 09 - мениджър реклама

e-mail: agronom_bg@abv.bg


www.agronom-bg.com