Агрегатор на източници

Хидрологичната обстановка започва да се успокоява

Agro.bg - Ср., 04/08/2015 - 12:06

По данни и прогнози на  Националния институт по метеорология и  хидрология към БАН (НИМХ- БАХ) днес все още слабо ще превалява на места. Очакваните количества са между 1 и 5 л/кв.м, на отделни места и малко повече, съобщвато от МОСВ.

Водните количества на наблюдаваните реки в цялата страна са над праговете за високи води.

В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка днес и утре, вследствие на прогнозираните незначителни количества валежи от дъжд, високата почвена влага и оттичането на реките, се очакват краткотрайни повишения на речните нива в страната.

Дунавски басейн: повишения се очакват в средните и долни течения на реките Лом,  Огоста, Искър, Вит,  Осъм, Янтра.

Черноморски басейн: възможни са повишения в средните и долни течения на реките Провадийска, Камчия, Средецка, Ропотамо, Велека, Резовска.

Източнобеломорски басейн: очакват се повишения във водосбора на река Тунджа след вливането на  Мочурица, във водосбора на река Марица след  Пазарджик (горните течения на притоците Въча и Чепеларска), река Арда – горно и долно течение и притоците й  Черна река,  Есенишка, Елховска,  Върбица - горно течение и  Крумовица, река Бяла река.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа при НИМХ-БАН прогнозира:

Река Марица

Водното ниво на река Сазлийка при  Гълъбово е над жълтия праг (предупреждение) и ще се задържи над него до ранните часове на 10 април.

Река Тунджа

Нивото на река Мочурица при с. Воденичане е над оранжевия праг (риск за тревога) и по прогноза се очаква да се задържи над него до обедните часове на 10 април.
Нивото на река Мочурица при с. Чарда е непосредствено над жълтия праг (предупреждение) и по прогноза се очаква да спадне под него в обедните часове на 11 април.

Нивото на река Тунджа при Ямбол е на оранжевия праг (риск за тревога) и ще се задържи около него до късните часове на 9 април, когато се очаква да започне плавно да спада. При  Елхово нивото на реката се повишава, като по прогноза до късните часове на 9 април ще достигне до червения праг (тревога) без да го преминава.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда при НИМХ-БАН прогнозира, че при с. Долно Черковище р. Арда ще достигнала жълтия праг (внимание) и ще се задържи над него до обедните часове днес.

Западнобеломорски басейн: очакват се повишения на речните нива на наблюдаваните реки Струма и Места, вследствие на повишената почвена влага и оттичането на реките.

Повишено внимание за водосборите на реките Тунджа, Марица и Арда.

“Фестивал на меда” Пролет 2015 започва във Варна

Agro.bg - Ср., 04/08/2015 - 11:22

“Фестивал на меда” Пролет 2015 започва във Варна. Това е 15-то специализирано изложение на мед и пчелни продукти в града. Фестивалът се открива днес, 8 април и ще продължи до 17 април, съобщава Агенция Фокус.

Празничната програма започва от 15.00 часа на бул. “Сливница”, пред хотел “Черно море”. Производители на мед и пчелни продукти от цялата страна ще се разположат по традиция в специално издигнати шатри. На форума се допускат само регистрирани като производители пчелари, с представен сертификат за годността на меда им.

Посетителите ще имат възможност да вкусят и да се запознаят с характеристиките на липов, манов, акациев, билков мед и букет, както и редица пчелни продукти. Целта е медът от пчелините да стигне до варненци директно без посредници, както и да се даде възможност за пряка среща между производители.

Утре изтича срокът за прием на заявления по Схемата за компенсиране на щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери

Agro.bg - Ср., 04/08/2015 - 10:50

Утре, 9 април изтича срокът за прием на заявления за държавна помощ по Схемата за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия, настъпили през 2014 г., съобщават от ДФЗ.

Компенсациите ще бъдат предоставяни на малки и средни предприятия, както и физически лица, които са регистрирани като земеделски стопани. Природните бедствия, за които ще се получава подпомагане са свлачища и наводнения,  земетресения, горски пожари, ураганни ветрове, както и за др. събития възникнали по естествен път. 

Компенсациите се определят на база средни пазарни цени в зависимост от категорията и вида на животните за съответната календарна година. Кандидатите следва да притежават констативен протокол за нанесените щети от областните дирекции по земеделие към Министерство на земеделието и храните.

Заявления за подпомагане се приемат в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“, по постоянен адрес или по седалище на кандидата.

Повече информация за помощта, както и указанията за кандидатстване вижте ТУК...

В първата седмица на април засилени проверки на инспектори на ИАРА

Agro.bg - Ср., 04/08/2015 - 10:23

В първата седмица на април инспекторите от отдел “Рибарство и контрол” на ИАРА Шумен извършиха няколко проверки – основно нощем на язовир Тича:

 • По подаден сигнал на на тел.112 – в района на с. Ловец, където е открита мрежа с обща дължина 80 м., поставена от неизвестен нарушител. Уловената - каракуда е върната обратно във водата.
 • При повторна проверка няколко дни по-късно по суша и вода в тъмната част на денонощието на язовир Тича са открити 7 хрилни мрежи с обща дължина 330 м., поставени в работно положение от неизвестни нарушители. Освободената от мрежите риба – червеноперка, каракуда и платика е върната обратно във водата.

В първите дни на месеца зачестиха и проверките на отдел “Рибарство и контрол” Сливен:

 • Извършена е проверка на водоемите на територията на община Нова Загора – съставени са 7 акта за установяване на административно нарушения. 
 • При подаден сигнал от любители риболовци служителите от отдела извършиха проверка на района на баластриера “Мечкарска дупка”, гр. Сливен са извадени от водата хрилни мрежи тип “сетка” с обща дължина 80 м. Уловената риба от вида сребриста каракуда е освободена и върната във водата.


След извършена съвместна проверка между РК Кърджали и служители от полицията в участък Черноочене, РУП Кърджали и РК Кърджали до село Петелово, общ.Черноочене е заловен нарушител, който превозва риба без необходимите документи. Иззети са 122.200 кг. риба, които впоследствие са дарени на Манастир “Св. Йоан Предтеча”, Кърджали и на Джамията в с. Велишане.
На нарушителя са отнети и надуваемата лодка с 630 м. хрилни мрежи.

Технологични изисквания при създаване и отглеждане на трайни насаждения

Agro.bg - Ср., 04/08/2015 - 09:41

На 17 април в гр. Монтана ще се проведе съвместна информационна среща - семинар на НССЗ (Териториален областен офис гр. Монтана) и Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” на тема "Технологични изисквания при създаване и отглеждане на трайни насаждения".

На семинара доц. д-р Кирил Славов - Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски” ще запознае фермерите с грижите за млади трайни насаждения през първите три години, както и с основните изисквания при формиране короната на овощните дървета. Експерти от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Монтана ще представят възможностите за подпомагане по мерките от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. - Тематична подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства 2014-2020 г. и  Мярка „Стартова помощ за млади земеделски стопани“.

Семинарът ще се проведе в гр. Монтана, бул. „Трети март” № 74, ет. 6, Конферентна зала на Областна дирекция–Монтана на ДФ „Земеделие”.

Програма на събитието вижте в рубрика Прояви на портала...

Зам.-министър Цветан Димитров ще участва в семинари за директните плащания в градовете София и Костинброд

Agro.bg - Ср., 04/08/2015 - 08:50

Днес, 8 април 2015 г., заместник-министърът на земеделието и храните  Цветан Димитров ще участва в семинари от информационната кампания на Министерството на земеделието и храните за директните плащания.

Семинарът за гр. София ще се проведе от 10.00 ч. в кв. „Илиянци“, комплекс „Деметра“, който се намира на ул. „Кирил Благоев“ № 3.

Срещата в гр. Костинброд ще започне от 13:00 ч. в Големия салон на Народно читалище „Иван Вазов“ (читалището до гарата).

Целта на информационната кампания на Министерството на земеделието и храните е да запознае земеделските стопани с начина на кандидатстване, условията, на които следва да отговорят, както и дейностите, които трябва да изпълняват и да спазват, за да получат финансово подпомагане по кампанията за директните плащания за тази година. 

Закон за зелени покриви във Франция

Agro.bg - Ср., 04/08/2015 - 08:45

Всяка новопостроена търговска сграда във Франция трябва да отговаря на ново строително изискване: покривът й трябва да бъде поне частично покрит със зеленина или соларни инсталации. Това гласи закон, приет от парламента в Париж, съобщава greentech.bg.

Не за пръв път Франция влиза в новините с екологични мерки. Наскоро например автомобилното движение в столицата бе ограничено, за да се намали замърсяването на въздуха. Преди това пък бе показан емблематичен саниран жилищен блок за образец на всички програми за енергийна ефективност. 

Екоактивистите в страната настояваха новото правило за покривите да се въведе за всички сгради, но правителството ограничи приложението на закона само до търговските. За да направи новата регулация по-поносима за бизнеса, кабинетът реши покривите да бъдат само частично озеленявани.

Според еколозите, зелените покриви носят много ползи, включително изолиращ ефект, който помага за намаляване на нуждата от отопление през зимата и охлаждане през лятото. Освен това при валеж зелените покриви имат задържащ ефект, което отстранява проблемите с оттока.

Зелените покриви увеличават биологичното разнообразие чрез поддържането на типична местна растителност, цветя за пчелите и насекомите, както и място за гнездене на птиците – всичко това сред градската среда.

Синдикатите могат да разчитат на отворени врати в Министерство на земеделието и храните

Agro.bg - Ср., 04/08/2015 - 08:42

„Синдикатите могат да разчитат на отворени врати и подадена ръка за диалог от страна на Министерство на земеделието и храните“, заяви заместник-министърът доц. Георги Костов по време на юбилейна конференция на КНСБ за отбелязване на 95 години земеделски синдикат в България. Той увери, че създадената традиция за съгласуване и договаряне на политиките в областта на земеделието ще продължи и занапред.

Заместник-министър Костов поздрави Федерацията на независимите синдикати от земеделието за 25-годишнината от създаването й, като подчерта важността на постоянния диалог с браншовите организации в сектор „Земеделие“ и участието им в отраслови съвети и работни групи за съгласуване на законодателни промени в сектора.  

Светла Василева, председател на ФНСЗ връчи на доц. Костов плакет на организацията в знак на уважение към приноса на Министерството към изграждане на доверие между социалните партньори в сектора.

На юбилейната конференция, проведена под надслов „25 години социален диалог и партньорство – опит и предизвикателства” годишнина отбеляза и Федерацията на независимите синдикални организации в хранителната промишленост. Във форума участва председателят на КНСБ Пламен Димитров, както и представители на работодателски организации и мениджъри на компании от бранша.

Инж. Тони Кръстев ще участва на официалното откриване на форум ПЛАНИНИ 2015

Agro.bg - Ср., 04/08/2015 - 08:37

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите инж. Тони Кръстев ще участва днес, 8 април 2015 г., от 9.15 ч. в сградата на Френски институт, София на официалното откриване на форум ПЛАНИНИ 2015

Конференцията с международно участие е на тема „Предизвикателства и възможности пред туризма в планините и защитените територии в България” и се провежда в рамките на шестия фестивал-изложение „Зелени дни“, София.

Зам.-министър Георги Костов участва в залесяване по проект по мярка 223 от ПРСР (2007-2013 г.) в Ихтиман

Agro.bg - Вт., 04/07/2015 - 17:55

Заместник-министърът на земеделието и храните Георги Костов взе участие в залесяване по проект по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) в Община Ихтиман. 

Заместник-министърът посочи, че е от изключителна важност да се осъществяват проекти, като този, по които се осигуряват работни места за местното население в райони като Ихтиман, в които заетостта е основен проблем.

Проектът е за първоначално залесяване на неземеделски земи, уточни кметът на общината Калоян Илиев и е на стойност 346 654 лева и трябва да приключи през тази година. Предвижда се до края на месец април да бъде засадена смесена гора от обикновен бук, сребролиста липа и зимен дъб, посочи още кметът на Ихтиман.

Дейностите по залесяването са на територията на Общинското горско предприятие, посочи директорът му Радослав Петров, като той допълни, че то обхваща горски територии от 11 хиляди хектара. 

Депутати: Гърция ни третира като офшорна зона

Agro.bg - Вт., 04/07/2015 - 17:27

"Авансовият данък от 26%, който Гърция иска да въведе за всички сделки от Ирландия, Кипър и България нарушава 6 от основните принципи на Договора за функционирането на Европейския съюз". Такава е позицията на българското финансово министерство, изразена на заседание на парламентарната комисия по бюджет и финанси. 

Стокообменът между България Гърция през миналата година е бил за почти 3 млрд. евро. След електроенергията, най-много изнасяме пшеница, Слънчогледово, шафраново или памучно масло, суров или не обработен тютюн, извара или сирене, месо и дърва. На земеделските стоки се падат почти 15% от общия износ към Гърция. На заседанието на Комисията по бюджет и финанси, представителите на правителството настояваха за активна дипломация и процедури през Европейската комисия, но депутати от почти всички партии се обявиха за въвеждането на реципрочни мерки от страна на България.  

Народните представители от Комисията по бюджет и финанси настояха лично премиерът Бойко Борисов да се включи в решаването на казуса, защото въвеждането на данъка ще означава българският бизнес да загуби около 800 млн. евро.

Автор: Ангел Трайков

Център към телефон 112 се създава в Изпълнителна агенция по горите

Agro.bg - Вт., 04/07/2015 - 17:10

В Изпълнителната агенция по горите предстои да се създаде център към телефон 112, на който ще се приемат сигнали, свързани с незаконна сеч и корупция в горите. Това заяви изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите инж. Тони Кръстев на среща между служителите на Агенцията по горите, горските и ловни стопанства, фирмите, които преработват и добиват дървесина на територията на Регионалната дирекция по горите в гр. Кюстендил. Информацията, която постъпва в центъра ще се обработва от специално обучени за целта служители, които ще имат възможността да проверяват достоверността на подадения сигнал. „Всички сигнали, свързани с горите, от 112 ще бъдат препредавани на нас, а от нас ще бъдат изпращани по най-бързия начин за проверка по поделенията – регионалните дирекции по горите, горските стопанства, общинските горски структури и кооперациите”, посочи инж. Кръстев. Той допълни, че това ще доведе до по-бърза реакция от страна на институциите, защото целта на всички ни е да бъдат предотвратени нарушенията извършвани в горските територии. 

„И в момента всеки гражданин има възможност на сайта на Изпълнителна агенция по горите да провери за всяко място дали има издадено позволително за сеч, кой и кога ще сече“, коментира изпълнителният директор на Агенцията. Той призова гражданите, преди да подават сигнали, да се информират от сайта на ИАГ. „По този начин няма да бъдат ангажирани сили и средства, без това наистина да е необходимо. Всички кметове на населени места също са информирани за сечите, извършвани в техните землища“, обясни още инж. Тони Кръстев.

По време на срещата се обсъди състоянието и проблемите на горите на територията на Регионалната дирекция по горите в Кюстендилска област.

В община Тервел започна изграждането на пункт за животински отпадъци

Agro.bg - Вт., 04/07/2015 - 16:58

В община Тервел започна изграждането на "Пункт за управление на животински отпадъци" на площ от 2 декара. Инвестицията е финансирана по общински проект, одобрен за реализация по Програма за развитие на селските райони. Фонд "Земеделие" ще финансира изграждането на още три такива площадки - в общините Стралджа, Съединение и Роман.

По проекта ще бъде построена сграда, оборудвана с хладилни камери за съхранение след шоково замразяване на специфични животински продукти. В най-общия случай такива са отпадъци от мандри, кланици, ферми, търговски обекти за месни и млечни произведения. Ще бъде доставен и специализиран транспорт - три камиона с хладилни фургони, кранове и повдигащи устройства, транспалетни колички и електрокар. Пунктът ще разполага и с локална пречиствателна станция и автомивка. Животинските отпадъци ще бъдат събирани, обработвани, замразени и транспортирани до екарисаж. Капацитетът на пункта е 25 000 кг отпадъци, а стойността на инвестицията е 1 млн. 700 000 лева без ДДС. Когато строителството на пункта завърши в края на лятото, ще бъдат създадени 8 работни места.

Вписаха четири нови продукта в регистъра по Закона за защита на растенията

Agro.bg - Вт., 04/07/2015 - 16:08

Съвета по продукти за растителна защита към БАБХ вписа четири нови продукта в регистъра по Закона за защита на растенията. Един от тях е адюванта „Текнофит пауър“, а трите медсъдържащи продукта за растителна защита, които са за ограничена и контролирана употреба на територията на Република България са „Косайд 2000 ВГ“, „Фунгуран ОХ 50 ВП“ и „Бордо Микс 20 ВП“. Всички те могат да бъдат използвани и в биопроизводството. Те са предназначени за контрол на вредителите по семкови и костилкови овощни видове.

Препаратите са включени и в схемите по култури от „Национална програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период“. На основание на националната програма през 2015 г. е разработена и нотифицирана държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма за контрол на вредителите по трайни насаждения през зимния период”, като помощта се предоставя директно на земеделските производители на основание чл. 26 на Регламент (ЕО) № 702/2014 на Европейската комисия.

Целта на включването на новите препарати в регистъра по Закона за защита на растенията е опазване на овощните видове и повишаване качеството на получената от тях продукция. Есенно-зимните третирания са от изключително значение за контрол на плътността на вредителите, като с тях се унищожават зимуващите по кората на дърветата и в почвата насекомни неприятели и акари. Също така се предотвратява и развитието на причинителите на редица болести.

Бойко Борисов: България има огромни възможности за износ

Agro.bg - Вт., 04/07/2015 - 15:43

България има огромни възможности за износ на продукти, родно производство. Държавата е готова да помага, но инициативата трябва да дойде от бизнеса. Това заяви премиерът Бойко Борисов по време на 1-та Национална дискусия от кампанията „Да! На българската икономика“, която се проведе в София.

„Арабите казват: Колкото агнета ми произведете, толкова ще ви купим. Само гарантирай, че няма да ни излъжете.“ Богатите араби искат българско агнешко, както ние искаме немски мерцедес. Те искат българско месо, но няма. Не се произвежда. Едва 700-800 хиляди. Какво да подпомогне държавата? Какво трябва да направим? Дали сме 2 млрд. и 7 млн. днес“, каза още министър- председателят.   

На дискусията за българската икономика присъстваха министри, представители на бизнеса и браншови организации.  Сред темите, които бяха засегнати са помощта, която оказва държавата на бизнеса, диференцираната ДДС ставка, корупцията, енергийния пазар, износът на български стоки и др. 

В рамките на срещата Марияна Кукушева, председател на Управителния съвет на браншовия съюз на хлебопекарите и сладкарите, заяви че на ден се укриват около 140 000 лева от ДДС и косвени данъци. 

„В България на ден се произвеждат 2 милиона хляба. Официално се търгуват 1 милион хляба. Статистиката показва 35% сива икономика, но всъщност в България са 50%”,  аргументира се Кукушева.

Автор: Светлозара Димитрова

Над 110 обекта провериха през март екоеспертите в Хасково

Agro.bg - Вт., 04/07/2015 - 15:01

Експертите от РИОСВ-Хасково провериха през март 116 обекта. Резултатите от проверките са 40 предписания за отстраняване на допуснати нарушения по екологичното законодателство, 5 наказателни постановления на обща стойност 2800 лв., 4 акта и 3 еднократни санкции. Постъпилата от наложени санкции сума, включително от предходни периоди, е 3697 лв.

Издадено е наказателно постановление на стойност 500 лв. на винарска изба в Свиленград, заради неподдържане на пречиствателното съоръжение в техническа и експлоатационна  изправност. Наказателно постановление за 2000 лв. получи и площадка за черни и цветни метали в Димитровград, защото отчетността там не е водена съгласно изискванията на ЗУО. С по 100 лв. са глобени три физически лица от Димитровград, Любимец и Хасково, затова че не са  представили обобщена информация за изкупените, обработените и реализираните през 2014 г. билки и техния произход по позволително, както и за складовите наличности за организираният от тях билкозаготвителни пунктове, регистрирани в РИОСВ- Хасково.   

На Зеления телефон за отчетния период са получени 4 сигнала.

Възможни са нови повишения на нивата на реките

Agro.bg - Вт., 04/07/2015 - 14:29

От Националния институт  по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН) за днес е обявен оранжев код за вятър  в областите  Добрич и Варна.  Силен вятър от север-северозапад със  скорост  20-25 м/с.

Оранжев код : Времето е опасно. Прогнозирани са по-рядко случващи се метеорологични явления. Възможни са материални щети и има опасност от наранявания. Бъдете внимателни и се информирайте подробно и често за метеорологичната обстановка. Съобразявайте се с неизбежните рискове и следвайте всички съвети на компетентните органи.

Жълт код  за вятър е обявен за Русе , Търговище , Разград , Шумен , Силистра , Бургас, Ямбол, Сливен, Хасково  и  Кърджали. В тези райони  -  силен и временно бурен север-северозападен вятър. Скорост - 14-19 м/с, с пориви до 24 м/с.

Жълт код: Времето може да бъде потенциално опасно. Явленията, които са прогнозирани, не са необичайни, но изискват внимание, ако възнамерявате да вършите работа на открито. Следете прогнозите за времето и не поемайте излишен риск.

Днес ще има превалявания, но по-слаби и предимно в Северна България, допълнителни количества до 7-12 л/кв.м. И през следващите две денонощия ще има валежи, но на по-малко места и по-слаби, с количества  между 1 и 5 л/кв.м за денонощие.

Водните количества на реките в цялата страната са над праговете за високи води. В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.

В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, днес и утре,  вследствие на прогнозирани валежите, които на местата с неразтопена снежна покривка допринасят за интензивното снеготопене, високата почвена влага и оттичането на реките, са възможни значителни повишения на речните нива в цялата страна:

Дунавски басейн: очаквани повишения от прогнозирани валежи от дъжд в горните и средни течения на реките:  Лом,  Огоста,  Искър,  Вит, Осъм,  Янтра.
Прогноза за река Янтра:  Водните количества за 7, 8 и 9 април ще бъдат над средната многогодишна стойност. Водните нива ще са над прага за внимание.

Черноморски басейн: очакват се повишения във водосборите на реките Провадийска, Камчия (Голяма Камчия и Луда Камчия), Айтоска, Русокастренска, Средецка, Факийска, Ропотамо, Велека.

Източнобеломорски басейн:
• река Тунджа – по-съществено повишение в горното течение
• река Марица – очакват се повишения в горно и средно течение. По-значителни повишения са вероятни по Родопските й притоци, като резултат от снеготопене и прогнозирани валежи от дъжд.
• река Арда – в целия водосбор на реката се очакват повишения от снеготопене, прогнозирани валежи от дъжд и висока подпочвена влага. По- съществени повишения се очакват по горното и средно течение на реката и притоците й -  Елховска,  Черна,  Върбица и  Крумовица.
• река  Бяла – горно и средно течение.
Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа при НИМХ-БАН прогнозира:
Река Тунджа:
Нивото на река Мочурица при Воденичене е над оранжевия праг (риск за тревога) и ще се задържи над него до 10 април.
Нивото на река Мочурица при Чарда е над оранжевия праг (риск за тревога) и ще се задържи над него до 10 април .
Нивото на река Тунджа при Ямбол ще се повиши, но ще остане под оранжевия праг (риск за тревога).
Нивото на река Тунджа при Елхово се повишава, като ще продължава да бъде над оранжевия праг (риск за тревога),  но под червения праг (тревога).
Според Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда при НИМХ-БАН прогнозира:
Водното ниво на река Арда при с. Долно Черковище ще премине жълтия праг (внимание) днес в обедните часове.
Водното ниво на река Къзълач при с. Чорбаджийско е над жълтия праг (внимание) и след няколко часа ще спадне под него.
Водното ниво на река Елбасан дере при Крумовград е над жълтия праг (внимание) и след няколко часа ще спадне под него.

Западнобеломорски басейн: очакват се съществени повишения във водосборите на реките Места и Струма, в резултат снеготопене, регистрирани и прогнозирани валежи от дъжд, оттичането на реките и високата почвена влага.

Повишено внимание за водосборите на реките Искър, Тунджа, Марица, Арда, Места и Струма и Южночерноморските реки. Възможни са внезапни наводнения.

В направените прогнози не се отчита влиянието и ретензионната способност на язовирите.

НАБЧ открива "гореща поща" за сигнали срещу екорекета

Agro.bg - Вт., 04/07/2015 - 13:49

Национална Асоциация Българско Черноморие открива "Гореща поща", на която ще приема сигнали за всякакви форми на рекет, упражнявани от пседоеколози. Всички засегнати частни лица, фирми, институции, общини или политически партии могат да изпращат сигналите си на електронен адрес: ecoreket@gmail.com. От Асоциацията призовават всички потърпевши, станали жертва на Зеления октопод да дадат информация, при гарантирана анонимност.  НАБЧ е готова да поеме ролята на острие в борбата с чудовищния екорекет, който задушава частния бизнес и цялата икономика на страната повече от десетилетие. За всеки получен сигнал, Асоциацията ще сезира от свое име прокуратурата и отговорните институции. Информация в публичното пространство по отделните случаи ще бъде огласявана, само по изрично желание на лицата, които са я предоставили.

В писмо до медиите от Асоциацията прилагат справка за документи на висящите и приключени дела, заведени от зелени "екосдружения", която е достъпна и в интернет страницата на ВАС. Над 1100 документа по съдебни производства.

 • СНЦ "Зелени Балкани"  - 250 бр.
 • Сдружение "Жива природа” - 186 бр.
 • Асоциация на парковете в България  с председател Тома Белев  - 164 бр.
 •  „Българско дружество за защита на птиците”- 215 бр.
 • Българска Фондация "Биоразнообразие" - 155 бр.
 • Сдружение "WWF -Световен фонд за дивата природа Дунавско-карпатска програма България”  - 99 бр.
 •  Сдружение за дива природа "Балкани"  - 29 бр.
 •  ПП "Зелените" - 13 бр.

Залесени са над 1000 декара в Сливенско

Agro.bg - Вт., 04/07/2015 - 13:23

Регионалната дирекция по горите в Сливен, която обхваща над 230 хиляди хектара горски територии в областите Сливен, Ямбол и Хасково, представи своята равносметка за изминалата 2014 година. Поводът е отбелязваната по традиция в началото на април Седмица на гората.

През 2014 година на територията на Регионалната дирекция по горите в Сливен са залесени 1009 декара нови гори. Това съобщи на брифинг в Ямболската Областна управа дикректорът на Регионалната дирекция инж. Георги Русев. В природен парк Сините камъни с европейско финансиране по Програмата за опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони са залесени нови 32 декара гори. 

През миналата година служителите на Дирекцията по горите в Сливен са извършили над 12 хиляди проверки по Закона за горите, по Закона за лова и опазването на дивеча, както и по Закона за лечебните растения. Съставени са над 1500 акта за извършени административни нарушения. Незаконната сеч, особено през зимните месеци, остава сериозен проблем, съобщи инженер Русев.

Близо 93 хиляди лева приходи от организиран ловен туризъм отчита Регионалната дирекция по горите в Сливен през миналата година, като се запазва тенденцията на увеличение броя на българските ловци, за сметка на групите от Италия и Гърция.

Автор: Валентин Вълчев

1 085 081 преживни животни са ваксинирани срещу болестта син език

Agro.bg - Вт., 04/07/2015 - 12:45

На пресконференция провела се в сградата на БАБХ изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните проф. Пламен Моллов заяви, че до края на миналата седмица в страната са ваксинирани 1 085 081 преживни животни срещу болестта син език. По думите на  проф. Моллов ваксинацията върви по план.

Не се наблюдават промени в здравния статус на ваксинираните дребни животни. Те понасят много добре приложената ваксина. От Агенцията припомнят, че на ваксинация подлежат всички овце на територията на страната, които са на възраст над 3 месеца.

Страници

Subscribe to Списание Агроном съвкупност от новини
randomness