Агрегатор на източници

Фонд „Земеделие“ осигури 15 млн. лева за имунопрофилактика на животните

Agro.bg - Вт., 11/03/2015 - 10:21

15 милиона лева са предвидени за 2015 г. по схемата за държавна помощ за компенсиране на разходите на фермерите за изпълнение на мерките от Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните. Това реши на свое заседание Управителният съвет на ДФ „Земеделие“.

Целта на прилагането на схемата е да се подпомогнат земеделските стопани за покриването на разходи по дейности от задължителен характер, свързани с гарантирането на здравето на животните, както и недопускането на разпространение на заразни болести по животните. С помощта ще се покриват до 100% от допустимите разходи за услуги, свързани с изпълнение на мерките от Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните.

Помощта се предоставя в натура - под формата на субсидирани услуги, и се изплаща на доставчика на услуги (ветеринарните лекари и акредитираните лаборатории) за предотвратяване и ликвидиране на болести по животните.

Размерът на държавната помощ за едно животно се определя на базата на разходите за извършване на манипулации, лабораторно-диагностични изследвания и други.

Понижението на речните нива ще се задържи

Agro.bg - Вт., 11/03/2015 - 09:14

До четвъртък на територията на страната не се очакват валежи. През изминалото денонощие (от 8 часа на 1 ноември до 8 часа на 2 ноември) водните нива на реките в по-голямата част от старана са се понижавали или са останали без промяна. Отчетени са повишения на отделни измервателни станции. Протичащите водни количества в по-голяма част от страната са около праговете за ниски и средни води. В долното течение на р. Провадийска (Черноморския басейн), р. Тунджа и р. Марица - средно и долно течение (Източнобеломорски басейн) нивата са около праговете за високи води.  Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн - колебанията на водните нива са от -7см до +3 см;

Черноморски басейн - речните нива са се изменяли в рамките +1 до -2 см;

Източнобеломорски басейнизмененията на речните нива са от +6 до -10см;

Западнобеломорски басейн - колебанията на речните нива са в рамките на ±2 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

В Дунавския басейн днес и през следващите две денонощия се очаква водните нива на наблюдаваните реки да продължат плавно да се понижават. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозир водни количества на 3, 4 и 5 ноември около и под средната многогодишна стойност и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира водни количества за3, 4 и 5 ноемвриат около и под средномногогодишната стойност и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира в долното течение на реката на 3, 4, 5 и 6 ноември водните количества да са под средномногогодишната стойност. Нивата ще продължат да се понижават.

В Черноморския басейн днес и през следващите две денонощия се очаква водните нива на наблюдаваните реки да продължат плавно да се понижават.

В Източнобеломорския басейн днес и през следващите две денонощия се очаква водните нива в целия водосбор да продължат плавно да се понижават. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Арда, Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира водни нива в поречията под праговете за предупреждение.

В Западнобеломорския басейн днес и през следващите две денонощия се очаква водните нива в целия водосбор плавно да се понижават.

В направените прогнози не се отчита влиянието и ретензионната способност на язовирите.

Горски инспектори са задържали микробус с 4 кубика незаконни дърва

Agro.bg - Вт., 11/03/2015 - 08:50

Горски инспектори от Регионална дирекция по горите  (РДГ) – Бургас са съставили 2 акта за установени нарушения по Закона за горите. При рутинна проверка на 01.11.2015, те са заловили нарушител с микробус, натоварен с незаконно добити дърва. Проверяващите са задържали 4 кубика немаркирани и без превозен билет дърва за огрев и моторното превозно средство.  По случая е образувано досъдебно производство.

От 5 ноември започва прием за контрол на вредителите по трайните насаждения

Agro.bg - Вт., 11/03/2015 - 08:47

От 5 до 20 ноември в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ ще се приемат заявления за подпомагане по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период. Със свое решение Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ прие да бъде предоставен допълнителен финансов ресурс от 1 млн. лева по държавната помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани за зимни пръскания на трайните насаждения. Средствата са от остатъчния ресурс по вече приключили схеми от бюджета на ДФЗ. С тези допълнителни средства общият размер на помощта за 2015 г. достигна 3 млн. лв.

Основната цел на държавната помощ е да се ограничат максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните овощни насаждения, както и по насажденията с ягоди и малини. По схемата ще се компенсират разходите на стопаните за купуване на продукти за растителна защита и продукти за ускоряване на процесите на гниене на листата.

Помощта в рамките на обявения прием на заявления ще се предоставя на малки и средни предприятия - регистрирани земеделски стопани на овощните култури, ягоди и малини.

Срокът за отчитане на извършените дейности във връзка със зимните пръскания е 4 декември, а за сключване на договори и изплащане на средствата по държавната помощ – 18 декември 2015 г.

 

Заключителна пресконференция на кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“

Agro.bg - Вт., 11/03/2015 - 08:41

Днес, 3 ноември 2015 г. от 12:00 ч. в пресклуба на БТА ще се проведе заключителната пресконференция на кампанията за предотвратяване на престъпления срещу дивата природа „Аз пазя горите и орлите на България“. На срещата ще бъдат представени някои от разкритите престъпления срещу дивата природа през 2015 г. и ще бъде извършено награждаването в кампанията.

В кампанията се приемат номинации на професионалисти или любители, които спомагат за разкриване или предотвратяване на престъпления, засягащи не само защитени видове птици и други животни, но и престъпления, свързани с горите и защитените видове растения в България.

Трафикът на защитени биологични видове генерира огромни доходи, като се нарежда веднага след наркотрафика и търговията с оръжие.  Обект на търговията годишно стават над 10 милиона  растения и животни.

България ще разшири сътрудничеството си в сферата на земеделието с Република Южна Африка

Agro.bg - Пон., 11/02/2015 - 17:31

България ще разшири сътрудничеството си в сферата земеделието с южноафриканската провинция Фрий Стейт. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Цветан Димитров, който се срещна с премиера на провинцията Ейс Магашуле. Той допълни, че страната ни може да предостави експертиза в сферите винопроизводството, здравеопазването на животните, селекцията на растения и животни, както и растителната защита. От своя страна Ейс Магашуле заяви, че за развитието на земеделския сектор и хранително-вкусовата промишленост в провинцията са важни и разширяване на сътрудничеството в сферата на образованието и научните изследвания. Заместник-министър Димитров коментира още, че студенти от РЮА биха могли да се обучават в трите аграрни университета в България, а за отделни проекти може да има и обмяна на експерти от отделните институти на Селскостопанска академия.

 
По време на срещата бяха обсъдени и възможностите за разширяване на стокообмена между двете страни в сферата на земеделието и храните. Провинцията има интерес и от български инвестиции и експертно сътрудничество в земеделието и хранително-вкусовата промишленост. Очаква се да бъде създадена и работна група между представители на Министерството на земеделието и храните и Министерството на земеделието на провинция Фрий Стейт на Република Южна Африка.

Представят иновативна енергоспестяваща инсталация за производство на топла вода от възобновяеми енергийни източници

Agro.bg - Пон., 11/02/2015 - 17:18

Фермата на Иван и Росица Данчеви в с. Добродан, Троянския Балкан отваря вратите си на 4 ноември, за да представи в действие комбинирана инсталация за производство на топла вода от възобновяеми енергийни източници.

Биофермата Данчеви е една от трите български млечни ферми, в които преди година бе инсталирана комбирана инсталация за производство на топла вода от възобновяеми енергийни източници. Инсталацията използва топлината на млякото, което се отделя при изстиването му, слънчева енергия и екологични пелети. Иновативната технология вече доказа предимствата си – фермите разполагат с повече топла вода, което дава възможност да се повиши хигиената в производството и на работещите, а същевременно сметките им за електричество са намалели значително.

По време на Открития ден във фермата в с. Добродан гости на фермата, фермери, журналисти ще имат възможност да разгледат инсталацията, да разтоварят с авторите й, с фермерското семейство, с българските специалисти от Тракийския Университет и Биоселена, както и с норвежки експерти от НоргесВел, които са специално по този повод в България. Предвидена е специална обиколка във фермата. Това е първата сертифицирана био ферма за краве мляко в България, а няколко години поред Иван Данчев беше награждаван за най-добър био фермер на страната.

Иновативната инсталация заработи в рамките на проекта „Енергийна ефективност и по-добро качество на млякото в българските ферми“, изпълняван от „Биоселена“, Тракийския университет и най-голямата норвежка неправителствена организация Norges Vel. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм „Иновации за зелена индустрия“.

Инсталацията бе отличена в Конкурса за иновации в рамките на Международната селскостопанска изложба „Агра 2015“ в Пловдив. Успешното внедряване на енергоспестяващата инсталация бе един от двата български проекта, специално представени в Годишния доклад за грантовете по Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014-2015.

Подмяна на лифт „Тодорка“ е възможна без изсичането на 88 дървета

Agro.bg - Пон., 11/02/2015 - 16:42

Реконструкцията на лифт „Тодорка“ в Националния парк „Пирин“, която предвижда подмяната на построения през 1986 г. 3-седалков лифт с 6-седалков, може да бъде извършена без изсичането на 88 дървета. МОСВ  не разрешава на инвеститора да изсече 88 дървета, както е предвидено в съгласувателното писмо от 04.08.2014 г., подписано от предходния министър на околната среда и водите Станислав Анастасов. На 30 октомври 2015 г. междуведомствена работна група извърши проверка на място и установи, че могат да бъдат спасени 31 дървета. Останалите ще бъдат вложени в ремонт на подхода към Байкушевата мура, както и за възстановяване на пътеки за обслужване на посетителите в парка. Инвеститорът се задължава да засади дръвчета в периферията на НП „Пирин“. В работната група участваха представители на парка, МОСВ, Института за гората при БАН, Института за биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Работната група беше създадена със заповед на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева след като в МОСВ постъпиха резултатите от проверките на ДНСК, Окръжната прокуратура в Благоевград, Софийската градска прокуратура и Върховната административна прокуратура, според които реконструкцията на лифта не е в нарушение на законодателството. Изчакването на резултатите от всички тези проверки беше поставено от МОСВ като условие преди ведомството да вземе решение дали да разреши отсичането на дървета в НП „Пирин“.

Задачата на междуведомствената група беше да извърши проверка на място и да определи дърветата, които могат да бъдат съхранени като същевременно се осигури безопасната експлоатация на съоръжението. Независимо, че претенциите на инвеститора бяха за изсичане на 88 дървета, експертите потвърдиха на терен, че съгласно изискванията на нормативната уредба е възможно да се осигури безопасна експлоатация на съоръжението с изсичането не на 88, а на 57 дървета.  В съответствие с констатациите на междуведомствената работна група беше поискано да бъде коригирано план-извлечението, което подлежи на съгласуване от МОСВ.

Инвеститорът се задължава при отсичането и транспортирането на дърветата да не уврежда оставащата дървесна растителност. Както и до 30 май 2016 г. да засади дръвчета в прилежащи на НП „Пирин“ терени. Обемът на предвидената за отнемане при почистването на просеката дървесина се изчислява на 31 кубични метра, което представлява 0,04% от годишния прираст на горските насаждения и 0,0004% от общия запас на горите в НП „Пирин“. Полученият дървен материал ще бъде използван за възстановяване на туристически пътеки и маршрути в парка. Както и за ремонт на подхода към най-старото живо дърво в България – Байкушевата мура, която е на възраст над 1300 г. Подходът беше създаден от ДНП „Пирин“, за да намали въздействието върху дървото от многобройните посетители.

Агро ТВ с новини на живо на всеки час

Agro.bg - Пон., 11/02/2015 - 16:00

От днес, 2 ноември телевизия  Агро ТВ стартира излъчването на новини на всеки час – на живо. Целта е да сме първи и най-полезни в специализираната земеделска информация, което напълно отговаря на профила на Телевизията, коментира Цветан Гърбешков, управител на медията.

Водещи на новините са Светлозара Димитрова, Радина Дойнова и Мирослав Павлов. В кратките новини на всеки час зрителите на Агро ТВ ще могат да получат изпреварваща информация за европейското и националното субсидиране, както и да научават най-важното от света и от нашите кореспонденти в  страната. Обобщените емисии на телевизията остават: ранна - в 18.00 часа, централна - в 20.30 часа и Късна - в 22.30 часа.

„Приморска Странджа” в Ахтопол посрещна първите си посетители

Agro.bg - Пон., 11/02/2015 - 15:39

Информационно-посетителски център „Приморска Странджа” отвори вчера врати в гр. Ахтопол, община Царево. На официалната церемония по откриването присъстваха  инж. Тони Кръстев – директор на Изпълнителна агенция по горите, Пейчо Върбанов – директор на Югоизточно държавно предприятие, Румен Желев – народен представител, Георги Лапчев - кмет на Община Царевo, екипът на ДПП „Странджа”, както и десетки жители на Ахтопол, които с нетърпение очакваха да разгледат най-новата придобивка на града си. 

Сградата и дворът на старото кметство са изцяло реновирани за новото им предназначение. Центърът има важната задача да представя на българските и чуждестранни посетители Природния парк – неговата история, животински и растителен свят, правила за поведение, бита и традициите на населението. В него е събрана цялата необходима информация за приморската част на Парка и възможностите за природосъобразен туризъм на цялата територия.

„Всички ние oсъзнаваме голямата значимост на проблемите, свързани с опазването на биоразнообразието, на горския ресурс и на природата. Сигурен съм, че новият център не само ще осигури непосредствен контакт на природолюбителите с биологичното разнообразие на защитените територии, но и ще подобри условията за неговото популяризиране като атрактивно място за всички любознателни ученици, посетители и туристи не само в страната, но и извън нейните предели”, сподели в словото си при откриването инж. Тони Кръстев. 

Експозициите са групирани в няколко тематични области, представени с модули, табла, интерпретативни средства и пособия, както и със снимков материал, видео филми и презентации. По тавана на помещението „летят”  макети на 10 вида птици, типични за  ПП „Странджа”, а информационни карти ги представят подробно. Модулът „животински следи”  учи гостите на центъра как да разпознават следите на 20 вида животни и птици. Дървен пъзел показва каспийска блатна костенурка, която е рядък вид, срещаща се в ПП „Странджа“.

На релефен светещ макет на ПП „Странджа” са нанесени населените места, защитените местности, туристическите пътеки, интерпретативни маршрути, както и обозначения на пътната инфраструктура. 

В дворното пространство са обособени обучителни модули, представящи резерватите, защитените местности и природните забележителности в Парка. Чрез специални табла, съдържащи богат снимков и текстови материал, посетителите могат да получат информация на три езика – български, английски и руски. 

Един от най-интересните сетове е градинка, в която са обособени  лехи с билки. Тя дава възможност за пряко запознаване с лечебните свойства на странджанските растения и тяхното приложение в бита.  

ИПЦ „Приморска Странджа” се намира на ул. „Странджа” № 18 в Ахтопол. Проектът за изграждането му е реализиран от Дирекция на Природен парк „Странджа” към Изпълнителната агенция по горите по проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”

Чистят букови гори на Витоша от инвазивен вид

Agro.bg - Пон., 11/02/2015 - 14:52

Фалопия японика, която е един от най-агресивните чужди видове за флората на България, застрашава и буковите гори на Витоша. През последните години растението завладя междублоковите пространства в градовете, където първоначално е засадено с декоративна цел заради буйната му листна маса. Но докато в града площите може да се третират с хербициди, то битката с инвазивния вид на Витоша не може да се провежда по този начин, защото територията е защитена. 

Така ликвидирането на фалопията е включено в проекта „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на природен парк „Витоша“, който се финансира по ОП“Околна среда 2007-2013г.“ В продължение на две години инвазивният вид се изкоренява на ръка. Това е изключително трудно заради мощните коренища, които фалопията образува. Предвижда се мерките да продължат и през следващите години, за да се постигне траен резултат.

Паралелно с унищожаването на фалопията, се извършва залесяване с местни растителни видове, което се финансира по проекта „Дейности за устойчиво управление на Природен парк “Витоша“. По него през октомври 2014 г. са засадени 5000 смърча в местността „Меча поляна“ с помощта на доброволци. През ноември са засадени  1000 фиданки клек в местността „Платото“. Засадени са и 400 броя бяла, зелена и обикновена елша и 400 планински ясена.

Ръжта за „Хляб на мира“ през 2016 г. ще бъде отгледана от Теодор Иванов

Agro.bg - Пон., 11/02/2015 - 14:05

Грижите тази есен за отглеждане на зърното, от което ще бъде приготвена погачата на мира е поверена на земеделския производител Теодор Иванов от Карнобат, който припомни идеята, а именно да покаже връзката между осигуряването на мира и устойчивото земеделие за благосъстоянието на населението.

През 2012 г. в Берлин се учредява гражданското обединение Асоциация „Хляб на мира“. Целта му е ознаменуване падането на Берлинската стена. Разрушаването на „Желязната завеса“, е важен момент в историята на Европа – акт, символизиращ премахването на общочовешките, политическите и икономическите граници между народите. Мирът, разбира се, оказва пряко влияние върху развитието на земеделието и осигуряването на прехраната на хората по света. Мястото за сеитба на ръжта тази година в с. Кликач не е избрано случайно, то има своята символика. Това място в миналото е развивало силно зърнопроизводство и животновъдство до наши дни.

Една част от получената реколта през 2016 г. страните участнички ще изпратят обратно в Берлин и тя ще послужи за замесване и изпичане на Хляба на мира. Друга част ще остане у нас, където ще бъде предоставена за благотворителност в защитени жилища, домове за стари хора и училища.

Миналата година Националната асоциация на зърнопроизводителите повери грижата за отглеждане на ръжта на зам.-председателя на националната структура Мариела Йорданова, чието стопанство се намира в района на Кубрат. Районът е с културно-историческо значение, свързано с археологическото наследство от Тракийската и Римската цивилизации.

От днес започва прием на заявления по схема „Училищно мляко“

Agro.bg - Пон., 11/02/2015 - 13:49

От днес, 2 ноември, в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ се приемат заявления по схема „Училищно мляко“. В нея могат да участват учебни заведения, еднолични търговци, търговски дружества, кооперации, признати организации на производители и общини. Документи ще се приемат до 13 ноември.

„Училищно мляко“ обхваща децата от първа до подготвителна група на детските градини, както и тези от подготвителна група и учениците от І до IV клас включително на държавните, общински и частни учебни заведения.

Схемата има за цел да насърчи консумацията на прясно и кисело мляко и други млечни продукти, като по този начин допринася за подобряване на хранителните навици на децата.

Припомняме, че в България „Училищно мляко“ се прилага от 2009 г., като интересът към нея до 2014 г. беше слаб, поради ниското ниво на подпомагане, което се осъществяваше само със средства от Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ). Като част от проведената през 2013 г. реформа на общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС беше дадена възможност на държавите-членки, които желаят да участват в схемата, да изготвят стратегия за нейното прилагане на национално равнище, в резултат на което е изготвена Наредбата за условията и реда за прилагане на схема „Училищно мляко” и е осигурено съфинансиране от националния бюджет.

Във връзка със сроковете за прием на заявления за одобрение по схема „Училищно мляко“ за кампания 2015/2016 обръщаме внимание на кандидатите, че доставките по схемата могат да започнат не по-рано от месец януари 2016 г. Това уточнение трябва да бъде взето под внимание при попълване на графиците за доставка на мляко и млечни продукти, като трябва да бъдат спазени и изискванията за не повече от десет доставки на месец, както и посочените в наредбата ограничения за доставките на продукти от втора категория.

Документите за кандидатстване се намират на сайта на Държавен фонд „Земеделие“ – схема „Училищно мляко“ 2015-2016 г.

Министър Ивелина Василева закри петата парламентарна сесия на Младежкия воден парламент

Agro.bg - Пон., 11/02/2015 - 12:52

Министърът на околната среда и водите Ивелина Васиева закри петата парламентарна сесия на Младежкия воден парламент, която се проведе в София.

По време на събитието младите парламентаристи връчиха на министър Василева декларация със своето становище по актуални въпроси свързани с околната среда. Най-активните участници от 13 областни града получиха сертификати за участи в организация. Пленарната сесия приключи с "Писмо от бъдещето", в което младите екоактивисти обрисуваха апокалиптична картина на земята без вода. Това е апел към младото поколение да опазва природните ресурси.

Младежкият воден парламент в България е част от Европейския и Световен младежки воден парламент и е израз на интереса и желанието на младите хора в България да бъдат информирани и активно да участват в процеса на опазване на водите и водните екосистеми.

Остават броени дни до откриването на Балкански фестивал на ракията в София

Agro.bg - Пон., 11/02/2015 - 12:00

На 6 ноември, в НДК – зала 6, от 12:00 часа ще отвори врати третият Балкански фестивал на ракията. По време на фестивала ще бъдат представени ракии от родните производители, както и традиционни, високоалкохолни напитки от Турция, Гърция, Македония и Сърбия.

В рамките на Фестивала посетителите ще имат възможност да дегустират - плодови, гроздови, анасонови ракии и други традиционни балкански напитки.

Специално за събитието ще може да се докоснете първи до премиери и предпремиери и да опитате лимитирани серии на бутикови и отлежали питиета, както и наградени ракии от международни конкурси.

Екзотиката и разнообразието на Фестивала ще допълнят и фирми, които ще представят за първи път продуктите си
Работното време на Фестивала  от 12.00 до 20.00 часа.

Третата Европейска седмица на гората ще се състои успоредно със Silva 2015

Agro.bg - Пон., 11/02/2015 - 11:04

Третата Европейска седмица на гората ще се състои успоредно със Silva 2015 - Съвместната сесия на Комитета за гори и горска промишленост на ИКЕ/ООН (COFFI) и Европейската комисия за горите на FAO (EFC). Правителството на Швейцария е домакин на събитието, което ще се проведе в алпийския регион на Енгелберг в периода  2–6 ноември 2015 г.

Европейската седмица на гората ще събере заинтересовани страни от горския и други сектори; представители на различни държави и делегации; горовладелци и бизнесмени; екологични НПО; студенти и др. представители на академични институции от Европа, Руската Федерация, централна Азия, Кавказ и Северна Америка.

Без промяна остават ценитe на бялата кристална захар

Agro.bg - Пон., 11/02/2015 - 10:02

По данни на ДКСБТ през периода 21 – 28 октомври 2015 г. средните цени на бяла кристална захар за страната на едро и на дребно в по-малките магазини се задържат на нивата от предходната седмица, докато тази на дребно в големите супермаркети бележи незначително повишение.

През изтеклата седмица средната цена на едро на захарта за страната остава 1,35 лв./кг. По области, продуктът се търгува на цени от 1,23 лв./кг (Добрич) до 1,53 лв./кг (Враца). В пет области се регистрира седмично повишение на цените, в рамките на 0,8 – 5,2% (Бургас), а в други четири - понижение от 0,7% до 3,7% (Пловдив).

 При предлагането на дребно на захарта в големите търговски вериги (ГТВ) се отчита повишение на средната стойност за страната с 0,6% на седмична база, до 1,57 лв./кг. В тези обекти цените на захарта са в диапазона от 1,29 лв./кг (Стара Загора) до 1,75 лв./кг (Пазарджик), като промяна на стойностите спрямо предходния седмичен период се отчита в три области – повишение с 1,8% в Пловдив, с 4,2% в Разград и с 4,9% в Русе.

Средно за страната, цената на бялата захар в другите търговски обекти (ДТО) се задържа на ниво от 1,58 лв./кг. Стойностите по области са в границите от 1,38 лв./кг (Смолян) до 1,75 лв./кг (Шумен). Ценови отклонения на седмична база се наблюдават само в три области – понижение в София (с 0,6%) и Добрич (с 1,3%) и повишение в Пловдив (с 3,4%).

Цените на захарта в ДТО са средно с 0,01 лв./кг по-високи от тези в големите супермаркети, като най-голяма разлика в тази посока се наблюдава в Стара Загора – 0,19 лв./кг. В тринадесет области цените на захарта в по-малките магазини са между 0,01 и 0,25 лв./кг (Смолян) по-ниски спрямо тези в големите търговски вериги.

Маржът между цените на едро на захарта и тези на дребно е средно 0,22 лв./кг за ГТВ и 0,23 лв./кг за ДТО. Най-голяма разлика се наблюдава за големите супермаркети в Пловдив – 0,38 лв./кг, а за по-малките магазини – в Шумен – 0,47 лв./кг. В област Стара Загора цените на дребно в ГТВ са с 0,06 лв./кг по-ниски от тези на едро.

Калифорния ограничава употребата на антибиотици в животновъдството

Agro.bg - Пон., 11/02/2015 - 08:59

Калифорния стана първият американски щат със строги ограничения за употребата на антибиотици в животновъдството. От 1 януари 2018 година такива медикаменти ще се продават само срещу рецепта от ветеринарен лекар.

Новият закон забранява и употребата на антибиотици за ускоряване на растежа на животните. В момента редица лекарства се продават свободно във ветеринарните аптеки, но тази практика ще бъде прекратена от началото на 2018 година. Тогава стопаните трябва задължително да се консултират с ветеринар, който да диагностицира заболяване и да предпише лечението. Калифорнийският закон е по-строг от досегашните федерални норми и е иницииран от Сената на щата заради нарастващата резистентност у хората срещу антибиотиците.

Министър Ивелина Василева ще закрие петата парламентарна сесия на Младежкия воден парламент

Agro.bg - Пон., 11/02/2015 - 08:51

На 2 ноември  от 11:00 часа в конферентната зала на АКВАХИМ АД, гр. София, ж.к. Дружба 2, бул. „Проф. Цветан Лазаров” N 83, министърът на околната среда и водите ще закрие петата парламентарна сесия на Младежкия воден парламент.

В рамките на два дни, от 31 октомври до 2 ноември младежи от Белово, Крумовград, Пловдив, Стара Загора, Челопеч, Хасково, Панагюрище Банско, Благоевград, София, Враца и Лом, заедно с експерти от Басейновите дирекции, АКВАХИМ АД, УНСС и НП „Пирин”, дебатираха и обогатяваха своите знания в областта на управлението и опазването на водите и водните екосистеми. Младите еколози приеха програма на екоклубовете за участие в инициативи, свързани с основните екологични дати от еко-календара на МОСВ. 

Младежкият воден парламент в България е част от Европейския и Световен младежки воден парламент и е израз на интереса и желанието на младите хора в България да бъдат информирани и активно да участват в процеса на опазване на водите и водните екосистеми.

Целта на заседанията на Младежкия воден парламент /МВП/ е да мотивира и подпомага дейността на училищните и студентските организации в областта на опазването на водите и водните екосистеми, както и да допринесе за формиране на активна гражданска позиция в областта на опазване на околната среда.

БАБХ стартира изпълнението на Държавната профилактична програма

Agro.bg - Пон., 11/02/2015 - 08:47

Българската агенция по безопасност на храните стартира изпълнението на Държавната профилактична програма, за задължителните мерки, за профилактика и борба срещу болестите по животните. Ще бъдат взимани кръвни проби за лабораторни изследвания за болестите бруцелоза, лептоспироза, заразен епидидимит по кочовете, сап и инфекциозна анемия по конете. Ще бъдат изследвани близо 1,2 млн. проби, в това число над 1 млн. проби от дребни и едри преживни животни и над 15 хиляди проби от свине за заболяването бруцелоза. Над 72 хиляди проби от едри преживни животни ще бъдат изследвани за лептоспироза, над 12 хиляди за заразен епидидимит по кочовете и близо по 4 хиляди проби от коне за САП и инфекциозна анемия по конете.

Пробите ще се изпращат на регионален принцип в лабораториите от системата на БАБХ в градовете Благоевград, София, Сливен, Шумен, Велико Търново, Враца, Пловдив, Варна, Хасково, Стара Загора, както и в частните лаборатории в София и Сливен. По време на изпълнението на ДПП частно практикуващите ветеринарни лекари трябва да уведомяват официалните ветеринарни лекари за всяка една дейност, като дейностите по ДПП трябва да приключат в рамките на един месец.

При планиране на профилактичните мероприятия, които ще се извършат срещу заразните болести, са взети под внимание епизоотичната обстановка в България и съседните страни, епизоотичния статус на животните в населените места, както и наличието на обекти с епизоотично значение и връзките им с други такива. При предвиждането е анализирана и епизоотологичната, епидемиологичната и икономическата значимост на отделните заразни болести. Под внимание са взети и броя на животновъдните обекти, стадата и животни в населените места, въведените мерки за биосигурност на животновъдните обекти от собствениците и други. ДПП гарантира опазването на здравето на животните от заразни болести и здравето на хората от зоонози (болести предавани от животни на хора).

Страници

Subscribe to Списание Агроном съвкупност от новини
randomness