Агрегатор на източници

Българо-беларуската работна група за сътрудничество в областта на селското стопанство проведе първото си заседание днес

Agro.bg - Пет., 05/20/2016 - 18:13

Българо-беларуската работна група за сътрудничество в областта на селското стопанство проведе днес първото си заседание в град Пловдив. По време на него заместник-министър на земеделието и хранитен д-р Цветан Димитров и Игор Вячеславович Брило, заместник-министър на земеделието и храните на Република Беларус, подписаха протокол относно набелязаните мерки по време на заседанието.

Заместник-министър Цветан Димитров заяви, че съществува потенциал за по-нататъшно развитие на двустранното търговско-икономическо сътрудничество в областта на агропромишления комплекс. Страните се договориха да развиват съвместна дейност с цел разширяване на деловите контакти между организациите, обединяващи производители на селскостопанска продукция в двете страни.

По време на заседанието Игор Брило посочи, че беларуската страна проявява интерес в запознаването с особеностите в овцевъдството и разглеждане на възможността за внос в Република Беларус на месодайни и млекодайни овце.  Двете страни потвърдиха интереса си за продължаване на конструктивния диалог в областта на ветеринарната и фитосанитарната дейности, с цел отстраняване на съществуващите ограничения във взаимната търговия.

Второто заседание на Българо-беларуската работна група за сътрудничество в областта на селското стопанство се предвижда да се организира през 2017 г. в Република Беларус.

Заместник - министърът на околната среда и водите Красимир Живков обобщи резултатите от проверките на речните корита

Agro.bg - Пет., 05/20/2016 - 17:55

Заместник-министърът на околната среда и водите  Красимир Живков представи резултатите от проверките за нерегламентирано замърсяване на речните корита. Те бяха разпоредени със заповед на министър Ивелина Василева за предприемане на мерки от РИОСВ за недопускане на замърсяване на речните легла и прилежащите територии.

„В периода март-април от 16 – те РИОСВ са извършени 636 проверки в 1961 населени места, разположени в териториалния обхват на 255 общини. Към настоящия момент приключват  проверките в 10 по-малки общини, разположени в териториалния обхват на РИОСВ – Монтана. През по-голямата част от тях не преминават реки, а през останалите преминават малки реки“, контролът се осъществява на място, дават се предписания при установени нарушения, повторно се проверява изпълнението им и се налагат наказателни мерки ,“ съобщи заместник – министър Живков.

Резултатите от проверките показват, че е извършено почистване на 484 участъци от леглата и дерета на реките, замърсени с отпадъци.

Замърсените участъци през 2016 г. са главно в малки населени места,  където хората масово изхвърлят отпадъци в деретата на реките, отбеляза Живков и добави, че е важна промяната в манталитета и мисленето на хората, че това са техните реки и природа. Той  изрази убеждението си, че при продължаване на контролната дейност по този начин, до 2 -3 години нерегламентираните сметища по реките ще останат в историята.

Зам.- министър Живков обобщи  резултатите от извършените проверки през 2016 г. и отчете, че са съставени  21 акта за установяване на административно нарушение (АУАН), което е в резултат на предприетите административно наказателни мерки от регионалните инспекции по околна среда. Той направи сравнение с 2015 г. когато са издадени  92 наказателни постановления за налагане на глоби в размер на 204 800 лева. Като резултат от последователната политика на МОСВ и засилената контролна дейност от страна на регионалните инспекции в рамките на една година кметовете на общините са предприели ефективни действия за изпълнение на дадените им предписания, като са организирали почистването на речните легла и прилежащите територии от отпадъци.

Азотна ефективност в земеделието

Agro.bg - Пет., 05/20/2016 - 17:29

Целта на един от одобрените иновативни проекти в Германия е да бъдат идентифицирани и демонстрирани мерките, които допринасят за намаляване на загубата на хранителни вещества при отглеждането на зърнени култури. Основният фокус на проекта е върху влиянието на сеитбооборота върху азотния трансфер между културите, какъвто е случаят с адаптираното азотно торене.

Идеята на проекта идва от специфичните нужди на земеделската практика за разработване на иновативни концепции за сеитбообращение и торене при конвенционалното земеделие в променливи условия. Очаква се тази инициатива да допринесе съществено за по-устойчиво и ефективно използване на ресурсите в селското стопанство. В рамките на проекта на регионален принцип ще бъдат разработени препоръки за действие на земеделските производители в областта Шлезвиг-Холщайн, които да показват как бобовите култури могат да бъдат интегрирани в сеитбооборота, за да бъдат намалени загубите на азот и да бъдат оптимизирани препоръките за торене.
От комбинация от сравнените различни модели на сеитбообращение и отчитайки препоръките за торене на обработваемите земи в района на Шлезвиг-Холщайн, базирани на практически опити, ще бъде изработен наръчник със съвети за подобряване на азотната ефективност в земеделието.

За иновативния проект на оперативната група "Азотна ефективност при полските култури“ особено обещаващ изглежда комбинираният подход от вътрешностопански изследователски опити (On-farm research) и класическите полеви опити. Вътрешностопанските изследователски опити се провеждат в практически условия, за да се провери практичността на насоките за торене при пшеницата, отчитайки особеностите на околната среда и сеитбообръщението в района на Шлезвиг-Холщайн. За да се направи това, тестовете се провеждат в оперативните зони, където преди това е прилагана препоръчана система за обработка на земята. В тези изследователски дейности фермите се подпомагат от Земеделската Камара в Германия и от Университета Christian-Albrechts.

С цел запазване и затвърждаване на знанията, тестове на системите за сеитбообращение се извършват и в трите природни региона на Шлезвиг-Холщайн. За научните изследвания в Източните възвишения се използва фермата Hochschulen на Университета Christian-Albrechts. В района на градовете Маршес и Геест се използва земя в близост до експерименталните обекти на Земеделската Камара. Изпитванията на системите за сеитбообращение са проектирани като полеви опити, за да се осигури поглед върху възможно най-широк набор от прилагани мерки и похвати в производството. Пробите включват общо 13 различни култури, в т.ч. и междинни култури в 10 различни плана за сеитбообръщение и по този начин се обхваща почти цялата гама на земеделското производство на района на Шлезвиг-Холщайн. Водещ партньор в оперативната група е Земеделската Камара в Шлезвиг-Холщайн.

Материалът е предоставен от Институт за агростратегии и иновации, част от информационна кампания „Иновациите – винаги на мода!“

За кампанията
Информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“ е инициатива на Института за агростратегии и иновации, която показва как в други страни от ЕС се прилагат успешни иновативни решения в селското стопанство. Като част от кампанията се предоставя информация и за най-актуалното от случващото се във връзка с подкрепата за иновациите и иновативните оперативни групи.

Раломекс представи „Мамут“ на изложение в Румъния

Agro.bg - Пет., 05/20/2016 - 17:07

Фирма Раломекс за 6-та поредна година направи атрактивно участие на най-голямото селскостопанско изложение в съседна Румъния, привличайки интереса на многобройните посетители.

Новият продукт, с който се представяме на изложението, е подемник - 1000 тона, особено атрактивен за по-малките фермери, научихме от Мустафа Расимов, ръководител отдел Качествен и технически контрол“ във фирма Раломекс АД. „Машината служи за повдигане и разтоварване на количества тор до 500 кг. Любопитното е, че може едновременно самата торачка да се навеси към трактора и към подемника, за да може без използването на фадрома да се товари тора в торачката. Произвеждаме подемника от тази година, и това е нов за фирмата ни продукт. Името му също е атрактивно - казва се Мамут.“

Наред с новото изобретение, фирма Раломекс представи на изложението и друга нова машини - комбинатор, който е на 4 реда и с 4 метра работна ширина, с по-фини работни органи за по-прецизна обработка. Показваме и вече наложени машини- култиватор-комбинатор- 4 метра, 3-корпусен олекотен обръщателен плуг, който се радва на голямо търсене в Румъния, като и цилиндричен хидравличен валяк, допълни г-н Расимов. През последните няколко години румънските фермери уверено търсят български изделия, заради ниската им цена и доказаната здравина.

Българската компания е едни от новаторите в  производството на машини, предназначени основно за българския пазар. Не веднъж родните инженери са изненадвали посетителите на което и да е изложение с опростените си за работа, лесна подръжка и здравина изделия.

 

НАЗ подкрепя приемането и прилагането на Закон за браншовите организации

Agro.bg - Пет., 05/20/2016 - 16:35

Във връзка с обсъждането на Проекта на Закон за браншовите организации на земеделски производители и преработватели на земеделска продукция (внесен в НС на 25.03.2016 г.), Националната асоциация на зърнопроизводителите изпрати своето становище до Председателя на Парламентарната комисия по земеделието и храните, г-н Румен Христов.
От Акоциацията изразяват категоричната си подкрепа за приемането и прилагането на подобен закон, като излага следните коментари и препоръки по концепцията на законопроекта:

Сопред НАЗ целите на закона са разписани много добре, но с така предложените условия и критерии за прилагане е практически невъзможно да бъдат постигнати;

  • Законът следва да бъде задължителен за прилагане от всички неправителствени организации в сектор „Земеделие”, но на този етап е трудно реализируем;
  • За да мотивира и стимулира браншовите организации да се обединяват, законът следва да делегира повече правомощия и контролни функции на представителните организации и впоследствие на Камарата. Те да бъдат насочени към: предоставяне на квоти за участие в регулаторни органи с решаващ глас с цел да се защитават правата на бранша при вземане на управленските решения; нормативно закрепване на задължително получаване на съгласие от представителната браншова организация при въвеждането, изменението и прекратяването на определен регулаторен режим; участие в нормативно предвидените форуми на административните органи със съвещателен глас; предварителни съгласувания  при вземането на управленски решения в области, засягащи интересите на съответния бранш; нормативно уредено участие на представител на бранша при изготвянето на подзаконови нормативни актове (наредби, инструкции, заповеди, стандарти, указания и др.);
  • За целите на контрола и проверяемостта на показателите за представителност на браншовата организация  НАЗ предлага да се ползват данните от ИСАК. ДФЗ да предоставя на годишна база публични справки за бенефициентите, одобрени за подпомагане за определените по браншове култури/животни;
  • Отчетността на браншовите организации, представителните браншови организации и Камарата на земеделските производители и преработватели, както и прозрачността им, да се осигурява до голяма степен от Агенцията по вписванията, както е разписано в приетите на първо четене промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Няма смисъл от дублиране на една и съща отчетност пред МЗХ и Агенцията по вписванията.
  • Навсякъде в Закона да се запише „земеделски стопани”, вместо „земеделски производители”, по аналог на направените промени в Закона за подпомагане на земеделските производители;
  • Да се въведе задължение за представителните браншови организации и двете камари да поддържат електронен сайт с цел допълнителна прозрачност и публична достъпност на дейността им, както и за улеснение на комуникациите.

По отношение на нормативните текстове на законопроекта НАЗ е приложила към становището си конкретни предложения за редакция на отделни членове и алинеи, както и предложения за включването на допълнителни нормативни разпоредби.

От Асоциацията са убедени, че приемането на работещ Закон за браншовите организации от земеделския сектор ще въведе ред във взаимоотношенията на браншовите организации и органите на изпълнителната власт.

Фонд „Земеделие“ публикува списък с изградените къщи за гости по мерки 311 и 312 от ПРСР 2007-2013

Agro.bg - Пет., 05/20/2016 - 15:51

Държавен фонд „Земеделие“ публикува на интернет страницата си пълен списък с къщи за гости, съфинансирани по проекти по мярка 311 ,,Разнообразяване към неземеделски дейности", мярка 312 ,,Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. и по мярка 41 „Прилагане на стратегиите за местно развитие“, която се реализира от одобрени от МЗХ Местни инициативни групи (МИГ) при прилагане на подхода Лидер.

Информацията за изградените къщи за гости на територията на цялата страна е представена по области и населени места и има за цел да бъдат публично популяризирани обектите за селски туризъм, съфинансирани от ПРСР чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

С публикуването на списъка с къщите за гости Фонд „Земеделие“ очаква и адекватна обратна връзка от страна на обществеността. При констатирани видими нередности или при съмнения за използване на изградените обекти не по предназначение, всеки може да изпрати сигнал до ДФ „Земеделие“ на телефон 0700-106-16 (на цената на един градски разговор), на e-mail: signali@dfz.bg , както и по пощата на адрес: 1618 София, бул. „Цар Борис III“ 136.

Нови правила за тютюневите изделия, продавани в ЕС, влизат в сила от днес

Agro.bg - Пет., 05/20/2016 - 14:55

Днес, 20 май Европейският парламент одобри преработената Директива на ЕС за тютюневите изделия. С новия закон се уреждат по-строги правила за това как тютюневите изделия се произвеждат, изготвят и представят в ЕС, и се въвеждат правила за някои свързани с тютюнопушенето продукти. Целта на настоящия документ е да се даде отговор на въпроса какво точно ще се промени, след като преработената директива влезе в сила.
Защо Комисията реши да преразгледа правилата?

Целта на новата директива е да се подобри функционирането на вътрешния пазар на ЕС за тютюневи изделия, като същевременно се осигури висока степен на защита на общественото здраве. Съветът и Европейският парламент нееднократно призоваха за преразглеждане на директивата от 2001 г. поради значителни промени в три основни области.

На първо място, бяха открити нови научни доказателства, например за ароматизирания тютюн, както и за ефективността на предупредителните надписи за здравето.
На второ място, на пазара се появиха нови продукти — като електронни цигари и силно ароматизирани тютюневи изделия.

На трето място, през последното десетилетие се наблюдават тенденции на международно равнище, на които държавите от ЕС отговориха с различни регулаторни подходи. ЕС и всички държави членки са страни по правно обвързващата Рамкова конвенция на СЗО за контрол на тютюна (РККТ), която влезе в сила през февруари 2005 г.

Един от най-убедителните доводи за прилагането на по-строги правила за тютюневите изделия е отрицателното въздействие на тютюна върху човешкото здраве. Консумацията на тютюневи изделия всяка година причинява смъртта на около 700 000 души в ЕС, която може да бъде предотвратена. По-голямата част от пушачите започват много млади – 70 % пропушват, преди да навършат 18 години, а 94 % — преди да навършват 25 години. Целта на новата директива е тютюневите изделия и консумацията им да бъдат все по-малко привлекателни в ЕС, по-специално за младите хора.

Повече подробности вижте в рубрика Актуално на портала...

Служители на РДГ-София пресякоха опит за транспортиране на незаконна дървесина

Agro.bg - Пет., 05/20/2016 - 14:22

Горските инспектори от Регионална дирекция по горите (РДГ)-София са заловили два товарни автомобила транспортиращи незаконни дърва за огрев при извършаване на проверка за незаконна дървесина днес. При акцията е установено, че около 8,00 ч тази сутрин водачите на камионите, транспортират до адреси на физически лица по 10 кубични метра дърва за огрев в района на село Нови хан, община Елин Пелин. След като разтоварват дървата, водачите на моторните превозни средства (МПС) се връщат в сечището и товарят нови. Камионните са спрени за проверка. Проверяващите са  констатирали, че транспортираните дърва са придружени от превозните билети, издадени за дървесината транспортирана сутринта. Паралелно с тази проверка са инспектирани и адресите посочени в превозните билети.  Горските служители са констатирали наличие на дърва за огрев, по които ясно личат следите от поставени и в последствие свалени контролни пластини. Оказва се, че контролните пластини са пренабити на новото количество дърва за огрев. Поискано е съдействие от служители на МВР и на Изпълнителна агенция автомобилна администрация, които са установили, че камионите не са лицензирани да извършват дейност по транспортиране на дървесина. 

Работата по случая и към момента продължава, като на нарушителите ще бъдат наложени съответните административни наказания. 

Само за последните два дни горските инспектори от РДГ-София съвместно със служители на МВР са извършили общо 25 проверки. Проверени са били 11 склада за преработка и търговия с дървесина, 11 МПС и 3 обекта за добив на дървен материал. Съставени са 6 акта за неподържана система за постоянно видео наблюдение, за не съхранение на дневник за постъпила, преработена и експедирана дървесина, както и на водачи на товарни автомобили, с липсващи GPS – устройства. 

Съвместните проверки със служители на МВР продължават.

Момчил Неков: ЕК да защитава българското розово масло във всички международни търговски споразумения

Agro.bg - Пет., 05/20/2016 - 13:27

Българският евродепутат Момчил Неков направи предложение към становище на земеделската комисия на ЕП Съюзът да защитава всички успешно защитени европейски продукти с географски указания при воденето на търговски преговори с трети страни. Схемата на географските указания гарантира връзка на продукта с даден географски регион. Това става чрез успешна защита по правилата заложени в европейската схема за качество на ЕС, която функционира вече няколко десетилетия в ЕС. Държави като Франция и Италия имат по над 200 продукта, но дори една Хърватия, която е членка на ЕС от 2013 г. има вече успешно защитени 10 продукта. България към момента има само два - българското розово масло и горнооряховския суджук.

Със своето изменение българският евродепутат предлага по време на преговори по международни търговски споразумения Комисията да защитава всички успешно защитени продукти по тази схема, като към момента те са близо 1 300. Сега подходът е друг. В преговорите по споразумението със САЩ например, Еврокомисията заедно с държавите членки е избрала тези географски указания, които имат най-голямо икономическо значение за пазара на САЩ. Двете български защитените географски указания според ЕК не отговарят на този критерий и следователно не са били включени в списъка. „Това е ограничителен режим за малкия и средния бизнес на продукти извън предварително одобрения списък“ смята Неков. „Това също така дава предимство пред онези продукти, които не са вписани в схемата все още, а имат потенциал за това или предстоят да бъдат защитени“, допълва той. Защитата и включването на продукт в международните споразумения дава право на интелектуална собственост върху съответния продукт, но също така създава видимост и помага в брандирането на ЕС и на неговите държави членки.

През юли 2015 г. Момчил Неков обяви началото на своята кампания „Да защитим българския вкус“, чиято цел е идентифициране на продукти - потенциални кандидати за вписване по европейските схеми на географските указания. „Тези схеми за възможност за създаване и поддържане на поминък в региони извън индустриалните и вече икономически силните региони“ смята той. Резултатът от кампанията и българските продукти с потенциал за защита ще бъде обявени в края на юни на конференция в София. 

Днес приключва приемът на заявления за държавна помощ за хуманно отношение към свине за угояване

Agro.bg - Пет., 05/20/2016 - 12:30

Днес, 20 май приключва приема на документи за участие в първия транш за доброволни ангажименти за хуманно отношение към прасета за угояване. Помощ за отглеждане на прасета за угояване по Схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете” се предоставя за заявен брой животни при спазване на изискванията, включени в указанията за прилагане на схемата.

Вторият транш ще е отворен за прием от 1 до 23 септември, а третият – от 10 до 21 октомври 2016 година. Срокът за сключване на договорите и за изплащане на помощта за отглеждане на свине-майки и на прасета за угояване е до 1 месец след крайната дата за подаване на заявления.

Държавната помощ по схемата е със срок на прилагане до края на 2017 г. Помощта покрива направени разходи или пропуснати приходи, свързани с ангажиментите за хуманно отношение към свинете, поети за най-малко 5 години. Средствата се предоставят на земеделски стопани, които доброволно прилагат ангажиментите за хуманно отношение.

Проверки по Закона за горите в Ловешка област

Agro.bg - Пет., 05/20/2016 - 11:53

На 18.05.2016 г. е извършена съвместна проверка от служители на Изпълнителна агенция по горите и нейните структури, Икономическа полиция и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ в териториалния обхват на Регионална дирекция по горите -Ловеч.

Проверени са общо 5 обекта за преработка и търговия с дървесина. Съставени са 1 акт за установени административни нарушения и 2 констативни протокола. Проверяващите са открили  лица, работещи без трудови договори, за които ще бъдат съставени актове от Инспекцията по труда.

Министър Василева покани митрополит Антоний да се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“

Agro.bg - Пет., 05/20/2016 - 11:17

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева  се срещна с  Негово Високопреосвещенство Антоний, митрополит за Западна и Средна Европа, който за Световния ден на климата излезе с призив към миряните да опазват околната среда.

 „Трябва да се работи върху укрепване на екологичното съзнание. Благодарна съм, че Българската православна църква във Ваше лице се ангажира с тези послания“, каза министър Василева. Тя разказа на митрополита за инициативите, които МОСВ провежда за екологичното образование на децата.

„Трябва да възпитаваме младите хора да опазват природата, тя е дар от Бога. Опазването й е начин на живот. Защото Творението е  поверено на Човека, за да го съхрани, а не да го унищожава“, каза  Антоний.

Митрополитът прие поканата на министъра да се включи в кампанията на bТВ „Да изчистим България заедно“, в която МОСВ е основен партньор. Тази година тя ще е на 4 юни.

Министър Василева подари на владиката Червената книга на България. Антоний от своя страна я дари с копие на иконата на Св. Богородица Йерусалимска.

Тази седмица в АГРОФОРУМ: Демонстрация на индийски трактори за лозарство и овощарство

Agro.bg - Пет., 05/20/2016 - 10:34

Започваме с най-новата инвестиция в Северозападна България. В Монтана официално беше открит търговско-сервизен комплекс за агротехника. Събитието беше уважено от посланика на Великобритания унас.

Отлично подхранени растения, по-ранна и качествена продукция – това видяхме в оранжерия за домати в пазарджишкото село Сарая. Причината – използвани са органични торове. Ето как с тяхна помощ производството става по-рентабилно.

Какво ви е необходимо, за да сте успешни в овощарството или лозарството? Как да сте сигурни, че стопанисвате градините си професионално? Като оборудвате агропарка си с модерна и специфична техника. 

Отправяме се към едно от водещите зърнопроизводителни стопанства у нас. Агрофирмата обработва земи в землището на гр. Съединение. Присъстваме на пръскане на слънчоглед срещу житни плевели.

Какво е биологичното производство - предизвикателство в земеделието, грижа за здравето, перспективно занимание или всичко това, взето заедно... Точно такъв успешен модел на семеен бизнес ще ви представим в следващия репортаж.

И в края на предаването, останете в рубриката Конете на България с автор Маргарита Кожухарова, ще ви разкажем за рисистите коне.

Видео анонс на националното ТВ предаване за селско стопанство "АГРОФОРУМ" за периода 21.05. - 28.05.2016 г

Програма на националното ТВ предаване за селско стопанство "АГРОФОРУМ"

Вижте повече информация за предаването на www.agroforum.

Във вечерните часове днес и утре съществува вероятност за локални поройни наводнения, активира се Оперативното звено в МОСВ

Agro.bg - Пет., 05/20/2016 - 09:45

След постъпила прогноза от НИМХ-БАН за очаквани валежи и съществено повишаване на речните нива, днес от 10 часа се активира 24-часовата работа на Оперативното звено на МОСВ и на Басейновите дирекции с център Плевен, Пловдив и Благоевград.

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) обяви  за  днес жълт код за дъжд в дванадесет области: Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Пловдив, Смолян, Пазарджик, София област, София, Перник, Кюстендил и Благоевград.

През нощта срещу събота ще има значителни валежи от дъжд с количества 20-25 л/кв.м, на места в планинските райони до 35 л/кв.м. Валежите ще продължат и в събота през деня.

За  утре от НИМХ  е обявен жълт код за дъжд в шестнадесет области: Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Габрово,Хасково, Стара Загора, Кърджали, Пловдив, Смолян, Пазарджик, София област, София, Перник, Кюстендил и Благоевград.

Времето може да бъде потенциално опасно. Явленията, които са прогнозирани, не са необичайни, но изискват внимание, ако възнамерявате да вършите работа на открито. Следете прогнозите за времето и не поемайте излишен риск.

Днес след обяд ще започнат валежи, главно в западната половина от страната, които постепенно ще се усилват. До полунощ се очаква количества да са предимно между 1-2 и 8-10 л/кв.м, на места в планините и до 15-20 л/кв.м. През нощта срещу събота и в събота валежите ще продължат и на места в югозападната половина от страната се очакват значителни количества - между 20 и 40 л/кв.м. По-слаби ще бъдат в Североизточна България. В неделя преди обяд все още на места в Източна България ще превалява дъжд, но от запад валежите ще спират. Количества между 5 и 10 л/кв.м.

През денонощието от 8ч. на 18 до 8ч. на 19 май  водните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки са се понижавали или са останали без съществени изменения.

Водните количества на повечето от наблюдаваните реки са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества на: р. Черни Вит при с. Черни Вит, р. Джулюница при с. Джулюница, р. Голяма река при гр. Стражица (Дунавски басейн), р. Айтоска при гр. Камено (Черноморски басейн), р. Чепеларска при с. Бачково, р. Върбица при сп. Джебел, Арда при с. Вехтино и р.Марица при гр. Белово (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -19 см до +7 см;

Черноморски басейн: Регистрираните понижения са от -36 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -31 см до +40 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебания са от -10 см до +4 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: От вечерните часове днес, вследствие на прогнозирани валежи, се очакват по - значителни повишения в горните и средни течения на реките Лом, Цибрица, Огоста (водосбора над яз. Монтана) и Искър. Временни повишения се очакват и в горните и средни течения на реките Вит и Осъм, както и в горното течение на Янтра. Повишенията ще продължат и на 21 и 22  като от 22 май   и ще бъдат вследствие на оттичане, главно в долните течения на споменатите по-горе реки.

Във вечерните часове днес и утре съществува вероятност за локални поройни наводнения във водосбора на река Лом, в горните части на р. Огоста, както и в горните и средни части от водосбора на р. Искър.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22 май  ще бъдат над средномногогодишните стойности. От следобедните часове днес ще започне покачване на водните нива на реките във водосборите: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска и р. Искрецка.

Във вечерните часове днес и утре в резултат на очаквани интензивни валежи има вероятност от поройни наводнения във водосборите на реките: р. Владайска, р. Банкенска, р. Лесновска и р. Блато.

От 21 май ще има покачване на водното ниво в средното течение и долното течение на основната река Искър, високите води ще бъдат в периода 21 – 24 май. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 20, 21 и 22 май  ще бъдат над средномногогодишната стойност. От вечерните часове днес се очакват временни повишения в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на реката на 20, 21, 22 и 23 май ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес и утре нивата във водосбора плавно ще се понижават. В периода 21-23 май  са възможни незначителни повишения във водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес водните нива в басейна ще останат без съществени изменения или ще се понижават. На 21 май нивата на южночерноморските реки е възможно да се повишат краткотрайно, в резултат на прогнозирани валежи. От 22май  се очакват понижения на водните нива на наблюдаваните реки в целия басейн.

Източнобеломорски басейн: Днес, в резултат на прогнозирани валежи, се очакват повишения в горното и средно течение на р. Марица и по родопските й притоци, както и в горното и средно течение на р. Арда. От 21 май  повишения на водните нива се очакват в целия басейн. На 22май повишенията на водните нива ще бъдат в резултат на оттичане по основните реки в басейна (р. Тунджа, р. Марица и р. Арда).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

Водното ниво на р. Мочурица при с. Воденичане (водосбора на р. Тунджа) е преминало жълтия праг за предупреждение. Очаква се водното ниво да се задържи над жълтия праг за предупреждение до днес.

Водното ниво на р. Тунджа при г. Ямбол е преминало жълтия праг за предупреждение. Очаква се водното ниво да се задържи над жълтия праг за предупреждение до днес.

Водното ниво на р. Тунджа при гр. Елхово е преминало жълтия праг за предупреждение и се очаква да се задържи над него и през следващите 3-4 дни.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водното количество на р. Черна река при гр. Смолян се очаква да премине жълтия праг на внимание през следобедните часове на 21 май.

Западнобеломорски басейн: Днес, вследствие на прогнозирани валежи, се очакват повишения на водните нива на реките в целите водосбори на р. Места и р. Струма. От 22 май  ще започне плавно понижение на водните нива в целия басейн.

Утре съществува вероятност от локални поройни наводнения във водосборите на реките: Места – горна и средна част, Струма – горна част (водосбора на р. Треклянска).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Няма получен документ от ЕК, в който да се твърди, че всички средства по ПРСР 2014-2020 са под риск

Agro.bg - Пет., 05/20/2016 - 08:55

Във връзка с публикувана информация със заглавие „Системни грешки поставят под риск 2.3 млрд. евро по Програмата за селските райони“, Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция заявяваме, че:

Така представената информация е крайно подвеждаща и невярна. Няма получен документ от Европейската комисия, в който да се твърди, че всички средства по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 са под риск. Към този момент няма индикации за поставяне под съмнение на системите за контрол и риск пред ПРСР 2014-2020 г.

Нито пред Министерство на земеделието и храните, нито пред Държавен фонд ,,Земеделие“- Разплащателна агенция са поставени подобни въпроси на срещи с представители на Европейската комисия, или в писмена кореспонденция.

Извършваните одити от органите на Европейската комисия и Европейската Сметна палата по ПРСР 2007-2013 г. протичат по съответните процедури, които са дефинирани от одитните стандарти.

Относно финансирането на проекти на стадиони, къщи за гости и ВЕИ, България още през миналата година информира ЕК, че няма да финансира такива проекти по начина, по които те са били допустими през стария програмен период. Ръководствата на МЗХ и ДФЗ не веднъж са заявявали, че тези проекти ще бъдат финансирани и допустими при нови условия, които ще бъдат обсъдени на Тематичните работни групи по ПРСР.

14 процедури за 988 млн. лв. открити по ОП„Околна среда 2014-2020“ през 2015г.

Agro.bg - Пет., 05/20/2016 - 08:47

14 процедури на обща стойност над 988 млн.лв. бяха обявени през 2015 г. по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“(ОПОС). Това сочи годишният доклад за изпълнението на програмата. Той беше одобрен на шестото заседание на Комитета за наблюдение на ОПОС, което се провежда днес в Пловдив.

Най-много са процедурите в сектор „Води“, където е съсредоточен и най-значителният ресурс на програмата – 6 броя на обща стойност 719,7 млн.лв. Две от тях са за изпълнение на т. нар. ранни проекти за изграждане на ВиК инфраструктура. На 30 декември 2015 г. беше отправена покана към четири общини – Асеновград, Добрич, Плевен-Долна Митрополия и Пловдив, да реализират проекти за изграждане на пречиствателни станции и ВиК мрежи. Процедурата е с максимална индикативна стойност 402 млн.лв. МОСВ отправи покана и към осем общини,  които започнаха проектите си по ОПОС 2007-2013 г. и сега ще могат да ги довършат с пари от новия програмен период. Това са Банско, Варна (Златни пясъци), Видин, Враца, Раднево, Тервел, Шумен и Ямбол. Целта е успешно приключване на започнатите инвестиции, което ще доведе до качествено пречистване на отпадъчните води. Процедурата е с бюджет 234 млн.лв.

По втората приоритетна ос - „Отпадъци“, беше обявена една конкурентна процедура с бенефициенти общини на обща стойност 97,8 млн.лв. Тя е за изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и техника за разделното им събиране.

През м.г. в областта на биоразнообразието са отправени 3 покани за проектни предложения, чиято обща стойност надхвърля 30,8 млн.лв. Те са насочени към развитие на цялостен управленски подход за мрежата „Натура 2000“, определяне и допълване на мрежата от морски защитени зони и осигуряване на надеждна информация за статуса на природните видове и местообитания.

Бяха обявени и първите две процедури по новата приоритетна ос 4 - „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“. Едната е за изграждане на 6 регионални центъра за реакция при бедствия и кризи на стойност 39 млн.лв. , по която бенефициент е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР. Целта е чрез добра подготовка на гражданите за реакция в кризисни ситуации, да се избегнат жертви и негативни последици върху жилищните и промишлените сгради и инфраструктурата. Другата процедура предвижда изпълнението на пилотен проект за р. Искър,  като част от Националната система за управление на водите в реално време.

По другата нова приоритетна ос - „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, беше открита една процедура. Тя е на стойност 700 000 лв. и предвижда създаването на национална информационна система за докладване на данни за качеството на атмосферния въздух. С изпълнението на проекта ще се гарантират както изпълнението на ангажиментите на страната ни за докладване на данните към ЕК и ЕАОС, така и свободният обществен достъп до тях на широка електронна платформа.

През 2015 г.бяха одобрени и критериите за оценка на проектни предложения по още две процедури - за изпълнение на ранни ВиК проекти-компонент 2  и за подготовка на РПИП за водоснабдяване и канализация на Столичната община.

Проведе се и първата информационна кампания за новия програмен период. На 3 декември се състоя годишното информационно събитие на ОПОС - спектакълът „Яко е да си еко“, който популяризира мерките по две от осите на програмата - „Отпадъци“ и „Подобряване качеството на атмосферния въздух“. Екоспектакълът с участието на актьорите Васил Василев – Зуека и Димитър Рачков беше представен пред 350 деца от 6 столични училища с екоклубове и участници в инициативата „Детски воден парламент“. След успеха на представлението, то беше включено в по-широка образователно-информационна кампания, която продължава и през 2016 г.

Състояха се 10 информационни събития за популяризиране на ОПОС 2014-2020 г. и възможностите за кандидатстване по нея, сред които пресконференция за представяне на одобрената оперативна програма пред широката общественост, информационни срещи за представяне на програмата пред бизнеса и неправителствени организации. Оперативна програма „Околна среда“ участва в  изложение на оперативните програми под надслов „Една посока, много възможности“.

Увеличават се площите засети с маслодаен слънчоглед и царевица сочи анализ

Agro.bg - Пет., 05/20/2016 - 08:41

По оперативни данни на МЗХ, към 12.05.2016 г. площите за реколтиране с пшеница и маслодайна рапица са съответно с около 8% и 5% повече в сравнение с отчетените по същото време на 2015 г., докато при площите с ечемик се наблюдава намаление с 5,2%.

През последната седмица сеитбата на маслодаен слънчоглед и царевица за зърно продължава, като оперативните данни към 12.05.2016 г. сочат ръст на засетите площи с двете култури съответно с 13,4% и 11,6% спрямо същия период на 2015 г. Средните изкупни цени при двете култури към 11.05.2016 г. също отчитат слабо повишение. Спрямо предходната седмица, ръстът е съответно с 2% и 1,1%.

Същевременно, засетите площи с пролетен ечемик намаляват с 59%.

Най-голямо увеличение на площите се наблюдава при памука - 6940,0% сравнено с 2015 г., следван от фуражния грах при който увеличението е със 140,6%.

Към момента засадените площи с картофи и дини са съответно със 17,5% и 29,4% над нивата отпреди една година, докато при тези с пъпеши, домати и пипер се наблюдава спад с между 13% и 57%.

Към 13.05.2016 г. средната цена на едро на пресните картофи намалява с 16,3% на седмична база. При цените на едро на домати (оранжерийни и внос) и вносни картофи също се наблюдава понижение, но по-умерено - с между 1,3% и 7,6%.

По оперативни данни, към 12.05.2016 г. са разсадени 6 602 дка с тютюн тип „Ориенталски“, 2 010 дка с тютюн тип „Вирджиния“ и 1 173 дка с тютюн тип „Бърлей“. И при трите типа тютюн се наблюдава изоставане на разсадените площи в сравнение с предходната година, с между 15% и 40%.

 

Представиха предложените промени в Закона за управление на отпадъци

Agro.bg - Пет., 05/20/2016 - 08:36

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева представи промените в Закона за управление на отпадъците (ЗУО) пред ресорната парламентарна комисия. Вносител на законопроекта е Министерски съвет.

С проекта се намалява размерът на банковата гаранция за издаване на разрешение от 25 000 лв. на 15 000 лв., а оттам се намалява и финансовата тежест за фирмите, които имат по-малко на брой площадки за дейности с отпадъци от черни и цветни метали.

Основната цел е да бъде намалена административна тежест и и да бъдат създадени условия за по-добро управление на отпадъците, а оттам за предотвратяване в максимална степен на вредното им въздействие върху околната среда и здравето на хората. Други очаквани резултати са хармонизиране на изискванията на националното законодателство с изискванията на ЕС в областта на управление на отпадъците, засилване на контрола върху дейността на организациите по оползотворяване и лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, ограничаване на “сивия” сектор.

Актуализират се разпоредбите, свързани с отнемането на разрешенията и усвояването на банковите гаранции, за да не се допуска кумулиране на наказателни норми за маловажни нарушения – например, едновременно да се отнеме разрешение за дейност, да се усвои банковата гаранция и да се наложи имуществена санкция.

Въвеждат се разпоредби, свързани с прилагане на нови нормативни актове на ниво Европейски съюз. Също така се отразяват бележки на Европейската комисия относно транспонирането в българското законодателство на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и за отмяна на определени директиви.

215 абсолвенти се дипломираха в Лесотехническия университет

Agro.bg - Вт., 05/19/2016 - 17:49

Общо 215 от випуск 2015/2016 г. получиха своите дипломи за висше образование на тържествена церемония в Аулата на Лесотехническия университет днес. 

Церемонията по връчването на дипломите беше повод за радост както за завършилите бакалавърска степен, така и за магистрите. Тази година се дипломират 119  магистри и 96 бакалаври.  68 магистри завършват специалност „Горско стопанство”, като 8 от тях с отличен успех. Ръководството на Лесотехническия университет е гордо с големия брой отличници и им пожела бъдещи успехи.

Зам.-министърът на земеделието и храните изпрати от името на Министъра на земеделието и храните, ръководството на Изпълнителна агенция по горите и от негово име поздравителен адрес на абсолвентите, в който ги насърчи към отговорност в общите усилия и традиции за стопанисване и опазване на българската гора.

По традиция събитието завърши с обща снимка и с полет на шапките във въздуха.

БАБХ започва извънредни проверки за 24 май и абитуриентските балове

Agro.bg - Вт., 05/19/2016 - 17:10

Българската агенция по безопасност на храните започва извънредни проверки по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, честван на 24 май и предстоящото провеждане на абитуриентските балове в страната. Ще се инспектират обекти, в които ще се провеждат тържества - заведения за обществено хранене, хотели и хотелски комплекси, както и обекти предлагащи услугата „all inclusive“. Инспекторите ще следят за произхода, сроковете, условията на съхранение и правилното етикетиране на храните, регистрацията на обектите, както и съответствието на сградов фонд и оборудване.

Целта е да се гарантира безопасността на храните и да се предотврати всеки опит на недобросъвестни производители или търговци за злоупотреби. По време на почивните дни Агенцията по безопасност на храните ще има и дежурни екипи. Те ще извършват проверки по сигнали за нередности, които потребителите ще могат да подават онлайн, или да използват за това горещия телефон на БАБХ – 0700 122 99.

 

Страници

Subscribe to Списание Агроном съвкупност от новини
randomness