Агрегатор на източници

Европейската комисия трябва да предприеме действия срещу нелоялните търговски практики на супермаркетите

Agro.bg - Вт., 06/16/2016 - 08:57

Европейската комисия трябва да предприеме действия срещу нелоялните търговски практики на супермаркетите, които ощетяват фермерите и малките и средни предприятия. За това настояват евродепутати в специален доклад за веригата на предлагане на храни.

Сред нелоялните практики, посочени от депутатите, са продажба под производствената цена, забавени плащания, прехвърляне на разходите за транспорт и съхранение върху производителите, едностранна промяна на договорите.

Депутатите смятат, че има европейско законодателство за правилата срещу нелоялни търговски практики между бизнеса и потребителите, но не и между различните субекти в хранителната верига. Те подчертават, че е необходимо рамково законодателство в целия Европейски съюз, за да се гарантира, че фермерите и потребители ще се възползват от справедливи условия за покупко-продажба. В контекста на тежката криза в селското стопанство е важно да се предприемат действия срещу тези неприемливи практики, които намаляват печалбата на преработватели и производители. Европейският комисар по въпросите на земеделието Фил Хоган е заявил, че 20 държави-членки вече са въвели мерки срещу нелоялните практики, а други  обмислят такова решение. Повечето национални рамки са въведени скоро и Комисията ще проучи тези практики.

Одобрени са изменения в действащата уредба на Единната система за туристическата информация

Agro.bg - Вт., 06/16/2016 - 08:51

Правителството одобри промени в Закона за туризма в частта му за Единната система за туристическата информация (ЕСТИ). Отделянето на тези текстове от другите изменения се налага поради важността на системата и за да се ускорят сроковете за създаването й, тъй като общественото обсъждане по закона бе удължено до постигане на работещи и балансирани решения в частта, регламентираща къмпингуването и мерките за насърчаване развитието на планинския туризъм.

С предлаганите на Народното събрание промени се въвежда ново правило, съгласно което министърът на туризма разработва, изгражда и поддържа Националния туристически регистър като единна информационна система. ЕСТИ ще свърже в реално време регистрите на хотелите с министерствата на туризма и на вътрешните работи, Националната агенция по приходите и общините. Системата се очаква да доведе до изсветляване на сектора и да допринесе за по-добра събираемост на постъпленията от туристическата дейност. Процедурата за обмен и обработка на данните от регистрите на настанените туристи ще е улеснена.

В информационната система се отразяват само изискуемите от закона данни. Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър за настанените туристи със състав на данните, утвърден от министъра на туризма и публикуван на интернет страницата на министерството. Регистърът може да се води алтернативно по един от следните начини – чрез централизира информационна система, поддържана от министъра на туризма, достъпна чрез публично уеб-базирано или друго приложение за онлайн достъп; чрез избрана от лицето, извършващо хотелиерство, информационна система, отговаряща на изискванията на Закона за електронно управление (ЗЕУ); или на хартиен носител по образец, утвърден от министъра на туризма и публикуван на интернет страницата на ведомството.

За местата за настаняване от клас „А” регистърът се води задължително по едни от двата начина по избор на хотелиера – чрез централизираната информационна система или чрез избрана от него информационна система, отговаряща на изискванията на ЗЕУ. За местата за настаняване от клас „Б”, за туристическите хижи, туристическите учебни центрове и туристическите спални, както и за ротели, ботели и флотели регистърът може да се води и на хартиен носител. Данните се въвеждат в ЕСТИ ежедневно, чрез публично достъпен уеб или друг интерфейс, чрез сигурна комуникационна сесия за свързаност. Когато туристически обекти се намират в труднодостъпни и/или отдалечени райони, за които липсва комуникационна свързаност, вписването се извършва веднъж седмично. Тези райони се определят от министъра на туризма и се публикуват на интернет страницата на министерството, въз основа на данни от Комисията за регулиране на съобщенията.

Законът създава яснота относно информацията в регистрите за настанените туристи, постъпваща в ЕСТИ. Първата група включва данни за български туристи и туристи от Европейския съюз, от държави-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и от Конфедерация Швейцария. За тях хотелиерите ще бъдат задължени да предоставят информация единствено за броя им, датата на регистрация и датата на отпътуване. Втората категория данни се отнася до туристи от трети страни. За тях ще се предоставят и запазват данни, включващи както броя им, така и идентифицираща информация: име, дата на раждане, гражданство, номер и серия на документ за самоличност.

Данните за настанените туристи в ЕСТИ няма да бъдат публични, като достъп до тях ще имат само определените от закона институции. При неизпълнение на задълженията, свързани с регистрите за настанените туристи, са предвидени административни наказания.

Министър Ивелина Василева ще представи одобрените проекти за закупуване на електро- и хибридни автомобили

Agro.bg - Вт., 06/16/2016 - 08:44

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще обяви резултатите от класирането на проекти за закупуване на електро- и хибридни автомобили от общинската и държавната администрация. Пилотната схема се финансира от Националния доверителен екофонд (НДЕФ) и е с бюджет 1 млн. лв.

Пресконференцията ще се състои днес,16 юни от 10:00 часа, зала 103 в сградата на Министерството на околната среда и водите на бул. „Мария Луиза“ № 22.

На събитието ще присъства и Камелия Георгиева, изпълнителен директор на НДЕФ.

БАБХ забрани за реализация всички количества култивирани печурки в голяма търговска верига

Agro.bg - Ср., 06/15/2016 - 17:29

Българска агенция по безопасност на храните проверява съмнение за токсикологично натравяне на семейство от трима души, след консумация на култивирани гъби печурки закупени от Кауфланд. Сигналът е подаден днес следобед от Столична РЗИ.

Гъбите са закупени от обект на търговската верига на територията на град София. БАБХ наложи забрана за реализация и изтегляне от обектите на Кауфланд в страната на всички налични количества култивирани печурки. Инспектори към БАБХ са изискали от търговската верига документите за произход, годност и качество на всички видове гъби предлагани във веригата.

 

За първи път България е домакин на семинар на ЕК за иновации в земеделието

Agro.bg - Ср., 06/15/2016 - 17:22

На 22 и 23 юни тази година България за първи път ще бъде домакин на уникално по рода си събитие, организирано от Европейската комисия в партньорство с Института за агростратегии и иновации и посветено на иновациите в земеделието и хранителната индустрия. Семинарът „Революция на данните: новите бизнес модели в агро-хранителния сектор“ ще събере на едно място над 130 представители от 28 страни, чиято визия за бъдещото развитие на най-важният сектор на икономиката е свързана с иновации, нови технологии и постоянен достъп до актуална информация.

И ако иновациите все още са тема-табу у нас, то в Европа, както и в целия развиващ се свят, те са винаги на дневен ред и в тях постоянно се инвестира. Именно поради тази причина и новата Обща селскостопанска политика на ЕС е насочена именно към тях. Осъзнавайки актуалността на темата и нейния комплексен характер, институциите полагат усилия да я популяризират чрез семинари и обучения, демонстрация на добрите примери и практики. Благодарение на това се предоставя възможност отделните страни-членки да споделят помежду си своите нужди и проблеми, както и възможните им решения, които често пъти са приложими не само там, където са измислени. Във времето на смарт технологиите и дигитализацията, семинарът ще постави акцент върху бизнес моделите, базирани на събраните и обработени данни по време на целия процес „от полето до вилицата”.

Двудневният семинар „Революция на данните: новите бизнес модели в агро-хранителния сектор“ се организира в рамките на Европейското партньорство за иновации в земеделието (EIP-AGRI) от Генерална дирекция Земеделие на ЕК, в партньорство с Института за агростратегии и иновации. Официалното откриване на семинара ще се проведе на 22 юни в конферентна зала „Джон Атанасов“ в София Тех Парк от 13:30.
В откриването на форума ще вземе участие и заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев, в чиито ресор попадат мерките за подкрепа на иновациите от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Мащабна инвестиция в Добрич

Agro.bg - Ср., 06/15/2016 - 17:00

Мащабна инвестиция в Добрич – американска фирма построи най-голямата дестилерия за етерично-маслени култури в страната. Суровината ще се осигурява не само от региона на Добруджа, но и от чужбина. Собствениците на компанията-инвеститор заедно с 80 от топ-търговците на етерични масла в САЩ прерязаха лилавата лента на новото предприятие. В него ще се дестилират масла от различни култури. Само през миналата година у нас са произведени 200 тона етерични масла. Капацитетът на новата дестилерия е съдове за общо 60 кубика, през които ще минава 4 тона пара на час. Предприятието е готово да приеме първата реколта от лавандула и маточина.

Преработеното масло ще се реализира в САЩ. Плановете на предприятието включват внос и преработка на екзотични масла, дори от Сомалия.
По думите на собствениците новата дестилерия е единствената у нас, която има собствена лаборатория с най-доброто оборудване за момента. Цените, на които ще се изкупува продукцията от етерично-маслени култури, ще бъдат конкурентни. Припомняме, че през миналата година един килограм масло от лавандула се търгуваше от 100 до 130 лева. Американските инвеститори обещават бонуси за качествена продукция.

Автор: Галина Недкова

Принцът на Монако Албер II изрази своята подкрепа за окончателна забрана на неоникотиноидите

Agro.bg - Ср., 06/15/2016 - 16:23

Принцът на Монако Албер II изрази своята подкрепа към кампанията на Фондация за околна среда и земеделие за окончателна забрана на неоникотиноидите в цeлия Европейски съюз. Цел, която екипът на неправителствената организация си е поставил да се превърне в реалност до края на календарната 2016г.

Това се случи по време на конференция под надслов „Пчелите се грижат за европейците. Европейците грижат ли се за пчелите?“, чийто домакин бе българския евродепутат Мария Габриел. Събитието бе организирано и проведено в рамките на тазгодишното издание на Европейската седмица на пчелите и опрашването. Принц Албер II, чиято фондация се бори за спасяването на дивите пчели, бе специален гост на конференцията. Присъстваха още високопоставени представители на европейските институции, пчелари и земеделски производители от цяла Европа, учени, представители на бизнеса и неправителствения сектор.

От българските участници се открояваха имената на г-н Петко Симеонов, председател на Сдружението за биологично пчеларство и г-н Борислав Сандов, координатор на редица кампании към Фондация за околна среда и земеделие (ФОСЗ). Именно те, бидейки част от екипа на кампанията, запознаха принц Албер II с желанието за премахване на третирането с неоникотиноидни пестициди, за да се опазят пчелите на територията на Европейския Съюз.

Пред аудиторията Петко Симеонов заяви: “България е водеща страна по отношение на биологичното пчеларство и за нас е изключително важно да опазим здравето и околната среда на пчелите, което включва и окончателната забрана за най-вредните за пчелите пестициди, а именно неоникотиноидите. Апелираме Европейските институции за по-активен дебат с обществеността и бранша на пчеларите, в следващите месеци, когато ще се вземе окончателно решение, предвид изтичането на мораториума, който съществува към сегашния момент”

Европейската седмица на пчелите и опрашването се проведе за пета година. По традиция бе изградено Селище на пчелата пред сградата на Европейския парламент.

МЕГА ДЕМО с тест драйв и МЕГА ОТСТЪПКИ на премиум клас земеделска техника от Интерагри България

Agro.bg - Ср., 06/15/2016 - 15:38

МЕГА ДЕМО организира Интерагри България на 29 юни в землището на с. Плодовитово.
Вижте, тествайте и научете повече за последните иновации от NEW HOLLAND, KINZE и Gregoire-Besson.

Елате в удобно за вас време, между 10:00 и 18:00 и в началото на всеки кръгъл час може да се включите в едно от трите направления:
• трактори;
• комбайни;
• прикачен инвентар.

Започнете с кратка презентация и продължете с тест драйв на избраните машини. Подкрепете се с храна и напитки от нашия Open bar. Обсъдете впечатления от тест драйва с колеги земеделци и скочете към следващото приключение – в някое от другите две направления.

В края на деня, не забравяйте да вземете своя ПОДАРЪК – ваучер за гориво до 30 лв.!
ГОЛЯМАТА СЕНЗАЦИЯ – първата за България демо жътва на СВЕТОВНИЯ РЕКОРДЬОР – NEW HOLLAND CR 10.90. Ако не сте наблюдавали жътва от луксозната кабина на чистокръвен Гинес шампион – сега е моментът!

Не пропускайте МЕГА ОТСТЪПКИТЕ, валидни единствено в деня на демонстрацията за всички МЕГА ДЕМО машини. Представените самоходни машини са нови и за първи път влизат в експлоатация. Който бързо смята, вече знае, че това е шансът да си тръгне с нова машина на цена под стандартната за демо техника! Не оставайте втори, бройките са ограничени до наличните на демонстрацията.

Очакваме ви с много забавление и награди!

Специален ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПОДАРЪК за всички Фейсбук фенове на ИНТЕРАГРИ България! За допълнителна информация:  interagri.bg
0700 46 666

Плащанията по ПРСР в България продължават на регулярна основа, така както са планирани

Agro.bg - Ср., 06/15/2016 - 15:19

Във връзка с постъпили запитвания в Европейската комисия от редица български медии от отношение на актуалното състояние на Програмата за развитие на селските райони говорителят на ЕК за земеделието и развитие на селските райони Даниел Росарио направи следното изявление:

"Европейската комисия провежда редовни одити във всички страни членки, за да осигури правилното управление на европейските фондове.
Плащанията по Програмата за развитие на селските райони в България продължават на регулярна основа, така както са планирани.

Плащания по две от мерките в момента са прекъснати поради съмнения относно тяхното приложение. Сумите, за които става въпрос, са много малка част от 2,3 милиарда евро, които България ще получи за развитие на селските райони в настоящия финансов период.

Прекъсванията и отлаганията на плащания са временни мерки от превантивен характер, и ако не бъдат открити нередности, отложените суми ще бъдат изплатени на по-късен етап.
В момента Европейската комисия обсъжда въпроса с българските власти според обичайната и нормална процедура.

Ясна представа за размера на финансовите корекции, които могат да се наложат, ако въобще има такива, ще може да се получи само след като бъде завършена тази процедура.
Сумите, за които става въпрос, са значително по-ниски, от това, което беше представено в някои медии."

ИАГ представи проект „Гори и гористи местности - картиране и оценка на екосистемните услуги извън НАТУРА 2000“

Agro.bg - Ср., 06/15/2016 - 14:55

Днес, 15.06.2016 г., Изпълнителна агенция по горите представи на откриваща пресконференция проект „Гори и гористи местности - картиране и оценка на екосистемните услуги извън НАТУРА 2000“ FOR OUR FUTURE, съфинансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 (ФМ на ЕИП), договор № Д-33-89-31.08.2015 г. Проектът се изпълнява по Програма BG 03 Биологично разнообразие и екосистеми, мярка БГ 03.02 „Картиране и оценка на екосистемни услуги“ с Програмен оператор - Министерство на околната среда и водите.

Изпълнителна агенция по горите е основен бенефициент, с партньори Регионална дирекция по горите Кърджали и Норвежка горска група, Норвегия.

Основните цели на проекта включват:

  • Картиране и оценка на горските екосистемни услуги в зоните извън Натура 2000 на територията на цялата страна;
  • Изпълнение на Цел 2 от Европейската стратегия за биоразнообразието 2020 – запазване и възстановяване на екосистемите и на услугите и ползите, които предоставят;
  • Намаляване загубата на биологичното разнообразие и деградацията на екосистемните услуги.

Проектът стартира на 31.08.2015 г. и е с продължителност 17 месеца – до 31.01.2017 г. Общата стойност на проекта възлиза на € 439 637, като съфинансирането от страна на ФМ на ЕИП е 100%.

В основните дейности по проекта е заложено картиране на екосистемните услуги по одобрена от МОСВ методика за оценка и картиране на състоянието на горите и горските екосистеми и екосистемните услуги в България, както и проверка на данните.

 

Мария Габриел: Необходимо е преосмисляне на европейския селскостопански модел с фокус върху пчеларския сектор

Agro.bg - Ср., 06/15/2016 - 14:00

Задълбочени дискусии по настоящите предизвикателства пред пчеларския сектор и изведени препоръки за справяне с тях са резултатът от международната конференция на високо ниво в рамките на Европейската седмица на пчелите и опрашването. Организаторът Мария Габриел, председател и на Работната група по пчеларство в Европарламента, принцът на Монако Албер II, президентът на Апимондия Филип Маккейб, основоположникът на специализираната седмица Гастон Франко и Пекка Песонен, генерален секретар на най-голямата европейска земеделска организация Копа-Кожека, зададоха тона на оживените обсъждания. В тях се включиха представители на европейските и национални институции, пчелари от цяла Европа, земеделци, специалисти по опазване здравето на животните, неправителствени организации, учени и представители на индустриите, свързани с пчелите и биоразнообразието.

Основният фокус падна върху изключителния принос на опрашването за сигурността на храните и биоразнообразието и идентифицирането на добри практики за взаимодействие между пчеларите и земеделците.

Генералният директор по околна среда в Европейската комисия Даниел Креспо предложи три конкретни мерки: правилно прилагане на директивата за местообитанията, разработване на зелена инфраструктура и интегриране на биоразнообразието в Общата селскостопанската политика.

Председателят на Апимондия Филип Маккейб предупреди, че степента на изчезване на пчелни колонии в Европа е в диапазона от 9 до 30%. Това изисква да се обърне сериозно внимание на пестицидите, намаляването на поленовите източници и изменението на климата.

Пека Песонен, генерален секретар на най-голямата европейска земеделска организация Копа-Кожека, определи сътрудничеството между пчеларите и земеделските производители като „крайъгълен камък“ за устойчиво земеделие и пчеларство. Според него синергията между двата сектора е ключов фактор за работещ модел на селско стопанство.

Бившият евродепутат и основоположник на Европейската седмица на пчелите и опрашването Гастон Франко заяви емоционално, че рядко толкова създатели на политики се обединяват в една обща кауза.

Мария Габриел обобщи дискусиите, извеждайки на преден план необходимостта от преосмисляне на европейския селскостопански модел. Налице е неотложна необходимост от засилване на сътрудничеството и обмена на информация между земеделци и пчелари за прилагане на взаимно полезни практики, защото и двете страни са зависими от пчелите. Нужно е да се развие идеята за създаването на ефективна европейска платформа за обмен на експертен опит, данни и информация за най-добрите практики. „Трябва да останем мобилизирани и използваме инерцията, която ни даде петото издание на Европейската седмица на пчелите и опрашването“, заключи Мария Габриел.

Министър Десислава Танева на работно посещение в Русия

Agro.bg - Ср., 06/15/2016 - 12:59

От 16 до 18 юни 2016 година, министърът на земеделието и храните Десислава Танева ще бъде на работно посещение в Руската Федерация. В рамките на визитата си, министър Танева ще посети XX-я Международен икономически форум, който се провежда всяка година в град Санкт Петербург.

По време на посещението тя ще се срещне с министъра на селското стопанство на Руската федерация, Александър Ткачов и с Владимир Платонов, президент на Московската търговско-промишлена палата. Основна тема на разговорите ще бъде въведената едностранна забрана за внос на растения, растителни продукти и други извън обхвата на ембарговите стоки, забранени за внос в Руската Федерация придружавани с български фитосанитарни сертификати.

Над 3200 деца в България гледаха спектакъла „Яко е да си еко“ с Рачков и Зуека

Agro.bg - Ср., 06/15/2016 - 11:11

Повече от 3200 ученици от Пловдив, София, Велико Търново, Враца, Бургас и Варна се забавляваха на спектакъла „Яко е да си еко“ с актьорите Димитър Рачков и Васил Василев-Зуека.

Вчера във Варна беше последното шоу от едноимената образователно-информационна кампания на МОСВ,  популяризираща Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.  Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът Иван Портних връчиха наградите на тримата отличени. Заелите призовите места при участието си в „Зелената олимпиада“ от морската столица са първокласничката от ОУ „Георги С. Раковски“ Анелия Златева, Ангела Борисова от VІ клас на ОУ „Васил Априлов“ и Ирен Парушева – ХІІ клас в МГ „Д-р Петър Берон“.

Министър Василева призова учениците да приложат показаните в състезанието познания в училището и в града.

През тази година рекорден брой ученици взеха участие в „Зелената олимпиада“ – над 7000 решаваха успешно еко тестове в различните възрастови групи.

Кампанията на МОСВ „Яко е да си еко“ ще продължи с различни инициативи от новата учебна година и ще образова и радва още деца в цялата страна.

Форум „Бизнес и иновации България – Швейцария“ събира днес над 100 участника

Agro.bg - Ср., 06/15/2016 - 10:05

Над 100 представители на швейцарските и българските делови среди, политици, държавни лица и изследователи ще обсъждат днес, 15 юни, възможностите за иновации и инвестиции в двете страни. Форумът „Бизнес и иновации България – Швейцария“ ще се състои в София Тех Парк.

Форумът е един от акцентите на официалното работно посещение в България на Държавния секретар по икономическите въпроси на Швейцария г-жа Мари-Габриел Инайхен-Флайш, придружавана от бизнес делегация. Форумът е организиран от Българо-швейцарската търговска камара в сътрудничество с Посолството на Швейцария в България и София Тех Парк.

Държавният секретар Инайхен-Флайш и вицепремиерът Томислав Дончев ще открият Форума в София Тех Парк. Събитието е продължение на бизнес събития по време на посещения на високопоставени български официални лица в Швейцария през последните две години. То цели надграждане на вече съществуващи икономически отношения между Швейцария и България, както и разширяване на сътрудничеството, фокусирано конкретно върху нови бизнес партньорства и възможности за инвестиции, контакти и обмен на знания. Представители на Българската агенция за инвестиции и Economiesuisse, Федерацията на швейцарския бизнес, ще споделят информация за бизнес климата и възможностите за инвестиции в двете страни, а София Тех Парк ще представи възможностите си за подкрепа на иновативно сътрудничество между бизнеса и академичните среди в областта на информатиката и информационните технологии, науките за живота и зелената енергия. Предвиждат се дискусии в два паралелни панела, двустранни бизнес разговори и посещения в лаборатории и иновативни компании на София Тех Парк.

През 2015 Швейцария заема девето място сред най-големите инвеститори в България с обща стойност на инвестициите 1 345, 9 милиона евро, което е ръст от 0,1 процент в сравнение с предходната година. Интересът на швейцарските инвеститори към България е в областта на производството и преноса на електрическа енергия , услугите и информационните технологии. Някои от световно известните швейцарски фирми като ABB, Nestlé, Holcim, Reichle & De Massari, LEM, Alpiq, AXPO, M&M, Trisa и много други, присъстват в България, превръщайки я постепенно в трамплин за разширяване към други пазари като Русия и Турция. Българо-швейцарската търговска камара, основана през 2004 година, обединява понастоящем 118 членове – фирми, организации и личности, ангажирани в над 20 сфери.

През последните години нарастващ брой швейцарски малки и средни предприятия – като Balkantex, Rüegg, Schaetti, Palemontech, също откриват България като интересно място за производство и започнаха да инвестират във високотехнологичната индустрия. Разположението на страната в центъра на югоизточна Европа и членството й в Европейския съюз са две от предпоставките за това.

През миналата година швейцарският внос за България възлиза на 279 милиона евро, а българският износ за Швейцария – на 130 милиона евро. Между 2012 и 2014 швейцарският износ за България е нараснал с 30 процента, а вносът от България е почти удвоен. С общ обем 574 милиона швейцарски франка търговският обмен между двете страни достига през 2014 година нивата преди икономическата криза от 2008/2009. С 43 процента от общия обем фармацевтичните продукти доминират швейцарския внос за България, следвани от машините и индустриалните стоки /12%/, и химическите продукти. Основните български продукти, изнасяни за Швейцария, са текстилът и облеклата.

В рамките на приноса си към разширения Европейски Съюз Швейцария подкрепя България със 76 млн. швейцарски франка в сфери, в които България е заявила нужда  от развитие – околна среда и инфраструктура, институционални партньорства, научни  изследвания и образование, както и подкрепа за частния сектор.

Открита за медиите е първата част на Форума „Бизнес и иновации България – Швейцария“: 15 юни (сряда), 14-15,30 часа, София Тех Парк, Лабораторен комплекс.

Речните нива ще се понижават от днес

Agro.bg - Ср., 06/15/2016 - 09:22

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес на отделни места ще има слаби валежи – до 5 л/кв.м. В четвъртък и петък няма да вали.
През денонощието от 8 ч. на 13 до 8 ч. на 14 юни водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се повишавали или са останали без изменение. Съществени повишения са регистрирани в Дунавски басейн, във водосборите на реките Осъм, Янтра и Русенски Лом.

Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества на Искър при селищата Нови Искър и Ореховица (Дунавски басейн), Луда Камчия при с. Бероново, Айтоска при Камено, Факийска при с. Зидарово (Черноморски басейн), Марица при Белово, Харманли и Свиленград и притоците й Чепеларска при с. Бачково и Харманлийска при Харманли, Арда (Източнобеломорски басейн), Струма – в средното й течение (Западнобеломорски басейн).
Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:
Дунавски басейн: колебания от - 39 см до + 164 см
Черноморски басейн: колебания от - 4 см до + 19 см
Източнобеломорски басейн: колебания от - 32 см до + 43 см
Западнобеломорски басейн: колебания от - 8 см до + 12 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в
Дунавския басейн днес и утре се очаква речните нива да започнат да се понижават, като вследствие на оттичане са възможни краткотрайни повишения в долните течения на наблюдаваните реки. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 15, 16 и 17 юни ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес ще има повишения на водните нива на реките във водосборите на реките Малък Искър, Златна Панега и Гостиля. Днес и утре ще се повиши водното ниво в средното (след гр. Нови Искър) и долното течение на основната река Искър. По-значително ще бъде повишението в долното и течение, но водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 15, 16 и 17 юни ще бъдат над средно многогодишната стойност. От днес нивата на реките във водосбора ще започнат плавно да се понижават, като повишения са възможни в долното течение на основната река, вследствие на оттичане, но водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 15, 16, 17 и 18 юни ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес все още са възможни повишения в долните части на водосбора, вследствие оттичане. От обедните часове днес водните нива във водосбора ще започнат да се понижават. В останалата част от водосбора водните количества ще бъдат под прага за внимание.
Черноморски басейн: от днес се очаква речните нива да започнат да се понижават, като повишения, вследствие на оттичане, са възможни в долните течения на наблюдаваните реки.
Източнобеломорски басейн: днес и утре се очаква водните нива да започнат да се понижават, като повишения ще има само в долните течения на реките Марица и Тунджа, вследствие на оттичане. Водните нива в долното течение на р. Тунджа ще останат високи. Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че:
• Водното ниво на р. Тунджа при Ямбол се повишава и ще се задържи над жълтия праг на предупреждение до 17 юни.
• Водното ниво на р. Тунджа при Елхово ще се повишава до 16юни, като през следващите дни ще остане над жълтия праг за предупреждение.
Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете на внимание.
Западнобеломорски басейн: От днес се очаква водните нива на реките да започнат да се понижават.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Съвместна информационна среща-семинар на НССЗ и ИАСРЖ в с. Дамяница, общ. Сандански

Agro.bg - Ср., 06/15/2016 - 09:03

На 16 юни 2016 г. в с. Дамяница, общ. Сандански, обл. Благоевград ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис - гр. Благоевград) и Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) - сектор Благоевград.

На семинара Венцислав Георгиев, ИАСРЖ - гр. Благоевград ще представи на присъстващите основните дейности и процеси в овцевъдните стопанства, както и стрижбата при овцете и окачествяване на вълната. По време на семинара ще се проведе и демонстрация на стрижба.

Експерти от Териториален областен офис на НССЗ в гр. Благоевград ще разяснят на гостите възможностите за подпомагане на земеделските производители по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.

Изтича срокът за подаване на заявления за директни плащания

Agro.bg - Ср., 06/15/2016 - 08:55

Крайният срок за подаване на заявления и извършване на корекции без санкции по схемите и мерките за директни плащания на площ изтича днес, 15 юни, сряда.

В Областна дирекция „Земеделие" Сливен подадените заявления до момента са близо 4000,пише dariknews.bg. Заявената за подпомагане площ в областта е около 100 000 хектара, като най-много са кандидатите за подпомагане по схемата за обвързано подпомагане но плодове и зеленчуци.

До 27 юни 2016г. фермерите могат да коригират заявления, но вече с 1% санкция от заявената сума, уточни още Братанов.

Най-засегнати от валежите са полските култури. Земеделските стопани извършват повече агротехнически мероприятия, основно пръскане с фунгициди, за да се предпазят посевите от заболявания.

Общинските служби по земеделие извършват обследване на площите. Подадени са сигнали за нанесени щети от градушката в района на село Струпец и наводнени площи в село Гавраилово.

Министър Василева: Договорът с община Варна за финансиране на модернизацията на пречиствателната станция на Златни пясъци ще бъде подписан до месец

Agro.bg - Ср., 06/15/2016 - 08:49

Договорът с община Варна за финансиране на рехабилитация и модернизация на пречиствателната станция на Златни пясъци се очаква да бъде подписан до месец, каза пред журналисти във Варна министърът на околната  среда и водите Ивелина Василев. Това е един от т. нар. фазирани проекти по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ , който беше започнат в първия програмен период и ще бъде довършен със средства от новия.

Министър Василева допълни, че вече е приключила оценката на проекта. Очаква се да се окомплектова документацията от страна на общината.

На среща с кмета на Варна Иван Портних и с областния управител Стоян Пасев, министър Василева е обсъдила и въпроса със затварянето на Офицерския плаж. „Знаете, че това е проблем, който стои от години. Разбрах, че общината е предприела действия за разработване на проект, който да разреши въпроса със замърсяването от Шокъровия канал. Министерството е готово да  съдейства, включително и с осигуряване на финансиране“, каза министърът.

Шокъровият канал е предназначен за събиране на дъждовни води.  Общината и ВиК дружеството трябва да направят обследване дали в него няма нерегламентирани зауствания на битова канализация.

Министър Василева припомни, че чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) бяха осигурени средства за дълбоководно  заустване на отпадъчните води от ПСОВ-Златни пясъци. В началото на година бяха отпуснати и 746 хил. лв. на община Царево за изграждане на задържателен резервоар на пречиствателната станция в Лозенец. Инвестицията ще осигури чисто море през новия летен сезон.

През новия програмен период ще се финансират и проекти за изграждане на инсталации за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци. До края на година ще поканим общините да кандидатстват и за подобряване качеството на атмосферния въздух, там, където има замърсяване с фини прахови части. Община Варна също може да участва с мерки за намаляване на запрашаването. 20 млн. лв. са предвидени за превенция на риска от наводнения. Акцентът ще е върху екосистемите решения. За свлачищата бюджетът ще е 56 млн. лв. Предстои да се определят свлачищните райони, които ще бъдат укрепени. Бенефициенти на средствата ще са общините и Агенция „Пътна инфраструктура“.

По отношение на минералните извори политиката на МОСВ е да се осигури възможност на местните власти да ползват максимално ресурсите си. МОСВ ще подкрепи законодателни инициативи, които ще позволят на община Варна да разработи минералните находища на територията си, каза министърът.

Три маркирани мечки вече обитават Балкана

Agro.bg - Вт., 06/14/2016 - 17:54

Две мечки с нашийници и една с микрочип вече скитат из Балкана, съобщи за Парковата дирекция  Владимир Тодоров, докторант към Българската академия на науките. Мечките са уловени и маркирани през миналата седмица близо до Национален парк „Централен Балкан“. На 8 юни т. г., към 20:30 часа, първо е уловено миналогодишно женско мече, с тегло около 40 кг. Два часа по-късно мечето наречено Иванка вече е „нагиздено“ с нашийник , снабден с GPS и радиопредавател.  През цялото време, докато екипът е поставял нашийника, майката на младата мечка се навъртала наоколо и не изпускала от поглед рожбата си.  

На следващия ден е уловено второ малко женско мече, също миналогодишно. Тъй като то е значително по-дребно от първото, на него му е поставен микрочип и дадено име – Спаска, в чест на отбелязвания същия ден Спасовден.

През нощта на 11 срещу 12 юни е уловен и „големият батко“ – 6-7-годишен мъжкар, с тегло 150-160 кг. На мечока е поставен също нашийник с GPS и радиопредавател.  От 12 юни той ще носи името Владо, наречен така по името на младия научен работник Владимир Тодоров, по чийто научен проект се извършва маркирането на мечките. Данните, получавани от GPS и  радиояките, ще дадат информация за етологията на вида – територии, поведение, хранителни навици и др., необходими за докторската дисертация на Тодоров. Проучването се извършва с подкрепата на Фондация „Диви Балкани“ ( wild balkans field school) и Сдружение за дива природа „Балкани“.

Валежите нанесоха сериозни поражения на пшеницата в Добричко

Agro.bg - Вт., 06/14/2016 - 17:29

Полегнали зърнено-житни посеви, наводнени по-ниски места – това е равносметката от бурите, които вилнеят през последните два дни в Добричка област. По-малко от месец остава до най-важната жътва. Кристиян Петков вече е стегнал техниката за прибиране на 6000 дка с пшеница и 3000 дка с рапица.
Притесненията му са свързани със състоянието на житните култури.

Трудно е да се каже какво ще ожънат след около месец стопаните от Добруджа. Ежечасните климатични аномалии и предизвикателства са в състояние да съсипят труда на земеделците.

Заради валежите младият фермер е извел многократно третиране с продукти за растителна защита и сега очаква с тревога дали ще може да върне вложенията си. Подобни са притесненията и на колегите му от региона.

Автор: Галина Недкова

Страници

Subscribe to Списание Агроном съвкупност от новини