Агрегатор на източници

“Национален бизнес форум 2017” на тема: “Предизвикателства и възможности пред бизнеса по време на Българското председателство на Съвета на ЕС”

Agro.bg - Вт., 11/02/2017 - 11:00

На 16 ноември 2017 г. от 09.30 часа в град София ,,Хотел Хилтон, Зала “Мусала” ще се проведе “Национален бизнес форум 2017” на тема: “Предизвикателства и възможности пред бизнеса по време на Българското председателство на Съвета на ЕС”.

Събитието се организира от “Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес - Обединени Бизнес Клубове (ОБК)”, със специалната подкрепата на “Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия” (ИАНМСП) и “Българска агенция за инвестиции” (БАИ) при Министерството на икономиката.

Бизнес събитието на годината ще провокира родния бизнес и българското Европредседателство като търси допирните им точки. Официални гости на форума ще бъдат представители на българското правителство, Европейския парламент, Европейската комисия, посланици, представители на местни и европейски бизнес организации и търговски камари.

В рамките на събитието ще бъдат проведени дискусии на теми:

• Българското председателство на Съвета на ЕС - ключов етап в сближаването на народите, икономиките и политиките на Балканите.
• Насърчаване на предприемачеството.
• Достъп до финанси:
- банково, включително и трансгранично банково финансиране
- развитие на алтернативни източници на финансиране; Съюз на капиталовите пазари
- ключовата роля на европейските структурни и инвестиционни фондове-  безвъзмездната финансова помощ и финансовите инструменти.
• Достъп до пазари:
- Единен европейски пазар, Единeн цифров пазар
- Международни пазари – интернационализация на бизнеса.
• Правосъдие и административна тежест.
• Създаване и достъп до иновации.
• Достъп до квалифицирана работна ръка.
• Общата селскостопанска политика (ОСП).

”Целта на форума е да чуе гласа и на представителите на малкия и средния бизнес, и на европейския елит, и на българския, така че всички заедно да очертаем ефективни общи бизнес политики”, заяви Веселин Халачев, председател на ОБК.  Той издаде в аванс, че министър Лиляна Павлова вече е потвърдила присъствието си на събитието.
Еврокомисарят по цифровата икономика и общество г-жа Мария Габриел ще направи специално обръщение към участниците във форума. Мария Габриел категорично заявява своята съпричастност и ангажираност към проблемите на бизнеса у нас и необходимостта от популяризирането на добри практики в навечерието на българското Европредседателство.

Най-голямото и най-очакваното бизнес събитие на 2017 година вече получи десетки поздравителни адреси от европеойските лидери. Сред тях са председателят на Европейската комисия –Жан Клод Юнкер; първият зам.-председател, отговарящ за доброто законотворчество, междуинституционалните отношения, върховенството на закона и Хартата на основните права - Франс Тимерманс ;  зам.-председателят, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността - Юрки Катайнен; зам.-председателят  за цифровия единен пазар – Андрус Ансип; европейският комисар по въпросите на търговията – Сисилия Милмстрьом; както и комисарите - Мариан Тейсен, по въпросите за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, и Корина Крецу - по регионалната политика.

След форума, на базата  на всички изказвания и препоръки, ще бъде изготвена специална декларация, която ще бъде връчена на отговорните български и европейски власти.

За допълнителна информация относно “Национален бизнес форум 2017”, можете да се обаждате на тел. 0894 377 977 или да пишете на events@ubclubs.eu, както и да следите официалният сайт на ОБК www.ubclubs.eu&nbsp ; ; или фейсбук страницата United Business Clubs-Bulgaria.

Регистрационната форма можете да попълните директно в сайта на ОБК, www.ubclubs.eu, или да изискате да получите такава от централния офис на сдружението и след като я попълните да я изпратите на електронната ни поща events@ubclubs.euКраен срок за записване за участие: 06 ноември 2017 г.

СЪЗДАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ОВОЩНИ ГРАДИНИ

Agro.bg - Вт., 11/02/2017 - 09:54

Днес, 02 ноември 2017 г. в с. Бисер, общ. Харманли, обл. Хасково ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис - гр. Хасково) и Селскостопанска академия (ССА) - Институт по планински животновъдство и земеделие (ИПЖЗ).

На семинара доц. д-р Стела Димкова, ИПЖЗ - гр. Троян,  филиал Дряново ще представи на гостите основните елементи на технологията за отглеждане на овощни дръвчета, както и реализация на продукцията и ефективното използване на земята.

Доц. д-р Стела Димкова ще запознае участниците в семинара с иновативните овощни видове и добрите практики при резитби на овощни дръвчета.

Eкспертите от Териториален областен офис на НССЗ - гр. Хасково ще разяснят на земеделските стопани възможностите за подпомагане на земеделските производители по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.

Събитието ще се проведе в с. Бисер, общ. Харманли, обл. Хасково, залата на кметството

Програма на семинара

Сигнали за щети от мечки провериха експерти на РИОСВ – Хасково

Agro.bg - Вт., 11/02/2017 - 09:35

Експерти на РИОСВ – Хасково провериха нови три сигнала за нападнати от мечки пчелини в района на Държавното ловно стопанство „Женда“. Разрушени са два кошера в с. Соколите, пет в близост до ловен дом „Джента“ и шест в махала Демерджи дере, община Черноочене. Месец преди това отново в землището на чернооченското с. Соколите мечка унищожи 12 пчелни кошера и над 240 кг. мед.

Съставени са протоколи и са изпратени писма до МОСВ с предложение стопаните да бъдат обезщетени на пазарни цени, съгласно и чл. 79 ал. 2  от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД).

От началото на годината сигналите за нанесени щети от мечка от началото на годината са общо шест. Другите са за нападнати и умъртвени телета в кърджалийските села Мурга и Пресека.

Нов рекорд от 74,5% употреба на рециклирана хартия в Германия

Agro.bg - Вт., 11/02/2017 - 09:28

През 2016 г. Германия използва почти 17 милиона тона рециклирана хартия за производството на общо 22,6 милиона тона хартия и картон. Това представлява увеличение с 1,2% сравнено с 2015 г., разкрива вицепрезидента на bvse Вернер Щейнгас на годишната конференция за рециклиране на хартия на организацията.

Германия постигна рекордна 74,5% употреба на рециклирана хартия миналата година. Страната успя да задоволи търсенето на материала чрез внос на 4.4 млн. тона от други страни от ЕС - 7.6% повече от вноса през 2015 г., според Щейнгас. "Факт е, че в Европа се събира повече отпадъчна хартия, отколкото хартиените фабрики се нуждаят за продукцията си", добави той. "Докато това е така, износът остава необходимата основа за успеха на индустрията за рециклиране на хартия". Коментирайки бизнес климата в Германия, Щейнгас разясни на делегатите, че "големите играчи непрекъснато стават все по-големи, а средните компании стават все по-малки и по-малки". Докато рециклиращият сектор може да бъде описан като "стабилен" през миналата година, отбелязано бе, че работната сила за рециклиране на хартия е намаляла до малко над 40 000 души. Също така бе установено, че продажбите на графична хартия са спаднали с 3,6% през миналата година, докато при опаковки и хигиенни книжа се наблюдава съответно увеличение от 1,8% и 3,2%.

Шест пъти по-чист въздух сме дишали в Деня без автомобили

Agro.bg - Вт., 11/02/2017 - 09:11

Това показват измерванията за качеството на атмосферния въздух с мобилна автоматична станция на ИАОС в дните с и без автомобилен транспорт в София. Меренето беше в периода от 19 до 22 септември 2017 г. като част от Европейската седмица на мобилността и Деня без автомобили. По традиция мобилната станция на ИАОС беше разположена в централната част на столицата в района на пл. „Княз Александър І Батенберг“.

Анализът на замърсителите от автомобилния транспорт показва, че в деня без автомобилен транспорт:

  • Концентрациите на азотен диоксид намаляват от 2 до 6 пъти (за часовите стойности)
  • Концентрациите на ФПЧ10 намаляват от 2 до 5 пъти (за 24 часовите стойности)
  • Концентрациите на ФПЧ5 намаляват от 2 до 6 пъти (за 24 часовите стойности)
  • Концентрациите на въглероден оксид намаляват от 1.7 до 3 пъти (за часовите стойности)
  • Концентрациите на серен диоксид намаляват от 1.5 до 3 пъти (за часовите стойности).

Експертите на ИАОС посочват, че в централната част на София, в която няма точкови източници (предприятия), емитиращи вредни вещества, и без отопление за битови нужди на твърди и течни горива, за основен източник на замърсяването на атмосферния въздух се посочва именно автомобилният транспорт.  

Екип от горски служители от Сливен задържа трима системни нарушители на Закона за горите

Agro.bg - Ср., 11/01/2017 - 17:28

Горски служители от Регионална дирекция по горите – Сливен и Югоизточно държавно предприятие заловиха трима системни нарушители в момент на транспортиране на незаконна дървесина. Нарушението е констатирано при проверка на 31 октомври, около 21:00 ч. в района на местността „Червен баир” на територията на Държавно горско стопанство „Тунджа“ - Ямбол при съвместна проверка със служители на РУП – Ямбол.

Дървата са транспортирани без превозен билет и без да са маркирани с контролна горска марка. От нарушителите са иззети 2 каруци, 2 коня и незаконната дървесина. За установеното нарушение са съставени 2 акта за нарушения по Закона за горите.
Лицата са задържани в РУ „Полиция” – Ямбол за изясняване на самоличността им и съставяне на актове за установени административни нарушения.

HYDRANEO - иновация от Лимагрейн

Agro.bg - Ср., 11/01/2017 - 16:52

Стресът, който сушата причинява върху растенията, засяга повече от 70% от европейските площи с царевица за зърно и води до загуба на добиви до 80%. Ето защо Лимагрейн, чрез своята търговка марка LG, предлага Hydraneo - ново решение за управление на риска от засушаване, за да помогне на фермерите да защитят своя добив при суша.

Повече за това как работи Hydraneo научихме от Алфонс Хореу, Мениджър иновационни проекти Limagrain Field Seeds. „За да намери точната рецепта за разрешаване на проблема със сушата, а също и да обедини водещите решения в тази насока, Лимагрейн разработи проекта Hydraneo® - комплексен подход за управление на засушаванията, който обединява функционално генетиката с основните рискови фактори чрез предварителна оценка на състоянието на локалните условия на отглеждане на културата царевица: климатични особености, вид на почвата, агрономически практики (сеитбооборот, оран, дата на сеитба и торене). В крайна сметка идеята е да се намери решение, което да работи максимално ефективно, стъпвайки на всички променливи в земеделието.

За постигането на тази количествена и качествена оценка на риска, ние в Лимагрейн разработихме официален изчислителен метод (софтуер), който може да се използва по време на среща с фермера. В зависимост от получените резултати от софтуерните изчисления се препоръчва най-подходящата за отглеждане царевица, за специфичните условия на всяко едно отделно поле, като се правят конкретни препоръки на агротехническо ниво, като всичко това е с цел да се минимизира риска в максимална степен.

Този многофакторен подход позволява на земеделския стопанин да защити по най-добрия начин потенциала за добив на растенията при трудни условия, тъй като използва LG хибриди, които са толерантни на засушаване, най-добре адаптирани за съответната област, но също така и най-добрите агрономически практики. При условия на суша, добивът получен от Hydraneo® хибридите в комбинация с препоръките ни, може да се увеличи значително в сравнение с класическия подход на земеделие.

Неразделна част от проекта Hydraneo са хибридите, с които тази технология работи, допълни Божидар Бонев, продуктов мениджър в Лимагрейн България.
 „Освен това, че фермерите могат да се възползват от конкретните препоръки на нашата програма, свързани с агротехниката, със сроковете на сеитба, с конкретните особеностите на определено поле и през това да пречупят като цяло технологията си за отглеждане на царевица, ние им предоставяме и продуктови решения, към момента в лицето на три хибрида от технологията Hydraneo. Постарали сме се те да бъдат в най-важните групи по ранозрелост, отглеждани в България. В група 300 предлагаме хибрида LG 30 315. В група 370 имаме напълно нов Hydraneo-хибрид царевица LG 31 377. И в група 450-470 по ФАО излизаме с хибрида LG 30 500. Новото ни предложение LG 31 377 е комплексен хибрид с много интересни характеристики. Една царевица, която освен че може да предложи потенциал за добив, може да предложи наистина много висока толерантност на средни и силни по сила засушавания. Всъщност цялата линия от хибриди, които Лимагрейн предлага в България, се характеризират с доста добра толерантност по отошение на температурния и водния стрес. Но с технологията Hydraneo ние надграждаме още едно ниво върху това, което в момента имахме, за да можем да предложим една компрексна оферта на българския фермер и той да може да се възползва по най-добрия начин от особеностите на своето стопанство и особеностите на конкретното поле.“

Автор: Валери Станев

Започва обществено обсъждане за обявяването на „Комплекс Калиакра“ и за промени в още три защитени зони

Agro.bg - Ср., 11/01/2017 - 15:55

Започва обществено обсъждане за обявяването на „Комплекс Калиакра“ и за промени в още три защитени зони. На интернет страница на МОСВ днес са публикувани проектозаповедите за обявяване на защитена зона „Комплекс Калиакра“ и за изменение и допълнение на заповедите, с които са обявени защитените зони „Калиакра“, “Белите скали“ и „Било“.

Според разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) е изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000573 „Комплекс Калиакра”. Защитената зона е разположена в землищата на с. Тюленово, община Шабла, област Добрич, с. Камен бряг, с. Свети Никола, с. Българево, Каварна, с. Божурец, с. Топола,  община Каварна, област Добрич и Балчик, община Балчик, област Добрич.

В съответствие с изискванията на ЗБР са публикувани за обществено обсъждане и проектите на заповедите за изменение и допълнение за защитените зони BG0002051 „Калиакра”, BG0002097 „Белите скали“ и BG0002115 „Било” за опазване на дивите птици.

Пълният текст на всяка от проектозаповедите и съпътстващата ги информация са публикувани тук и са на разположение в административната сграда на Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна (ул. „Ян Палах“, № 4).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения по посочените режими в проектите на заповедите.

Ирландска фамилия с над 400-годишна традиция във фермерството влиза на българския пазар

Agro.bg - Ср., 11/01/2017 - 14:41

Ирландска фамилия с над 400-годишна традиция във фермерството влиза на българския пазар. Фамилната компания Хейлс Файн Фуудс (Hayles Fine Foods) ще предлага у нас разнообразие от висококачествени телешки и агнешки продукти, както и традиционните за Изумрудения остров – ирландски чедър и масло. Всички продукти на марката са сертифицирани от Ирландския съвет по храните Bord Bia и ще носят знака за висококачествени храни в Ирландия. Очаква се продуктите да бъдат в търговската мрежа в началото на 2018 г.

Селекцията на месото за българския пазар ще се извършва от наследника на фамилията и управител Пол Хейлс. У нас ще се предлагат традиционните за островната държава породи Абърдийн ангъс, Херефорд, Галоуей, Лимузин и Симентал. Това са петте най-висококачествени породи, селектирани през годините и отглеждани за говеждо и телешко месо.

„За първи път българските потребители ще могат да си закупят първокласно телешко и агнешко месо на достъпни цени. Работим и с български готвачи, за да обогатим познанията на хората за качествата на телешкото месо и да представим традиционни ирландски рецепти“, казва Пол Хейлс. Ще има възможност и за онлайн поръчки на ирландски храни чрез сайта на компанията – www.haylesfoods.com.&nbsp ; ;

Ирландия е известна с  иновациите си в областта на безопасността на храните и устойчивото земеделие. Уникалната програма Origin Green за развитие и устойчивост, разработена от Ирландския съвет по храните, демонстрира ангажимента на ирландските производители на храни и напитки да работят по устойчив начин за здравословното хранене. 

Историята на семейство Хейлс
Земеделието е станало неразривна част от живота на семейство Хейлс в последните 417 години. През далечната 1600 г. предците на Пол Хейлс започват да се занимават с отглеждането на кози и овце в съседния на Дъблин район Уиклоу. Семейството се изхранва основно с търговия на вълна, която изнася за Великобритания.

В периода 1845-1852 г. в Ирландия настъпва изключително тежък период, известен като Големия глад. Страната отчита нулева година на реколтата от картофи, които в този период са основна храна за ирландците. Това води до смъртта на над 1 млн. души и последвалата огромна емиграция.  Семейство Хейлс губят всички земи и стада и са принудени да се преместят и да запонат всичко отначало. Прабабата на Пол започва да продава масло в град Ратдрум. С течение на времето бизнеса се разраства и семейството придобива повече земя и изгражда голямо стадо от млекодайни животни.

Фермерската традиция в момента се поддържа от по-голямата част от роднините на Пол Хейлс. Братовчедите му притежават и управляват свои собствени стопанства в район Уиклоу. А единият от чичовците му е председател на Комитета за земеделие в Хил към Ирландската асоциация на земеделските производители и част от задълженията му са да защитава интересите на фермерите на политическо ниво.

За изминалата седмица БАБХ извърши близо 2500 проверки в цялата страна

Agro.bg - Ср., 11/01/2017 - 13:42

През изминалата седмица инспекторите към отделите Контрол на храните към Българската агенция по безопасност на храните извършиха близо 2500 проверки в обекти от търговската мрежа и заведения за обществено хранене, от които 2394 по текущ  официален контрол и 50 по сигнали и жалби на граждани. Издадени са 133 предписания и са съставени 43 акта за установяване на административно нарушение, като 1 обект е с временно преустановена дейност.
 
В резултат на инспекциите са възбранени и насочени за унищожаване над
3750 кг. отработени мазнини, 39,45 кг. месни и млечни продукти (кайма, месни заготовки, кисели млека, течна сметана за готвене) с изтекъл срок на годност, без етикети и без документи, 3,09 кг. храни от неживотински произход (зеленчукови консерви, хлебна мая, майонеза, вафли, шоколади). Спрени от продажба са 56 кг. краве сирене със съдържание на немлечни мазнини.
 
Най-често констатираните несъответствия са свързани с пропуски в записите на Системите за управление на безопасността на храните, несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние на обектите. Констатирано е също неправилно съхранение на храни, както и такива с изтекъл срок на годност и пропуски в етикетирането. Установени са служители с лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност.
 
Във връзка с извършваните извънредни проверки в кухненски блокове на детски ясли, детски градини и детски млечни кухни през изминалата седмица са извършили 137 проверки, при които за установените несъответствия са издадени 4 предписания и 5 акта.

Рекордни нива е достигнала концентрацията на въглероден диоксид в атмосферата на Земята

Agro.bg - Ср., 11/01/2017 - 12:30

Рекордни нива е достигнала концентрацията на въглероден диоксид в атмосферата на Земята - малко над 403 частици на милион през 2016 година. Скоростта на растежа е с 50 процента по-висока от средната за последното десетилетие. Данните са от актуалния доклад на Световната метеорологична организация.

За последен път подобни нива на парниковия газ е имало преди няколко милиона години, посочват учените. Тогава морското равнище е било с 20 метра по-високо. Опасенията сега са, че голямото количество въглероден диоксид ще доведе до покачване на глобалните температури с 3 градуса.

Покачването на нивото на газа в атмосферата се дължи основно на човешката дейност. В момента то е с 45 процента над равнището от прединдустриалната епоха и далеч отвъд границата от 180-280 частици на милион, наблюдавана при последните цикли на ледниковите периоди и затоплянията, се казва в доклада.

През ноември в град Бон, Германия, е насрочена среща на министрите на околната среда от страните, подписали Парижкото споразумение за климата преди 2 години. Те трябва да обсъдят бъдещите мерки за намаляване на парниковите газове.

От 1990 година насам ефектът на глобалното затопляне се е увеличил с 40 процента. Другите два основни газа – метан и азотен оксид – също са достигнали рекордни концентрации миналата година, макар и при по-бавен темп на увеличение от въглеродния диоксид.

 

Министър Румен Порожанов представи официалната визия на България за бъдещата Обща селскостопанска политика след 2020 г.

Agro.bg - Ср., 11/01/2017 - 11:01

Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов представи пред земеделския бранш официалната визия на България за бъдещата Обща селскостопанска политика след 2020 г. Сред основните акценти са тя да запази своя характер на обща политика на ЕС, включително в нейното финансово измерение. Важно е да се гарантира продоволствената сигурност и здравето на гражданите. Необходимо е чрез нея да се осигуряват устойчивост и конкурентоспособност на селското стопанство, както и да се гарантират равни условия за всички земеделски производители на единния пазар. Според представената визия, ОСП трябва да насърчава социално-икономическото сближаване на селските райони, да подпомага развитието на малките и средни земеделски стопанства, да бъде опростена и разбираема за бенефициентите и европейските граждани и щадяща към околната среда. Необходимо е политиката да запази балансирания си подход, основаващ се на два стълба с конкретни цели и сфери на подпомагане чрез взаимно допълващи се инструменти, като се запази възможността за трансфер между двата стълба.

По отношение на директните плащания е отбелязано, че следва да осигурят подкрепа и стабилизиране на селскостопанските доходи и компенсация за прилагането на високи производствени стандарти и екологични изисквания на ЕС и подпомагане на уязвими сектори.   Подпомагането по Втори стълб трябва да продължи, като доказана и целенасочена политика за подобряване на живота в селските райони, чрез предоставяне на нови възможности и услуги за населението. Трябва да бъде поставен акцент върху модернизацията на технологиите, внедряване на иновации и обмена на опит и знания.
  Министър Порожанов отбеляза, че предстои същинския дебат за бъдещето на ОСП след 2020 г. и че съвместните усилия на бранша и администрацията ще бъдат основа за успех.
Представителите на земеделската общност приветстваха изготвената позиция и изразиха готовност за продължаване на добрия диалог.
  „За пръв път администрацията заедно с браншовите организации успяха да подготвят обща позиция, в която е намерен баланс“, заяви Димитър Зоров, председател на асоциацията на млекопреработвателните.
  Когато обединим усилия, нещата се получават, допълни Венцислав Върбанов, председател на Асоциацията на земеделските производители в България.
 

Присъстващите на форума се обединиха около тезата, че позицията е общ труд на администрацията и бизнеса, и подчертаха, че България е готова да защити интереса си в предстоящите преговори в рамките на ЕС.

Честит празник на народните будители!

Agro.bg - Ср., 11/01/2017 - 09:42

На 1 ноември отдаваме чест на делото на книжовниците, просветителите, борците за а национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал - Свети Иван Рилски, Йоасаф Бдински, Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Владислав Граматик, поп Пейо, Матей Граматик, Неофит Бозвели, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги С. Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и още стотици радетели за народна свяст и българско самосъзнание.

За първи път Денят на народните будители се чества през 1909 година в Пловдив. През 1922 година Стоян Омарчевски, министър на просвещението, внася предложението за отбелязване на 1 ноември като празник на народните будители.

От 1 ноември 1923 година с указ на цар Борис Трети е обявен за общонационален празник в памет на заслужилите българи. През 1945 година е забранен.

Честването му се възобновява със Закона за допълнение на Кодекса на труда, приет от 36-то Народно събрание на 28 октомври 1992 година, когато е обявен официално за Ден на народните будители и за неприсъствен ден за всички учебни заведения в страната.

Бъдете Будни българи! Честит празник!

Зам.-министър Цветан Димитров: Независимата оценка на риска по хранителната верига е ключова при взимането на управленски решения

Agro.bg - Ср., 11/01/2017 - 09:27

„Оценката на риска по хранителната верига трябва да се основава на научни знания и достоверни факти, да се осъществява отделно от управлението на риска по независим, безпристрастен и прозрачен за обществото начин и да служи като основа за предприемане на адекватни законодателни и контролни мерки, управленски решения и политики.” Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Цветан Димитров при откриването на юбилейната научна конференция „10 години наука за храните в услуга на потребителите“. Организатори на конференцията са Центърът за оценка на риска по хранителната верига и Националният център по обществено здраве и анализи.

Д-р Димитров припомни, че дълго време оценка на риска по хранителната верига не беше търсена при взимане на управленски решения. След 2002 г., когато ЕС създаде с регламент Европейския орган по безопасност на храните EFSA с цел изготвяне на научен анализ на рисковете по храни и фуражи, беше утвърден такъв подход на европейско равнище. С отделянето през 2016 г. на Центъра за оценка на риска по хранителната верига от органа, отговорен за управлението на риска-БАБХ и в България ясно бяха разграничени оценката от управлението на риска. Това създава възможност за изготвяне на независима от контролния орган научно обоснована оценка на възможните рискове по хранителната верига, което е по-надежден гарант за потребителя на всеки етап от хранителната верига, подчерта д-р Цветан Димитров.
  Резултатът от дейността на Центъра е в полза на компетентните органи, ангажирани с управлението на рисковете при създаването на политиките и контрола по безопасността на хранителната верига, както и в полза на бизнес операторите на храни, потребителите и на обществото като цяло, уточни заместник-министърът. Научните становища и препоръки би следвало да имат ключово значение при превенция на кризи в областта на хранителната верига, посочи още той. Заместник-министърът подчерта в този контекст важността на научното сътрудничество и изграждането и работата в мрежи между европейския и националните органи по безопасност на храните, научно-изследователските институти и всички останали заинтересовани страни. Той акцентира върху основната роля в изпълнението на тази задача на Българския контактен център на Европейския орган по безопасност на храните.
  Зам.-министър Димитров подчерта, че е необходимо да се разширява сътрудничеството между науката и бизнеса и че е радващ факта, че вече има сключени споразумения между ЦОРХВ и браншови организации, които търсят научната експертиза по анализ на хранителните рискове.

Д-р Янко Иванов, директор на Центъра за оценка на риска по хранителната верига направи обзор на дейността на центъра в 10-те години от създаването му, като подчерта, че той има широк спектър от задачи и има какво да се даде за утвърждаване доверието на потребителите предвид на множеството предизвикателства, свързани с безопасността на храните - промяна на ареала на векторно преносимите заболявания, глобализацията и разширените географски хоризонти на икономиката и туризма, новите храни, новите ваксини, новите технологии за отглеждане на животни и растения. Той акцентира и върху новите компетенции на центъра по одобряване, подновяване и преразглеждане на одобрението на активни вещества, антидоти и синергисти, както и по предоставянето на препоръки към институциите и бизнеса относно обучения на техните служители във връзка с установените рискове по хранителната верига.
  Серджо Родейа от Европейския орган по безопасност на храните EFSA представи пред представителите на научните институции възможностите за коопериране и подпомагане.
 

По време на тридневната конференция ще бъдат дискутирани въпроси, свързани с безопасността на храните, здравеопазването на животните и растенията и безопасността на продуктите на модерните селскостопански биотехнологии. За участие са поканени признати учени от България и чужбина, представители на академичните среди, научни организации, както и на EFSA и FAO.

Допълнителна информация за конференцията може да бъде намерена на сайтовете на ЦОРХВ и на Българския контактен център към EFSA.
http://corhv.government.bg
www.focalpointbg.com

Повече от 1 милиард евро ще трябва да платят млекопроизводители в Италия заради превишени млечни квоти

Agro.bg - Ср., 11/01/2017 - 09:12

Повече от  1 милиард евро ще трябва да платят млекопроизводители в Италия заради превишени млечни квоти. Това става ясно от постановление на Европейския съд. Магистратите са отхвърлили  жалба на страната срещу съответното решение на Европейската комисия.

В периода 1995 до 2002 година италианските фермери са доставили повече мляко към мандрите, отколкото е било разрешено в рамките на отпуснатата на страната квота. Във връзка с това Италия е трябвало да плати почти 1,4 милиарда евро. С разрешение на Европейския съвет страната е погасила задълженията, но при условие, че млекопроизводителите върнат сумата в хазната. Уговорено е това да стане с различни по размер суми, но в рамките на най-много 14 години. Този срок изтича през 2018-та.

През 2010 година обаче италианските власти издадоха разпоредба, с която отложиха плащанията с 6 месеца заради тогавашната криза в млечния сектор. Рим уведоми Брюксел, откъдето обаче се усъмниха дали тази мярка няма да се отрази на европейския вътрешен пазар. Според Европейската комисия с отлагането на плащанията италианското правителство е оказало освен това непозволена държавна помощ. Затова Брюксел настоя властите в Италия незабавно да изискат от фермерите изплащането на всички дължими суми. По думите на сегашният земеделски министър на Италия, Маурицио Мартина, ситуацията представлява тежко наследство от миналото, породено от тогавашните политически решения. Цялата процедура и решението на съда показвали за пореден път недостатъците на системата на млечните квоти, изтъкна Мартина.

„Централен Балкан“ чества 26 години от създаването си

Agro.bg - Ср., 11/01/2017 - 08:55

26 години от създаването на една от най-ценните Европейски защитени територии – Национален парк „Централен Балкан“ се навършват днес. Паркът е създаден, за да съхрани завинаги неповторимата природа на Средна Стара планина и свързаните с нея традиции и поминък.

Общата му площ е 72 021,07 ха. Тук се опазват саморегулиращи се екосистеми, притежаващи изключително биологично разнообразие, съобщества и местообитания на редки и застрашени видове, исторически паметници със световно значение за науката и културата. Горите са естествени, вековни и заемат около 61% от площта на Парка. 84,8% от тях са широколистни. Основният вид е обикновеният бук със средна възраст на буковите съобщества 133 години.

В „Централен Балкан“ са регистрирани 1689 вида висши растения. Те представляват 41% от видовото разнообразие на флората на България. Знак за консервационната значимост на Парка са опазваните 78 вида, защитени по Закона за биологичното разнообразие, 23 вида български и 75 вида балкански ендемита, включените 120 вида в Червения списък на висшите растения в България, 58 вида в Червената книга на България и 17 вида в Червения списък на видовете на IUCN.

В „Централен Балкан“ са установени 2366 вида безгръбначни животни, сред които 69 вида са балкански ендемити, 31 вида – български, 20 вида – локални. 307 вида са гръбначните животни – 3 вида риби, 9 вида земноводни, 15 вида влечуги, 220 вида птици и 60 вида бозайници.

Паркът е от международно значение за опазването на три световно застрашени вида – ловен сокол, царски орел и ливаден дърдавец. Тук е най-многочислената в България популация на белогърбия кълвач.

Сред бозайниците са установените 18 вида прилепи, включени в Директивата на ЕС за местообитанията, в приложенията на Бонската и Бернската конвенции. Популацията на Европейския лалугер в Парка е от световно значение. Обекти на строга защита са вълкът – световно застрашен вид, както и кафявата мечка – рядък вид, с категория „застрашен“ в Червената книга на България. Паркът е убежище на пъстрия пор – уязвим вид в Червения списък на IUCN,  на защитената видра, на дивата котка – вид, обект на национална и международна защита.

През 2017 г Паркът отново стана обект на международно признание. ЮНЕСКО одобри обявяването на „Централен Балкан“, „Червената стена“, „Сребърна“ и „Узунбуджак“ за биосферни резервати. Решението е взето на 29-ата сесия на Междуправителствения координационен съвет по Програмата „Човекът и биосферата“, състояла се в Париж от 12 до 15 юни. То потвърди, че четирите биосферни резервата отговарят на изискванията и принципите на Севилската стратегия.

На 7 юли  по време на 41-ата си сесия в Краков, Полша, Комитетът за световно наследство на ЮНЕСКО одобри разширение на обекта на световното наследство „Старите и първични букови гори на Карпатите и други региони в Европа“. Серийният обект включва 78 компонента, разположени на територията на 12 европейски държави, в това число и у нас.

България участва в номинацията с най-представителните букови гори в 9-те резервата, разположени на територията на Национален парк „Централен Балкан“ – „Боатин“, „Царичина“, „Козя стена“, „Стенето“, „Соколна“, „Пеещи скали“, „Стара река“, „Джендема“ и „Северен Джендем“, които вече са в списъка на ЮНЕСКО. Включените букови гори в обекта заемат почти 11 хил. хектар –  около 55% от резерватната площ и над 15% от общата паркова територия. Те бяха идентифицирани  като гори с необходимите качества за Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО, тъй като са представителни, вековни, с високо биоразнообразие, строг законов статут, съгласно националното законодателство и в лицето на Парковата дирекция – с утвърден управленски механизъм, който гарантира опазването им.

Страници

Subscribe to Списание Агроном съвкупност от новини
randomness