Агрегатор на източници

Асоциация „Дунавска соя“ забрани използването на глифозат

Agro.bg - Ср., 03/23/2016 - 17:16

Асоциация „Дунавска соя“ забранява използването на глифозат от нейните членове. Организацията призовава за устойчиво развитие на земеделието и отглеждането на култури, свободни от генно-модифицирани организми.

През 2015 г. в Европа са били произведени повече от 6 милиона тона соя. Това е със 71 на сто повече, отколкото през 2012-та. Европа внася годишно около 40 милиона тона от световния добив на соя, който възлиза на около 300 милиона тона. Според експертите, 85 процента от тях са генетично модифицирани и се третират с хербицида глифозат.

Изследванията са показали,  че остатъци от препарата са открити в храни. Припомняме, че Световната здравна организация класифицира глифозата като вероятно канцерогенен. В момента на равнище Европейски съюз се обсъжда евентуалното разрешение за използване на глифозат за още 15 години. Употребата на хербициди създава много рискове. По тази причина организацията „Дунавска соя“  е въвела забрана за употребата на глифозат. Предприетите действия включват наръчници за добри практики за конвенционално и биологично отглеждане на културата.

Зърнопроизводителите са с нулеви шансове за проекти по новата ПРСР

Agro.bg - Ср., 03/23/2016 - 16:58

Нулеви са шансовете пред зърнопроизводителите да бъдат класирани по новата Програма за развитие на селските райони. Само един проект е бил одобрен по подмярката 4.1. Орязването на инвестициите за сектора  ще доведе до загуба на позиции. Това заяви Ангел Вукодинов от Националната асоциация на зърнопроизводителите, цитиран от телевизя Агро ТВ.

При такава политика българското зърнопроизводство ще загуби позиции, категоричен е Ангел Вукодинов. Още повече, че и световната конюнктура на зърнения пазар се променя в негативна посока.

Обвинението, че зърнопроизводството е било преференциално субсидирано досега не е справедливо, смята Вукодинов. Показателен е извънредният прием по мярка 121.
 
Сектор „Зърнопроизводство“ има нужда да надгражда и да образува по-висока добавена стойност. При сегашната държавна политика на финансиране това трудно ще се случи, опасява се Ангел Вукодинов от Националната асоциация на зърнопроизводителите.

Автор: Светослав Пенчев

Определени са ставките по схемите за плодове и зеленчуци за кампания 2015 г.

Agro.bg - Ср., 03/23/2016 - 16:35

Със заповед на министъра на земеделието и храните Десислава Танева са определени ставките по схемите за обвързано с производството подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2015 г. Трите схеми за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци бяха приложени за първи път през 2015 г. и са резултат от новостите, въведени с Реформата на Общата селскостопанска политика. По Схемата за обвързано подпомагане за плодове ставката е 1 938 лв. (990.88 евро) на хектар. Стопаните, кандидатстващи по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци, ще получат по 2 328 лв. (1 190.29 евро) на хектар. По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (оранжерийно производство) определената ставка е в размер на 10 686 лв. (5 463.67 евро) на хектар.

Тютюнопроизводители излязоха на протест в Свиленград

Agro.bg - Ср., 03/23/2016 - 16:04

Тютюнопроизводители излязоха на протест в Свиленград. Те се обявиха в защита на голяма компания, която изкупува залежала стока на производители от всички сортови групи. Според протестиращите, атаката срещу компанията е на политическо ниво.

Докога у нас ще се заиграват с обикновените хора, които разчитат на тютюна, за да гледат децата си, за да не отидат да работят в чужбина или съседните Македония и Гърция, където плащат същата продукция 2,5 пъти повече. Ако не се спре с тази очерняща кампания срещу една фирма, може да пренесем недоволството си в София. Около това се обединиха тютюнопроизводителите от Хасковско, Пловдивско и Смолянско на централния площад в Свиленград. На родния пазар влязоха компании, които фалираха, остана само една - и нея ли да прогоним навън, попита Живко Желев.

Протестиращите искат да се спазват нормите на демокрацията, а не да се размахват партийни знамена заради наближаващите президентски избори, с цел нагнетяване на напрежение сред производителите. Ако големият български оператор пренесе дейността си в Близкия изток, с тези 25 000 тона тютюн, които произвеждаме, ще се приключи, заявяват от сектора. Асен Кичуков, председател на най-голямата браншова организация допълни, че това е поминък на 6 поколения.

В края на близо двучасовия протест се реши да бъдат защитавани интересите на всички звена по веригата -  както на фирмите и техните служители,така и на най-големия до най-малкия производител на тютюн.

Гледайте подробности в новини на телевизия Агро ТВ.

Автор: Велко Велев

Актуализират се таксите за добив от защитени територии изключителна държавна собственост

Agro.bg - Ср., 03/23/2016 - 15:15

Нова тарифа за таксите при бране на гъби и диви плодове, както и за ползване  на дървесина и паша в защитените територии изключителна държавна собственост, прие Министерският съвет. С промените се цели таксите да бъдат изравнени с тези на общинските и пасищата от Държавния поземлен фонд.

През последните 15 години цените на природни ресурси извън  Националните паркове „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“ нараснаха значително. Това доведе до прекомерното им ползване в защитените територии. В същото време разходите на държавните структури за съхраняването и възпроизводството на природните дадености, както и за провеждане на необходимите процедури за предоставянето им за ползване, превишават значително приходите от такси.

С новата тарифа се защитават интересите на държавата като се компенсират извършените административни и материални разходи. Променят се критериите за заплащане на таксите за паша. Те ще се определят на декар и според броя на пашуващите животни. По нов начин ще се плаща и за добив на сено – не на кг, както досега, а върху единица площ. 

Промените в тарифите няма да доведат до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.

ФАО призова за нов подход срещу световния глад

Agro.bg - Ср., 03/23/2016 - 14:44

Световната общност трябва да потърси нови форми на сътрудничество, за да се справи с глада по света до 2030 година За това призова Организацията по прехрана и земеделие на ООН – ФАО.

"Трябва да си служим с възможно най-широкия спектър на инструменти и подходи, за да преборим глада и различните форми на недохранване и да стигнем до едно устойчиво развитие на селското стопанство", изтъкна генералният директор на ФАО, Жозе Грациано да Силва, по време на форум за бъдещето на земеделието в Брюксел.

Той призова правителствата и международните организации да посрещнат новите предизвикателства с повече креативност. Държавите не бивало да ориентират действията си само според отделни сектори на политиката като земеделие, здраве и образование, а трябвало да търсят иновативни решения за комплексните проблеми на развитието, допълни да Силва.

Сред тези решения, според Генералния директор на ФАО, са както биоземеделието, така и новите биотехнологии. В центъра на вниманието той поставя нуждите на малките семейни ферми. По думите му четири пети от най-бедните и гладуващи групи от световното население живеят в селски райони. Повечето от тези хора били земеделски стопани, които произвеждат храни, но не достатъчно, за да избегнат глада и бедността.

12 са одобрените до момента контролиращи фирми, с които биологичните производители могат да сключват договори

Agro.bg - Ср., 03/23/2016 - 13:54

12 са одобрените до момента контролиращи фирми, с които биологичните производители могат да сключват договори. Списъкът е качен на интернет страницата  на Министерството на земеделието и храните.

За да кандидатстват по мярка 11, стопаните трябва да имат сключен договор с една от фирмите към 31 декември на годината, която предхожда тази на кандидатстване.  Задължително трябва да отговарят и на още няколко изисквания. Кои са те – на форум в Пловдив обясни Лидия Чакръкчиева, експерт от агроведомството.

Минимум 20 пчелни семейства трябва да притежава един фермер, ако иска да кандидатства по мярка 11 в сектор биологично пчеларство. За първи път ще има подпомагане в направление биологично животновъдство, обясни още Лидия Чакръкчиева.

Комбинациите се отнасят за стопанства в преход към биологично производство.
Идеята на трите комбинации е да се даде по-голяма пластичност при кандидатстването по мярка 11 от Програмата за развитие на селските райони, обясни експертът от аграрното ведомство.

Автор: Светослав Пенчев

Приет е планът за управление на Национален парк „Централен Балкан”

Agro.bg - Ср., 03/23/2016 - 13:20

Правителството прие плана за управление на Национален парк „Централен Балкан”. С него се определя общата характеристика на защитената територия и компонентите й, функционалното зониране и режимите на територията, както и главните цели на управление. С прилагането му ще се осигури опазването и поддържането на биологичното разнообразие на територията на Национален парк „Централен Балкан”', разнообразието на екосистемите и на видовете от флората и фауната, на природните местообитания и видове с национална и международна консервационна значимост. Ще се даде възможност и за извършване на научни, образователни и възстановителни дейности, както и условия за устойчиво ползване на природните ресурси в Парка и за развитие на екотуризъма, което ще се отрази положително на благосъстоянието на населението в региона.

Планът е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за защитените територии и Наредбата за разработване на плановете за управление на защитените територии. Съобразен е със съвременните и утвърдени в Европа подходи за планиране и управление на защитените територии.

Централен Балкан е една от най-ценните и най-големите защитени територии в Европа – втора категория според Международния съюз за защита на природата. В Парка има девет строги резервата с обща площ 20 019 ха – Боатин, Царичина, Стенето, Джендема, Козя стена, Северен Джендем, Пеещи скали, Соколна и Стара река. Първите четири от тях са част от Световната мрежа биосферни резервати по Програмата „Човек и биосфера” на ЮНЕСКО. Националният парк и осем от неговите резервати са в Списъка на представителните защитени територии на ООН. В парка са представени 29 типа природни местообитания, от тях пет типа са приоритетни за опазване.

Иззеха 46 кг. риба при проверка на язовир Ивайловград

Agro.bg - Ср., 03/23/2016 - 12:46

46 кг. риба от видовете шаран, сом, бяла риба, костур, морунаш и кефал са иззели служители на ИАРА при проверка на язовир Ивайловград. На място е заловен и нарушител, на който е съставен акт за стопански риболов. При проверката са иззети и шест хрилни мрежи с обща дължина 300м, твърда пластмасова лодка, ел. двигател и акумулатор. Рибата е върната обратно във водата, а уредите са на съхранение в склад.

ДФЗ напомня сроковете за изпълнение на проекти по подмярка 4.1

Agro.bg - Ср., 03/23/2016 - 11:55

Държавен фонд „Земеделие“ напомня, че съгласно сключените договори по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР 2014-2020 г., ползвателите на финансова помощ са длъжни да започнат реалното изпълнение на инвестицията в срок не по-дълъг от девет месеца от датата на подписване на договора, ако инвестицията не включва строително-монтажни работи (СМР). Изпълнението на проекта трябва да започне в срок до 12 месеца от подписването на договора, ако инвестицията включва СМР.

Бенефициентите трябва уведомят писмено ДФ „Земеделие“ за това, че са започнали изпълнението на проектите си, като представят: документ за извършено авансово или частично плащане в размер не по-малък от 20 на сто от размера на одобрената финансова помощ, издадена фактура за сума над посочения размер, подписани приемно-предавателни протоколи за извършени дейности по проекта на стойност не по-малка от посочената и други.

Документите трябва да бъдат изпратени с придружително писмо в свободен текст, в което изрично да се посочва номерът на договора, сключен с Фонда, на адрес: 1618 София, бул. "Цар Борис ІІІ" 136, Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, Дирекция "Оторизация на плащанията по ПМРСР", отдел "Методология и мониторинг".

ДФ „Земеделие“ прекратява едностранно и без предизвестие договора по подмярката в случай, че: бенефициентът не започне изпълнението на одобрената инвестиция в определените срокове; не изпълни задължението си да предостави писмено доказателства за начало на инвестицията или доказателствата са на стойност по-малка от 20 на сто от размера на одобрената финансова помощ по договор или анекс.

В тези случаи ползвателят дължи на Фонда обезщетение в размер на полученото по договора плащане, както и неустойка в размер на законната лихва върху получена сума, считано от датата, на която изтича срокът за стартиране на изпълнението на инвестицията. Когато няма извършено плащане по договора се дължи неустойка в размер на 5% от размера на одобрената финансова помощ.

Ползвателят не дължи неустойка, ако до изтичане на шест месеца от сключването на договора по подмярка 4.1 уведоми Фонда, че се отказва от помощта и желае договорът да бъде прекратен.

В Поморие представиха първият Наръчник по биоразнообразие в България

Agro.bg - Ср., 03/23/2016 - 11:08

В град Поморие представиха първият Наръчник по биоразнообразие, разработен в България, който е насочен към ученици и техните учители по биология в община Поморие. Негов автор е Здравко Колев, експерт „Биоразнообразие“ в екипа на проект: „Живото Черноморско злато“. Изграждане на капацитет за доброволческо събиране на данни за биологично разнообразие в община Поморие”. Проектът се реализира от Фондация „Проджекта“ в партньорство с Община Поморие.

По време на заключителната пресконференция бе подчертана ролята на младите доброволци от двете поморийски училища – СОУ „Иван Вазов“ и ОУ „Христо Ботев“, за изследване биоразнообразието от дневни пеперуди, водни кончета, земноводни и влечуги.

„Това е същественият принос на този проект – младите хора от Поморие са първите, които като доброволци – събраха, обработиха и систематизираха информацията от направените проучвания. И най-важното, резултатите от вашия труд ще бъдат предоставени за въвеждане в Националната система за мониторинг на биоразнообразието в сайта на МОСВ“, каза Илия Джингов – заместник-кмет на Община Поморие.

В резултат на полевите изследвания на учители, ученици и експерти започна запълването на празните страници от липсващата информация за екосистемата в Поморие. Установени бяха: 8 вида влечуги и 2 вида земноводни, защитени по Закона за биологичното разнообразие; 5 вида водни кончета и 46 вида дневни пеперуди, от които 2 вида – защитени.

След приключване на проекта младите изследователи на природата ще продължат работата си в новоучредения клуб „Млад биолог“, в който се обединиха 30-те доброволци. Те разполагат с необходимото оборудване за провеждане на изследвания: цифрови фотоапарати, с висока разделителна способност – за макроснимки; GPS – за определяне координати на местообитания и проследяване на маршрути; ентомологични сакове – за лов на насекоми и др.

Проект „Живото Черноморско злато“. Изграждане на капацитет за доброволческо събиране на данни за биологичното разнообразие в община Поморие“ e финансиран по Програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. чрез Програмен оператор: Министерство на околната среда и водите. Проектът е на стойност 22 366,00 EUR, като размерът на безвъзмездната финансова помощ, предоставена от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство е 20 362,00 EUR.

Продажбите на селскостопанска техника в Европейския съюз са намалели с 14 % през 2015 година

Agro.bg - Ср., 03/23/2016 - 10:25

Продажбите на селскостопанска техника в Европейския съюз са намалели с 14 % през 2015 година. Това става ясно от съобщение на Европейското сдружение на производителите на агромашини.

Приходите на компаниите от продажби са паднали до малко над 3 милиарда евро. За тази година браншът очаква отново драстичен спад.

При прикачния инвентар за пръскане, торене и сеитба търсенето е намаляло с 12 %. С 16 на сто по-малко са продадените машини за почвообработка. При тази агротехника се предвижда само леко намаление през текущата година, тъй като, според производителите, насищането на пазара е почти преодоляно. При пръскачките и сеялките обаче се предполага ново 19-процентно свиване на търсенето.

Основните причини за по-малките инвестиции в агротехника са ниските изкупни цени на готовата земеделска  продукция.

Трябва да се отбележи обаче, че миналогодишният спад идва година след рекордните продажби през 2013-та. Търговията през 2015-та е била на средното за последните 8 години ниво.

В МОСВ беше проведено заседание на Националния съвет по биоразнообразие

Agro.bg - Ср., 03/23/2016 - 09:11

Националният съвет по биологично разнообразие (НСБР) предлага на  министъра на околната среда и водите да върне за преработване проекта на Плана за действие за опазване на червеногушата гъска. Това беше решено на заседанието на НСБР. Планът следва да бъде преработен и внесен за повторно разглеждане.

Съветът разгледа и заявление за отглеждането на хибриден ивичест костур (Morone saxatilis x Morone chrysops) извън условията на затворена рециркулационна система. Взе се решение за забрана пускането на този хибрид в яз.“Огоста“, както и в свързаните с него водоеми, заради риск от нарушаване на естественото равновесие.

Членовете на НСБР приеха предложенията за заличаване на защитена зона BG0000607 „Пещера Микре“, за увеличаване площта на защитена зона BG0000266 „Пещера Мандрата“ и за намаляване на защитена зона BG0000526 „Долно Линево“, съответно промяна в границите ѝ.

Националният съвет по биоразнообразие предлага на министъра на околната среда и водите да отложи разглеждането на документацията за новата защитена зона за опазване на дивите птици -„Рила-буфер“, за извършване на допълнителни проучвания. Те трябва да бъдат възложени на експерти, които не са участвали в изготвянето на сегашното предложение. Допълнителните проучвания трябва да бъдат извършени в срок до 2 години.

Едва 40% сиренето и кашкавала на пазара са истински

Agro.bg - Ср., 03/23/2016 - 08:57

На българския пазар истинските сирене и кашкавал са 40 на сто, а останалите количества са имитиращи продукти, произвеждани от 10 фирми, заявиха от Асоциацията на млекопроизводителите в България, която на пресконференция поиска да се спре производството на имитиращи млечни продукти, пише pariteni.bg.

Млекопреработващите предприятия са 240, а производителите на имитиращи продукти са едва десетина, но въпреки това успяват да залеят целия пазар. "Потребителят, влизайки в магазина, знае, че няма как да си купи сирене за 4 лева", посочи председателят на Асоциацията на млекопреработвателите в България Димитър Зоров. 

Сметките на асоциацията показват, че едно семейство ще харчи с 50 ст. повече на ден, ако си купува сирена и кашкавали от истинско мляко. Анализ на земеделското министерство сочи, че въпреки това българите залагат на евтиното и масово си купуват сирене от палмово масло. От нулево потребление на такава добавка през 2006 г. употребата й през 2014 г. скача на цели 59 хил. тона годишно, показва анализът на агроминистерството.

Производството на имитиращи продукти не е забранено, но производители и търговци са длъжни да обозначат, че това не са сирене или кашкавал, а самите продукти трябва да бъдат изложени на отделни щандове. Понякога обаче това не се прави. Според производителите в някои магазини в опаковки на истинско сирене се слагала имитация от палмово масло, която се продавала на цената на истинското. Очевидно с цел печалба.

Браншовиците решиха да разяснят да дадат пресконференция, след като преди дни бе разпространен "черен списък" на производителите, които влагат в продуктите си растителни мазнини. В списъка са посочени 40 големи фирми, повечето от които са добре известни на българския пазар. Засегнатите фирми заподозряха, че списъкът бил саботаж на големите търговки вериги, които ги притискали за по-ниски цени. 

Част от собствениците на мандрите фирмите им работят само с истинско мляко. Заради "черния списък" няколко фирми вече са сезирали прокуратурата за разпространението на невярна информация.

В северозападните райони ще има по-значителни валежи

Agro.bg - Ср., 03/23/2016 - 08:54

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес ще е дъждовно, с преобладаващи количества между 7 и 12 л/кв.м. В северозападните райони ще има по-значителни валежи – 15-25 л/кв.м. В крайните южни райони (в Родопите) през втората половина на денонощието валежите ще са интензивни и придружени с гръмотевици, със сумарни количества 15-25 л/кв.м, на отделни места до 35 л/кв.м.

През следващите две денонощия валежите ще продължат. През нощта срещу четвъртък – в Северна България  ще паднат 1-6 л/кв.м, в Южна - от 1 до 15-20 л/кв.м. В четвъртък в Северна и Западна България  валежите ще са 1-5 л/кв.м, в Югоизточна – 10-20 л/кв.м, на отделни места 25-30 л/кв.м. През нощта срещу петък в Западна България само на отделни места ще има незначителни валежи, до 1 л/кв.м, в Източна все още ще превалява - 1-5 л/кв.м. В петък в североизточната половина от страната ще е почти без валежи, в Югозападната отново ще вали, предимно 1-5 л/кв.м, в Рила и Пирин до към 10-12 л/кв.м.  

Водните количества на реките в по-голяма част от страна са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества на реките: средното течение на Искър, Черни Вит при с. Вит (Дунавски басейн), Врана при с. Кочово, Айтоска при с. Камено, Факийска при с. Зидарово, Ропотамо при с. Веселие (Черноморски басейн), горното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн).

Дунавски басейн: в резултат на прогнозирани валежи днес са възможни незначителни повишения във водосборите на реките Тимок, Арчар, Лом, Огоста, Искър и долните течения на Вит и Осъм. На 24 март са възможни повишения в средните и долни течения на всички реки в басейна, вследствие на прогнозираните валежи. На 25 март се очаква речните нива във водосбора да се понижават или да останат без съществена промяна. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 23, 24 и 25 март ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. От 24 март ще започне повишение на водните количества, което ще бъде по-значително във водосборите на реките Блато, Батулийска, Искрецка, малък Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 23, 24 и 25 март, че водните нива ще бъдат около и над средномногогодишната стойност. От 23.03 и 24.03 се очакват повишения на водните нива на реките във водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозиранато водно количество в долното течение на реката на 23, 24, 25 и 26 март ще бъде над средномногогодишната стойност. В периода 23-26 март се очакваат съществени повишения на нивата във водосбора, вследствие на прогнозирани валежи, първите два дни - главно в горните части на водосбора, а от 24.03 и в долните части. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес са възможни краткотрайни повишения на нивата, в резултат на очакваните валежи, главно в р. Камчия, р. Айтоска и южночерноморските реки. На 25.03 речните нива ще се понижават.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките в басейна днес ще се понижават или ще останат без съществени изменения. От следобяд, вследствие на прогнозирани валежи, ще започнат повишения на нивата в горното течение на р. Марица и по-значителни във водосбора на р. Арда. Утре повишения се очакват и в средното и долното течения на р. Тунджа, по родопските притоци към средното течение на р. Марица и в целия водосбор на р. Арда. На 25 март речните нива във водосбора ще се понижават, повишения или задържане може да има в долните течения на реките в резултат на оттичане.

Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водното ниво на р. Мочурица при Воденичене ще достигне жълтия праг за предупреждение на 24.03 и ще продължи да се повишава, като на 26.03 ще достигне оранжевия праг. Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества на р. Черна в района на Смолян ще бъдат над жълтия праг на предупреждение във вечерните часове днес и утре.

- водните количества на р. Арда в района на Рудозем ще бъдат над жълтия праг на предупреждение днес във вечерните часове.

- водните количества на р. Елховска в района на Рудозем ще бъдат над жълтия праг на предупреждение довечера

- водните количества на р. Върбица в района на Златоград ще бъдат над жълтия праг на предупреждение във вечерните часове днес и утре

- водните количества на р. Узундере (ляв приток на р. Върбица) в в района на Неделино ще бъдат над жълтия праг на предупреждение в следобедните часове на 24 март

- водните количества на р. Върбица в района на Върли дол ще бъдат над жълтия праг на предупреждение в следобедните часове утре.

Западнобеломорски басейн: речните нива днес ще се понижават или ще останат без съществена промяна. Следобяд днес са възможни незначителни повишения, главно в горните части на водосбора на р. Места и р. Струма. В четвъртък повишения се очакват в целите водосбори на реките. На 25 март са възможни повишения в долното течение на реките.

Община Варна организира пролетно почистване на града

Agro.bg - Ср., 03/23/2016 - 08:42

Община Варна организира пролетно почистване на града. Акцията ще започне на 11-ти април и ще приключи на 17-ти април, като в обхвата попадат градски зони, междублокови пространства, спортни площадки, алеи и други обществени територии.

По заповед на кмета Иван Портних районните и кметските  администрации трябва да информират управителите на етажната собственост, неправителствените организации, строителните фирми, търговските вериги, пенсионерските и  спортните клубове, организаторите на детски събирания за предстоящото почистване и да ги поканят да се  включат в него.
Заповедта на кмета задължава районните и кметски администрации да обявят на официалните си сайтове периода и създадената организация за почистването, както и да информират гражданите къде се намират контейнерите за разделно  събиране на едрогабаритни , строителни и растителни отпадъци.  Те трябва да  координират работата на участниците в почистването, да  определят местата за чистене и събиране на боклука, да осигурят торби и ръкавици. Заповедта ги задължава още да се погрижат отпадъците да бъдат извозени до три дни след  събирането им.

Близо 260 млн. лева е одобрената субсидия по подмярка 4.1 от ПРСР

Agro.bg - Вт., 03/22/2016 - 17:30

577 проекта от всички разпределени за обработка заявления за подпомагане по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 вече са със сключени договори или предстои подписването им. Одобрената субсидия по тях е в размер на 256 386 878 лв., което е 87 на сто от определения със заповед на министъра на земеделието и храните бюджет за прием.

Обобщените данни сочат, че преобладаващата част от одобрените към момента проектни предложения, са насочени изцяло в сектор „Растениевъдство” – 369 или 70% от всички обработени заявления. 27 на сто (142 проекта) са в сектор „Животновъдство”, а останалите 2% ще се изпълняват едновременно в двата сектора.

Субсидията за проектите в сектор „Растениевъдство” е 113 829 892 лв., от които 12% или 13 936 767 лв. са насочени към приоритетната за подпомагане дейност с направление „Етерично-маслени и медицински култури”. Останалите 88% са безвъзмездна финансова помощ за подпомагане на дейности по производството на земеделски продукти от сектор „Плодове и зеленчуци”. 21 на сто от одобрените проекти са на стопанства в преход към биологично производство, за което бенефициентите са представили сключени договори за сертификация и контрол или са вече сертифицирани производители на биологични продукти. Финансова помощ в рамките на подмярка 4.1 ще бъде предоставена и за отглеждане на зеленчуци – оранжерийно производство.

68 544 421 лв. или 37 на сто от общия размер на одобрената субсидия са за подпомагане на земеделски производители, чиято дейност е насочена изцяло в сектор „Животновъдството”. Основната част от проектите (55 броя) са за производство на сурово краве мляко, като инвестициите са насочени към достигането на съответния стандарт в областта - технологично обновяване на съществуващи кравеферми, подобряване на сградния фонд, както и към закупуване на земеделска техника за обработка на почвата с цел добив на продукция за покриване на собствените нужди на фермите.

Финансова помощ ще бъде предоставена още за модернизиране на ферми с направление овцевъдство (за мляко и за месо) – 25 броя, птицевъдство (бройлери за угояване и за яйца) – 3 броя, говедовъдство – 2 броя, свиневъдство – 2 броя и пчеларство – 18 броя, както и за създаване на нова щраусова ферма. Одобрени са проекти и за производство на козе и биволско мляко. Част от одобрените проекти в сектор „Животновъдство” са за производство на биологични продукти, предимно за производство на био пчелен мед.

Земеделските производители, чиято дейност е насочена към смесени сектори - комбинация от растениевъдство и животновъдство, ще получат финансова подкрепа в размер на 2 345 595 лв.

Напомняме, че обработката на заявленията по подмярката продължава. Към момента се разглеждат проекти, оценени с минимум 39 точки.

АЗПБ: Да не се режат таваните на мерките по ПРСР

Agro.bg - Вт., 03/22/2016 - 17:20

Да се увеличи делът на България по ПРСР, а не да се орязват таваните на мерките от нея. Това поискаха от Асоциацията на земеделските производители в България по време на агрофорум в Пловдив. Според  техния експерт Таня Дъбнишка така би имало повече средства за по-голям брой земеделски производители.

От асоциацията казаха още, че разпределянето на субсидиите към момента се извършва без задълбочен анализ и оценка колко е устойчивo и какви инвестиции във времето води. Другото предизвикателство пред фермерите е свързано с проектите по подмярка 4.1 по отношение на напояването. Според Таня Дъбнишка, в наредбата по подмярката докато текат преговорите с Брюксел поне капковото напояване е трябвало да се включи. Дъбнишка коментира и  увеличението на точките, свързани с приоритетите в чувствителните сектори.

Автор: Светослав Пенчев

Без хранителни инциденти премина празникът „Кюстендилска пролет“

Agro.bg - Вт., 03/22/2016 - 16:24

Без хранителни инциденти премина празникът „Кюстендилска пролет“. Инспектори на Областна дирекция по безопасност на храните, град Кюстендил не са констатирали несъответствия касаещи произход на храните, етикетиране, условия на съхранение, лична хигиена и здраве на персонала, по време на извънредните проверки, във връзка с празника. Няма и подадени сигнали и жалби от потребители за нередности.

Извършени са проверки на 51 обекта, от тях 32 временни, разкрити на терени, които са специално определени за целта и 19 разположени пред регистрирани обекти. Предлаганите храни в обектите са скара от месни заготовки, дюнери, понички, палачинки, захарни изделия, памук, пуканки и царевица на пара.

Десислава Танева взе участие в Националния консултативен съвет по животновъдство във Велико Търново

Agro.bg - Вт., 03/22/2016 - 15:41

Десислава Танева участва в Националния консултативен съвет по животновъдство, който се провежда във Велико Търново.

Държавата е в готовност да отпусне финансова помощ за сектор “Животновъдство”, съобщи във Велико Търново министърът на земеделието и храните Десислава Танева. Тя припомни, че в средата на март се е провело заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Брюксел, пише dariknews.bg.

Една от обсъжданите мерки за подкрепа на сектора е отпадането на Руското ембарго и полагането на усилия за дипломатически разговори в тази насока, посочи Танева. Искането на всички страни членки за отпускане на финансов пакет за подпомогне не е било одобрено.
„Към момента няма анонсиран европейски пакет за подкрепа. Всички искахме това, но не го получихме. Това, което комисията анонсира, подлежи на дебат юни месец и ако се вземат решения, съответните регламенти ще подлежат на изменение. Това е решение, което не може да стартира веднага, но ние имаме право да дадем държавна помощ”, посочи Десислава Танева.

Тя поясни, че държавната помощ ще бъде отпусната по инструмента „de minimis”. Според земеделския министър решаването на проблемите в сектор „Животновъдство” може да стане единствено ако Европейския съюз започне да излиза от кризата. Танева бе категорична, че няма как при свободно движение на стоки, капитали и продукция, да се очаква ситуацията в България да е по-различна от тази в общността.

По нейни думи в голяма част от страните от Европейския съюз има провинции, които са блокирани заради протести на земеделски производители. „Благодаря на целия бранш за диалога, който имаме, за разбирането, ясно осъзнавайки те в каква криза са и в какво положение са”, допълни Десислава Танева.

Земеделският министър посочи, че в 13 страни от Европейския съюз ситуацията в сектор „Животновъдство” е по-зле, отколкото у нас. Тя заяви, че кризата се дължи на спада на приходите от повечето земеделски суровини. Причина за това е наложеното Руско ембарго в края на 2014 година.

Страници

Subscribe to Списание Агроном съвкупност от новини
randomness