Agro.bg

Subscribe to Agro.bg източник
RSS на последните 50 Новини
Обновен: преди 44 мин. 47 сек.

Среща на европейските дилъри на трактори Landini

Вт., 07/17/2018 - 17:37

Италианската индустриална групировка Argo Tractors, производител на универсални и специализирани трактори Landini и McCormick, събра дилърите си от Европа в няколко последователни юлски дни в централата си в гр. Фабрико, Италия, за да представи обновената си продуктова гама и готовия проект за дигитална трансформация на компанията. Инвестициите в нов CRM софтуер, нови корпоративни и дилърски уеб-сайтове, платформи за конфигуриране на продуктите, B2B и B2C електронни платформи са интегрирани в общ проект ARGO TRACTORS 4.0, допълнен и от нови полезни приложения за засилване на популярността на марките.

Landini е италиански бранд с гордо историческо наследство, който създава и произвежда широка гама високоефективни трактори с отличен прием на пазарите по целия свят. Надеждност, лесна работа, непрекъснато обновяване на технологиите и компетентен сервиз превръщат тракторите Landini в оптимално решение за всякакви универсални приложения и специализирани операции в земеделието.

Тракторите Landini се произвеждат в 5 завода в Италия в 550 модела с мощности от 30 до 225 к.с. и се изнасят в цял свят, като 33% от производството е за Европа, 15% - за пазара в Италия. За 2017 г. Argo Tractors отчита 500 млн. евро оборот, който е с 13% ръст спрямо 2016. Изминалата година бе знакова за бранда Landini с инвестициите в съвместно предприятие за производство на трактори за турския пазар, производство в Алжир за пазара в Африка и нови търговски офиси в Австралия.

Не случайно логото на марката се допълва от мотото Passion for Innovation, Страст за Иновации.

Най-новият модел специализиран трактор за професионална работа в лозови и овощни насаждения с широки междуредия Landini REX 4-120 GT, представен с успех на Агритехника 2017 се приема отлично на пазара и е финалист в конкурса Трактор на годината 2019 в раздел „Най-добър специализиран трактор“. Обновени са почти всички серии трактори Landini, които от началото на тази година са на пазара в Европа, вкл. и в България. Технологичните нововъведения за усъвършенстване на тракторите Landini се допълват от традиционното внимание към човешкия фактор и грижата за клиента като първостепенен приоритет.

В програмата бяха предвидени и динамични демонстрации и тест-драйв на пълната гама трактори Landini, в които се включиха с ентусиазъм и страст всички присъстващи дилъри, както и българските представители на Оптиком. Традиционната италианска страст към красивия дизайн, високите скорости и добрата кухня бе споделена от всички делегати по време на гостуването им в Италия.

На финала на конференцията българската делегация бе приета от Борда на директорите на Argo Tractors, начело с президента и управляващ директор Валерио Морра, който получи специален плакет от собствениците и ръководството на Оптиком ООД в чест на успешното 20-годишно партньорство и за високите постижения в производството на трактори Landini и McCormick за българския пазар. И двете страни изразиха задоволство от дългогодишното си лоялно сътрудничество и увереност, че заедно ще работят и за още по-добри постижения в бъдеще.

Наказание пробация за лицето, забило мачете в стъклото на автомобил на РДГ - Берковица

Вт., 07/17/2018 - 16:33

Приключи наказателното производство, образувано във връзка с грубото нападение на 04.01.2018 г. над горски инспектори на Регионална дирекция по горите – Берковица. 

Районен съд – Мездра одобри сключеното споразумение между обвиняемия Г.Х.П. и Районна прокуратура – Мездра, с което на виновното лице е наложено наказание ПРОБАЦИЯ със „Задължителна регистрация по настоящ адрес“ и „Задължителни срещи с пробационен служител“ за срок от 14 месеца. Вещите, послужили за извършване на престъплението и добитата дървесина са отнети в полза на Държавата. 

Наказателното производство беше образувано във връзка с извършено нападение над горски служители от група роми. При проверка на конска каруца, натоварена с дърва за огрев и движеща се по черен път в землището на с. Струпец, общ. Роман, беше забит нож тип „мачете“ в предното стъкло на служебния автомобил на РДГ – Берковица и повредени предното панорамно стъкло, арматурното табло и предна дясна колона на автомобила.

 

Заповедите на директора на БАБХ за обявяване на чумата по дребните преживни животни са законосъобразни

Вт., 07/17/2018 - 14:57

Във връзка с твърденията, че заповедите и мерките за ограничаване на огнищата с чума по дребните преживни животни са незаконни, Министерството на земеделието, храните и горите уточнява:

Заповедите на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Дамян Илиев са издадени законосъобразно,  на основание чл. 47, ал. 1 и 2, чл. 50, ал. 1, чл. 117 и чл. 126, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).

Съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗВД „Българската агенция по безопасност на храните прилага мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на някои особено опасни заразни болести, посочени в заповед на министъра на земеделието, храните и горите“. Заповедта на министъра по този член, в която са посочени тези особено опасни заразни болести, сред които е и чумата по дребните преживни животни, е №РД 09-641/06.07.2006 г.

Съгласно чл. 50, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност „Болестите по чл. 47, ал. 1, възникнали в страната, подлежат на задължително обявяване и регистрация от изпълнителния директор на БАБХ.

Съгласно ал. 2 на същия член „Мерките се налагат със заповед на изпълнителния директор на БАБХ и включват умъртвяване на животни, забрани за придвижване на хора, животни, суровини и храни от животински произход, фуражни суровини, комбинирани фуражи и др. предмети, чрез които могат да бъдат пренесени заразни причинители.“

Съгласно чл. 126, ал. 1 от ЗВД „При поява на заразна болест изпълнителният директор на БАБХ издава заповед, с която определя мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта.“

Заповедите на министъра на земеделието, храните и горите се издават на основание чл. 126, ал. 2 от ЗВД, съгласно която „При особено опасни заразни болести, включително болестите по чл. 47, ал. 1, чието разпространение може да причини значителни икономически загуби, мерките по ал. 1 се въвеждат на част от територията или на цялата територия на страната по предложение на изпълнителния директор на БАБХ със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, съгласувана с министъра на вътрешните работи.

Именно на това основание заради разрастването на огнищата с чума, и по предложение на изпълнителния директор на БАБХ е издадена Заповед №РД 09-647/16.07.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, съгласувана с министъра на вътрешните работи Валентин Радев, с която се въвеждат превантивни мерки на територията на цялата страна.

По повод твърденията, че трябва да бъде създаден Централен епизоотичен съвет, юристите са категорични, че това се налага само в случаи на заразни болести по животните, които засягат пряко здравето на човека. В случая заболяването чума по ДПЖ не е зооноза, тоест не се предава на човека и не е опасно за здравето му, но би могло да причини големи икономически загуби.

Водата в яз. „Добри дял“ е без тежки метали

Вт., 07/17/2018 - 14:22

Анализите на взетите на 5 юли т.г. от яз. „Добри дял“ водни проби и вливащото се в него дере, по сигнал за зелено оцветяване на водата в определени крайбрежни участъци, не показаха замърсяване на язовира и дерето.

Изследваните на място показатели рН, разтворен кислород и електропроводимост на водата в язовира съответстват на добро състояние на водния обект съгласно Наредба №Н-4 за характеризиране на повърхностните води. За изследваните две водни проби от вливащото се в язовира дере, получените резултати за рН съответстват на добро състояние, а резултатите за разтворен кислород и електропроводимост – на умерено състояние на водния обект.

Резултатите от изпитванията на пробите за съдържание на металите: арсен, олово, хром (шествалентен), хром (общ), никел, цинк, кадмий и мед, са по-ниски от допустимите стойности, регламентирани в Приложение № 7 към чл.12, ал.4 на Наредба № Н-4 за характеризиране на повърхностните води и Приложение №2 към чл.2, ал.1  на Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители.

Наблюдаваното зелено оцветяване на водата в определени крайбрежни участъци на яз. „Добри дял“ вероятно се дължи на повишено съдържание на фитопланктон, което се потвърждава от измереното в лабораторни условия високо съдържание на хлорофил и измерената висока температура на водата в язовира 27,2 оС.

Допълнителен ефект за интензифициране на развитието на фитопланктона в язовира е и вкарването на вещества и органика с храната на отглежданите риби от ползвателя на язовира.

На малините е посветено изданието на фермерския фестивал утре

Вт., 07/17/2018 - 13:33

На дъхави и  сочни малини от Самоковско е посветено изданието на Фермерския ни фестивал на 18 юли. Очаква ви  специална дегустация в 12 часа, за да видите какви магии можете да си направите с пресни малини. И разбира се, да опитате, да си запишете оригинални рецепти и да си тръгнете с малини, производство на младия Александър Нанов. Не закъснявайте, добрата стока  свършва бързо.

Специален гост ще е Александър Нанов. Сашо е работил десетина години в Гърция, повечето време барман на Санторини. Макар и добре платен, зарязал обаче гурбетчийството и се върнал в родния Самоков, за да се захване с отглеждането на био малини. Хвърлил е огромен труд: земята, която наел, била обрасла и той с дни и седмици разчиствал терена, за да засади малиновите храсти. Сашо гледа български сортове малини, които имат дълъг сезон. Зреят до първата слана, обяснява Сашо и усмивката не слиза от лицето му. Ценителите на малините вече го познават: идват при него в къщата му в Самоков, която е на пътя към Мальовица. Има опашка на щанда му на Седмичния фермерски пазар „От нашата ферма – с любов за вас!“ пред Министерството на земеделието в София.

Фестивалът „От нашата ферма – с любов за вас!“ се организира всяка сряда от 10:30  до 18:30 часа пред Министерството на земеделието.

Фестивалът предлага разнообразни фермерски и занаятчийски храни на малки производители от страната: краве, овче, биволско и козе сирене и кисело мляко, кашкавал, мед и пчелни продукти, сладка и  сиропи, яйца, прясно месо, занаятчийски хляб, ядки, печена тиква и тиквени семки, био вино, био оцет, био чай, био гъби шийтаке, сезонни плодове и зеленчуци, пресни и сушени билки и подправки, козметика, цветя… Редовно гостуват производители на сувенири и бижута.

Запазена марка на Фестивала са демонстрациите и дегустациите на фермерски храни и рецепти.

Проектът Фестивал „От нашата ферма – с любов за вас!“ се организира от Фондацията за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА в партньорство с Район „Красно село“ и Сдружение  „За Земята“ , както и с финансовата подкрепа на Програма Европа – 2018 на Столична община.

Всички фермери и производители са регистрирани по наредбите 3 и 26 на Министерството на земеделието, храните и горите  или по Закона за храните. Много от тях в районите от Натура 2000  в Западна и Централна Стара планина са подкрепени от проекта „За Балкана и хората“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Министър Порожанов и представители на браншовите организации ще дадат пресконференция

Вт., 07/17/2018 - 12:14

Днес, 17 юли, ще се проведе заседание на Консултативния съвет по животновъдство. След края му ще бъде проведена пресконференция, от около 17 часа, в сградата на Министерството на земеделието, храните и горите. В нея ще участват министър Румен Порожанов и представители на браншовите организации.

Семинар за оценка на мерките за управление на риболова на калкан в Черно море и седмо заседание на Работна група за Черно море (WGBS)

Вт., 07/17/2018 - 11:21

Срещата се проведе от 10 до 13 юли в Бургас, като участие взеха представители от Секретариата на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (ГКРСМ), представители от Европейската комисия, Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“, учени и експерти от всички черноморски държави.

На семинара се разгледаха модели за оценка на запасите, както и симулационен модел за тестване на потенциалните ефекти от сценарии за алтернативно управление с цел определяне на модел за постигане на максимален устойчив улов до 2020 г. Обсъдени бяха въпроси относно събирането на данни, включително методологии за събирането на данни (наблюдение на улова, оценка на ННН риболова) и качеството на данните. Направен бе анализ на състоянието на запасите в Черно море както и на мерките за управление на калкана и акулата. На срещата се разгледаха и въпроси свързани с устойчивото развитие на дребномащабния и любителския риболов.

Изборът на ново бюро на Работната група за Черно море беше отложен за следващата среща на групата, която ще се проведе в Турция.

Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

Вт., 07/17/2018 - 10:32

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН).

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в по-голяма част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани колебания от -18 см до +26 см на р. Русенски Лом. Регистрираните колебания в останалата част на басейна са от -17 до +7 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Искър и р. Вит са над праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения в басейна са от -4 см до +4 см. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения e регистриранo повишение на р. Ропотамо при с. Веселие с до +40 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие, водните нива на реките в басейна са се понижили. По-значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в горното течение на р. Марица (-61 см до +37 см) и на р. Въча при гр. Девин (-77 см до +74 см). Регистрираните колебания на водните нива в останалата част от басейна са от -27 см до +25 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -10 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества в горното течение на р. Струма са над праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 17.07 и на 18.07, в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на водните нива на реките, главно в планинските части от водосборите на основните реки. На 19.07 речните нива в басейна ще се понижават, незначителни повишения ще има само в планинските части от водосборите на р. Лом, р. Огоста и р. Русенски Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водни количества на 17 и 18.07.2018 г. над средномногогодишните стойности. Днес следобедните и вечерните часовe ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите: над. яз. Панчарево, р. Лесновска, р. Владайска, р. Банкенска, р. Искрецка, р. Батулийска, р. Искрецка и р. Малък Искър. На 17, 18 и 19.07 ще има повишение на водните нива в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водни количества за 17, 18 и 19.07.2018 г. около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 17.07 и 18.07, в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на водните нива в планинските части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 17, 18, 19 и 20.07.2018 г. около и над средномногогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като са възможни незначителни повишения на речните нива на Южночерноморските реки. На 18 и на 19.07, вследствие на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива на реките северно от гр. Бургас на 18.07, а на 19.07 в целия басейн. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на водните нива на реките в горното течение на р. Тунджа (над яз. Жребчево), в Старопланинските и Родопските притоци на р. Марица и в горното течение на р. Арда (над яз. Кърджали). На 18 и 19.07 в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения в Родопските притоци на р. Марица и в горното течение на р. Арда (над яз. Кърджали).

Системи за ранно предупреждение:

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

 • Водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

 • Водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес в обедните и следобедни часове, вследствие на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива в Рилските и Пиринските притоци на р. Места и във водосбора на р. Струма (по основната река над яз. Студена и в притоците ѝ р. Арката, р. Елешница, р. Рилска, р. Благоевградска Бистрица и р. Струмешница. На 18 и 19.07 отново в следобедните и вечерни часове са възможни краткотрайни повишения, главно в Рилските и Пиринските притоци на р. Места и р. Струма.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 17 юли 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 16.07.2018 г. е 5 213,6 млн. м3 и представлява 80,3% от сумата на общите им обеми, което с 0,2% по-малко от сумата на общите им обеми отчетени на 13.06.2018 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

 • питейно-битово водоснабдяване – 89,8% от общия им обем;
 • напояване – 64,6% от общия им обем;
 • енергетика – 90,7% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

 1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 474,839 млн. м3, което е 95,46% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ 355,839 млн. м3, което е 91,77% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 140,674 млн. м3, което 89,77% от общия му обем.

 1. 2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ 80,442 млн. м3, което е 56,56% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 232,200 млн. м3, което е 58,05% от общия му обем.

Извънреден съвет е свикан в Народното събрание по повод чумата по животните

Вт., 07/17/2018 - 10:13

Председателят на парламента Цвета Караянчева свика извънредно заседание на Председателския съвет на Народното събрание, съобщава bnt.bg. Ръководствата на всички парламентарни групи ще бъдат информирани във връзка със случаите на чума по животните в страната, евтаназията на цели стада и ескалиралото напрежение сред животновъдите.

Заседанието се свиква по молба на Оперативния щаб, който координира борбата с чумата по животните. След обяд Агенцията по храните дава извънредна пресконференция.

Черни щъркели се излюпиха в Национален парк „Централен Балкан“

Вт., 07/17/2018 - 10:02

Четири черни щъркелчета се излюпиха в Национален парк „Централен Балкан“. Гнездото се намира в типичното за вида местообитание – по скали, близо да речно ждрело в южната част на Парка. Малчуганите са енергични, с добър апетит и вече се доближават до ръста на родителите. Според народните поверия, черният щъркел има магически способности и там където се засели, носи късмет, здраве и благоденствие.

Черният щъркел (Ciconia nigra) е вид с висок природозащитен статус. Той е под закрилата на Закона за биологичното разнообразие като вид, защитен в територията на страната, в Червената книга на България е с категория „уязвим“, включен е в двете Европейски директиви – за опазване на местообитанията и за птиците.

Приключи предварителният ранкинг по подмярка 6.1 от ПРСР 2014-2020

Вт., 07/17/2018 - 09:44

Приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Проектите бяха разгледани в едномесечен срок след приключване на приема в „ИСУН 2020“ по обявената Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. Резултатите от работата на оценителната комисия за извършване на предварителния ранкинг от 18.06.2018 г. са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

Всеки кандидат по подмярка 6.1 може да провери заявените и присъдени след предварителната проверка точки по критериите за подбор. При предварителната оценка ДФ „Земеделие” – РА се е придържала стриктно към утвърдените насоки за кандидатстване на Министерство на земеделието, храните и горите, в качеството на Управляващ орган на ПРСР 2014 – 2020 година.

Кандидатите, чиито проектни предложения са получили по-малък брой точки от заявените по горепосочената процедура, могат да подадат писмени възражения по реда на чл.9в от Закона за подпомагане на земеделските производители в 14–дневен срок от публикуване на настоящия списък. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата през ИСУН по подмярка 6.1 е 22 000 000 евро.

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро.

Новите моменти в процедурата през ИСУН при разглеждане на проектните предложения включват:

• предварителната им оценка и класиране, с възможност за подаване на възражение срещу оценката от страна на бенефициентите;

• следва оценка за административно съответствие и допустимост на разходите, която приключва с оценителен доклад (също подлежащ на обжалване пред Управляващия орган);

 • техническа и финансова оценка; 

 • издаване на оценителен доклад.

Общо 527 проекта са подадени през ИСУН по подмярка 7.2. от ПРСР 2014 – 2020 г.

Пон., 07/16/2018 - 21:21

Днес 16 юли в 17:30 ч. приключи и последният прием на заявленията за подпомагане за „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

В периода на прием от 08.03.2018 до 16.07.2018 в ИСУН бяха подадени общо 527 общински проекта на обща стойност над 371 млн. лв, както следва:

Приключили роцедури в ИСУН по подмерки Постъпили проекти Обща стойност на заявената субсидия 1 Процедура № BG06RDNP001-7.001 „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ 153 174 157 043,53 лв. 2 Процедура № BG06RDNP001-7.002 „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия“ 41 34 512 007,25 лв. 3 Процедура № BG06RDNP001-7.004 „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“  24 20 271 951,59 лв. 4 Процедура № BG06RDNP001-7.005 „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура, и която включва основно или средно училище финансирано чрез бюджета на общината“ 15 7 138 160,03 лв. 5 Процедура № BG06RDNP001-7.006 „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“  134 97 754 980,63 лв. 6 Процедура № BG06RDNP001-7.007 „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ 109 10 281 324,44 лв. 7 Процедура № BG06RDNP001-7.008 „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ 51  26 915 535,45 лв.

Съгласно указанията за прием на проектите, когато размерът на заявената безвъзмездна финансова помощ на всички подадени проектни предложения за съответната процедура надхвърля разполагаемия бюджет, се извършва тяхната предварителна оценка (ранкиране).

В едномесечен срок след приключване периода на прием, оценителна комисия класира проектните предложения по критериите, посочени в „Критерии и методика за оценка на проектните предложения“. Списъкът с предварителния ранкинг се публикува на интернет страницата на ДФЗ-РА. В 14 дневен срок след обявяването му и в случай на несъгласие, кандидатите могат да подадат възражение до ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г.

В случай на получени възражения относно класирането и получените оценки по проектите, комисия ще разгледа възраженията и ще се произнесе в срок до 60 дни от подаването на всяко възражение.

Окончателното класиране за всяка процедура ще се публикува на интернет страницата на ДФЗ-РА в едномесечен срок от приключване с разглеждането на последното възражение по извършеното предварително класиране на проектите.

Съветът на Европа поднови Европейската диплома на „Централен Балкан“

Пон., 07/16/2018 - 17:47

Комитетът на министрите към Съвета на Европа поднови Европейската диплома за защитени територии на Национален парк „Централен Балкан“ за още десет години. Решението е от 4 юли т. г., когато Комитетът на министрите приема Резолюция CM/ ResDip (2018) 9, с която подновява европейската диплома за защитените територии, предоставена на Националния парк „Централен Балкан" до 21 октомври 2028 г.

В документа се подчертава, че при изготвянето му са взети предвид резолюцията за учредяване на европейска диплома за  защитени ландшафти, резервати и природни дадености, резолюцията от 2009 г. за присъждане на европейска диплома на НП „Централен Балкан“, както и изготвения доклад в резултат на проведената през 2017 г. оценителна мисия в Парка на независимия експерт Пиер Галан, представен на 21 и 22 февруари 2018 г. на заседанието на Групата от специалисти към Европейската диплома за защитените територии.

Национален парк „Централен Балкан“ бе удостоен с престижната диплома на 21 октомври 2009 г. и досега остава единственият български парк, носител на авторитетната награда. Притежаването на Европейска диплома предполага поддържането на изключителен европейски интерес, продължаване на добро управление и ежегодно докладване и даване на подходяща публична видимост на Европейската диплома.

Лебозол България - основен спонсор на конния турнир за Купа Студенец

Пон., 07/16/2018 - 17:07

Пред пълните трибуни на модерната конна база край плевенското село Садовец начало на състезанието по прескачане на препятствия за Купа Студенец даде вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Генерален спонсор на събитието беше фирма Лебозол България. Домакин на събитието беше Клуб по конен спорт „Студенец“  и фамилия Дилчеви, крупни земеделски производители, с които фирма Лебозол е в тясно сътрудничество.

Започна изплащането на обезщетенията за фермерите, засегнати от чума по дребните преживни животни в селата Воден и Кости

Пон., 07/16/2018 - 16:39

От днес (16 юли) Българската агенция по безопасност на храните започна изплащането на обезщетенията на фермерите, чиито овце и кози бяха евтаназирани заради огнищата на чума по дребните преживни животни в селата Воден и Кости. Още днес са наредени 304 817 лева. В съответствие с нормативната уредба, обезщетението е изчислено на килограм тегло, като стойността му е не по-малко от 190 лева за един брой коза или овца. За животните под селекционен контрол стойността е не по-малко от 250 лева за един брой коза или овца. За село Кости са наредени обезщетения за 474 животни в 6 ферми, а във Воден 1056 животни за 20 ферми. Парите на регистрираните земеделски производители ще бъдат налични по банковите им сметки най-късно утре - на 17 юли. На същата дата останалите стопани ще могат да получат компенсациите си в брой в кметствата на населените места. Предстои разплащането по протоколите за евтаназираните животни от останалите засегнати населени места от община Болярово.

Със средно 3,4 процента са поскъпнали храните в Германия в рамките на година

Пон., 07/16/2018 - 16:03

Със средно 3,4 процента са поскъпнали храните в Германия в рамките на година. Подобни бяха цифрите и за месеците април и май, сочат данните на Федералната статистика. Така храните, напитките и тютюневите изделия за пореден път изпреварват всички останали стоки и услуги, при които увеличението на цените е с 2,1 на сто.

Един от основните двигатели на поскъпването са енергоносителите, чиято цена за последните 12 месеца е нараснала с 6,4 процента. При храните най-драстично са скочили цените за растителните и животинските мазнини – плюс 14,4 на сто. Най-голям е скокът при кравето масло, поскъпнало с 26 процента спрямо юни 2017-та. Потребителите са плащали повече и за останалите млечни продукти. Като цяло тази група стоки, включително и яйцата, бележи ръст от 4,8 на сто.

При плодовете статистиката показва поскъпване с около 7,2 процента, най-силно изразено при ябълките – плюс 28,5 на сто. Този юни зеленчуците струват близо 3 процента повече, като най-голям скок се отчита при краставиците и пипера – съответно с 32 и 18 процента. Поевтиняване с 6,5 на сто има при картофите и зелето.

Месото и рибните продукти се продават с 2,5 процента по-скъпо, отколкото преди година. Хлебните изделия са с процент и половина нагоре, а захарта и сладкарските изделия – с половин процент.

Три допълнителни мерки за сигурност се въвеждат във връзка с чумата по животните

Пон., 07/16/2018 - 15:05

Оперативният щаб въвежда три спешни мерки за борба с чумата по животните. Това обяви пред медиите вътрешният министър Валентин Радев след първото заседание на щаба, в който влизат ръководството на МВР, на Агенцията по безопасност на храните и министърът на земеделието и храните Румен Порожанов, съобщава bnt.bg.

Първата мярка е в 10-километровата зона, при местата, където има зараза в Странджа, да се отменят обществени прояви с голямо струпване на хора.

Втората е да се засилят проверките за пренос на храни по ГКПП-тата и проверките на автомобилите.

Третата мярка е насочена към министерство на регионалното развитие и пътната агенция, които да почистват ежедневно местата в 10-километровата зона преди граничен контрол, като от щаба не уточниха за кои места става дума.

Опростяването на ОСП е централната тема на първия Аграрен съвет под австрийското европредседателство

Пон., 07/16/2018 - 13:35

Опростяването на Общата селскостопанска политика е централната тема на първия Аграрен съвет под австрийското европредседателство. На второ място Виена поставя субсидиарността.

На заседанието на земеделските министри от Европейския съюз в Брюксел ще продължат и дискусиите относно реформата на аграрната политика. На първо място Австрия поставя въпроса дали предложенията на Европейската комисия са в състояние достатъчно да опростят ОСП. В случай, че ресорните министри не са съгласни, Виена очаква от тях примери за алтернативни мерки, както и идеи как допълнителните правомощия на националните правителства могат да облекчат администрацията на аграрната политика.

Под точка "разни" в дневния ред е записано искането на Полша за извънредни помощи за земеделските стопани, засегнати от необичайната суша това лято. Министрите от Балтийските страни, Дания и Швеция са внесли предложение, според коетосубсидии трябва да се изплащат само при условие, че стопаните реализират мерки за опазване на околната среда.

ЗАПОЧВАТ ЛЕТНИТЕ ПОЛЕВИ ДЕМОНСТРАЦИИ НА БУЛАГРО МАШИНИ

Пон., 07/16/2018 - 12:33

Ето ги и точните локации и дати:

 • 24.07.2018 г. – с. Коньово, общ. Нова Загора
 • 26.07.2018 г. – с. Неофит Рилски, общ. Ветрино
 • 27.07.2018 г. – гр. Генерал Тошево, обл. Добрич
 • 01.08.2018 г. – с. Батак, общ. Павликени
 • 07.08.2018 г. – с. Вълчитрън, общ. Пордим
 • 08.08.2018 г. – с. Бутан, общ. Козлодуй
 • 09.08.2018 г. – с. Равно Поле, общ. Елин Пелин

Верни на убеждението си, че най-добрият начин да прецениш качествата на една селскостопанска машина, е да я видиш как работи на полето, от Булагро Машини отново са подготвили серия от атрактивни демонстрации в цялата страна.

Акцентът на събитията ще бъдат есенните операции, извършени с техника на австрийския концерн PÖTTINGER. Фермерите ще видят навесни и полунавесни плугове SERVO с нарезни или цели дъски, култиватори SYNKRO, дискови брани TERRADISC, механични сеялки VITASEM и мулчиращи сеялки TERRASEM. Друг висококачествен бранд - BADALINI – също ще докаже силата си с продълбочители с хидравлично регулиране на дълбочината с дискова секция HERCULES MEGA.

Един от лидерите на пазара на пръскаща техника – датската компания HARDI, ще присъства на демонстрациите със своите прикачни пръскачки RANGER, NAVIGATOR и COMMANDER (оборудвана с патентованата TWIN система на HARDI за пръскане с въздушна асистенция), както и флагмана - самоходната пръскачка ALPHA EVO.

По време на мероприятията ще бъдат презентирани и новите модели от серия М на датските тороразпръскващи машини BOGBALLE, австрийските култиватори EINBÖCK и немските телескопични товарачи SCHÄFFER LADER.

Интересни предложения за есенната кампания са подготвили и специалистите от Булагро АД – високодобивния зимен хибрид рапица Мазари, както и семена житни, производство БУЛАГРО ЗЕМЯ - пшеница Состен, Софру, Авеню, Анапурна, ечемик Занзибар и Жуп, тритикале Трисмарт. И още – разнообразие от комбинирани и фосфорни торове за предсеитбено приложение на страхотни цени и с гъвкави условия на доставка и плащане; биостимулатори за кореновата система, обеззаразители, растежни регулатори и много други.

Цялостни решения за успешно извеждане на есенната кампания и много положителни емоции – това обещават от БУЛАГРО на всички, които ще станат част от грандиозното лятно турне!

 

Търговията с аграрни продукти и храни между ЕС и Великобритания ще се извършва без гранични проверки и мита

Пон., 07/16/2018 - 11:41

Търговията с аграрни продукти и храни между Европейския съюз и Великобритания ще се извършва без гранични проверки и мита. Това е едно от най-новите предложения на правителството на Тереза Мей за бъдещите отношения между Острова и Съюза.

Цената, която Великобритания ще трябва да плати, е висока. В бъдеще Обединеното кралство ще трябва да се подчинява на правила, на които не може да влияе, както и да спазва всички европейски норми за качество при храните, растенията и животните. Това включва и отказа от генно-модифицирани организми, хормони за растеж в животновъдството и други.

В същото време аграрната търговия между Великобритания и Съединените щати ще бъде значително ограничена, каквато е и сега между Америка и Европейския съюз. Стокообменът между двете Ирландии ще бъде изцяло либерализиран, а между Острова и Континента ще остане без мита и гранични контроли.

Излизането от Европейския съюз и Общата селскостопанска политика няма да се отрази негативно на търговията с храни, смята Лондон. Правителството на Мей посочва, че фермерите ще получават субсидии от британския бюджет, като на първо място тези помощи ще са насочени към запазването на конкурентоспособността.

Ограничения ще има обаче при услугите и работната ръка. След 2019 година на Острова ще са добре дошли само студенти и добре образовани млади специалисти. Тази тема е конфликтна, тъй като Брюксел настоява за свободното движение на стоки, услуги и хора.

Страници

randomness