Agro.bg

Subscribe to Agro.bg източник
RSS на последните 50 Новини
Обновен: преди 17 мин. 37 сек.

Срещи на АСЖБ в Добричко и Силистренско

преди 6 часа 1 мин.

Като средно добър определиха добива на пшеница от 500-550 кг от декар, учените от Добруджанския земеделски институт и земеделски производители от района на среща с представители на Асоциацията на селскостопанските журналисти в България, организирана от тях. Поради стресовете на природата добивът е с около 20-25 % по нисък в сравнение с миналата година. Учените  обаче поставиха остро проблема за съхраняване на качествените български сортове, които не дават по-лоши добиви, както и за нуждата от почвена стратегия в района."Не може при 10 милиона дка пшеница да има само един милион, които да са от качествена група  А1 В1  група и  да очакваме да добием 50% качествена пшеница", обобщи проф. Иван Киряков от Земеделския институт в Генерал Тошево. И го допълни  като причина за очакваното поскъпване на хляба. Колегите му  отчетоха някои груби грешки на производители като 80-100 кг амониева селитра в рамките на един вегетационен период. Изводът е да щадим почвения си ресурс, особено в щедро надарена земя, каквато е Добруджа. Истинска демонстрация за това бе най-голямата кооперация в района, в с. Професор Иширково, край Силистра. Тя осигурява 160 работни места и единствената със собствен синдикат. В 2000 декара от общо 30 000, с типични зърнено-житни култури, кооператорите отглеждат кайсиеви, черешови и  прасковени градини, кориандър, резене и гледат пчели.

Върхът в нетрадиционните демонстрации бе успешния добив на шафран в полетата на Фатме край с. Дулово. Годината е четвърта, най-доходна при шафрана, за  да се оправдае инвестицията. И то се случва, изплува от  шафрановото си море младата жена.

Гроздето, смокините, пъпешите и кайсиите край Двореца в Балчик, смесени с мед, се оказаха подходящи за нетрадиционен вкус на виното в избата край Двореца. А младата винопроизводителка Ана Колева - експериментатор с женския вкус към виното.    

А Дунавския залез на Силистренското село с. Ветрен зареди журналистите - да дочакат рибарите на село Ветрен, край резервата Сребърна, от поредния улов. Оказа се не толкова богат. Но пък натежал от надежди - да се развие туризма и да задейства проекта на Сдружението им за рибена борса.

Гледайте още за даровете на Добруджа в предаването Говори България, тази неделя от 18:00 часа.

Автор: Ваня Манолова

Три природни парка получават 1,5 млн. лв. по Оперативна програма „Околна среда“

преди 6 часа 41 мин.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договори за подобряване, поддържане и възстановяване на типове природни местообитания и видове в природни паркове „Витоша“, „Рилски манастир“ и „Врачански Балкан“. Средствата по проектите за трите природни парка, осигурени от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.), са близо 1,5 млн. лв. Министър Димов подписа и договор за изграждане на компостираща инсталация за общините Чипровци и Георги Дамяново, който ще се финансира с 2,5 млн. лв. по ОПОС.

С изпълнението на проекта за Природен парк „Витоша“ ще се подобри природозащитното състояние на торфищни комплекси чрез подобряване на водния режим и изграждане на специализирана инфраструктура за намаляване на антропогенния натиск. В обхвата на проекта е подобряване състоянието на букови гори от типа „Asperulo-Fagetum“ и смесени гори от типа „Tilio-Acerion“ чрез ограничаване на ерозионни процеси и антропогенния натиск в района на Боянския водопад. В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат подкрепени 7 вида и 3 местообитания с цел поддържане/възстановяване на благоприятния природозащитен статус.

Проектът за Природен парк „Рилски манастир“ предвижда мерки за подобряване на местообитание „Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс“ и състоянието на животински видове с цел увеличаване на техните популации. Ще бъде изградена площадка за подхранване на хищните птици, с което ще се предотврати евентуално отравяне на видовете скален орел, черен лешояд и кръстат орел. В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат подкрепени 3 вида и едно местообитание с цел поддържане/възстановяване на благоприятния природозащитен статус.

Природен парк „Врачански Балкан“ ще изпълнява дейности за подобряване природозащитното състояние на типове природни местообитания и видове от мрежата „Натура 2000“. Проектът предвижда мерки за увеличаване популацията на 3 вида птици: Белоглав лешояд (Gyps fulvus), Египетски лешояд (Neophron percnopterus) и Планински кеклик (Alectoris graeca graeca), предмет на опазване в границите на защитена зона за птиците. В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат подкрепени 7 вида и 8 местообитания с цел поддържане/възстановяване на благоприятния природозащитен статус.

Договорът за общините Чипровци и Георги Дамяново е за изграждане на съоръжение за преработка на разделно събрани зелени и/или биoразградими отпадъци, образувани на територията на двете общини. Инсталацията е с капацитет 2130 т годишно и ще обслужва 5500 жители. Общият размер на инвестицията е над 3,4 млн. лв. По ОПОС 2014-2020 г. се осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 2,5 млн. лв. Срокът за изпълнение на проекта е 19 месеца. С днешното подписване договорите по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. стават 24 на брой,  на обща стойност на безвъзмездната помощ 209,2 млн. лв.

Активните жени могат да бъдат мотор за възраждането на селските райони

преди 7 часа 5 мин.

„Активните жени в селата могат да бъдат мотор за възраждането на селските райони.” Това заяви  председателят на ПП Обединени земеделци Петя Ставрева пред участниците в Международна конференция на жените в Лисабон.

Тя се проведе в навечерието на Международния ден на жените от селските райони. Форумът бе под надслов: „Жените изграждат активно общество”. В него участваха жени от държави от различни континенти, от европейски и международни институции и организации, сред които Европейската комисия, Световната банка и Обединените нации.

Петя Ставрева говори за проблемите и предизвикателствата пред жените от селските райони в България. Тя също така акцентира и на необходимите промени за начина на подпомагане на развитието на малките населени места в бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г.

Ставрева представи свое изследване за положението на жените в малките населени места в България. То е изготвено на базата на интервюта с жени от различни възрастови групи и от различни региони на страната.  Изследването е публикувано в международно издание за аграрна политика, което бе представено по време на конференцията в португалската столица.

Основните трудности за жените в селските райони остават безработицата, ниското заплащане, липсата на постоянна работа, недостатъчно развита инфраструктура, ограничени възможности за здравни грижи  и за качествено образование в селата. Обезлюдяването, миграцията на младите жени и трудният достъп до европейски програми за реализиране на проекти в селата са други проблеми, които стоят на дневен ред. Не на последно място допитването отчита и липсата на достатъчно културни събития за жителите на малките населени места.

Жените от различни възрастови групи имат сходни очаквания за необходими промени в политиката за развитието на селските райони. Те настояват за повече инвестиции в малките населени места, чрез които да бъдат разкрити нови работни места. За тях е важно да има специфична европейска програма, която да финансира само дейности в селата.

Европа се движи на няколко скорости. Селските райони на стария континент изостават в сравнение с градовете по отношение на възможности за професионална реализация, образование и инфраструктура, подчерта в изказването си пред форума Петя Ставрева. В същото време малките населени места имат голям потенциал за развитие като алтернатива на живота под стрес, замърсяването и трафика в градовете. Бъдещата политика за селските райони на европейско и национално ниво трябва да подкрепи по-ефективно развитието на алтернативни дейности в селата, сред които са селският туризъм и възраждането на традиционните фестивали и занаятите, подчерта Петя Ставрева.

Според нея е време за устойчиво развитие на малките населени места с видими резултати.

 

Производителите и преработвателите на захар в ЕС поискаха помощ от политиците

преди 7 часа 34 мин.

Производителите и преработвателите на захар в Европейския съюз поискаха помощ от политиците, за да се прекрати изкривяването на пазара от извъневропейски играчи. В отворено писмо до Европейската комисия, Европарламента и националните правителства се посочват практиките на властите в Тайланд, Индия и Пакистан.

Свръхпроизводството в тези държави води до драстичното падане на цените, смятат от Европейското сдружение на захарната индустрия. В публикуваното в Брюксел писмо се казва, че изявленията на Европейската комисия, според които производителите и преработвателите на Стария континент са единствените виновни за сегашните проблеми, свидетелстват за "тотално непознаване" на ситуацията. Като основен виновник за понижението на цената на захарта се посочва Тайланд. Властите в страната плащат големи средства за разширяването на производството.

Със своите държавни помощи за износа Индия и Пакистан наливат допълнително масло в огъня, пишат от Сдружението. В момента цената на захарта е на най-ниското си ниво от 12 години насам, което води до големи загуби както за производителите на захарно цвекло, така и за преработвателите.

Държавата ще поеме половината от инвестицията за изграждане на мобилни мандри и кланици

преди 8 часа 7 мин.

Държавата ще поеме половината от инвестицията за изграждане на мобилни мандри и кланици. До дни ще бъде изпратена нотификация в Европейската комисия, заяви земеделският министър Румен Порожанов при откриването на животновъдно изложение в Раковски. Целта е да се подпомогнат малки и средни фермери и организации на производителите в преработването и реализирането на продукцията.

Ще има таван на инвестицията, предстои той да се уточни. Порожанов заяви, че ще се търси оптимален вариант. По думите му кланицата ще бъде по-скъпа от мини мандрата и не всеки има икономически смисъл да я прави, затова е по-добре помощта да отива за организации на производители. Върху това са били фокусирани и разговорите в Съвета по животновъдство.

Подробности очаквайте в новините на телевизия Агро ТВ...

Автор: Мирела Спасова

БАБХ организира семинар на тема „Планове за спешни действия, биосигурност и контрол срещу африканска чума по свинете”

преди 8 часа 56 мин.

Във връзка с епизоотичната обстановка в страната относно заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) и обществената значимост на този въпрос, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) организира семинар на тема „Планове за спешни действия, биосигурност и контрол срещу Африканска чума по свинете”, който ще се проведе на 16 октомври, вторник, от 10.00 ч. в София.

По темата „Положението с Африканската чума по свинете в България” ще говорят експерти от БАБХ. Специален гост-лектор на семинара ще бъде д-р Стен Мортенсен, началник на отдел здравеопазване на животните към Служба по здравеопазване на животните и безопасност на храните в Дания. Той ще изнесе лекции за разпространението на Африканската чума по свинете в Европа, за стратегиите и мерките за контрол по отношение на АЧС на ниво ЕС, както и как се споделят отговорностите в случай на АЧС в Дания. Във форума ще се включат още представители на Асоциацията на свиневъдите, Асоциацията на индустриалното свиневъдство, свиневъди и развъдчици от свиневъдния сектор в България.

Целта на семинара е да се повиши информираността на представителите на свиневъдния сектор в страната и обществеността по отношение на болестта Африканска чума по свинете, епизоотичната обстановка в България и Европа, мерките за преодоляването и недопускането ѝ, биосигурността в свиневъдните обекти, стратегиите за превенция и справяне със заболяването, осъществяването на контрол и практиките в подобни случаи в други страни членки на ЕС.

Около 157 милиона тона мляко ще доставят европейските фермери тази година на млекопреработвателните компании

преди 9 часа 22 мин.

Около 157 милиона тона мляко ще доставят европейските фермери тази година на млекопреработвателните компании. Това се казва в най-новата краткосрочна прогноза на Европейската комисия. През юни анализаторите в Брюксел предполагаха ръст от малко над 1 процент спрямо 2017-та. Сега увеличението се очаква да достигне 0,8 на сто.

Причина за по-песимистичната прогноза е горещото и сухо лято, което доведе до недостиг на фуражи за животните в много страни от Европейския съюз. В резултат редица стопани предадоха голям брой млечни крави и юници в кланиците.

Изчисленията на Комисията показват, че за периода от януари до юли тази година доставките на мляко са били с 1,7 процента по-големи от тези през 2017-та. За оставащите до края на годината месеци се очаква обаче спад от 0,3 процента спрямо същия период на миналата година. Увеличение на млеконадоя със средно 2 до 3 на сто ще има в Германия, Белгия, Италия, Испания и Полша. Значително по-малки ще са доставките в Ирландия, заради сушата, както и в Холандия, където има нови предписания за намаляването на фосфатите. За 2019 година се очаква ръст на млеконадоя с около 1 процент.

Лятното преброяване на добитъка в 13-те държави, обединяващи 90 процента от млечните крави в Европейския съюз, показа, че поголовието на животните е намаляло с 0,1 процента до 20 милиона и 780 хиляди.

З,7 млн. € са предвидени за проекти, свързани със социални грижи за възрастни хора и малки деца в селските райони

преди 10 часа 28 мин.

Общият бюджет, с който ще бъдат финансирани проектите за инвестиции в неземеделски дейности, е €35 млн. 20 на сто от тези средства, левовата равностойност на €7 млн., са предвидени за създаване на социални домове за настаняване на възрастни хора и отваряне на заведения за дневни грижи за малки деца. Максималният размер на допустимите разходи за един проект е €600 хил. Проектите трябва да се изпълняват на територията на селски район. Допустими за подпомагане са земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Бонус за проекти на тютюнопроизводители

Повече точки ще има за проектите на кандидатите с опит или образование в сектора, за който кандидатстват, както и за тези, които са осъществявали дейност най-малко три години преди кандидатстване. Още три точки ще получи проект, реализиран в областите Видин, Ловеч, Монтана, Плевен, Разград и Силистра, а 2 т. носят предложения, които ще се изпълняват във Враца, Велико Търново, Габрово и Русе. Оценителите ще поощряват и проекти, чиито акцент е развитието на „зелена икономика“ и иновации. 3 т. отгоре са предвидени за проекти на тютюнопроизводители.

Най-много точки за лекари, стоматолози и нови работни места

Най-високо оценяване – с 30 точки,  е предвидено за проекти, в чието изпълнение участват общопрактикуващи доктори, лекари специалисти, стоматолози, както и при търговия на дребно с лекарства, социални грижи за възрастни хора и малки деца. Присъждат се точки и при мобилни обекти и/или мобилни средства, свързани с изпълнение на дейностите. До 20 т. получават проекти, насочени към създаване или развитие на други услуги. С до 30 точки се оценяват и проекти, създаващи нови работни места.

С 1.5% са се увеличили цените на хранителните стоки през септември спрямо предходния месец

преди 10 часа 56 мин.

По данни на НСИ индексът на потребителските цени за септември 2018 г. спрямо август 2018 г. е 100.3%, т.е. месечната инфлация е 0.3%. Инфлацията от началото на годината (септември 2018 г. спрямо декември 2017 г.) е 2.1%, а годишната инфлация за септември 2018 г. спрямо септември 2017 г. е 3.6%. Средногодишната инфлация за периода октомври 2017 - септември 2018 г. спрямо периода октомври 2016 - септември 2017 г. е 2.7%.

През септември 2018 г. спрямо предходния месец цените на хранителни продукти и безалкохолни напитки бележат увеличение с 1.5%.

Най-голямо е увеличението при доматите с 31.0%, следвани от пипер със 7,7% и други пресни зеленчуци (зелен фасул, тиквички и патладжани) - средно с 6.6%.

При другите хранителни продукти увеличението е както следва - ориз - с 0.2%, брашно - с 3.7%, хляб - с 4.6%, месо от едър рогат добитък - с 0.6%, месо от домашни птици - с 1.0%, мляно месо (кайма) - с 0.4%, нискомаслено прясно мляко - с 0.2%, кисело мляко - с 0.6%, кашкавал - с 0.9%, извара - с 1.3%, яйца - с 0.5%, олио - с 0.3%, краставици - с 2.8%, захар - с 0.6%, оцет - с 0.6%, кафе - с 0.9%, газирани напитки - с 1.3%, ракии - с 0.8%, и други.

За същия период се отчита намаляване на цените на следните хранителни продукти: малотрайни колбаси - с 0.2%, прясна и охладена риба - с 0.3%, пълномаслено прясно мляко - с 0.8%, сирене - с 0.2%, млечни масла - с 0.3%, маргарин - с 2.3%, ябълки - с 11.5%, грозде - със 7.9%, цитрусови и южни плодове - с 1.9%, зеле - с 11.1%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 8.3%, зрял боб - с 0.4%, леща - с 2.5%, маслини - с 1.1%, минерална вода - с 0.4%, плодови сокове - с 0.8%, вина - с 0.2%, и други.

БАБХ ще участва в срещите по повод инициативата на ЕК „Едно здраве” за антимикробна резистентност в България

преди 11 часа 52 мин.

Заместник-изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Петя Петкова и екип от експерти ще участват в срещите, организирани в рамките на съвместното посещение в България на делегати на Европейския център за превенция и контрол на болестите (ECDC) и дирекция „Одити и анализи в областта на здравето и храните“ на ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Европейската комисия (ЕК), което се провежда по линия на инициативата „Едно здраве” за антимикробната резистентност (AMR). Съвместното посещение стартира днес, 15 октомври, с откриваща церемония в Министерството на здравеопазването. То ще се осъществи в периода от 15 до 19 октомври 2018 г., а участници в срещите от българската страна са представители на Министерството на здравеопазването, Министерството на земеделието, храните и горите и Българската агенция по безопасност на храните.

За България съвместното посещение предоставя изключителна възможност да бъдат определени, с помощта на ЕЦПКП и Комисията, националните експерти и областите, които могат да разширят усилията на страната ни за справяне с проблема АМР във връзка с инициативата „Едно здраве”. По време на посещението си представителите на европейските институции ще направят одит на работата и постигнатото по националния план на България.

Приетият през 2017 г. от ЕК план за действие „Едно здраве“ срещу АМР се осъществява посредством съвместни посещения на място в страните членки на ЕС от Комисията и Европейския център за превенция и контрол на болестите. Целта на посещенията в държавите е оказване на съдействие и подкрепа за разработването и прилагането на националните планове за действие срещу антимикробната резистентност.

В писмо до българските институции, отговарящи за здравето на хората, здравето на животните и околната среда, Витенис Андриукайтис – еврокомисар по здравеопазване и безопасност на храните изразява своята благодарност към Българското председателство на Съвета на ЕС за успешното приключване на преговорите по регламентите за ветеринарномедицинските продукти и медикаментозните фуражи. Той подчертава още, че те бележат ново развитие в борбата срещу АМР, като се ограничава превантивната употреба на антибиотици при животните, дава се възможност някои антибиотици да бъдат резервирани само за употреба при хора.

По повод съвместното посещение в България и в контекста на мерките за борба с АМР комисар, Андриукайтис Витенис акцентира и върху необходимостта от координиране между държавите, както и в самите тях – между отговорните структури, тъй като само с общи усилия може да се постигне съществена промяна в ЕС и в глобален мащаб.

Как да подобрим качеството на атмосферния въздух в София

преди 12 часа 34 мин.

През 2018 г. подобряването на качеството на атмосферния въздух е приоритетна тема за Столична община, която изпълнява програма с над 100 мерки, насочени към ограничаване на основните източници на фини прахови частици. Извън това, което се изпълнява по План, общината е в готовност да работи за практическата реализация и на ефективни иновативни проекти.

„Как да подобрим качеството на атмосферния въздух в София?“ е предизвикателството, което екипът на Столична община отправя към предприемачи, иноватори и студенти тази есен, в рамките на международната инициатива Climathon, която ще се проведе на 25 и 26 октомври 2018 г."

През 2018 г. Столична община е партньор на Cleantech Bulgaria и Climate-KIC в реализация на международната инициатива в България. Повече за самото предизвикателство и как да се включат желаещите в него можете да намерите тук: https://climathon.climate-kic.org/en/sofia

Специално подбрано жури ще селектира и наградѝ най-доброто решение и екип. Събитието ще се проведе в два последователни дни, като всеки екип ще получи менторски препоръки, както и цялостно формулиране на идеята в проект. Всички проекти ще бъдат представени пред жури, което в края на събитието ще определи победителя. Наградата за най-добрата идея за по-чист въздух ще е директен достъп до най-голямото състезание за зелени бизнес идеи в света ClimateLaunchpad.

Climathon е международна инициатива, която се провежда едновременно в 45 държави от цял свят. Жителите на над 130 града от различни точки на планетата се изправят в битка чрез иновативно мислене и инициативност да подобрят условията за живот в градовете. Събитието е своеобразен 24-часов маратон, в който иноватори, студенти, предприемачи, инженери от цяла България ще работят по зададена предварително тема.

Climathon в София ще се проведе на 25 и 26 октомври в София Тех Парк, сграда Бизнес инкубатор, етаж Партер.

Африканската чума по свинете ще е основната тема при срещата на аграрните министри от Европейския съюз

преди 13 часа 34 мин.

Африканската чума по свинете ще е основната тема при срещата на аграрните министри от Европейския съюз днес. В Люксембург ще обсъждат актуалната ситуация и предприетите мерки за овладяване на епидемията.

Доклад за разпространението на вируса в Европа ще изнесе здравния комисар Витянис Андриукайтис, а министрите от засегнатите до момента държави Полша, Чехия, Румъния и Белгия ще осведомят колегите си за ситуацията в техните страни.

Междувременно белгийските власти съобщиха, че акцията по умъртвяването на 4000 домашни свине в обхващащата 63 хиляди хектара рискова зона е приключена. Правителството на региона Валония започна акцията, след като в областта бяха открити около 20 мъртви диви свине, заразени с вируса на африканската чума. Дания също затяга мерките за биосигурност, прехвърляйки фокуса върху хората като потенциални преносители на заболяването. По паркингите и зоните за отдих в близост до границата с Германия са поставени предупредителни табели на седем езика, призоваващи населението и туристите да изхвърлят хранителни отпадъци, само в определените за целта контейнери. Изграждането на 70-километровата ограда по границата, която трябва да спре преминаването на заразени диви свине от Германия на датска територия, ще започне до броени дни, съобщават властите в Копенхаген. Предвидени са и солени глоби за нарушения на хигиенните предписания. Друга тема на Аграрния съвет в Люксембург ще бъде напредъкът по регламента относно стратегическите планове за Общата селскостопанска политика. Проектът на регламент за стратегическите планове беше обсъден в рамките на заседанието на работна група "Хоризонтални селскостопански въпроси" в началото на месеца в Брюксел.

Приключи последният етап от предварителният ранкинг по подмярка 6.1 от ПРСР 2014-2020

преди 13 часа 56 мин.

След получени и обработени възражения от Управляващия орган на ПРСР, приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения, подадени през „ИСУН 2020“ по обявената процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 - „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия”. Всеки кандидат, който е подал възражение може да провери заявените и присъдените от Разплащателна агенция точки, по всеки критерий за подбор, след постъпилото становище от Управляващия орган на ПРСР.

При предварителната оценка ДФ „Земеделие” – РА се е придържала стриктно към утвърдените насоки за кандидатстване на Министерство на земеделието, храните и горите, както и взетите решения от комисията за разглеждане на възражения, назначена на основание чл. 9в, ал. 5 от ЗПЗП.

За проектните предложения по цитираната процедура предстои оценка за административно съответствие и допустимост на разходите, техническа и финансова оценка и издаване на оценителен доклад. 

Списъците на проектните предложения по чл. 9в, ал. 6, т. 1 (Проектни предложения, за финансирането на които е необходим бюджет, който не надвишава с повече от 30 на сто бюджета, определен в условията за кандидатстване за съответната процедура, включително проектните предложения, получили еднакъв брой точки) и т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители са качени на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата през ИСУН по подмярка 6.1 е 22 000 000 евро.

Новите моменти в процедурата през ИСУН при разглеждане на проектните предложения включват:

  • предварителната им оценка и класиране, с възможност за подаване на възражение срещу оценката от страна на бенефициентите;

  • следва оценка за административно съответствие и допустимост на разходите, която приключва с оценителен доклад (също подлежащ на обжалване пред Управляващия орган);

   • техническа и финансова оценка;

   • издаване на оценителен доклад.

Днес ще преобладава слънчево време

преди 14 часа 7 мин.

Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд на места в низините с намалена видимост. Временни увеличения на облачността ще има над южните райони, но само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб, в Източна България до умерен североизточен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 19° и 24°. Атмосферното налягане е и ще се задържи по-високо от средното за октомври. Такава е прогнозата за времето на НИМХ.

Над планините ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над Рило-Родопската област, но само на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа предимно умерен вятър от изток-североизток. Максимална температура на височина 1200 метра около 15°, на 2000 метра – около 8°.

Над Черноморието ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над южното крайбрежие, но само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максимални температури на въздуха: 19°-21°. Температурата на морската вода е 19°-20°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

На 15.10.2018 слънцето ще изгрее в 07:40 часа и ще залезе в 18:45 часа. Продължителност на деня 11:05 часа.

На 15.10.2018 луната ще изгрее в 13:49 часа и ще залезе в 23:19 часа. Осветеност на диска в 0h UT 34 %. Фаза на луната: първа четвърт.

От днес се приемат заявления за борба с вредителите по трайните насаждения

преди 14 часа 22 мин.

От днес, 15 октомври Държавен фонд „Земеделие“ започва прием на заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”. Приемът ще продължи до 31 октомври.

Ще се приемат заявления за закупуване на продукти за растителна защита и продукти за ускоряване на процесите на гниене на листата на овощните видове, ягоди и малини, които се прилагат през есента в периода на масов листопад. Срокът за отчитане на дейностите е до 16 ноември, а до 7 декември ще бъдат изплатени средствата.

Целта на помощта е ограничаване на загубите от разпространяването на зимуващи вредителите по трайните насаждения, като семкови и костилкови овощни видове и ягоди и малини.

Финансовият ресурс по схемата за настоящата година е в размер на 4.7 млн. лв. Част от средствата бяха разплатени през пролетта за подпомагане закупуването на продукти за растителна защита на трайни овощни насаждения, ягоди и малини през зимния сезон, които се прилагат в периода след преминаване на студовете до набъбване на пъпките. Тогава 2 847 производители получиха над 3.9 млн. лв.

 

Олиото поскъпна в големите търговски вериги

Нед., 10/14/2018 - 12:40

Седмично повишение на средната за страната цена на дребно на рафинираното слънчогледово олио в големите супермаркети и същевременно леко понижение на тази в по-малките магазини се наблюдава през периода 3 – 10 октомври 2018 г.

Средно за страната, цената на слънчогледовото олио на едро се задържа на нивото от предходната седмица – 1,95 лв./литър. По области, ценовите стойности варират от 1,67 лв./литър (Хасково) до 2,22 лв./литър (Смолян). Сравнявайки с предходната седмица, в четири области се наблюдава поевтиняване на продукта с между 0,5% и 6,5% (най-значително в Пловдив), а в други три – поскъпване в рамките на 0,5% - 5,7% (Силистра).

Цените на дребно на олиото в големите търговски вериги (ГТВ) са в интервала от 2,28 лв./литър (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен) до 2,69 лв./литър (Благоевград, Видин, Враца и Монтана). Седмични ценови изменения се отчитат в девет области, като в осем от тях е налице повишение, достигащо до 6,7% в Силистра и Хасково, а единствено в Разград – понижение, с 2%. В резултат, средната цена на дребно на слънчогледовото олио в големите супермаркети за страната се покачва с 1,3% на седмична база, до 2,43 лв./литър.

В другите търговски обекти (ДТО) цените на рафинираното олио по области се движат от 2,14 лв./литър (Добрич) до 2,57 лв./литър (Стара Загора). В областите Хасково, Перник и София се наблюдава седмично понижение на цените в рамките на 2,7% - 3,8%, а в Шумен и Благоевград - повишение, съответно с 1,3% и 2,2%. Средната стойност за страната в тези обекти намалява с 0,4%, до 2,38 лв./литър.

През наблюдавания период цените на слънчогледовото олио в големите супермаркети са средно с 0,05 лв./литър над тези в другите търговски обекти, като разликата в тази посока достига до 0,34 лв./литър в Благоевград. В седем области цените на продукта в ДТО са с до 0,28 лв./литър (Стара Загора) по-високи от тези в ГТВ.

Маржът между цените на едро и на дребно на олиото е средно 0,48 лв./литър за големите супермаркети и 0,43 лв./литър за по-малките магазини, като достига до 0,87 лв./литър за ГТВ във Враца и до 0,81 лв./литър за ДТО в Хасково.

 

 

Петковден е!

Нед., 10/14/2018 - 11:04

Днес е Петковден! Църквата почита паметта и делото на Света преподобна Параскева, считана за закрилник на дома и семейството. 

Света Параскева е наричана от нашия народ още и Петка Българска, защото в превод името и значи "петък". Родена е в българско семейство в град Епиват в Източна Тракия. Още като млада избира да даде живота си в служба на Бога. Раздава имуществото си на бедните и заминава в отшелничество в пустинята в Палестина. След години се връща в родината си и прекарва остатъка от живота си в манастир. 

След смъртта и мощите на светицата вършат множество чудеса и носят изцеление на болните. През вековете те са съхранявани в Търново, Видин, Белград и Истанбул. Днес мощите на Света Петка почиват в град Яш в Северна Румъния.  Житието на светицата е подробно описано от патриарх Евтимий. 

Празникът е наричан още Зимен Петковден. Бележи края на земеделските работи и настъпването на зимата. Дните от Петковден до Димитровден се наричат "мръсни". Според народните вярвания в този период са забранени шумните веселби и не бива да се шие. 

АГРО БГ честити празника на всички именици!

Какво ще гледате по АГРО ТВ тази неделя?

Нед., 10/14/2018 - 09:22

До две-три години регионът на Централните Родопи може да привличе между 20 - 30 000 китайски туристи годишно, като село Момчиловци ще е първоначалният притегателен център. В момента българското село е популярно в Китай заради производството на българско кисело мляко. В неделната Aгротема ще ви покажем Демонстрационно производство на кисело мляко в Момчиловци.  

В неделя Kоментарът на Анета Божидарова е посветен на заразните болести по животните. 

Защо Марсел Моос остави покрайнините на Цюрих и се засели в Дряновското с.Косарка, купи си детската градина и си направи къща? Как Дряновските височини понасят на алпийските му кози и защо не би продавал мляко в България? Очаквания преди първата доилня за алпийски кози у нас да отвори врати. Ще научите за разликата в планините и цените на млякото в България, Швейцария, Холандия и Германия, както и за архитектурата  на старите възрожденски къщи в Дряново, с.Ганчовец и с. Гостилица, където има най-много английски семейства.  А също - и за  Дряновския манастир. Това може да видите във второто издание, посветено на даровете от община Дряново, в "Говори България"- неделя, 14 октомври от 18.00 ч.

В предаването „Ние, зърнопроизводителите“ тази седмица - бъдещето на Общата селскостопанска политика. Гости по темата - Светлана Боянова от Института за агростратегии и иновации и Ася Гочева от Националната асоциация на зърнопроизводителите. Какви са изводите от организираните информационни срещи за стопаните в рамките на септември? Гледайте предаването тази неделя 14 октомври, точно в 20:00 ч. 

Ще поскъпнат ли хранителните продукти? Има ли предпоставки за по-високи цени? Отговорите търси Валентина Спасова в предаването„Брюксел в превод“ в неделя, в 20:30 ч.

Приятна неделя с програмата на АГРО ТВ!

Оптиком демонстрира машини за животновъдство на "Фермер Експо Раковски 2018"

Съб., 10/13/2018 - 18:11

Оптиком демонстрира машини за животновъдство на "Фермер Експо Раковски 2018".

Водещата компания в бизнеса със селскостопански машини показа колесен челен товарач с чупеща рама. JCB 427 Agri  е създаден специално за селското стопанство с ненадминато съотношение мощност - тегло, лесно превключване на скоростите и гуми за по-добро сцепление в типичните условия на фермата. Големи ферми, предприемачи и големи складови бази разчитат на товарачите от серията да обслужват ефикасно нуждите на всяко стопанство, без значение дали се извършва работа във ферма, с торове, захранване на био-електро централи, работа в силажни ями с голямо натоварване или работа на полето при складиране на компост или оборски тор.                                                                                                   

Другият акцент по време на Фермер Експо беше новият JCB 403 Agri с чупеща рама и товарен капацитет 0,3 куб.м, способен да работи ефективно в затворени тесни пространства, във и около сградите, в целия широк спектър от ферми в селското стопанство - от свинеферми , птицеферми, млечни ферми до разсадници и коневъдни центрове.

Функциите на този изцяло обновен товарач включват:

• Компактен 4-цилиндров Kubota двигател, генериращ 26,5kW (35,5к.с.) при 92Nm въртящ момент

• Изцяло обновена хидростатична трансмисия в два диапазона с избор между 20 км/ч или 30 км/ч максимална скорост

• Отворени или ръчни блокажи на диференциала на мостовете, за по-добра работа както при движение по твърди терени, така и при работа по мека почва

• Всички ежедневни сервизни проверки се извършват под еднокомпонентния капак на двигателя, който лесно се отваря и затваря

• Избор между отворена платформа с ROPS/FOPS защитна рама или изцяло остъклена и шумоизолирана кабина

• Нов джойстик за управление и подлакътник с лост за управление с една ръка• Избор между стандартни или високо-повдигащи товарни рамена с успоредно повдигане и хидравлична бърза връзка за приспособленията

• Патентован дизайн на повдигащите рамена, който помага да се избегнат стресови натоварвания по цялата структура на предния мост.                                                                                                     

Машините на JCB се предлагат от Оптиком на лизинг с 0% лихва за 5 години с бързо одобрение по програма на  JCB Finance  с подкрепата на Оптиком и UniCredit Leasing.

Над сто селектирани животни на "Фермeр Експо Раковски"

Съб., 10/13/2018 - 15:39

Над сто селектирани животни представиха по време на второто издание на Фермир Експо Раковски. Овце от породите, Асаф, Лакон, Черноглава плевенска овца и Аваси, биволи, кози и говеда – Холщайн, Джарсей, Абердийн Ангус. Фирми, предлагащи селскостопанска техника и инвентар, храна за животни и препарати за растителна защита демонстрираха новостите си.

Празникът официално откриха Румен Порожанов, еврокомисарите Мария Габриел и Владимир Уручев. „Миналата година Фермер Експо бе много успешен за нас. Създадохме добри контакти. Тази година има още повече посетители“, разказаха от щанда на една от фирмите за селскостопанска техника.

Гостите се запознаха с някои позабравени породи животни, които в последните години са възродени и отново се отглеждат у нас. Акцент в програмата е конференция, представяща иновациите в Европа в сектора селско стопанство. За хапване имаше средновековна кухня - селски ечемичен хляб и имперски хляб с подправки, обредна баница за плодородие и латински специалитет от домашно козе сирене, характерни за Пловдивския регион. Самодейци от 17 читалища от област Пловдив демонстрираха местни кулинарни и фолклорни традиции.  Паралелно с това имаше фолклорна програма от самодейци от област Пловдив и реализирани различни демонстрации по приготвяне на традиционни местни храни – лютеница, катми, пиде, прясно сирене и кашкавал, сладък суджук и др.

Страници