Новият брой - Декември 2017

Съдържание на новия брой 

Акценти в броя

 

ИЗСЛЕДВАНЕ ОПРЕДЕЛЯ ОСП КАТО ОСТАРЯЛА И ПРОТИВОРЕЧИВА

Въпреки че Общата селскостопанска политика осигурява от една страна доходите на фермерите, а от друга безопасността на храните, тя е противоречива и остаряла, пише онлайн изданието на германския „Дер Тагесшпигел”, позовавайки се на резултатите от ново изследване на група неправителствени организации и европейски депутати.

Имайки предвид, че поради неподправения си голям обем Общата селскостопанска политика на ЕС обхваща дял от почти 40% от бюджета на Общността , никак не е чудно, че е сред най-критикуваните политики, и отвсякъде се иска проверка на това, дали носи нужната висока добавена стойност съобразно разходите. Това е еднакво важна задача както за данъкоплатците, така и за получаващите субсидии, и за самите европейски институции.
На 29 ноември ЕК трябва да направи достояние на обществеността така дълго чаканата визия за бъдещето на ОСП след 2020 година, съпътствана от препоръки за развитието на селските региони и за подпомагане на земеделските производители през новия програмен период. Това е особено важно, защото преговорите за новата многогодишна  финансова рамка на Общността се намират в най-горещата си фаза. Още преди да се появят оценките на експертите от комисията, неправителствените организации „Birdlife Europe” и „European  Environmental Bureau“ заедно с депутати от фракциите на Зелените и социалдемократите в ЕП публикуваха специално изследване за ОСП.
В него се казва, че досегашната обща селскостопанска политика е постигнала добри резултати в борбата с бедността сред европейските фермери и безопасността на храните. Авторите на изследването проверяват значимостта на тези цели преди всичко към настоящия момент. В текущия програмен период до 2020 година делът на ОСП като разходи от бю-джета на ЕС възлиза на 38%, което съответства на 408 млрд. евро. ¾ от тези средства отиват за директни плащания в т.нар. първи стълб на подпомагане. Целта им е стабилизиране на доходите на фермерите на базата на големината на размера на обработваемите площи и поетите от тях агроекологични ангажименти. При това има специфично подпомагане за младите фермери, за мерки за защита на животните,и за устойчиво използване на суровини, торове и материали. Останалите 99 млрд. евро отиват към втори стълб на подпомагане, който третира развитието на селските региони, които чрез специални програми да допринесат за развитието предимно на най-бедните селски райони в Общността.
 


ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА АВСТРИЯ

Въпреки че Австрия е страна с подчертано преобладаващ планински релеф и с около 40% по малко използваема земеделска земя, произвежда близо два пъти повече земеделска продукция от България. Анализът показва, че основните причини затова са: по-добра структура в земеползване, балансиран състав на културите, висока квалификация на работещите в отрасъла, по-високите добиви от единица площ и животни и добра държавна политика.
От център на могъщата Австро-Унгарска империя след Втората световна война Австрия става относително неголяма държава с територия от 83 хил. км2 и население от 8.6 млн. жители. Въпреки това, тя е една от най-богатите страни в ЕС-28 и света, с висок жизнен стандарт и забележително културно и социално развитие. Като страна с близки териториални, географски и общи природни условия, тя е добър пример за България и преди всичко за земеделския отрасъл.


Статията е избрана да се публикува по молба на наши читатели


СТЕФАН ПЕТКОВ: НЕ ПИТАЙТЕ КОЛКО СЕ ИЗКАРВА, А КАК СЕ РАБОТИ

22-годишният фермер доказва, че с много енергия и желание може да се прави успешен семеен бизнес и в малкия град

Ако си на 22 години и животът е пред теб, но малкият град не ти дава никакви перспективи за развитие, то почти сигурно ще избереш да търсиш щастието си другаде. Един от тези решили да се борят е младият и енергичен Стефан Петков от Свищов. Завършил е Банково дело в Държавната търговска гимназия, а сега е студент в Стопанската академия. За разлика от повечето свои съграждани, избрали гурбета в чужбина под формата на младежки бригади, той решил да остане в родния град и да покаже, че стига човек да иска, може да постигне нещо и да развие устойчив бизнес у дома. От две години лъчезарният фермер се занимава със земеделие, отглеждайки маточина. Започнал с пет декара, сега вече е разпрострял стопанството си на четири пъти повече земя. „Реших да започна след като бях изправен пред дилемата подобно на други, дали да остана тук или да замина на бригада. Идеите бяха много-дали да започна бизнес свързан с търговия, дали със земеделие. В крайна сметка се спрях на последното, и по-скоро отглеждането на маточина”, разказва Стефан, като отдава заслуженото на безценната подкрепа на своите родители. Информация за билката почерпил от познати и от интернет. Разбрал, че в отглеждането и има смисъл, защото е продукт с висока добавена стойност, който обаче изисква доста труд. „Прецених че е точната работа за мен, защото не се притеснявам от труда. Започнах с 5 декара в землището на село Александрово”, продължава той. Помощ получил и от председателя на местната кооперация Димитър Димитров, на който е благодарен до днес.

 

 

 

Агроном, Декември 2017