Мариела Илиева

Стабилен и прогнозируем пазар, сочи анализът на БАСЗЗ.
Минималният ръст в покупните цени на земеделските земи у нас през 2018 г. е в рамките до 5%, сочи анализът на Българската асоциация на собствениците на земеделска земя (БАСЗЗ), представен на традиционен годишен семинар на браншовата организация.

По данни на Асоциацията за 2018 г. най-високи са били цените на земята в Добричко, движейки се между 2 000 и 2 700 лева за дка. Сделки обаче там рядко се случват. Най-ниски са цените в Кърджалийско – 400-600 лева за дка, Хасковско – 600-850 лева за дка и  Пернишко – 500-800 лева за дка. Поскъпване бележи и земята във Видинско и Северна България, където основни причини за това са по-голямото количество валежи и високата доходност от селскостопанската продукция. За разлика от Южна България, където основно се гледа слънчоглед, на север се добива и царевица. Затова земята там носи по-високи стойности и за арендаторите, и за нейните собственици. Този факт се потвърждава и от размерът на рентните плащания. Най-високи са стойностите им отново в Добричко – между 80 и 120 лева за дка. Ниски са рентите в Софийско – между 25 и 40 лева, и в Кърджалийско – също 25-40 лева. За тенденциите в развитието на пазара през следващите години Стайко Стайков, председател на Управителния съвет на БАСЗЗ, подчерта, че е налице устойчив интерес за покупка на качествена и уедрена земеделска земя. Тя ще продължи да бъде източник на висока доходност и ценен актив за хората, увери той. „Заради рентите при земята доходността може да достигне 500% на определени места“, добави Галина Пейчева, зам.-председател на Асоциацията. По думите й, в момента от банкови депозити човек не може да получи такава доходност. 2019 година повтаря тенденцията от 2018 г. Пазарът на земеделски земи у нас ще следва ръста на инфлацията и ще върви нагоре, обяви Стайко Стайков. Уточни и, че цената се влияе не само от климата и релефа, но и от размера на парцела, почвата, възможностите за напояване и сключените договори за наем. В анализа си акцентира и върху съществуващата известна доза несигурност, като я свърза с неяснотите около новата Обща селскостопанска политика (ОСП) на ЕС след 2020 г. и Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021- 2027 г. В нея се определят таваните за разходите на Общността – като цяло и за различните области на дейност – за период от най-малко пет години. Последните МФР обикновено обхващаха период от седем години. Евентуалното понижение на таваните на директните плащания от следващия програмен период според Стайков няма да се отрази негативно върху пазара на земя. Тя ще продължи да играе ролята на ценен актив и източник на много по-висока доходност за хората.

Рубрика: Тема на броя


ДОЦ. Д-Р ЕНЧО МЯНУШЕВ

Слънчогледът е много взискателен към хранителните вещества в почвата. За получаване на 100 кг семена слънчогледът извлича 4,1 кг азот, 3,0 кг фосфор и 7,0 кг калий от декар. Хибридните сортове са по-взискателни и за оползотворяване на генетичните им заложби за добивност се налага торене с минерални торове. Нормите за торене се формират на база тип почва и запасеност, но в повечето случаи се тори в границите на 7-9 кг активен азот, 8-10 кг активен фосфор и 10-15 кг активен калий. Фосфорните и калиевите торове да се внасят преди основната обработка с цел равномерното им разпределение в почвения комплекс и възможността за максималното им използване от културата през вегетацията. Най-правилно е азотната норма да се внесе на два пъти – първо с оранта, и втората част преди последното предсеитбено култивиране. Течният карбамид се внася през пролетта, заедно с почвения хербицид чрез инкорпориране в почвата. Не трябва да се тори с много високи дози азот, защото растенията се развиват по-буйно, страдат от болести повече и се  намалява съдържанието на масло в семките, натрупват се много нитрати (вкислява се почвата), които предизвикват хлороза по младите растения. Фосфорът засилва развитието на корените, увеличава цветчетата в питата, а семената натрупват повече масло. Калият  допринася за увеличаване на добива на семена и на масленото им съдържание главно на карбонатни черноземи, на ливадни и на сиви горски почви. За да не изпитват недостиг на микроелементи, слънчогледовите растения трябва да съдържат в младите листа не по-малко от 55 мг бор, 70 мг желязо, 15 мг мед, 50 мг манган и 30 мг цинк на килограм суха маса. Между микроелементите борът е от най-голямо значение на нормалното образуване репродуктивните органи на слънчогледа. Примерните норми за торене на слънчоглед  при неполивни условия в килограм на декар активно вещество са показани в табл.1.

Рубрика: Консултация


Агроном

В продължение на 2000 години белият трън (Silybun marianum) е използван като естествен лек при различни заболявания, особено на черния дроб, жлъчния мехур и бъбреците. Днес много научни изследвания показват, че силимаринът, открит в състава на белия трън  ефективно защитава черния дроб от всякакъв вид токсини, включително от токсините, съдържащи се в много лекарствени медикаменти. Силимаринът има много мощни антиоксидантни и противовъзпалителни свойства, които подпомагат регенерацията на чернодробните клетки и пълноценното възстановяване на черния дроб. Белият трън е растение на дългия ден и изисква интензивно осветление. На терени, които не се огряват добре от слънцето, добивите и съдържанието на силимарин се понижават. Добре развитата коренова система, сравнително бързият начален темп на нарастване и едрите кожести листа, които засенчват рано почвата, обуславят ксерофитния характер и издръжливостта на растенията на суша. По-големи са изискванията към влага през ранните фази от вегетацията – покълване,  поникване и оформяне на розетките. Острите засушавания през фазите наливане и узряване на семето понижават посевните му качества. Възможността белият трън да се отглежда без напояване се реализира по-успешно, когато се отглежда на дълбоки, влагоемни и добре обработени почви с неутрална реакция на почвения разтвор. Неподходящи за него са както глинестиtте, така и много леките песъчливи почви.

Рубрика: Лечебни растения


randomness