Посетете ни на изложението в палата №2 щанд A8

Мартин Иванов

В унисон с вятъра на промените в общоевропейското земеделие, лъхащ от западна посока стартира новата година и за аграрното ведомство. Увеличаващите се предизвикателства пред сектора с оглед на климатичните изменения и колебанията на пазарите и доходите на земеделските производители, налагат внедряване на все по-иновативни методи, които да спомогнат за подобряване на устойчивостта и печалбите в аграрния сектор, защото все пак се касае за бизнес, в който в последно време инвестиционните намерения на  участниците непрекъснато намаляват. Ето защо първият новогодишен подарък за фермерите у нас, подготвян от министерството на земеделието, е стартирането на неколкократно отлаганата мярка за иновации. Тя ще стартира с бюджет от 10 млн. евро и максимално финансиране на проект до 450 хил. евро. „Тук ще акцентираме върху това какво се предлага и какво може да бъде одобрено като разходи. Целим да има много повече проекти и много по-голяма ефективност по мярката”, каза по време на последната за 2018 година  пресконференция аграрният министър Румен Порожанов. Иначе през 2019 година предстои да бъдат отворени 9 мерки, по които ще бъдат разпределени общо 141 млн. евро. Ще се отворят още мерките за широколентов интернет, за малки стопанства, за реновиране на религиозни храмове, две подмерки за местните инвестиционни групи и за професионално обучение на фермерите. До момента  по ПРСР са договорени над 1,5 млрд. евро, което представлява около 56% от средствата през програмния период. „Най-голямото  предизвикателство пред нас през 2018 година беше председателството на Съвета на ЕС, което дойде в ключов момент и по отношение на Общата аграрна политика след 2020 година”, каза още аграрният министър. Преговорите по нейната рамка текат и в момента, и предстои приемането на трите регламента касаещи ОСП. Той припомни за започналата още през 2017 година дискусия с бранша по отношение на това, каква да бъде ОСП в българското и измерение, като тя продължава по ключови за него въпроси касаещи размера на таваните на плащанията и бюджета.

Рубрика: Актуално


Мартин Иванов - По материали на euractiv.de

ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ КАТО ИНСТРУМЕНТ ПОЗВОЛЯВАТ ДА НЕ СЕ ВЗЕМЕ ПРЕДВИД ВАЖНОСТТА НА ЕКОЛОГИЯТА
Предложените реформи в общата селскостопанска политика за времето след 2021 година няма да покрият амбициозните усилия на Брюксел по отношение на едно по-екологично насочено и по-силно производимо земеделие. Това се казва в становище на  европейската сметна палата в Люксембург. Експертите намират за недостатъчни точките касаещи задължението на отделните страни членки за отчетност.

Когато Европейската комисия публикува своите предложения за новата ОСП след 2020 година , тя изтъкна, че  околната среда и опазването на климата ще са сред основните и приоритети. Според експертите на сметната палата обаче в направените предложения липсват достатъчно инструменти за постигане на тези цели, още повече, че те не са достатъчно ясно дефинирани.Така например остава неясно, как ще се оценява или измерва степента на екологосъобразност на ОСП. Освен това от публикуваната оценка на комисията не става ясно как новата селскостопанска политика ще допринесе за постигане на заложените цели свързани с опазването на климата, ето защо те я оценяват като нереалистична. Експертите са установили, че по-голяма част от предложените политически опции се различават незначително от сега действащите правила в ОСП. Нещо повече, както и досега по-голяма част от бюджета за земеделие се предвижда да отива за директни плащания за фермерите на база на хектар собствена или ползваема земя. Този инструмент позволява да не се вземе предвид важността на околната среда и не показва по този начин, как ще се  постигнат икономически равномерни доходи на земеделските производители. Чрез реформите се въвеждат основополагащи промени по отношение на практическото разместване на аграрната политика като центърът на тежестта се измества от еднаквите правила върху производителността, нещо което се приветства от експертите на сметната палата. Те са на мнение обаче, че предложението на ЕК за промени не съдържа реални елементи, които са задължителни за създаването на една система на производителност. Новата ОСП според тях има нужда от повече стимули за увеличаване на производителността, както и от по-ясни цели, които да са свързани с производството, резултатите и влиянието от дейността на фермерите. Друга основна промяна на ОСП е свързана с поставянето на ниво ЕС на способността за подпомагане на плащанията в ОСП. Въвеждането на ограничения в предложения модел на плащания, най-вероятно ще доведе до известни колебания в сигурността в рамката на проверките. Проверяващите експерти на сметната палата обръщат внимание на това, че би трябвало да се извършват все по-малко и по-малко проверки и контрол.

Рубрика: ОСП СЛЕД 2020


Петър Петров

Когато земеделието е в кръвта на човек, каквато и друга професия да има, рано или късно открива, че за него има и друго призвание. Призвание, което го кара всяка свободна минута да посвещава на земята, а за труда си да получава удовлетворение. Още повече, когато живее и работи в Златна Добруджа, плодовете от този труд стават още по-сладки. Такива превъзходни плодове берат от фамилия Наневи от Шабла – потомци на някогашния семеен чифлик Нанево, който се е простирал между днешните села Свети Никола и Камен бряг. Днес от него няма и следа, но за сметка на това земята му е обгрижвана с много любов от „морските вълци“, както с право местните хора наричат Наньо Нанев и двамата му синове. Нанев старши по професия е дърводелец, но от години работи като пазач на най-стария фар на Черно море – в Шабла. Синовете му са завършили Висшето военноморско училище във Варна, а единият е капитан на кораб и често е на далечни плавания. Нанев старши е създал и поддържа образцово стопанство, в което помагат активно всички от фамилията. Освен традиционните за Добруджа зърнено-житни култури, семейството отглежда и няколко вида овошки. Най-голямата им гордост е азиатската круша от род Pyrus pyrifolia, която е намерила там втора родина за растеж и развитие. При един от курсовете си до Азия, големият син Димитър, толкова се впечатлил от нея и решил да експериментира дали ще се адаптира при наши условия. За негова и на близките му радост 80 дръвчета от сортовете „Наши“ и „Хосуи“ вече дават плодове.

Рубрика: Добрият пример


randomness