АГРОИНДУСТРИЯТА ЩЕ Е ВОДЕЩА ПРЕЗ 2050 ГОДИНА

АГРОИНДУСТРИЯТА ЩЕ Е ВОДЕЩА ПРЕЗ 2050 ГОДИНА

В биоземеделието е спасението на малките фамилни ферми у нас
През 2050 година агроиндустрията ще е водеща в световен мащаб и ще определя развитието на всички области свързани с водата, екологията, енергията и бедността, заяви по време на своята лекция посветена на перспективите за развитие на българското земеделие в контекста на ОСП и ролята на  науката и иновациите в този процес акад. Атанас Атанасов.

Агроиндустрията според него ще определя здравето на човека и леката индустрия, и ще бъде като алтернативен енергоизточник. Какво ни чака до 2050 година? Повечето развиващи се страни като Индия и Китай вече изпревариха Европа по  производството на зърно. Други като САЩ, Япония и Южна Корея надвишават инвестициите в областта на биоикономиката, науката и технологиите с 1/3. В световен план също се отчита значителен напредък на комерсиалните технологични продукти. Някои от основните култури като царевица, рапица,  памук, соя и захарно цвекло заемат значителни площи. През 2050 година Китай може да увеличи производството си на зърно с 50-60% до 650-700 млн. тона, което ще е двойно повече в сравнение с това в Европа. В страната вече са създадени повече от 50 биотехнологични сорта при най-важни- те  растителни видове, включително и хибридна соя. Скоро време се очаква Китай да усвои производството на хибридната пшеница. През 2050 година броя на хората на 80 години се прогнозира да е по-голям от този на децата които се раждат. Инвестициите в алтернативни енергоизточници през 2025 се  очакват да надминат 50%. САЩ ще насочи до 2050 година 50% от своето производство на царевица към производството на биоетанол. Не на последно място според него е и развитието на биоземеделието. „Въпреки противоречията, при него нещата не са по-малко спорни, отколкото при ГМО, истината е,  че колкото по-естествени са продуктите без наличие на пестициди, се предполага, че те ще са по-полезни за човека”, смята той. Европа и България не отстъпват на останалите страни. Всички тези неща ще се развиват съпътствани от сериозни кризи: от икономическата през продоволствената криза до  демографската. Ситуацията с цените ще продължи да е непредвидима. Светът ще трябва да посрещне тези предизвикателства с три пъти по-малко обработваеми площи, три пъти по-малко водни източници и работна ръка.

Автор: 
Агроном
Брой : 
Май 2016
randomness