ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОТО ПРИЛАГАНЕ НА ФУНГИЦИДИ В ЖИТНИ КУЛТУРИ (пшеница и ечемик)

ФУНГИЦИДИ В ЖИТНИ КУЛТУРИ

През последните няколко години употребата на фунгициди в житни култури драстично се увеличи. Основната причина за това е, че земеделците видяха пряката връзка между фунгицидните приложения и повишаването на добива и качеството. Разбира се, не трябва да подценяваме и факта, че цените на житните култури се стабилизираха на едни относително добри нива, което дава възможност да се планират и по-високи инвестиции в тези култури. Много важен фактор за увеличеното използване на фунгициди е и увеличената конкуренция за основния ресурс - земеделската земя, или с други думи, земеделците, които бяха сравнително успешни в миналото със стратегията „минимални разходи, пък каквото дойде все ще стигне“, започнаха да изчезват, поради простата причина, че не могат да са достатъчно конкурентни. Сега не стои въпросът дали да се ползват фунгициди или не, а актуалните въпроси са: С какъв фунгицид да се работи, кога да се приложи и каква доза да се използва.
Фирма Байер е известна с новаторските си продукти, но по-ценното е, че може да отговори компетентно на актуалните въпроси, поради опита, натрупан през годините на създаването и внедряването на тези продукти. Много земеделски производители прилагат фунгицидите заедно с хербицидите, още в начална фаза на развитие на житните култури напролет. Това приложение е много важно, защото културата стартира развитието си чиста от болести и плевели, което води до залагане на висок добив. За това приложение фирма Байер предлага Фалкон, който през 2012 година беше най-използваният фунгицид. Причина за това е, че има перфектен контрол на болести като брашнеста мана, септория, базично гниене, видовете ръжди и дори фузариум. Освен това фалкон има много бързо действие и веднага блокира дори тръгнала зараза. Съдържанието на три активни вещества с различен механизъм е предоставка за широкия спектър, но и за избягване на резистентност на болестите, което не-минуемо ще възникне като проблем в определен момент, ако се работи с продукти с едностранчив механизъм на действие...

Автор: 
Агроном
Брой : 
123
randomness