ДИЛЯНКА (ВАЛЕРИАНА) (VALERIANA OFFICINALIS L.)

дилянка

Лекарите казват, че почти всички болести са резултат от силно нервно напрежение. За да намалим или отстраним това състояние, е добре в градината да отглеждаме дилянка. Тя има и добри декоративни качества.

БОТАНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Лечебната дилянка (Valeriana officinalis L.) е многогодишно тревисто растение. Коренището е късо и дебело, достигащо до 25-30 см в диаметър, с многобройни светлокафяви, шнуровидни, силно разклонени корени. Стъблото е кухо, набраздено, достигащо до 150 см височина. Листата са срещуположни,  нечифтоперести. Долните листа са с дълги дръжки, а горните – приседнали. Цветовете са многобройни, разположени върху едро, щитовидно съцветие. Венчето е бледолилаво, розово или бяло. Семената при узряване са с хвърчилка. проучвания показват, че дилянката има нервноуспокояващо (седативно),  леко сънотворно и спазмолитично действие. Намира широко приложение при сърдечни неврози, стенокардия, при невростенни състояния при стрес, неспокойствие, възбуда, страхови изживявания, при климактерични смущения, хистерии. Слабо понижава кръвното налягане. Леко сънотворното му действие се прилага при краткотраен и неспокоен сън, при кошмарни сънища. Спомага при лечението на рани, язви и мускулни схващания. Заради тези си действия видът често се включва в комплексни лекарствени средства. Насекомоопрашващо се растение. Размножава се със семена или вегетативно  чрез коренови издънки. Като диворастяща, дилянката се среща в цяла Европа и Азия. У нас видът е разпространен от морското равнище до 2500 м н.в. с предпочитание към влажни или крайречни местообитания. Има създадени много сортове, които се култивират по света. За лечебни цели се използват  корените и коренищата, наричани в лечебната практика валерианови корени. Основните биологично активни вещества в тях са етеричните масла, валершанова киселина, валепотриати, дъбилни вещества и др.

ИЗПОЛЗВАНЕ (ДЕЙСТВИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ)
Това е лечебен вид, използван още от І век на новата ера. Диоскорид и Плиний Старши го посочват като едно от най-добрите успокояващи средства при различни нервни заболявания, при сърдечно-съдови неврози, епилепсия, спазми и др. Съвременните проучвания показват, че дилянката има  нервноуспокояващо (седативно), леко сънотворно и спазмолитично действие. Намира широко приложение при сърдечни неврози, стенокардия, при невростенни състояния при стрес, неспокойствие, възбуда, страхови изживявания, при климактерични смущения, хистерии. Слабо понижава кръвното  налягане. Леко сънотворното му действие се прилага при краткотраен и неспокоен сън, при кошмарни сънища. Спомага при лечението на рани, язви и мускулни схващания. Заради тези си действия видът често се включва в комплексни лекарствени средства.

Автор: 
ДОЦ. Д-Р ЛЮБА ЕВСТАТИЕВА
Брой : 
Април 2017
randomness