Грахът ценна полска и градинска култура

Грах

Грахът е ценна зърнено-бобова култура, семената на която се използват за храна на хората и фураж на животните. Семената се консумират в зряло или зелено състояние. Хранителната стойност на граха се обуславя от високо съдържание на белтъчини (26-27%, на трето място след соята и лупината). Зелената маса е богата на протеин, витамини и минерални вещества и е много ценен фураж. Грахът е широко разпространена култура в света, но в последно време се наблюдава тенденция за намаление на площите и общото производство. За периода от 1989 до 2010 г. глобалните площи на културата са намалели от 92.5 млн. на 65.8 млн. декара, а производството – от 15.2 на 11.3 млн. тона. Най-голямо е производството на Канада, Китай, Индия и Руската федерация, но най-високи средни добиви се получават в страни на ЕС. (Таблица 1).
В нас площите с грах са непостоянни с тенденция за намаление през последните години. Площите със сух грах варират между 15.8 до 23.6 хил.дка, а добивите - между 142 и 216 кг/дка. Известно разпространение получават зимните форми на граха. Градинският грах е една от малкото земеделски култури, която отбелязва макар и колебливо увеличение на производството от около 2 хил. до 10 хил. тона между 2001 и 2010 г.

Автор: 
ПРОФ. ДСН ПЕТКО ИВАНОВ
Брой : 
Септември 2019