ИМА ЛИ ЖИТНИ ПИЯВИЦИ И КАК ДА ВОДИМ ОПТИМАЛНА БОРБА С ТЯХ

ИМА ЛИ ЖИТНИ ПИЯВИЦИ И КАК ДА ВОДИМ ОПТИМАЛНА БОРБА С ТЯХ

С настъпване на пролетта, при затопляне на почвата до 9-10 градуса и въздуха 18-20 градуса, житните пиявици напускат местата на презимуването си и започват да се хранят с листата на житните растения. Появата на пиявиците в есенните житни посеви в отделните години и агроекологични райони е в зависимост от климатичните условия – в началото н април, а масовата им поява – в средата на април или началото на май, когато вретенят пшениците. При пролетните житни посеви – овес и ечемик, те се хранят след поникването им, но най-многочислени са по време на вретененето. Името пиявици е малко подвеждащо защото те в действителност са два вида листоядни бръмбари – обикновена житна пиявица и синя житна пиявица. То е получено от ларвата им в стадия, когато е покрита с тъмна слузеста материя и наподобява пиявицата. Тези неприятели са разпространени там където се отглеждат житни култури и треви.
В нашата страна се срещат повсеместно, но синята житна пиявица се явява в по-слаба плътност. Особено вредят възрастните (бръмбарите) и ларвите, предимно на пролетните житни култури като нагризват листата им. Предпочитат овеса и пролетния ечемик, но нанасят и големи повреди по листата на есенната пшеница, житни треви и царевицата. Възрастното (бръмбарът) на обикновената житна пиявица е с продълговата овално тяло, дълго 4-5мм. Възрастното на синята житна пиявица е с продълговато тяло, дълго около 3.5мм, оцветено интензивно синьо с метален блясък. Ларвата е продълговата, дълга 4-5мм. Оцветена е в жълтеникаво и покрита с тъмна слуз. Какавидира в гънките в основата на повредения лист, или между класчетата. Възрастната ларва отделя пенлива течност, която я обвива, втвърдява се на въздуха и образува бяла камерка, като какавидира след две седмици. Това продължава около 3-4 седмици. Бръмбарите от новото поколение се появяват през първата половина на юли и се насочват в житните треви, където се хранят.

Автор: 
ДОЦ.Д-Р ЕНЧО МЯНУШЕВ
Брой : 
Май 2017