КАКВИ НЕПРИЯТЕЛИ ИМА ПО МАЛИНАТА

КАКВИ НЕПРИЯТЕЛИ ИМА ПО МАЛИНАТА

Малината се отглежда на едно място в продължение на няколко години (8 – 10), обстоятелство което създава благоприятни условия за намножаването на редица неприятели. Най- често срещани неприятели в насажденията са:
МАЛИНОВА ЛИСТНА ВЪШКА
Развива се в колонии по върховете на едногодишните леторасти и съцветията, а в края на вегетацията и по кореновите издънки. Смученето на сок предизвиква завиване на листата, изкривяване на леторастите и спиране на развитието им, а добивите намаляват. Зимува като яйца по едногодишните  леторасти, а ларвите се излюпват по време на разпукване на пъпките. Борбата се провежда по време на вегетацията на растенията с: 0,05 % пиримор 50 ВП, карате 5 ЕК + ЕМ - 80 в доза 0,02 %, 0,08 % БИ - 58, 0,03 % вазтак 10 ЕК.
МАЛИНОВ БРЪМБАР
Освен малината, поврежда къпината и други растения. Зимува като възрастно насекомо в почвата на дълбочина 6 - 8 см и развива по едно поколение годишно. През пролетта бръмбарите се появяват рано, обикновено приз втората по-ловина на март. Повредите се причиняват от бръмбарите и ларвите.  възрастните изгризват вътрешността на плодните пъпки, цветовете и плодовете. Повредените пъпки изсъхват и окапват. Ларвите изгризват дълбоки ходове в месестата част на плодовете. Те причиняват червясвянето на малиновите плодове. Химичната борба срещу този неприятел е най- резултатна, когато се извършва в момент на показване на съцветията. В тази фаза на развитие повредите се причиняват от бръмбара, а в края на цъфтежа - от ларвите. За предпочитане са следните инсектициди: 0,05 % децис 2,5 ЕК, 0,2 % антио 33 ЕК, 0,2 % агрия 1060, 0,03 % вазтак 10 ЕК.

Автор: 
ДОЦ. Д-Р ЕНЧО МЯНУШЕВ
Брой : 
Май 2018
Рубрика: 
randomness