КОИ СА И КАК ДЕЙСТВАТ ПОТЕНЦИАЛНО ВРЕДНИТЕ НЕПРИЯТЕЛИ И БОЛЕСТИ ПО РАПИЦАТА

 ПОТЕНЦИАЛНО ВРЕДНИТЕ НЕПРИЯТЕЛИ И БОЛЕСТИ ПО РАПИЦАТА

През месец октомври новозасетите рапични посеви се нападат от редица неприятели още от поникването, което е проблем и за по-нататъшното развитие на растенията. В края на октомври и началото на ноември трябва да се следи за появата и плътността на вредни насекоми - като например кръстоцветните бълхи, които първи заселват и атакуват новопоникналите растения на рапицата. Тук  попадат всички видове бълхи, едни от които вредят по котиледоните и листата, а други - по корените и стъблата.От кръстоцветните бълхи, които се хранят с котиледоните и листата през есента заслужават внимание обикновената вълнистоивичина бълха - Филотрета ундулате, кръстоцветна зелева бълха - Филотрета неморум и черна зелева бълха - Филотрета арта. Това са дребни  бръмбарчета с големина на тялото до 5 мм със зеленикав оттенък, с жълти надлъжни ивици. Срещат се през цялата година и презимуват като възрастни индивиди. Хранят се от котиледоните и същинските листа, като нагризват горния епидермис и разкъсват тъканта. Кореновата система на рапицата е все още недоразвита, надупчените листа изискват повече вода, поради което току-що поникналите  растения завяхват и умират. В момента климатичните условия са неблагоприятни поради настъпилото засушаване (над 20 градуса) и повишаване на температурите, което благоприятства за загиването на растенията. След поникването рапицата може да бъде нападната и от рапичната стъблена бълха или оса - блестящо черно бръмбарче, голямо около 4 мм. В началото на месец ноември, след падането на валежи, макар и не интензивни, се заселва в новопоникналите рапични посеви. То отлага яйцата си около коренчето на растението. Излюпените ларви се вгризват в тях презимуват и през пролетта минават в стъблото и по главния нерв на листа и нанасят вреда.

Автор: 
ДОЦ. Д-Р ЕНЧО МЯНУШЕВ
Брой : 
Ноември 2017
randomness