КОНСУЛТАНТСКИ ПАКЕТИ НА НССЗ ЗА СТАРТИРАЩИ МЛАДИ ФЕРМЕРИ И МАЛКИ СТОПАНСТВА

 МЛАДИ ФЕРМЕРИ И МАЛКИ СТОПАНСТВА

Между 15 и 20 март отварят подмярка 6.1
Съобщи го лично Петя Куманова, главен директор в Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) на специално подготвения семинар от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) в рамките на съпътстваща изложението АГРА 2018 програма.

На него бяха представени възможностите за подпомагане на родните фермери до 40-годишна възраст в изготвяне на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и на малките земеделски стопанства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020). Подпомагането се извършва чрез мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“, изпълнявана от експертния състав на Службата. Специализираният семинар беше открит от доц. д-р Младен Младенов, изпълнителен директор на НССЗ и нейният главен секретар - Иванка Тодорова. Експертите на НССЗ и представител на Дирекция „Развитие на селските райони“ към Министерство на земеделието, храните и горите, разясниха на присъстващите стопани част от възможностите за подпомагане по ПРСР 2014-2020 чрез мярка 2. За предоставяния от Службата на млади фермери консултантски пакет (КП) А2Б от подмярка 2.1.1. „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“ информира Делян Георгиев - началник на отдел „Консултантски услуги по национални и европейски проекти“ към главна дирекция „Съвети в земеделието и аналитична лаборатория“ на НССЗ. КП включва и изготвяне на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, които Службата ще извършва безплатно за съответните желаещи. Стана ясно, че освен да изготви проектните им предложения, НССЗ може да съдейства на младите земеделски стопани при подаването  им през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН). А тя на практика ще бъде единствения начин за кандидатстване през новия прием.
 

Автор: 
Мариела Илиева
Брой : 
Март 2018
Рубрика: