КОЙ И КАК ЩЕ ПОЛУЧАВА ОБВЪРЗАНА ПОДКРЕПА ОТ 2017 ГОДИНА

КОЙ И КАК ЩЕ ПОЛУЧАВА ОБВЪРЗАНА ПОДКРЕПА ОТ 2017 ГОДИНА

След проведени преговори с повечето браншови организации в началото на август от земеделското министерство представиха промените в схемите за обвързаната подкрепа за най-чувствителните сектори в земеделието, каквито са производството на плодове и зеленчуци, животновъдството и  оранжерийното производство. Промените в схемите са направени след задълбочен анализ на прилагането на схемите през 2015 и 2016 година, както и на ефекта им върху разходите на подкрепените сектори и влиянието им върху нетния доход. В резултат на това се стигна до промяна в подхода за структуриране на схемите с цел минимизиране на възможностите за тяхното изкривяване, така както стана през първите две години от прилагането им. Поради тази причина от тях бяха изключени тиквите и орехите, както и някои категории животновъдни ферми. В резултат на направения анализ за ефекта  от прилагане на схемите за обвързана подкрепа, е установено например, че при производството на плодове и зеленчуци се наблюдават увеличение в обема на заявените за подпомагане площи при всички култури. Според изнесените данни при производството на плодове заявени за подпомагане през  2015 година са били 23 559 хектара, а година по-късно са нараснали на 35 953 хектара. При зеленчуците увеличението на заявените площи е още по-голямо – от 16 737 на 37 182 хектара през 2016 година. При оранжерийното производство заявените площи са нараснали от 587 на 685 хектара. При  спорните култури тикви и орехи само за година обемът на заявените площи през 2016 спрямо 2015 година е нараснал съответно от 2185 на 13 200 хектара и от 2 066 на 8 258 хектара. Броят на малките стопанства с между 10 и 49 животни пък се е е увеличил със 78%.Затова, както е видно от таблиците, някои от културите като дини, пъпеши и главесто зеле при зеленчуците и десертното грозде и сливите при плодовете са обособени в отделна схема с по-ниско ниво на подпомагането. Допълнително е въведен различен размер на подпомагането, съобразен с броя на животните, размера на стопанствата и  обема на реализираната продукция - мляко, плодове и зеленчуци. Целта на направените промени е да се отрази големината на стопанствата върху размера на плащанията и да се фокусират те върху средните стопанства за да се повиши устойчивостта им. Бюджетът по схемите за обвързаната подкрепа се  равнява на около 232 млн. лева на година. Новите моменти са свързани с това, че за пръв път се създава възможност за подпомагане на малките планински ферми с между 5 и 9 крави и за тези с между 10 и 49 кози-майки и овце-майки. Тук важното условие е, че животновъдните обекти трябва да се намират на над 750 метра надморска височина. За животните под селекционен контрол се допуска кандидатстване само по една от схемите-за млекодайни или месодайни животни, като в единия случай фермерите ще трябва да доказват с фактури определен обем реализирано мляко, а в другияда имат  минимум по 0,5 нови телета на допустимо животно. Периодът на задържане броя на заявените за подпомагане животни, е най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане по схемите и мерките за подпомагане. При плодовете и зеленчуците е въведено  изискване за размера на стопанствата от минимум 0,5 хектара при минимален размер на площите с плодове и зеленчуци от 1 декар. Тук подпомагането е различно за стопанствата с до 30 и над 30 хектара. При оранжерийното производство подпомагането ще е на декар, а не на хектар и със значително  увеличени добиви. Тук също са въведени диференцирани ставки за подпомагане. С пълния обем ще се подпомогнат оранжериите доказващи средни технологични добиви. Целта е повече да се подпомогнат големите оранжерии, които най-често са отопляеми и имат по-големи разходи. По-малко средства  ще получават малките производители с минимум 1 декар оранжерии, които са изпълнили изискванията за минимално произведени количества продукция.

Автор: 
Мартин Иванов
Брой : 
Септември-Октомври 2016
Рубрика: 
randomness