МЛАДИТЕ ФЕРМЕРИ ЗАЛОЖНИЦИ НА СУБСИДИИТЕ

МЛАДИТЕ ФЕРМЕРИ ЗАЛОЖНИЦИ НА СУБСИДИИТЕ

Все по-малко млади хора искат да работят в земеделието, а онези които го правят, са натоварени с високи разходи и сложна бюрокрация, които се конфронтират с незадоволителни доходи, пише Euractiv.de. Европейското земеделие боледува заради смяната на поколенията. Мнозина от младежите се отказват от професионално обучение, което им обещава твърдо работно време или непрекъснати промени и несигурни доходи. Само 11% от земеделските производители в ЕС са млади под 40 години, по данни на европейската статистическа служба от 2016 година. Йохана Бунтц е една от малцината, която се е осмелила да се насочи към земеделието. Решението не беше никак просто, защото стопанството се намира в Швabski Alb (карстов планински масив в Южна Германия, бел.ред.). Върху 110 хектара семейството и има ферма за угояване на свине. Въпреки това, в течение на последните 20 години търговията със свинско месо става все по-нестабилна, а производството трябва да се надгражда за да се задъжат стабилни доходите. Месопреработвателите на които доставяли, вече отказват заради високите цени на суровината в сравнение с техните конкуренти. Ето защо нейните три сестри избрали да се насочат към други професии. Въпреки това Йохана решила да се насочи към професионално образование в сферата на земеделието след края на гимназията, за да наследи семейното стопанство. За да се научи как да повиши себестойността на своята продукция, Йохана се насочила към дисциплината Аграрен мениджмънт и маркетинг. Още по време на следването си тя решила да се откаже от свинепроизводството и да се насочи към биоземеделието. Младата фермерка акцентира при това върху по-високата добавена стойност на земеделската продукция и хуманното отглеждане на животните. За промяната имало и друга причина.”Кокошките са много по-лесни за продаване за една жена в сравнение с една 120 килограмова свиня”, разказва младото момиче.
ЕДВА 10% ОТ СТОПАНСТВАТА В ГЕРМАНИЯ СЕ УПРАВЛЯВАТ ОТ ЖЕНИ
Към момента стопанския двор се ръководи съвместно от майка и дъщеря, но след няколко години Йохана ще може да поеме стопанството в свои ръце. Подобна ситуация е едно изключение, защото едва 10% от всички германски стопанства се управляват от жени. По данни на германското министерство на земеделието 64% от заетите в сектора на селското стопанство са мъже. Йохана обаче не счита това като недостатък или дискриминативно отношение спрямо жените, каквото не е имало към нея. Признава все пак, че само веднъж един мъж я заснел докато карала трактор.

Автор: 
Превод: Мартин Иванов, по материали на EURACTIV.de
Брой : 
Юли Август 2019
Рубрика: 
randomness