МОНИТОРИНГЪТ ВЪРХУ ОБРАБОТВАЕМИТЕ ПЛОЩИ СЛЕД 2020 ГОДИНА СТАВА ПОСТОЯНЕН

МОНИТОРИНГЪТ ВЪРХУ ОБРАБОТВАЕМИТЕ ПЛОЩИ СЛЕД 2020 ГОДИНА

Новият процес на мониторинг ще изисква сложни софтуерни разработки
Все повече се говори за използване на сателитните данни с цел прецезиране на мониторинга върху обработваемите площи като средство за намаляване до минимум на изкривяванията в подпомагането и улесняване на очертаванията.

Във връзка с това по време на семинара на зърнопроизводителите в Пловдив, Георги Праматаров от агроведомството представи някои от новите виждания по темата. „Наблюдението на площите заявени за подпомагане ще се извършва не веднъж годишно, а чрез серия от проверки, като те ще се извършват с помощта на сателитни снимки”, каза Праматаров. Той уточни, че този процес на мониторинг е сложен, и ще изисква сериозни софтуерни разработки, а не толкова човешка намеса, и сега известните проверки на място трябва да се ограничат до минимум. „От ЕС с този подход се цели по-справедлив контрол на земеделските производители, които да са поставени при равни условия”, уточни още той. Трябва да се отбележи, че споменатата спътникова информация е налична и в момента, като заснемането на обработваемите площи се прави на всеки две седмици, но използването и с контролни функции все още не е задължително за администрациите във всички страни членки на ЕС. Към момента те се използват само от броени страни в ЕС. Идеята на сателитния мониторинг е да се намалят и рисковете, преприемани от фермерите да заявяват площи за подпомагане, върху които реално не се извършва никаква земеделска дейност или не са подходящи за земеделие. Това от своя страна би трябвало да доведе до по-добро управление на финансовите ресурси предвидени за директни плащания. Освен това се планира на отделните страни членки да се даде по-голяма гъвкавост по отношение на това, кога и при какви условия да извършват проверките на земеделските производители. „Фокусът на тези проверки ще е не върху границите на заявените парцели, а върху това, дали върху тях се извършва някаква земеделска дейност”, допълни още Праматаров.
 

Автор: 
Агроном
Брой : 
Декември 2019
Рубрика: 
randomness