НЕВЕН

НЕВЕН

Невенът (Calendula officinalis L.) e едногодишно, по рядко многогодишно растение от сем. Сложноцветни (Asteraceae).
Коренът е вретеновиден, слабо развит. Стъблата достигат до 0-60 см височина, прави, жлезистовлакнести, най-често разклонени. Листата са последователни, долните лопатовидни, горните продълговати до ланцетни, покрити с редки власинки. Цветове, събрани в съцветие кошничка, 2-7 см в диаметър, са  разположени поединично по върховете на стъблата или техните разклонения. Езичестите (външните) цветове са оранжеви или жълти, разположени в 2-3 реда, а тръбестите (вътрешните) са жълти или кафяви. В лечебната практика се използват само съцветия с оранжеви езичести цветове. Семената  (плодосемките) са с различни размери, отвън светлокафяви, без хвърчилка. Външните семена са сърповидно извити, средните и вътрешните са по-дребни. Масата на 1000 бр. семена е 8-15 г. Родината на невена е неизвестна. Като декоративно растение се е отглеждал по цялото Средиземноморие и страните на Европа още през 17 век. На много места, включително и в България, видът се е натурализирал. Има създадени много декоративни сортове, които се култивират както в Америка, така и в Европа.
За лечебни цели се използват цветните кошнички (Flores Calendulae) и стъблата (Herba Calendulae). В тях се съдържат каротеноидите каротин, липонин и производни на волоксантина, цитрокантин и др. Общото количество на каротеноидите може да достигне до 3% в езичестите цветове.Цветовете съдържат  също стероли, флавоноиди, дъбилни вещества, ябълчна и др. киселини, а надземната част - тритерпенови сапонини, тритерпени и горчивото вещество календин.

Автор: 
ДОЦ.Д-Р ЛЮБА ЕВСТАТИЕВА
Брой : 
Февруари 2018
randomness