НОВ СОРТ ГРАДИНСКИ ГРАХ – ПЪЛДИН

Грах

Градински грах сорт Пълдин е едно от най-новите попълнения в сортовата листа на Института по зеленчукови култури Марица - гр. Пловдив.
Сорт Пълдин е резултат на сложна хибридизация между два сорта и една селекционна линия с последващ отбор в разпадащите се хибридни генерации. Автори на  сорта са доц. Славка Калъпчиева и проф. Галина Певичарова от ИЗК Марица - Пловдив и доц. Сийка Ангелова от ИРГР - гр. Садово.
Растенията се характеризират с липса на антоцианово оцветяване и много добре развита кореновата система. Върху нея се образуват грудки на бактерията Rhisobium  leguminosarum Frank, Boldwinet Fred., които усвояват азот от въздуха и синтезират физиологично активни вещества. Стъблото е  неокосмено, закръглено. Тригодишните конкурсни сортови опити показват, че височината му варира от 70 до 80 cm и е с равномерно разположени по него плодоносещи възли. Броят на възлите с бобове варира от 5 до 8. Първият плод се залага на височина над 30 см, подходяща за механизирано прибиране. Листът е сложен, състоящ се от листна дръжка, 2-3 чифта листенца и 3-7 броя мустачки. С помощта на мустачките растенията се закрепват едно за друго и не полягат. В основата на всеки лист са разположени по два прилистника. Цветовете са бяло-цъфтящи, разположени основно по два (83.5%) на една цветна дръжка, която излиза от пазвите на прилистниците. Устройството на цвета благоприятства само-опрашването. Плодът е средно до силно извит боб с дължина 10-11 см и ширина 1.3 см, измерени средно за три годишен период на проучване. Всеки боб образува от 8 до 10 добре  оформени зелени зърна. Общият брой бобове на централното стъбло е 9-10 броя. Семената са набръчкани, барабанчесто-ъгловати, зеленикави с абсолютна маса 201, 3 г.
ПЪЛДИН е ран до средно-ран сорт с време на цъфтеж между 11 до 25 май в зависимост от метеорологичните условия и времето на сеитба. Продължителността на вегетационния период от поникване до технологична зрялост е 65-66 дни. Посевната норма е 100-140 кълняеми семена на 1 кв.м.
Сортът е подходящ за замразяване като при тримесечно хладилно съхранение запазва отлични органолептични и цветови характеристики.

Автор: 
ДОЦ. Д-Р СЛ. КАЛЪПЧИЕВА, ИЗК“МАРИЦА“-ГР. ПЛОВДИВ
Брой : 
Март 2017
randomness