НОВ ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА

НОВ ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА

Ето как описа и коментира новостите Институтът за агростратегии и иновации

Министерският съвет на Р. България внесе в Народното събрание Законопроекта за защита на растенията на 31 юли 2013 г. На първо гласуване Законопроектът беше приет на 10 октомври 2013 г. Законът за защита на растенията на етап второ четене в Пленарна зала бе внесен на 04.06.2014 г. През юли той вече е приет. Приемането на изцяло нов Закон за защита на растенията е необходимо, за да се осигури прилагането на Европейското законодателство, по-конкретно Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и Директива 2009/128/ЕО за постигане на устойчива употреба на пестициди.

Автор: 
Институт за агростратегии и иновации
Брой : 
Юли / Август 2014