НУЖДАТА ОТ ХРАНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ПО ВРЕМЕ НА ВЕГЕТАЦИЯТА ПРИ МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ - СЛЪНЧОГЛЕД

Торене - слънчоглед

Слънчогледът е изключително непрентециозна култура към типа почви на които се отглежда, но това разбира се не означава непременно, че на добре запасени и аерирани почви, той може да покаже по-добри резултати. Когато активната част на кореновата система, в слоя  от 0 - 60 см., с подвижни азотни, фосфорни и калиеви съединения и е спазена добрата практика за агротехнически мероприятия, можем да очакваме високи добиви.

Поради спецификата на кореновата система на слънчогледа и нейната възможност да черпи хранителни вещества от по-долните слоеве, не бива да се прекалява с азотното торене т.к. то би имало обратен ефект върху добивитте.

Автор: 
ЙОРДАН ИЛИЕВ – ръководител отдел „Aгрохимия и почвознание“, при Aгрополихим AД
Брой : 
Юни 2016
Рубрика: