OЧАКВАЙТЕ ПОВЕЧЕ С AgCelence СРЕЩУ БОЛЕСТИ И СТРЕС НА ПОЛЕТО

 AgCelence
AgCelence e иновативната концепция на БАСФ без аналог в света на растителната защита. Продуктите от концепцията AgCelence® са последен клас фунгициди, които предоставят на растенията възможността да проявят целия си генетичен и производствен потенциал. Как? Като повишават физиологичните процеси в растенията, толерантността на стрес при културите и защитата на посевите от болести. В следствие растенията по-пълноценно усвояват водата и хранителните вещества, предпазени са от преждевременно узряване и се развиват жизнени и здрави. Предимства:
  • Увеличени добиви
  • Продукция с  повишено качество
  • По-висока ефективност на производството

Пиктор в слънчоглед: Доказано по-високи добиви средно с 15 %.
Предимствата на Пиктор в слънчоглед са добре познати на производителите, отглеждащи тази маслодайна култура. Пиктор осигурява цялостна защита срещу всички важни гъбни болести при слънчогледа - склеротиния, алтернария, ботритис, фома, фомопсис и др. Продуктът се разпределя по повърхността и  във вътрешността на всички зелени части, като ги предпазва и унищожава вече развилите се спори и допълнително блокира развитието на гъбните хифи. При наличието на стресови фактори като високи температури и засушаване Пиктор редуцира нивото на хормона на растежа (етилен), спомага за  птималното протичане на фотосинтезата и предотвратява преждевременното узряване. В резултат на действието на Пиктор се подобрява водният обмен и способността за усвояване на хранителните вещества. След Пиктор продукцията е с повишено масленото съдържание, а загубите от оронване са  инимални. По данни на фермери в България, от три години Пиктор увеличава добива от слънчоглед на единица площ средно с 15%.

Автор: 
Агроном
Брой : 
Юни 2014
randomness