ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАТИ ТИП ЧЕРИ

чери домати

Чери доматите са все още недостатъчно познати на българския потребител. Липсват традиции за консумацията на техните плодове, които въпреки че са много дребни (10-20 грама) са със значително по-високо съдържание на сухо вещество и захари. През последните години се появиха на нашия пазар като търговски продукт във вид на съплодия състоящи се от много голям брой (15-30) дребни плодчета, с черешовидна овално закръглена или овално удължена форма и жълта, оранжева, червена или антоцианова окраска. Благодарение на високата си биологична стойност и атрактивния си вид, те станаха популярни и са добре познати и разпространени на американските и западноевропейските пазари. Използват се както за прясна консумация, целоплодно консервиране и приготвяне на голямо разнообразие от консервирани продукти, така и за десерти и украса на блюда. В нашата страна чери доматите не са особено привлекателни за производителите от комерсиална гледна точка, поради значително по-ниските добиви и по-трудното реализиране на продукцията. Съществено предимство на този тип домати е рядкото съчетание на ранозрелост (100-110 дни от поникването до узряването на плодовете от първото съцветие) и продължителен беритбен период, устойчивостта на растенията на болести и декоративната стойност на съплодията. Това, както и постепенното нарастване на търсенето на чери доматите от ресторантьорския бизнес, авиокомпаниите и от любителите на здравословното и естетично хранене са предпоставка за засилване на интереса към тази култура и на стремежа към включването й в сортимента на дамашните зеленчукови градини или в градините на семйните ферми, занимащи се с производство на зеленчуци и плодове за лични нужди или нуждите на местните пазари.

Автор: 
Проф. дсн Димитър Чолаков – Аграрен университет – Пловдив
Брой : 
Юни 2013
randomness