ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЛАЙКА

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЛАЙКА

Лайката е една от най-масово използваните билки за лечение на редица заболявания още от древността. Тя е широко разпространена в цялата страна по поляни, покрай пътища, в и около населените места от равнините до височина около 1000 м. Условията за нейното развитие у нас са благоприятни,  което позволява и улеснява култивирането й в почти всички райони на големи площи. При добра организация на отглеждането и правилно и навременно прилагане на мероприятията (подготовка на почвата, торене, срокове на засяване или засаждане, грижи през вегетацията и пр.) от лайката могат да се  получат много добри добиви - до 1200 кг свежи цветове, а като суха маса - до 110-120 кг цвят или до 500 кг стръкове. Билката (дрогата) лайка е търсена продукция както на нашия, така и на външния пазар. Нейното екологично отглеждане ще допринесе за опазване на чистотата на околната среда, за  осигуряване на качествена суровина за фармацевтичната и парфюмерийно-козметичната промишленост и не на последно място ще създаде приятна и доходна работа на много млади безработни, на земеделските стопани и на всички любители на селскостопанския труд.

Лайка: Chamomilla recutita (L.) Rausch. (Matricaria chamomilla L, Matricaria recutita L.) сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae)

Автор: 
СТ. Н.С. Д-Р ЛЮБА ЕВСТАТИЕВА; Н.С. I СТ. СТАНКО СТАНЕВ
Брой : 
Март 2016
Рубрика: 
randomness