ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ И АРОМАТНИ РАСТЕНИЯ ПРИ БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ И АРОМАТНИ РАСТЕНИЯ

Българската флора е богата на лечебни и ароматни растения. Нашата страна има добри традиции в тяхното събиране от природата, култивиране на някои от тях и търговията с произведените суровини и продукти. Същевременно се забелязва, че естествените ресурси на лечебните растения са намалели значително през последното десетилетие. За това се налага тяхното отглеждане, но като се прилага и новото направление-биологичното земеделие. По данни на Световната здравна организация, днес около 80% от всички хора по света използват лечебни и ароматни растения. Както се знае, растителния свят представлява неизчерпаем източник на биологично активни вещества. Още през миналото столетие са се отглеждали сладка мента, казанлъшка роза, мак, лавандула, дилянка, кориандър. Понастоящем този отрасъл в селското стопанство непрекъснато се разраства. Лечебните и ароматните растения се отглеждат на различни по качество почви, в това число на слабо продуктивни, разположени в планински и полупланински райони (ерозирани и каменливи в различна степен склонове, с ph- между 7-8, с лек механичен състав – песъкливи), което има важно икономическо значение. От ароматните и лечебни растения се получава икономически изгодна суровина. Тя се приема добре на вътрешния пазар и намира добър прием на международния.
За правилното отглеждане на лекарствените и ароматни растения има определени технологични изисквания. На първо място, подходящите почви за тях, това са средно хумусните и с лек механичен състав почви, леко влажните и с по-добри топлинни условия. Трябва да се знае, че семената им са дребни и с ниска кълняемост. Растенията се характеризират с бавен растеж и развитие, особено в първите месеци след сеитбата. Лечебните растения се отглеждат на площ от 5 до 20 дка за култура, поради големите разходи на труд при  отглеждането и прибирането на получената суровина.

Автор: 
ДОЦ. Д-Р ДАРИНА БОРИСОВА, ДОЦ. Д-Р ЕНЧО МЯНУШЕВ
Брой : 
Юни 2019
Рубрика: 
randomness