ПОЛША - КРУПЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ И НАЙ-ГОЛЯМ ИЗНОСИТЕЛ НА ГЪБИ В СВЕТА

Гъбите

Полската икономика е шеста по големина и една от най-бързо развиваща се в ЕС-28, която единствена избегна рецесията и намаляване на БВП по време на кризата. Въпреки структурните проблеми Полша е с най-запазено и комплексно развиващо се земеделие между новоприетите членове /ЕС-13  Селското стопанство на Полша се характеризира със значително висока производителност във всички основни сектори. Оценено по единни базови цени от Eurostat, средното годишно земеделското производство за 3-годишен период е 21.6 млд евро срещу само 3.6 млд, на България, т.е. около 6 пъти по-голямо. Голямо предимство на полското земеделие е подчертаната диверсификация на земеделското производство. Известна е водещата роля на полското земеделие в производството на ябълки , ягоди, други дребноплодни видове и култивирани гъби.
ОБЩО ЗА КУЛТИВИРАНИТЕ ГЪБИ
Гъбите са отнасят към зеленчуците и представляват важен сегмент от тях и земеделското производство в Полша. Полската гъбарска промишленост е претърпяла драматични организационни и технологични промени от 1990 г. насам. Сега Полша е четвъртия по размери производител на гъби в света след  Китай, Италия и Холандия и най-големият износител, благодарение на внедрените модерни технологии за производство на гъби от Холандия. Култивираните гъби са уникален природен продукт, който не може да се идентифицира с никои друг хранителен тип, но успешно конкурират зеленчуците по общо хранително съдържание и месото по пълноценен белтък.Те са огромно богатство като храна и търговска стока, т.к. са чист природен продукт. Култивирането на гъби е добра възможност за самостоятелен бизнес. Инвестициите изобщо не са много големи, а това го прави достъпен за повече хора. Гъби могат да се произвеждат при примитивни условия за самозадоволяване или допълнителен доход, както и чрез високо специализирани комплексни технологии в големи предприятия.Отдавна са известни лечебните свойства на гъбите и знанията в това направление се разширяват и задълбочават. В състава на гъбите се комбинират и балансират комплекси на различни биологично-активни вещества, които унищожават злокачествени туморни клетки и имат многостранни други полезни здравословни ефекти.

Автор: 
ПРОФ. ДСН ПЕТКО ИВАНОВ
Брой : 
Юни 2018
Рубрика: 
randomness