ПОЛЯГАНЕТО НА ПОСЕВИТЕ НАМАЛИ ДОБИВИТЕ И ВЛОШИ КАЧЕСТВОТО НА ПШЕНИЦАТА

Полягането на есенните посеви

Полягането на есенните посеви е важен фактор за величината на добивите от пшеница, специално при приложението на интензивни технологии за оптимална или максимална продуктивност. Прекомерно сгъстените посеви, резултат от ранна сеитба с повишени сеитбени норми на азотно торене, в съчетание с чести, продължителни и обилни валежи през пролетта, са основните фактори за полягането на есенните посеви.
ПРОГНОЗИ ЗА ПО-НИСКИ ДОБИВИ С ВЛОШЕНО КАЧЕСТВО
Първоначалните очаквания до началото на юни бяха за получаване на високи добиви от есените посеви през настоящата година., близки до максималните, близки на тези от 2017 г. Топлата продължителна есен и меката зима със значителни, валежи през пролетта и добри запаси на почвена влага бяха  предпоставка за такива очаквания. Обаче честите, продължителни и поройни дъждове през юни и юли, в съчетание с бури и градушки, причиниха полягане на значителни площи в различни райони на страната. Най-често те бяха съпроводени с нападения на гъбни болести по листа, стъбла и класове,  преджътвено покълване и в крайна сметка – загуба на добиви качество. Валежите забавиха и удължиха жътвата и очакваните загуби растяха с времето, на места до 30-50%. Достигна се до парадоксалното за нашите климатични ширини положение, земеделци да се молят за по-малко валежи в критични фази на пшеницата и ечемика.

Автор: 
ПРОФ. ДСН ПЕТКО ИВАНОВ
Брой : 
Юли - Август 2018
Рубрика: