ПОВРЕДИ ПО ДОМАТИТЕ ПОРАДИ ДЕФИЦИТ ИЛИ ИЗЛИШЪК НА МАКРО - И/ИЛИ НА МИКРОЕЛЕМЕНТИ

ПОВРЕДИ ПО ДОМАТИТЕ

Индуцираните от недостиг или от излишък на минерални елементи повреди се проявяват при растения, отглеждани в условия на небалансиран хранителен режим. Дефицитът на азот предизвиква интензивна хлороза по листата на доматите, която започва от долните етажи. Жилките от долната страна на листата постепенно получават червеникав оттенък. Стъблата са по-тънки и по-твърди. Растежът на корените е редуциран. При употреба пък на големи дози азотни торове в периода на интензивен растеж на доматените растения  често се наблюдава неравномерно надебеляване в горната част на стъблото, придружено с появата на подутини, вътрешни некрози и напуквания. Дръжките на най-горните листенца са спирално завити. Върху листата се появяват пригори. По протежение на стъблото се образуват тъмни, леко хлътнали некротични ивици. При прилагането на още по-високи дози азотни торове корените на растенията добиват от тъмнокафяв до черен цвят и изглеждат като опърлени от огън. Надземната маса бързо увяхва и изсъхва. Прекомерното азотно торене, съпроводено както от недостиг на фосфор и цинк, така и от интензивно поливане и силно колтучене или кършене, предизвиква т. н. неинфекциозно листно завиване по доматите. Обикновено то се проявява през втората половина на вегетационния сезон и започва от най-долните листа, като постепенно се разпростира към върха. Листните пластинки се завиват фуниевидно към горната повърхност на листенцето и по дължината на централната жилка. Листата са плътни, твърди на пипане и лесно се трошат при стискане с ръка. Цветовете на такива растения обикновено изресяват. Етиологията на заболяването не е добре изяснена, но се счита, че причина за наблюдаваната повреда е както невъзможността за отток и разпределение на синтезираното органично вещество, така и натрупването му в тъканите. В листата на растения с признаци на листно завиване са установени значителни количества ауксин и глицин. При внасяне на големи количества недобре угнил оборски тор или при извършване на т. н. шербетуване, отделеният амоняк може да причини пригори по листата или повърхностни некротични повреди по плодовете на растенията.

Автор: 
ДОЦ. Д-Р ЕНЧО МЯНУШЕВ
Брой : 
Април 2019
Рубрика: