ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГЛОБАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ (GPS) В ПРЕЦИЗНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Глобална система за позициониране

В последните години настъпва истински бум в развитието на земеделието чрез използване на високо технологичните GPS системи в т. н. прецизно земеделие. Те позволяват локализиране на теренните работи с точност до няколко сантиметра. Това е нова концепция за производство на земеделските култури,
която включва цялостната технология от обработката на почвата, сеитба, торене, растителна защита и прибиране на реколтата.

СЪЩНОСТ НА ГЛОБАЛНА СИСТЕМА ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ

Глобална система за позициониране (на английски „Global Positioning System“ или GPS - Джи Пи Ес) е наименованието на спътникова радионавигационна система за определяне на положението, скоростта и времето на обекти с точност до 1 наносекунда във всяка точка на земното кълбо и околоземна орбита в реално време. Глобалната система за позициониране е проектирана и контролирана от Министерството на отбраната на САЩ и тя може да бъде използвана безплатно от всеки. Поддръжката на системата струва около 400 млн. долара (USD) годишно, включително разходите по подмяна на  остаряващите спътници. Глобалната система за позициониране е разделена на три сегмента: космически, контролен и потребителски. Космически сегмент. Космическият сегмент се състои от групировка на минимум 24 оперативни GPS - спътника, разположени в 6 геоцентрични орбитални равнини. Положението им позволява във всяка точка на Земята да се виждат най-малко от 4 спътника. Контролен сегмент Състои се от 5 наблюдателни надземни станции, разположени по целия свят; надземни антени и един главен контролен център в Колорадо Спрингс, които контролират работата на всеки спътник и е отговорен за измерване параметрите на орбитите на спътниците, прогнозиране на параметрите на орбитите, синхронизирането на атомните часовници и подаване на данни за препредаване от сателитите. Потребителски сегмент. Потребителският сегмент се състои от GPS-приемници, използващи се
както за военни, така и за цивилни приложения. GPS-приемникът декодира сигнали. В момента съществува голямо разнообразие от GPS-приемници, които се различават по много показатели, като точност, форма, приложение, цена и т.н. Те се използват за навигация в пътния, морския и авиационния  транспорт, за точно определяне на времето, в селското стопанство и пр. Други проекти Европейският проект на спътникова система за навигация се нарича Галилео. Русия изгражда свой собствен проект ГЛОНАСС — Глобальная Навигационная Спутниковая Система. Китай започва изграждането на собствена сателитна навигационна система Beidou (Компас) през 2000 година и установява регионално покритие с три сателита...

Автор: 
Агроном
Брой : 
Септември/Октомври 2013
Рубрика: 
randomness