ПРОГНОЗА ЗА ЯБЪЛКОВАТА РЕКОЛТА ПРЕЗ 2019Г.

Ябълки

Наближава началото на активния сезон за прибирането на реколтата и реализацията на произведените през 2019 г. ябълки, което ни даде основание да направим една оценка за очакваната доходност и качество, а също и пазарните очаквания и перспективи, както в Унгария, така и на международно ниво. Целта на позиционирането и прогнозирането на пазара е да предоставим фактическа и точна информация. Оценките за добива на ябълкови плодове в Европейския съюз се основават на официалните данни на WAPA/Prognosfruit, докато ситуацията в Унгария се основава на резултатите от съвместната среща на пазара на ябълки (FruitVeB-NAK-ÉKASZ) и нашето обширно проучване на участници на вътрешния пазар (производители, ърговци, преработватели). Все пак трябва да се има предвид, че нашето проучване може да няма 100% покритие и представителност. Предоставената информация във връзка с цените не е нито препоръчителна, нито е ориентировъчна и по никакъв начин не е обвързваща. Чрез този анализ искаме да помогнем на участниците на  пазара с реалистична и фактическа информация, но всеки трябва да приеме особеността на прогнозите, че вероятността им за успех никога не може да бъде 100%, поради което си запазваме правото да правим грешки и промени.
ОБЩА ПАЗАРНА ПЕРСПЕКТИВА
Според USDA (2019) от всичко произвеждани в света 75-80 млн. тона ябълки, 60-65 млн. тона се продават на свежия пазар, докато останалите 10-12 млн. тона се продават на преработващата промишленост, която произвежда 1,5-1,6 млн. тона концентрат от ябълков сок (фиг. 1). Делът на Китай във всеки от трите сегмента (десертни ябълки, промишлени ябълки, ябълков концентрат) е около 40-50%, което го прави основен играч на световния пазар. Световното производство на ябълкови храни се увеличи леко между 2011 г. и 2018 г. Въпреки това, производството на концентрати от ябълков сок и свързаното с тях промишлено производство на ябълки намаляха леко и на практика се получи застой през последните пет години (фиг. 1), главно поради лек спад в потреблението на сокове и безалкохолни напитки през последните години. От 12,0 млн. тона ябълки в ЕС приблизително 8,0 до 8,5 млн. тона отиват на пазара за прясна консумация и 3,5 до 4,0 млн. тона за преработвателната промишленост,която се състои главно от концентриран сок (фиг.2). През по-голямата част от годината ЕС произвежда между 500 и 600 хиляди тона ябълков концентрат, което е една трета от световното производство (въпреки че през 2018 г. са произведени рекордните 790 хиляди тона). Само Полша произвежда около 30% от общото производство на ябълки в ЕС, което средно за година е 3,5-4,0 млн. тона ябълки. Това я прави доминиращ и определящ цените производител в ЕС. Полша има малко по-нисък дял на пазара на десертните ябълки (около 20-25% от 1,5-2,0 млн. тона), но той представлява 50-60% от  роизводството на ябълки и концентрат в ЕС.

Автор: 
Преводът на български език е подготвен от: Проф. д-р Валентин Личев Антал Шанта агроном, Инвест Трейд УБД ООД
Брой : 
Септември 2019
Рубрика: 
randomness