ПРОИЗВОДСТВО НА ЯГОДИ В СВЕТА, ЕС-28 И БЪЛГАРИЯ

Ягоди

ЗНАЧЕНИЕ
Ягодата е една от най-ценените плодови култури, определящо се от редица биологични и стопански качества. Плододаването започва още през първата година и ягодите узряват рано напролет, когато на пазара няма достатъчно свежи плодове и зеленчуци. На малки  площи се получава голяма и ценна продукция. Замразяването на плодовете и възможностите за отглеждане в култивационни съоръжения позволява консумация през цялата година.

Плодовете притежават много добро съчетание на витамини, органични и минерални вещества и упражняват силни диетични и здравословни въздействия върху човешкия организъм. За 40 години от 1970 до 2010 г. глобалното производство на ягоди се увеличило 1.8 пъти, а само през последните 5 години - с 10,5 %. Благодарение на този бърз ръст  ягодата вече заема значително място в глобалната консумация на плодове след ябълка, грозде, цитрусови и др. плодови култури с перспектива за бъдещ прогрес. В България резултатите са с обратен знак, резултат от унищожителната „реформа” на земеделието ни след 1990 г. Растящата популярност и консумация на ягодите се дължи на няколко фактора от екологично, биологично и технологическо естество.
ЕКОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ
Ягодата е твърде адаптивна култура към различни екологични условия. Притежава забележителна толерантност към ниски температури (умерена студоустойчивост) и през зимата издържа около минус 15оС без снежна покривка. Това обяснява култивиране на културата на значителни географски ширини и надморски височини. Има обаче високи изисквания към почвена и въздушна влажност, особено по време на цъфтежа и зреенето на плодовете, както и по-късно – в края на лятото и началото на есента. Обаче при достатъчно валежи или напояване може да се отглежда в страни с различен климат – в Европа от Испания до Великобритания и Скандинавските страни, а в България в почти всички равнинни и предпланински райони.

Автор: 
ПРОФ. ДСН ПЕТКО ИВАНОВ
Брой : 
Юни 2019
Рубрика: 
randomness