ПРОИЗВОДСТВОТО НА ГРОЗДЕ И ВИНО В БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВА ДА НАМАЛЯВА

Лозарството и винарството са рентабилен подотрасъл на селското стопанство, свързано с бита и традициите на народа от далечното минало. Той е особено важен за икономиката на страната, тъй като от малка площ (2-3% от земеделските земи) и често на относително бедни почви, се получават добри приходи и се ангажира работна ръка. Гроздето е калорична и качествена храна с добре изразени диетични и лечебни свойства, които укрепват организма и помагат за лекуването на редица болести. От него се приготвят редица ценни хранителни продукти, но основната част се преработва във вино и други алкохолни напитки, които представляват съществен дял от международната и национална търговия. Казаното обаче се отнася повече за миналото и в по-малка степен за настоящото състояние на отрасъла.
През 1960-те и 1970-те години лозовите насаждения в България са достигали 1,8-2 млн.декара. По производство на вино и грозде на човек от населението нашата страна е била на едно от челните места в Европа и е заемала 7-8 място по абсолютен добив и 3-то по износ на десерно грозде. С изградената винарска промишленост по абсолютно производство на вино България през този период заемала 13 място в света и 6 по износ. Тя е била основен износител на вино в бившите социалистически страни, но вината ни са намирали добър прием и в Западна Европа. По-голямата част от насажденията са подлижени на реконструкция за високостъблено и широкоредово отглеждане.
Наред с местните винени сортове Памид, Гъмза, Мавруд, Широка мелнишка лоза, Димят и др. широко са застъпени високо ценените в света Каберне Совиньон, Мерло, Мускат отонел, Шардоне, Юни блан и др....

Автор: 
Проф. дсн Петко Иванов
Брой : 
Юли/Август 2012