СЕЛЕКЦИЯ НА ПШЕНИЦАТА В „АГРОНОМ” НАСТОЯЩЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

СЕЛЕКЦИЯ НА ПШЕНИЦАТА В „АГРОНОМ” НАСТОЯЩЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

Представена е подробна информация за селекционната работа на фирмата. Очертани са всички съществени моменти, свързани с тази дейност. Анализирани са обективните предпоставки за научна и научно-приложна дейност на фона на силната конкурентна среда при пшеницата в страната. Поставен е акцент върху научните изследвания, свързани с най-важните направления в селекцията. Направен е паралел между интересите на фермерите относно продуктивността и качеството на зърното и усилията на селекционния екип в тази посока. Начертаните перспективи за развитие на селекцията и  семенарския бизнес, като естествено нейно продължение са напълно адекватни на съвременните тенденции и възможности.

Автор: 
Проф. Д-р Николай Ценов, Тодор Губатов Агроном I Холдинг, Добрич
Брой : 
Юни 2014
Рубрика: 
randomness