СЛЪНЧОГЛЕДЪТ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

СЛЪНЧОГЛЕДЪТ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

Слънчогледът е втората култура след житните, заемаща най-много земеделски площи в България. Земеделците се доверяват и залагат на слънчогледа, като по този начин си осигуряват рентабилно производство в техните стопанства. През 2017 година се наблюдава леко повишение на площите от  слънчоглед в цялата страна и особено в Южна България, поради факта, че изключително голям процент от рапичните полета бяха развалени. Зад това един земеделец да получи висок добив с добри качествени показатели ключово значение има и правилното извеждане на растителната защита при тази  култура. Все по-често се усеща необходимост от поне две фунгицидни третирания при слънчогледа поради редица фактори. Неблагоприятните климатични условия, съчетани с ограничено сеитбообращение, са най – честата предпоставка за натиск на различни патогени по слънчогледовите растения, което  неминуемо води до намаляване в добива. По аналог с рапицата като култура, която се напада с голяма част от болестите, нападащи слънчогледа, земеделците започнаха да извършват първото третира не на посевите с фунгицид най – често от групата на триазолите срещу болести като фома, фомопсис, алтернария. Второто третиране се извършва с по-комплексен фунгицид, който да се справя с все по- често срещаната септориоза по слънчогледовите посеви, ботритис, склеротиния. Болестите, които най–често водят до редуциране в добива и намаляване на качеството на продукцията, са: ръжда по  слънчогледа (Puccinia helianthi), септориоза по слънчогледа (Septoria helianthi), черни петна / фомоза (Phoma macdonaldi), фомопсис (Phompsis helianthi), алтернария (Alternaria helianthi), ботритис (Botrytis cinerea) и склеротийно увяхване (Scelrotinia sclerotiorum). Фунгицидът Сфера Макс дава ефективно и бързо справяне с все по-често срещаната септориоза по слънчогледа. Оптималният период на приложение е от момента, в който слънчогледа развие достатъчно листна маса и затвори междуредовото пространство до фаза жълт бутон. В този период от една страна разтворът се разходва най – пълноценно, а от друга растенията остават защитени от патогени. Допълнителният физиологичен ефект на Сфера Макс има пряко положително въздействие върху добива. Сфера Макс дава сигурност и възможност за по – високи добиви!!!
ПРЕДИМСТВА НА Сфера Макс Макс:
Отлично действие срещу широк кръг от болести Q Дълъг период на надеждна защита Q Физиологичен ефект, който има пряко положително въздействие върху добива, особено в условията на засушаване или абиотичен стрес Q Лечебно и защитно действие Иновативна, високоефективна формулация  УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА:
Използвайте Сфера Макс с работен разтвор между 20 и 60 л/дка Ефикасността на този фунгицид зависи от степента на покриване на културата, която трябва да бъде предпазена
ВЛИЯНИЕ НА УСЛОВИ УСЛОВИЯТА ЯТА НА СРЕДАТА:
В случай на голям стрес (преовлажняване или суша) или големи температурни амплитуди (15-20 °C), избягвайте третиране Q Ако максималните температури надвишават 25 °C се препоръчва третиране рано сутрин или късно вечер.

Автор: 
Агроном
Брой : 
Юни 2017