СОРГОТО ЗАСЛУЖАВА ПО-ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ

СОРГО

Глобалното затопляне на климата и зачестилите засушавания през последните няколко години поставят на дневен ред производството на зърно от сухоустойчиви култури. Соргото (Sorghum Vulgare Pers.) е една от тях и е подходяща за отглеждане както при липса на достатъчно влага, така и на по-непродуктивни почви. Културата намира широко разпространение в засушливите райони на Африка, Азия и Америка. По-късно соргото е пренесено в Европа (Испания, Португалия, Франция и Русия), а в България намира място в земеделската практика едва в средата на ХХ век. Сега то е едно от най-разпространените културни растения в света и заема пето място при производството на зърно след пшеницата, ориза, царевицата и ечемика. По данни на Global Grain годишно в световен мащаб се произвеждат над 64 мил. тона зърно от сорго, като водещо място заема САЩ с производство около 12 млн. тона. Големи производители са Мексико и Нигерия (по 6,5 млн.тона), следвани от Судан и Индия (по 5,5 млн.тона) и др. Страните членки на Европейския съюз годишно произвеждат над 750 хил. тона, като основни производители са Франция, Испания и Италия.
Производството на зърно от сорго в България започва в началото на 70-те години на миналия век. През последните няколко години по-големи количества от тази култура са получени през 2014-2015 г. (съответно 18,3 и 17,0 хил.тона), когато са реколтирани по 67 и 68 хил. декара. Качествата на соргото и широкото му приложение наложиха учредяването на нова Европейска междупрофесионална организация „Sorghum ID”, която се състоя на 26 септември миналата година в Брюксел. Проектът е финансиран от ЕК по земеделие към Европейския съюз и има за основна цел да популяризира отглеждането на културата в страните членки на ЕС – Франция, Испания, Италия, Румъния и България, както Русия и Украйна. След отправена покана от председателя на Асоциацията г-н Даниел Пероб от април т.г. Земеделски институт – гр. Шумен е приет за член на сдружението. Постигната е договореност за организиране на демонстративно поле с различни сортове и хибриди сорго за зърно и зелена маса. На открития ден по соргото се предвижда и участие на представители на СА, научни сътрудници от сродни институти, специалисти и земеделски производители от североизточна България.
 

Автор: 
ДОЦ. Д-Р КАЛИН СЛАНЕВ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – ШУМЕН
Брой : 
Юни 2018