Агроглобус

ПОЛША - КРУПЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ И НАЙ-ГОЛЯМ ИЗНОСИТЕЛ НА ГЪБИ В СВЕТА

Гъбите

Полската икономика е шеста по големина и една от най-бързо развиваща се в ЕС-28, която единствена избегна рецесията и намаляване на БВП по време на кризата. Въпреки структурните проблеми Полша е с най-запазено и комплексно развиващо се земеделие между новоприетите членове /ЕС-13  Селското стопанство на Полша се характеризира със значително висока производителност във всички основни сектори. Оценено по единни базови цени от Eurostat, средното годишно земеделското производство за 3-годишен период е 21.6 млд евро срещу само 3.6 млд, на България, т.е.

Автор: 
ПРОФ. ДСН ПЕТКО ИВАНОВ
Рубрика: 
Брой : 
Юни 2018

ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА

ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА

Чешката република се характеризира с най-до добри макроикономически показате показатели сред ново ли новоприетите след 2004 г. страни в Европейския съюз (ЕС-13 13), доближаващи се до тези на ста , старите членове на съюза (ЕС 15). Близостта до България по територия, земеделска земя и население е основание за съпоставка в икономиките на двете страни и в частност на земеделието.

Автор: 
ПРОФ. ДСН ПЕТКО ИВАНОВ
Рубрика: 
Брой : 
Февруари 2018

ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА АВСТРИЯ

ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА АВСТРИЯ

Въпреки че Австрия е страна с подчертано преобладаващ планински релеф и с около 40% по малко използваема земеделска земя, произвежда близо два пъти повече земеделска продукция от България. Анализът показва, че основните причини затова са: по-добра структура в земеползване, балансиран състав на културите, висока квалификация на работещите в отрасъла, по-високите добиви от единица площ и животни и добра държавна политика.

Автор: 
проф. Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Декември 2017

В РУМЪНИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕТО Е СЪЧЕТАНИЕ ОТ ИНОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ГЛОБАЛНО МИСЛЕНЕ

В РУМЪНИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕТО Е СЪЧЕТАНИЕ ОТ ИНОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ГЛОБАЛНО МИСЛЕНЕ

В края на юни благодарение на инициативата на Европейската мрежа на аграрните журналисти (ENAJ) група журналисти от цяла Европа, между тях и от България получихме шанса да се запознаем с това, как се развива румънското земеделие, в най-различни направления - производство на зърнени и  маслодайни култури, на плодове и зеленчуци, на храни и животновъдство.

Автор: 
Мартин Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Юли - Август 2017

Земеделието на Австрия

Земеделието на Австрия

Въпреки че Австрия е страна с подчертано преобладаващ планински релеф и с около 40% по малко използваема земеделска земя, произвежда близо два пъти повече земеделска продукция от България. Анализът показва, че основните причини затова са: по-добра структура в земеползване, балансиран състав на културите, висока квалификация на работещите в отрасъла, по-високите добиви от единица площ и животни и добра държавна политика. От център на могъщата Австро-Унгарска империя след Втората световна война Австрия става относително неголяма държава с територия от 83 хил. км2 и  население от 8.6 млн.

Автор: 
проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Юли - Август 2016

УНГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В СРАВНЕНИЕ С БЪЛГАРСКОТО

УНГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В СРАВНЕНИЕ С БЪЛГАРСКОТО

В рамките на ЕС-28 Унгария е най-близка по размери на територия и земеделски земи с България. Същото в голяма степен важи и за населението, климатичните условия и близките исторически условия. Въпреки това сходство, оценено на база единни базови цени, унгарското земеделие е около два пъти  по-производително от нашето (1.8пъти в растениевъдството и 2.5 пъти в животновъдството). Същото важи за експорта на земеделски стоки. Унгария често е сочена като положителен пример за решаване на политическите и икономически реформи в годините на прехода.

Автор: 
проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Ноември 2015

КИТАЙ - световен лидер в земеделското производство

КИТАЙ - световен лидер в земеделското производство

Китай е лидер в световното земеделие с около една шеста (17,1%) от глобалното производство. Само с 11 % от земеделските земи страната изхранва около една пета от световното население. В последните години Китай е с най-голям годишен ръст на БВП в света (над 10%), който дори при условията на глобална криза след 2009 г. е между 6,8 и 7.8%. През 2014 г. Китай излезе пред САЩ по БВП като покупателна способност. Обща характеристика Територия.

Автор: 
ПРОФ. ДСН ПЕТКО ИВАНОВ
Рубрика: 
Брой : 
Май 2015

СРАВНЕНИЕ НА РУМЪНСКОТО И БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СРАВНЕНИЕ НА РУМЪНСКОТО И БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Въпреки че Румъния е страната с най-малък среден размер на земеделските стопанства сред страните на ЕС-28, от единица площ земеделска земя се получава около 1.9 пъти по-голяма по стойност земеделска продукция в сравнение с България.

Автор: 
проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Март 2015

СРАВНЕНИЕ НА РУМЪНСКОТО И БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СРАВНЕНИЕ НА РУМЪНСКОТО И БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Икономиката и специално земеделието на Румъния, представлява интерес поради съседството и близките исторически, природни и икономически условия на двете страни. Като последни по икономическо развитие между страните на ЕС-28 те изпаднаха в кризисно състояние при прехода към пазарна  икономика след 1990 г. „Съперничеството” между тях датира от социалистическия период, но придоби специфика при кандидатстването ни за членство в ЕС, когато имахме самочувствието на по-напреднала страна и считахме, че несправедливо ни поставяха в един пакет и това ни „дърпа назад”.

Автор: 
проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Февруари 2015

Холандия - пример за високопроизводително и ефективно земеделие

Холандия - пример за високопроизводително и ефективно земеделие

Холандия е малка страна, притежаваща модерна и просперираща икономика, с международна насоченост. Макар че притежава мощна промишленост, страната произвежда и изнася големи количества земеделска продукция. Земеделският сектор представлява около 10% от холандската икономика и доставя работа на повече от 660 хил. По стойност на земеделската продукция от единица площ холандското земеделие е най-производително в ЕС-28.

Автор: 
проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Ноември 2014

Страници

Subscribe to RSS - Агроглобус