Анализ

ПРОГНОЗИ ЗА ДОБИВ И БОРСОВИ ЦЕНИ ЗА РЕКОЛТА 2015-2016

ПРОГНОЗИ ЗА ДОБИВ И БОРСОВИ ЦЕНИ ЗА РЕКОЛТА 2015-2016

ПШЕНИЦА
В графика 1 за САЩ, Германия и Франция, се вижда, че на годишна база продължава да се наблюдава спад на цената на хлебната пшеница.

Автор: 
Анализ на Софийска стокова борса
Рубрика: 
Брой : 
Май 2015

РОДНИТЕ ПШЕНИЦИ ПРЕЗ ЗИМАТА НА 2015

РОДНИТЕ ПШЕНИЦИ ПРЕЗ ЗИМАТА НА 2015

Направен е подробен анализ на състоянието на посевите в страната през зимата на 2015 г. Описани са в детайли конкретните условия на есенно зимния сезон и тяхното пряко или косвено влияние върху растежа, развитието и студоустойчивостта на пшеницата. Поставен е акцент върху генетиката на това качество на културата, като задължително условие за получаване на високи и стабилни добиви зърно.

Автор: 
НИКОЛАЙ ЦЕНОВ И ТОДОР ГУБАТОВ АГРОНОМ I ХОЛДИНГ, ДОБРИЧ
Рубрика: 
Брой : 
Март 2015

Високи добиви, но влошено качество и ниски цени на пшеницата през 2014г.

Високи добиви, но влошено качество и ниски цени на пшеницата през 2014 г.

До началото на 2014 г. прогнозите бяха за рекордно високи добиви с добро качество на пшеница общо за света, ЕС-28 и България. Предпоставки затова бяха навременната сеитба, продължителната есенна вегетация, меката зима и хладната пролет с достатъчно валежи. Посевите бяха с добра гъстота, едри класове и удължен период на наливане и зреене на зърното. Последвалите обаче екстремни метеорологични условия от края на юни, юли до началото на август промениха обстановката. Този период ще се запомни с обилните и продължителни валежи, често с незапомнен интензитет.

Автор: 
проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Декември 2014

Малките земеделски стопанства в страните на EС-28

Малките земеделски стопанства в страните на EС-28

Бъдещето на малките земеделски стопанства в ЕС-28 стана един от фокусите при разработката на новата Обща селскостопанска политика (ОСП) в програмния период от 2014 до 2020 г. Обикновено малките и средни земеделски стопанства се идентифицират с фамилните ферми, а последните са считани за  крайъгълен камък na ОСП. Същевременно ООН обяви 2014 г. като година на фамилното земеделие. Досега малките ферми не са вземани под внимание в достатъчна степен, тъй като подпомагането в рамките на ОСП се основава на размера на площите и предходния обем на производството. Липсата на  цели в ОСП за тяхната роля и функции допринесе за тяхното подценяване. Хетерогенността и комплексността на земеделския сектор в разширения ЕС прибавят допълнителна трудност за точното дефиниране и разбиране на малките ферми.

Автор: 
Агроном
Рубрика: 
Брой : 
Декември 2014

ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВЕ В СВЕТА И ЕС

ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВЕВ СВЕТА И ЕС

Овощарството е един от най-интензивните сектори на селското стопанство, който осигурява високи доходи от малки площи. Разнообразието от овощни видове може да снабдява населението за целогодишна консумация – от череши и ягоди през май до късните сортове ябълки които се предлагат на пазара до следващия април. Консумацията на плодове е жизнено важна за здравето на хората от всички възрасти и с тях се консумират недостатъците от едностранчивото хранене с увеличена консумация на месо и захарни продукти.

Автор: 
Агроном
Рубрика: 
Брой : 
Юни 2014

ОЧАКВА НИ ДОБРА РЕКОЛТА ОТ ПШЕНИЦА

ОЧАКВА НИ ДОБРА РЕКОЛТА ОТ ПШЕНИЦА

От двете страни на Атлантическия океан пазара на пшеницата е различен. На годишна база (04.2013 – 04.2014) щатската пшеница е поскъпнала с 10 %, докато френската и германската пшеница са поевтинели с 10% (графика 1). Разликата се дължи на факта, че Щатския пазар реагира много спекулативно на слуховете за спрелия износ от Крим и на цялостната политическа обстановка в Украйна. В същото време европейските пазари се държаха стабилно и задържаха нивата на цените на пшеницата. В момента германската пшеница е най-скъпа – $299, САЩ - $295, Франция – $287.

Автор: 
Анализ на Софийска стокова борса
Рубрика: 
Брой : 
Април 2014

АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ПОСЕВИТЕ ОТ ЖИТНИ КУЛТУРИ В СТРАНАТА

Март 2014

Представени са данни за зърнопроизводството в нашата страна през годините на 21 век. Очертани са тенденциите в производството, както и промените в пропорциите между отглежданите полски култури и техния актуален дял в българското земеделие. Направен е детайлен анализ на причините за доброто състояние на посевите от есенници. Изтъкнати са предпоставките за добра реколта от зърно, чрез професионално свързване на правилни и навременни агротехнически мероприятия с реалното влияние на природата. През тази есен в страната са засети около 14. млн.

Автор: 
проф. д-р Николай Ценов Агроном I Холдинг ЕООД, Добрич, ntzenov@agronom.bg
Рубрика: 
Брой : 
Март 2014

РИСКОВЕ ЗА ЕСЕННИТЕ КУЛТУРИ ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ЗИМА

article-2-131

Общата оценка на фермери, специалисти и научни работници в началото на 2014 г. е, че състоянието на есенните култури (пшеница, ечемик и рапица) е добро до много добро. Навременната сеитба, ранното поникване при наличие на влага и продължителната вегетация през есента до началото на януари са причини за това преобладаващата част от посевите от пшеница и ечемик да бъдат във фаза братене, а рапица като добре развита „розетка”.

Автор: 
Агроном
Рубрика: 
Брой : 
Февруари 2014

БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ Е СЛАБО ПРОИЗВОДИТЕЛНО И НЕЕФЕКТИВНО

Българското земеделие

България притежава близо 3.0% от земеделски използваемите земи на ЕС-27, но произвежда като стойност само около 1,2% от земеделската продукция на общността. Това характеризира българското земеделие като малко производително и слабо ефективно. На добро ниво е само производството на  зърнените житни и маслодайни култури. Интензивните сектори на земеделието (животно въдство, зеленчу ково производство, овощарство и лозарство) са в кризисно състояние. Значителна част от земеделски използваемите земи не се използват и са пустеещи. Това обуславя нетен внос на повечето
хранителни продукти.

Автор: 
Проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Септември/Октомври 2013

ГОЛЯМО ПРОИЗВОДСТВО, НО ПО-НИСКИ ЦЕНИ НА ЗЪРНОТО ПРЕЗ 2013/14

Световните агенции през юни-юли прогнозираха ръст на глобалното зърнено производство

Световните агенции през юни-юли прогнозираха ръст на глобалното зърнено производство със 7.2 % до исторически връх от 2496 млн. тона, на пшеницата с 6.5 % до 702 млн. тона (мт), а от царевицата се очаква рекордна реколта от 963 мт, с цели 106 мт над миналата година. Основни фактори за тези прогнози са очакваните високи добиви на пшеница в страните от северното полукълбо, главно в ЕС-27 и страните от бившия Съветски Съюз, както и възстановяването на царевичната реколта в САЩ.

Автор: 
Проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Юли/Август 2013

Страници

Subscribe to RSS - Анализ