Биоземеделие

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ И АРОМАТНИ РАСТЕНИЯ ПРИ БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ И АРОМАТНИ РАСТЕНИЯ

Българската флора е богата на лечебни и ароматни растения. Нашата страна има добри традиции в тяхното събиране от природата, култивиране на някои от тях и търговията с произведените суровини и продукти. Същевременно се забелязва, че естествените ресурси на лечебните растения са намалели значително през последното десетилетие. За това се налага тяхното отглеждане, но като се прилага и новото направление-биологичното земеделие. По данни на Световната здравна организация, днес около 80% от всички хора по света използват лечебни и ароматни растения.

Автор: 
ДОЦ. Д-Р ДАРИНА БОРИСОВА, ДОЦ. Д-Р ЕНЧО МЯНУШЕВ
Рубрика: 
Брой : 
Юни 2019

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РАВНОСМЕТКА ЗА РОДНОТО БИОЗЕМЕДЕЛИЕ

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РАВНОСМЕТКА ЗА РОДНОТО БИОЗЕМЕДЕЛИЕ

И тази година Фондация за биологично земеделие „Биоселена“ организира конференция за биологичното земеделие в България в рамките на специализираната изложба за биологично растениевъдство и животновъдство в Международен панаир – Пловдив.

Автор: 
Мариела Илиева
Рубрика: 
Брой : 
Април 2019

НЯМА ПРОБЛЕМ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО, КОЙТО ДА НЯМА БИОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ

НЯМА ПРОБЛЕМ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО, КОЙТО ДА НЯМА БИОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ

Твърди инж. агр. Здравка Смиленова - управител на Амитица ООД
От 23 години сме в сектор Земеделие, като през последните 12 години сме в сектор БИОземеделие споделя още тя и продължава своя разказ за битката си да утвърди биоземеделието като перспективно за българския производител: Последователно и упорито проправяме пътя на биологичното земеделие. В нашата биоферма произвеждаме много продукти, които разпространяваме в магазинната мрежа и вече имаме ревностни почитатели на нашата продукция. Отглеждаме я по долината на река Струма в землището на Кресна и Струмяни. Започнахме с 20 дка, а в момента сме достигнали 240 дка, което за този регион на България е цяло състояние.Твърденията, че у нас няма търсене на биопродукти, защото българина не е достатъчно платежоспособен се опровергават от нашата практика.

Автор: 
Людмила Господинова
Рубрика: 
Брой : 
Юни 2017
Subscribe to RSS - Биоземеделие
randomness