Генетика

СТЕНДЕСТО – ПЪРВИ БЪЛГАРСКИ СЛИВОВО-КАЙСИЕВ СОРТ

СТЕНДЕСТО – ПЪРВИ БЪЛГАРСКИ СЛИВОВО-КАЙСИЕВ СОРТ

Сливово-кайсиевият (плъмкотният) сорт Стендесто е създаден в Института по овощарство – Пловдив, от кръстосването на сливовия сорт Стенлей с кайсиевия Модесто, чрез конвенционална полова хибридизация, проведена през 1990г. от А. Живондов и Ю. Божикова. Официално е признат през 2012 г. и  практически е първият български плъмкотен сорт, представител на нов синтетичен растителен вид Prunus domestiaca Zhiv. Дървото на сорта Стендесто е с междинен хабитус, с умерен растеж и средно гъста корона с елипсовидна форма.

Автор: 
Агроном
Рубрика: 
Брой : 
Ноември 2014
Subscribe to RSS - Генетика