Консултация

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА СЛЪНЧОГЛЕДА

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА СЛЪНЧОГЛЕДА

Слънчогледът е много взискателен към хранителните вещества в почвата. За получаване на 100 кг семена слънчогледът извлича 4,1 кг азот, 3,0 кг фосфор и 7,0 кг калий от декар. Хибридните сортове са по-взискателни и за оползотворяване на генетичните им заложби за добивност се налага торене с минерални торове. Нормите за торене се формират на база тип почва и запасеност, но в повечето случаи се тори в границите на 7-9 кг активен азот, 8-10 кг активен фосфор и 10-15 кг активен калий.

Автор: 
ДОЦ. Д-Р ЕНЧО МЯНУШЕВ
Рубрика: 
Брой : 
Май 2019

ПОВРЕДИ ПО ДОМАТИТЕ ПОРАДИ ДЕФИЦИТ ИЛИ ИЗЛИШЪК НА МАКРО - И/ИЛИ НА МИКРОЕЛЕМЕНТИ

ПОВРЕДИ ПО ДОМАТИТЕ

Индуцираните от недостиг или от излишък на минерални елементи повреди се проявяват при растения, отглеждани в условия на небалансиран хранителен режим. Дефицитът на азот предизвиква интензивна хлороза по листата на доматите, която започва от долните етажи. Жилките от долната страна на листата постепенно получават червеникав оттенък. Стъблата са по-тънки и по-твърди. Растежът на корените е редуциран.

Автор: 
ДОЦ. Д-Р ЕНЧО МЯНУШЕВ
Рубрика: 
Брой : 
Април 2019

ПОЛЯГАНЕТО НА ПОСЕВИТЕ НАМАЛИ ДОБИВИТЕ И ВЛОШИ КАЧЕСТВОТО НА ПШЕНИЦАТА

Полягането на есенните посеви

Полягането на есенните посеви е важен фактор за величината на добивите от пшеница, специално при приложението на интензивни технологии за оптимална или максимална продуктивност. Прекомерно сгъстените посеви, резултат от ранна сеитба с повишени сеитбени норми на азотно торене, в съчетание с чести, продължителни и обилни валежи през пролетта, са основните фактори за полягането на есенните посеви.
ПРОГНОЗИ ЗА ПО-НИСКИ ДОБИВИ С ВЛОШЕНО КАЧЕСТВО

Автор: 
ПРОФ. ДСН ПЕТКО ИВАНОВ
Рубрика: 
Брой : 
Юли - Август 2018

КАКВИ НЕПРИЯТЕЛИ ИМА ПО МАЛИНАТА

КАКВИ НЕПРИЯТЕЛИ ИМА ПО МАЛИНАТА

Малината се отглежда на едно място в продължение на няколко години (8 – 10), обстоятелство което създава благоприятни условия за намножаването на редица неприятели. Най- често срещани неприятели в насажденията са:
МАЛИНОВА ЛИСТНА ВЪШКА

Автор: 
ДОЦ. Д-Р ЕНЧО МЯНУШЕВ
Рубрика: 
Брой : 
Май 2018
Subscribe to RSS - Консултация
randomness