Почви

ПРИГОДНОСТ И ОЦЕНКА НА ЗЕМИТЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ

ПРИГОДНОСТ И ОЦЕНКА НА ЗЕМИТЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ

Настъпилите промени в социално-икономическите условия през последните 15-20 години в нашето земеделско производство, както и променящото се съотношение (по много причини) на частни стопани, производители арендатори, продавачи, купувачи на земеделска земя се нуждаят от научна и практическа оценка и пригодността на земеделските земи у нас. Всяка грешка допусната при определяне, за какви култури е подходяща определена земя в съответния регион, може да струва скъпо на земеделския стопанин, фирма, кооперация.

Автор: 
ДОЦ. Д-Р ЕНЧО МЯНУШЕВ, АС. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ – ИПАЗР „Н.ПУШКАРОВ”
Рубрика: 
Брой : 
Май 2015
Subscribe to RSS - Почви