Растениевъдство

СМЕСЕНО ИЛИ СЪВМЕСТНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ

СМЕСЕНО ИЛИ СЪВМЕСТНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ

Същност на смесените култури

Смесеното или съвместно отглежданe на земеделски култури (Mixed farming) представлява едновременното отглеждане на две или повече култури на едно и също място.

Автор: 
Агроном
Брой : 
Април 2015
Subscribe to RSS - Растениевъдство
randomness