Сеитба

СЕИТБООБРЪЩЕНИЕТО ОСНОВЕН ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СЕИТБООБРЪЩЕНИЕТО ОСНОВЕН ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Продължителното отглеждане на една и съща култура на едно място причинява постепенно намаление на почвеното плодородие. Това може да се избегне, ако културите се отглеждат в сеитбообръщение. По този начин се използват най-добре биологичните фактори за поддържане и повишаване на  почвеното плодородие . Под сеибообръщение се разбира научно-обосновано редуване на културите по време и място върху определена площ на дадено стопанство. Редуването по време се състои в смяната на културите през последователните години на едно и също поле.

Автор: 
проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Ноември 2016
Subscribe to RSS - Сеитба