Технологии

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГЛОБАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ (GPS) В ПРЕЦИЗНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Глобална система за позициониране

В последните години настъпва истински бум в развитието на земеделието чрез използване на високо технологичните GPS системи в т. н. прецизно земеделие. Те позволяват локализиране на теренните работи с точност до няколко сантиметра. Това е нова концепция за производство на земеделските култури,
която включва цялостната технология от обработката на почвата, сеитба, торене, растителна защита и прибиране на реколтата.

СЪЩНОСТ НА ГЛОБАЛНА СИСТЕМА ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ

Автор: 
Агроном
Рубрика: 
Брой : 
Септември/Октомври 2013
Subscribe to RSS - Технологии
randomness