Тема на годината

КАК БЯХА ИЗОСТАВЕНИ И УНИЩОЖЕНИ ПОЛИВНИТЕ НИ СИСТЕМИ

КАК БЯХА ИЗОСТАВЕНИ И УНИЩОЖЕНИ ПОЛИВНИТЕ НИ СИСТЕМИ

Водата е главният лимитиращ фактор за нашето земеделие и затова в миналото беше разгънато мащабно хидромелиоративно строителство. С цената на стотици милиони лева у нас бяха изграждани поливни системи, с които до 1990 г. са напоявани 10-12 млн. декара земеделски култури. По мащаби и дял на поливните земи България беше на едно от челните места в Европа след Испания, Италия и Гърция. В резултат от последвалата разруха на поливните системи, напояваните земи след 1990 г. са само 0.3-0.5 млн. декара. Около 3,5-4 млрд. куб.м.

Автор: 
проф. дсн Петко Иванов
Брой : 
Декември 2013

ПОЛИВНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В СВЕТА И ЕС-27

ПОЛИВНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В СВЕТА И ЕС-27

ПОЛИВНИТЕ ЗЕМИ В СВЕТА
Общият размер на поливните земи в света през 2012 г. възлиза на 3 263.4 млн декара, които представляват около 16% от глобалните земеделски земи. В тях се произвежда 40% от храните на света. Във фиг.1 са представени размерите на напояваните площи във водещите 20 страни на света. Безспорни лидери са двете милиардни страни на Азия - Китай и Индия – съответно с 641 и 623 млн. дка, представляващи съответно 19,6 и 19.1 %, или общо 38,7 % от световните напоявани земеделски площи.

Автор: 
проф. дсн Петко Иванов
Брой : 
Декември 2013
Subscribe to RSS - Тема на годината