Трайни насаждения

БЪЛГАРСКАТА ЯБЪЛКА

ябълка

ЗНАЧЕНИЕ
Ябълката е най-разпространеният широколистен семков овощен вид в умерените климатични пояси на света, включително у нас. Над 50% от листопадните (широколистни) овощни насаждения са ябълкови. Това се дължи на голямата родовитост и трайността на дърветата, съхранимост и добра цена на плодовете и разностранното им използване.

Автор: 
Агроном
Брой : 
Март 2018

КЕСТЕНЪТ – ЦЕНЕН ЯДКОВ ВИД

Кестенът

Културният кестен  (Castanea sativa), наричан още обикновен или сладък, е от семейство Букови. Той е напълно различен вид от т.н. конски кестен (Aesculus hippocastanum), широко използван за декоративни цели и е от друго ботанично семейство. Културният е произлязъл от дивия кестен, който расте в  Кавказ, Мала Азия, Балканския полуостров и Западното Средиземно-морие. В България кестенът е разпространен в малко райони. Най-много е застъпен в Западна Стара планина над Берковица, по северните склонове на Беласица и др.

Автор: 
Агроном
Брой : 
Декември 2016

ОРЕХЪТ КУЛТУРА С НЕИЗПОЛЗВАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

ОРЕХЪТ КУЛТУРА С НЕИЗПОЛЗВАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Произход, значение и разпространение

Обикновеният орех (Juglands regia) е древен овощен вид, който принадлежи към семейство орехови (Juglandасеае). Освен него у нас рядко се срещат други видове орех (черен, манджурски, калифорнийски черен и др.). За родина на ореха се приема Близкия изток и Балканския полуостров. У нас орехът е най-разпространения вид от групата на черупковите ядкови култури (орех, лешник, бадем и кестен). Около 30% от новосъздадените нови насаждения са с орехи.

Автор: 
Агроном
Брой : 
Март 2015

БАДЕМЪТ

Бадем

Културният бадем (Amygdalus communis) произхожда от Средна Азия и е окултурен преди около 4000 г., откогато са открити форми със сладки ядки, пренесени в Европа и Китай. По нашето Черноморско крайбрежие е разпространен по време на старите траки. В света бадемът е общо взето слабо разпространен овощен вид, предимно в страни със сух средиземноморски и преходно-континентален климат. Производството на бадеми в света е около 2.5 млн. тона. Основни райони за производство на бадема у нас са: 1.Черноморски – тесен пояс от 5-10 km около Черноморското крайбрежие; 2.

Автор: 
Агроном
Брой : 
Февруари 2013
Subscribe to RSS - Трайни насаждения
randomness