Зеленчукопроизводство

Грахът ценна полска и градинска култура

Грах

Грахът е ценна зърнено-бобова култура, семената на която се използват за храна на хората и фураж на животните. Семената се консумират в зряло или зелено състояние. Хранителната стойност на граха се обуславя от високо съдържание на белтъчини (26-27%, на трето място след соята и лупината). Зелената маса е богата на протеин, витамини и минерални вещества и е много ценен фураж. Грахът е широко разпространена култура в света, но в последно време се наблюдава тенденция за намаление на площите и общото производство. За периода от 1989 до 2010 г.

Автор: 
ПРОФ. ДСН ПЕТКО ИВАНОВ
Брой : 
Септември 2019

ВАЖНИ СА СОРТОВЕТЕ, ВНЕДРЕНИ В РОДНОТО ПРОИЗВОДСТВО, С ПРОДУКЦИЯ ЗА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР

Алено сърце

Доц. Ганева, от тази есен родните градинари имат привилегията да обновят и оптимизират производството си с новия сорт домат „Алено сърце“, разработен в ИЗК „Марица“, който получи наградата в категория „Сортови семена и посадъчен материал“ на АГРА 2018. От позицията на селекционер и автор на сорта припомнете за читателите на сп. „Агроном“ колко време продължи работата по него ?

Автор: 
Доц. д-р Даниела Ганева – директор на Институт по зеленчукови култури (ИЗК) „Марица“- Пловдив:
Брой : 
Март 2018

НОВ СОРТ ГРАДИНСКИ ГРАХ – ПЪЛДИН

Грах

Градински грах сорт Пълдин е едно от най-новите попълнения в сортовата листа на Института по зеленчукови култури Марица - гр. Пловдив.
Сорт Пълдин е резултат на сложна хибридизация между два сорта и една селекционна линия с последващ отбор в разпадащите се хибридни генерации. Автори на  сорта са доц. Славка Калъпчиева и проф. Галина Певичарова от ИЗК Марица - Пловдив и доц. Сийка Ангелова от ИРГР - гр. Садово.

Автор: 
ДОЦ. Д-Р СЛ. КАЛЪПЧИЕВА, ИЗК“МАРИЦА“-ГР. ПЛОВДИВ
Брой : 
Март 2017

ЕДНОГОДИШНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЛУК ГЛАВИ ЧРЕЗ ДИРЕКТНА СЕИТБА

ЕДНОГОДИШНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЛУК ГЛАВИ ЧРЕЗ ДИРЕКТНА СЕИТБА

Едногодишното отглеждане на лук чрез директна сеитба има редица предимства пред двегодишното – чрез арпаджик. Преимуществата му се изразяват в съкращаване цикъла на производството, и съхраняването на арпаджик. Създават се условия за по-висока степен на механизация и получаване на  повече продукция от единица площ.
Подготовка на почвата

Автор: 
ГЛ. АС. Д-Р СТЕФКА ГЕНОВА, ОТ ИЗК „МАРИЦА” В ПЛОВДИВ
Брой : 
Март 2017

ИСТОРИЯ НА КУРТОВСКАТА КАПИЯ И РОЗОВИЯ ДОМАТ

ИСТОРИЯ НА КУРТОВСКАТА КАПИЯ И РОЗОВИЯ ДОМАТ

Как дядо Александър от Куртово Конаре пръв донесъл в България семената на пипера и доматите. Посред зима с каруца през прохода „Шипка“ предприемчивият  българин отишъл да иска съвет от Евлоги Георгиев как да спаси земеделието в родния си край.

Автор: 
ЕКАТЕРИНА ТЕРЗИЕВА
Брой : 
Ноември 2015

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАТИ ТИП ЧЕРИ

чери домати

Чери доматите са все още недостатъчно познати на българския потребител. Липсват традиции за консумацията на техните плодове, които въпреки че са много дребни (10-20 грама) са със значително по-високо съдържание на сухо вещество и захари. През последните години се появиха на нашия пазар като търговски продукт във вид на съплодия състоящи се от много голям брой (15-30) дребни плодчета, с черешовидна овално закръглена или овално удължена форма и жълта, оранжева, червена или антоцианова окраска.

Автор: 
Проф. дсн Димитър Чолаков – Аграрен университет – Пловдив
Брой : 
Юни 2013
Subscribe to RSS - Зеленчукопроизводство
randomness