Зърнени култури

СОРГОТО НЕ Е АЛТЕРНАТИВА НА ЦАРЕВИЦАТА

СОРГОТО НЕ Е АЛТЕРНАТИВА НА ЦАРЕВИЦАТА

Глобалното затопляне и промяната на климата налагат адаптиране на земеделието чрез различни стратегии. Една от тях е включване в сеитбообращението на по-устойчиви към засушаване култури и сортове. В това отношение интерес представлява зърненото сорго, известно като най-устойчивата на суша  и високи температури зърненo-житна култура. Мнозина специалисти считат, че соргото е алтернатива на царевицата, без обаче целенасочени изпитвания на двете култури.

Автор: 
Агроном
Брой : 
Май 2016

ИМА ЛИ РИСКОВЕ ЗА ПШЕНИЦАТА ПРЕЗ ЗИМАТА НА 2016

ИМА ЛИ РИСКОВЕ ЗА ПШЕНИЦАТА ПРЕЗ ЗИМАТА НА 2016

Европейската агенция за мониторинг на земеделските ресурси (MARS) в последния си декемврийски бюлетин за 2015 г. изрази тревогата, че посевите с есенни култури в много райони и страни на ЕС-28, включително и в България, са застрашени от измръзване поради неестествено високите температури през  ноември и декември 2015 г. Това контрастира с доброто презимуване на есенните култури у нас през последните години в резултат на меките зими.

Автор: 
проф. дсн Петко Иванов
Брой : 
Февруари 2016

ЦАРЕВИЧНИЯ ПОЯС НА САЩ

ЦАРЕВИЧНИЯ ПОЯС НА САЩ

Царевичният пояс е земеделски район на САЩ, в който при много добри климатични и почвени условия е концентрирано производството на двете най-важни култури на щатите – царевица и соя. Рекордните добиви и производство на зърно от двете култури са основата на интензивното животновъдство на  страната, а чрез големият износ – и на световното животновъдство.

Царевицата в САЩ

Автор: 
Агроном
Брой : 
Февруари 2015

ВОМИТОКСИНЪТ – опасен микотоксин в пшеницата

ВОМИТОКСИНЪТ – опасен микотоксин в пшеницата

Обилните и продължителни валежи през пролетта и лятото на 2014 г. създадоха условия за полягане, развитие на болести и преджътвено покълване в класовете на пшеница и ечемик. Създадоха се благоприятни условия за развитие и на фузариоза по класовете след изкласяване, по време на цъфтежа и  ранните фази от формиране на пшеничното зърно. В съвкупност всичко това оказа негативно влияние върху добивите и качеството на есенните култури, които в ранната пролет бяха прогнозирани като много добри и рекордни.

Автор: 
проф. дсн Петко Иванов
Брой : 
Септември / Октомври 2014

КАКВИ СОРТОВЕ ПШЕНИЦА ДА ОТГЛЕЖДАМЕ В РОДНИТЕ НИВЯ?

КАКВИ СОРТОВЕ ПШЕНИЦА ДА ОТГЛЕЖДАМЕ В РОДНИТЕ НИВЯ?

Направена е ретроспекция на развитието на съвременната селекция напшеницата в България. Поставен е акцент върху етапите на нейното развитие и ролята и за създаване на сортовеза родното зърнопроизводство. Очертана е силната традиция в селекцията, довела до натрупване на богат теоретичен и практически опит в селекцията. Посочени са предимствата на генетичните комбинации от признаци и свойства на родните сортове, които ги правят изключително приспособими и надеждни в условията на страната.

Автор: 
Проф. Д-р Николай Ценов Агроном I Холдинг, Добрич
Брой : 
Май 2014

АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ПОСЕВИТЕ ПШЕНИЦА ПРЕЗ ЗИМАТА

АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ПОСЕВИТЕ ПШЕНИЦА ПРЕЗ ЗИМАТА

През периода от сеитбата през есента на 2012 г до настоящия момент (края на февруари 2013 г). състоянието на пшеничните посеви в страната може да се определи като цяло за нормално. В страната са засети 10,45 млн. декара пшеница, което е почти колкото площта от 10,88 млн. декара през изминалия сезон на 2012 г. Ако сравним настоящото състояние с това от миналата зима (2012) можем да кажем, че сега състоянието на посевите е по-добро, като гъстота и статут на растенията.

Автор: 
Проф. д-р Николай Ценов - Добруджански земеделски институт, Генерал Тошево
Брой : 
Март 2013

Светът на ориза

Светът на ориза

Оризът е сред най-важните земеделски култури, с решаващо значение за изхранването на световното население след пшеницата. По глобални площи и средни добиви е на второ място след пшеницата, а по обща продукция – на трето след царевицата и пшеницата. Той е основна храна на населението в Азия и Африка и отчасти на Южна Америка. Зърното е високо калорично и лесно смилаемо, което го прави особено подходящо за тропическите страни.

Автор: 
Проф. дсн Петко Иванов
Брой : 
120

СУШАТА И ВИСОКИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ УВЕЛИЧИХА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ЦАРЕВИЦАТА С МИКОТОКСИНИ

наличие на афлатоксин в мляко и млечни продукти

Във връзка със случая на наличие на афлатоксин в мляко и млечни продукти констатиран в района на село Радювене, област Ловеч, Българска агенция по безопасност на храните препоръчва на ловците и ловните дружини в района да НЕ консумират черен дроб и бъбреци от отстреляни животни.
Причинител за наличието на афлатоксин в млякото са остатъчните количества от жътвата на царевица в района, където животните са били на паша. Най-често афлатоксините се срещат в храни и фуражи в следствие на гъбично замърсяване от плесени, главно Aspergillus flavus и A. parasiticus в

Автор: 
Проф. дсн Петко Иванов
Брой : 
Ноември 2012
Subscribe to RSS - Зърнени култури
randomness