УВЕЛИЧЕНО ПРОИЗВОДСТВО И ИЗНОС НА ЖИТНИ ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ В СТРАНИ НА БИВШИЯ СЪВЕТСКИ СЪЮЗ

УВЕЛИЧЕНО ПРОИЗВОДСТВО И ИЗНОС НА ЖИТНИ ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ В СТРАНИ НА БИВШИЯ СЪВЕТСКИ СЪЮЗ

Според последните прогнозни резултати на USDA от декември 2016 г. страните на бившия Съветски съюз (СБСС) са реализирали съществен прогрес в производството на зърно от житните култури. Пшеницата в тях представлява 20.5% от площите и 16.3 % от произведеното зърно в света. Фуражните  зърнени култури са съответно 8.2 и 6.4 % от глобалните показатели. Решаваща роля за тези резултати имат Руската федерация, Украйна и Казахстан. Рязко е увеличен износа на пшенично зърно. Само Руската федерация ще изнесе повече пшеница (29 млн. тона )от досегашните лидери (САЩ с 26 и ЕС-28 с 25 млн. тона). Общият експорт на пшеница от Русия, Украйна и Казахстан ще достигне 51 млн. тона. Износът на царевица се прогнозира на 21.3 млн. тона, от които 18 млн. т. са от Украйна. Трите страни ще експортират около 9.7 млн. тона ечемик, с което надминават Канада и ЕС-28 – съответно със 7.0 и 6.2  млн. тона прогнозиран износ.

Автор: 
проф. дсн Петко Иванов
Брой : 
Февруари 2017
Рубрика: 
randomness